Wie gaf straatversiering de mooiste feestkleuren Hoofdprijs auto bij verloting MTV '69 DOE HET ZELF De Huikar geboren was Er komen hier mensen die al kenden toen ik nog niet Kruiswoordraadsel WOONWAGEN MODEL - OM TE FIGUURZAGEN - Voortdurend streven naar nog meer kwaliteitsverbetering weer beloond 'Vision on the Road-actie ook in Vlissingen groot succes Woensdag 23 januari 1991 DE FAAM - DE VLISSINGER Historama CURSUS CAFÉBEDRIJF 295.- J JONG ONDERNEMEND Gratis 06-lijn Keuringsdienst van Waren TON VAN OOSTROM PLAATST DE HUIFKAR IN DEZE TIJD UITSLAG KLEURWEDSTRIJD MIDDELBURG Exotisch avondje Wat is het woord dat u kunt vormen met de letters uit de vakjes van de opgegeven nummers? 4-10-23-40-41 -34-51 -48- 11 -10 WÊMÊÊKKÊÊÊÊRBBSÊSB^ff^BsT\ A Oostrom in zijn zaak die nu helemaal op de schop gaat. nrtnn rv> r»f\+nn i i I r\ 4 I •-» I - in «-4** I I r\ r nlnnt Ton van Vier jaar geleden kwam de Bra bander Van Oostrom uit Limburg (De Valk) naar Middelburg. „Het was altijd mijn doelstelling ge weest om op m'n 25e een eigen zaak te hebben of ergens be drijfsleider te worden. Ik had toen alle benodigde papieren en op je 25e mag je een eigen zaak begin nen. Ik heb dus nu vier jaar de kat uit de boom kunnen kijken". Ge richt onderzoek naar de haalbaar heid heeft hij niet laten doen. „In die vier jaar heb ik goed kunnen ontdekken waar de haken en ogen zitten. Na de opening kun nen we veel efficiënter werken. Ook de menukaart wordt aange past. Ik richt me daarmee vooral op werkende echtparen, die voor een bedrag van onder de honderd gulden hier kunnen eten". Van Oostrom heeft goed nage dacht over de wijze waarop zijn zaak wordt ingericht. Het wordt beslist geen massa-eetschuur. In tegendeel. „Het wordt één van de mooiste zaken op Walcheren". De inrichting met veel glas en spiegels moeten rust en ruimte geven waar bedoeld echtpaar op adem kan komen met een uitste kend bereide maaltijd en een goed glas wijn. Maar