I BESTE KLEURENFOTO'S CIilu WW SPRINT PHOT intra Stë Sftwï UW AUTO HEEFT OOK WEL EENS RECHTOP 'N BIJZON DERE BEURT. Intratuintroef VERVROEGDE UITTREDING DIRECTEUR KANNEKENS i VANAF: 1 5.50 FEESTAANBIEDING Twee brillen halen, één betalen. KELTUM PZC WEEKBLADEN COMBi BACK Vrijdag i februari opent Aquarama haar eerste zaak in Zeeland i V CASSETTES Robbe Berking WILKENS BSF Mf 3Z50 C VLISSINGEN DE BADHUISSTRAAT 60 Met Mulo kon je toen nog wat berei ken. „Mits je natuurlijk de nodige bij scholing hebt". En zo treedt A.M. Kannekens (Ton voor vrienden) per 1 mei vervroegd uit een topjob. Een aan tal belangrijke functies in overkoepelen de Zeeuwse organisaties blijft hij doen. Bedrijfsdirecteur PZEM en directeur Ze- katel waren zijn laatste betaalde banen, met hoogtepunten en dieptepunten. Over hoogtepunten wil hij graag pra ten. Bij dieptepunten volgt een zwijgen. Niet lang. Daar is hij te gebekt voor. Geef gratis cadeau op Valentijnsdag Uitdaging in Bilbao afgezegd Zeeland is de boot aan het missen Zeeland mag niet alleen een toeristische provincie worden Zekatel, geweldig leuk. Je brengt iets dat de mensen aanspreekt Kraamzorg thuis voor particulier verzekerden Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft lb Goes, Lange Vorststraat 36 LET OP: woensdag AUTO-WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! ESSO SELF SERVICE STATION BASKENSBURG Moet Vlissingen Vlissingen blijven? koudekerke Galgeweg 5. tel. 01185-1623 Vlissingen, Lange Zelke 20 Sfeervol tafelen Keuze uit 90 modellen bij de cassette specialist: SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 21e JAARGANG NUMMER 5 30 JANUARI 1991 De PZEM pot te veel Ton Kannekens is een man die bij gelegenheden graag zijn mondje roert. Bij de presentatie van de Beaujolais Primeur in de Middelburgse Stadsschouwburg afgelopen jaar bijvoorbeeld, maakte burgemeester Chris Rutten over die eigenschap een iro nische opmerking toen Kannekens een tas geld bood voor de Poolse baby die in Nederland uiteindelijk een hartoperatie onder ging. „Vast en zeker niet van de PZEM, maar van anderen", beet Rutten hem toe. De charitatieve burgervader had onmgetwijfeld Kannekens in beeld toen deze ruim een jaar daarvoor enkele dui zenden guldens aanbood tijdens een banquet in Hotel Arneville voor de Stichting Oorlogsmonumenten Walcheren. Namens an deren, was dat. De PZEM gaf niks. „Ik had niks te geven. Niet na mens mezelf, maar ook niet na mens de PZEM. Niettemin was ik het met de doelstelling van die Valentijnsdag wordt - na Amerika en Engeland - nu ook steeds meer bezit van de Ne derlanders. Op die dag wor den velen beloond met een cadeautje, vaak blijft de af zender onbekend. Ook wij van de PZC-Weekbladen op Walcheren gaan Valentijnsdag inlijven. We doen dat samen met adverteerders en lezers. Hoe? Op onze pagina met Ab- dijnieuws leest u hoe u aan ie mand die u zeer na aan het hart ligt een cadeautje kunt geven. Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker. Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadrük b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. oorlogsmonumenten eens. Daar om heb ik namens de mensen die aan mijn tafel zaten het geld voor de monumenten toegezegd". Kannekens meldt verder dat hij graag in een bepaalde sfeer mee doet. Hij roemt ex-staatsraad Rien Verburg die prachtige anec dotes kan vertellen om zijn plei dooien aantrekkelijk te houden. In die sferen eist hij met graagte het spreekgestoelte, zo ook tij dens de bijeenkomst van de Stichting Oorlogsmonumenten Walcheren. Dertien jaar geleden kwam Kan nekens naar Zeeland. Bij de PZEM werd hij benoemd tot adjunct-directeur financiën en economie. Daarvoor was hij on der meer werkzaam bij Philips en Unilever, altijd administratief. Ooit werd hij gevraagd om direc teur van een op te starten marga- rinefabriek in Bilbao te worden. „We hadden twee kleine kinde ren. Dus ik zei nee. Mijn vrouw had er niet zo veel zin in. En dan ga je niet". Het alternatief werd het St. Fransiscus Ziekenhuis in Rotterdam, waar hij economisch directeur werd. De PZEM volgde in 1978 nadat hij zich bij de Eer ste Nederlandse - nu Aegon - in de automatisering had verdiept en nog als intern accountant bij een technische groothandel in Arnhem had gewerkt. „Aegon was één van de eerste onderne mingen die zich bezighield met automatiseren". Middelburg werd de woonplaats en hij blijft er. De geboren Westbrabander (Fij naart) kende Middelburg overi gens al. Als dienstplichtig officier had hij de OCMA-kazerne mee- bevolkt. Hij blijft er nu wonen, zegt'ie, omdat z'n huis niet ver kocht kon worden, maar ook om dat hij en zijn vrouw het er best naar hun zin hebben. Er wonen Tien jaar werkloos en via de sollicitatieclub toch aan een baan gekomen. Ineke van Wallenburg- Kraan (rechts) kwam ondanks vele sollicitaties en al haar diploma's - Atheneum, Schroevers, tekstverwerking, boekhouden - maar niet aan een baan. „Ik had de moed al opgegeven. Ik ben nu 29 maar hoorde op mijn twintigste al dat ik te oud was. Hier heb ik geleerd hoe ik mezelf moet presenteren, ik kreeg veel meer zelfvertrouwen en binnen twee maanden had ik een baan", straalt ze. Marleen de Bruine (Hnks) heeft altijd tijdelijke banen gehad, en ook nu heeft ze via de sollicitatieclub een tijdelijke baan bij een reisbureau. „Ik vind er absoluut niets aan", vertelt de 27-jarige gediplomeerde secretaresse. „Voor de afwisseling hoef je het niet te doen, je kan nooit eens op vakantie omdat je wel ergens een sollicitatie hebt lopen. Nee, ik snak naar een vaste baan". De sollicitatieclub bestaat inmiddels een jaar en is een doorslaand succes te noemen. Het was dan ook een drukke bedoening op de reünie die vrijdag 25 januari jongstleden gehouden werd. Gemiddeld 100 mensen hebben de stap genomen en er aan mee gedaan. Daarvan heeft maar liefst 75 procent binnen 9 weken werk gevonden. 44 procent vond een vaste baan, 44 procent een tijdelijke, en 3 procerit ging een opleiding volgen. Beb Thijs en Guus Kuijpers begeleiden de groepen. „Het zit 'm meestal in de brieven en de curriculum vitae (persoonlijke gegevens), veel mensen weten niet hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast laten we iedereen het beste uit zichzelf halen om het zelfvertrouwen, dat vaak na langdurige werkloosheid een deuk heeft opge lopen, weer wat op te vijzelen", aldus Guus Kuijpers. en leven is prima, klinkt het door in zijn woorden. Maar zakelijk ge zien is Zeeland aardig bezig om de boot te missen. „Er komt niet zoveel meer tot stand in deze provincie", ver zucht de man die ook voorzitter is van het Departement Zeeland van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid en Handel en secretaris/penningmeester van de Zeeuwse Ontwikkelingsmaat- schapij. Dat komt volgens hem omdat politiek en bedrijfsleven ver uit elkaar staan. „Veel te ver", oordeelt hij. „Als bedrijf ben je niet welkom op het provinciehuis. Je voelt je er een vreemde eend in de bijt". Voorbeelden daarvan heeft hij overigens niet zo één- twce-drie bij de hand. „Men sluit er zich af. Dat geldt voor de pro vinciale politici, maar ook voor de ambtenaren. Eigenlijk is de WOV een mooi voorbeeld. Daarover had allang een besluit genomen moeten worden. Uitstel kan af stel zijn. En als die niet doorgaat, wordt het een ramp voor de pro vincie. Dan wordt Zeeland één groot openluchtmuseum". Vlissingen veel voor het be drijfsleven heeft gedaan". Zijn PZEM-loopbaan bestond uit hoogtepunten en dieptepunten. „Hoogtepunt is voor mij nog al tijd de 50 miljoen gulden die we aan de Schelde hebben gegeven. Dat heet het bedrijfsleven steu nen en werkgelegenheid op peil houden. Ook de honderd gulden die we aan de mensen hebben teruggegeven vind ik nog steeds een daad die leuk was. Jammer dat het nu niet meer gebeurt. De PZEM (tegenwoordig trouwens Delta Nutsbedrijven) had daar mee door moeten gaan. Op die manier kom je namelijk dichter bij de burger. Naar mijn mening heeft de PZEM de laatste jaren een beetje teveel gepot. Toen ik het nog voor het zeggen had be stond onze reserve uit zo'n 70 tot 100 miljoen gulden. Nu staat er iets van 550 miljoen. De PZEM is een nutsbedrijf. Teveel reserve is niet goed. Kannekens vindt een openlucht museum niet per definitie slecht. „Als het maar een keuze is. Maar we hebben de keuze gemaakt om niet alleen een toeristische provincie te worden. We kiezen voor economische welvaart en de provincie wil hoogwaardig technische bedrijven aantrekken. Ook al om de vergrijzing tegen te gaan. Maar nogmaals: dat kan de provincie niet in haar eentje. Dan moet het bedrijfsleven serieus worden genoemen. Nu maakt de provincie geen keuze". En naar de nieuwe staten toe (verkiezing 6 maart): „Ik verwacht vooral veel van Daan Bruinooge die in Een ander hoogtepunt is de opstart van Zekatel, het bedrijf dat de kabel exploiteert. „Dat was geweldig leuk. Je brengt iets dat de mensen enorm aan spreekt. In het begin dachten veel mensen zeer pessimistisch. Maar we zitten nu al op een aan- sluitpercentage van 85 procent". Verder noemt Kannekens zijn kijk op kunst die dankzij voorlichter Arnold Parre danig veranderd is. Was het vroeger alleen figuratief, tegenwoordig kan de scheidende directeur ook van abstracte kunst genieten. „Een enorme verrij king". Hij wijst op een abstract schilderij achter zijn bureaustoel. „Dat zal ik enorm missen". Dieptepunten? „Daar praat ik lie ver niet over. Per saldo was het leuk. Na mijn vervroegde uittre ding heb ik nog een hoop te doen. In de Maatschappij voor Nijverheid en Handel en de Zeeuwse Ontwikkelingsmaat schappij blijf ik actief, wellicht actiever dan nu. Vooral de ZOM heeft een nieuw elan nodig. Daarnaast krijg ik meer tijd voor mijn hobby's zoals lezen en tui nieren vraag gratis brochure aan tel 01150-15595 vakature zie binnenpagina In onze wasstraat kunt u uw auto snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonncment, voor nog voordeliger autowassen. Pres. Roosevelt laan 731. 4383 NCi Vlissingen 01184-14926 In dè wandelgangen, aan de tap en filosoferend in huiska mers vraagt zo menigeen zich af of de naam vc Vlissingen wel goed gekozen is voor een Zeeuwse profclub die wellicht - zeker de eerste tijd en on danks Vermunt bij Middel burg - voorlopig de enige betaalde ploeg in de provincie blijft. Krijgt iemand uit Arne- muiden het over z'n lippen om Vlissingen, Vlissingen te scanderen, wordt dan peilend vastgesteld. Want de vc Vlissingen-aanhang gaat ruim over de stadsgrens, zelfs uit Zeeuwsch-Vlaanderen komen telkens toeschouwers. Hoe het ook zij, Vlissingen is Vlissingen en ze spelen in rood-wit. Ook aanstaande za terdag weer thuis. Nu tegen Dordrecht, een ploeg die - meent Romeo van Aerde in gips vanaf de zijlijn - te pak ken moet zijn. In deze krant weer eens volop informatie over de ploeg die best een ruggesteuntje kan gebruiken. Want met 1600 toeschou wers zoals afgelopen zater dag is die steun onvoldoende, verklapte iemand in de bestuurskamer tijdens de wedstrijd tegen De Graaf schap (snel vergeten) afgelo pen zaterdag. Een sprankelende waterval van kleine bonte blaadjes. Grote Tradescantia- hangplant voor een kleine prijs a§im HET GROENE WARENHUIS Geldig t/m wo 6 'eb a s. Pearle OPTICIENS Tegen inlevering van deze bon! (Geldig t/m 9 februari 1991) 1 De gratis tweede bril is bestemd voor dezelfde persoon die ook de eerste (betaalde) bril gaat dragen Het montuur van de bril die u wel betaalt, mag niet goedkoper zijn dan f 100,-. 1 Het montuur van de gratis bril komt uit de kollektie monturen met het rode driehoekje. In de gratis bril gaan normale, blanke glazen in dezelfde sterkte als in de eerste (betaalde) bril Wilt u meet (variabel, ontspiegeld, anti-kras,kleur,enz.ldan geldt een toeslag. Geen andere koningen te zelfder tijd. Op beide brillen 1 jaar garantie AQUARAMA is dealer van 's werelds meest beslapen waterbedden. Aquarama is één van de schaarse specialisten op dit gebied. Zij levert namelijk geen "bedden" maar uitsluitend waterbedden Juist omdat Aquarama een specialist is levert het een waterbed, dat aan de strengste kwaliteitsnormen voldoet, voor ieder budget. Een waterbed koop je uiteraard niet uit een advertentie. Dat vereist een brede oriëntatie. Laat u zich daarom eens door Aquarama adviseren welk waterbed het best bij u past. U kunt dan tevens kennismaken met de beroemde TEXELER DEKBEDDEN en ONDERDEKENS, nog zo'n Aquarama specialiteit jê WALSTRAAT 25 VLISSINGEN, TEL. 01184 - 10885 Het beste adres voor kwaliteit en service.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1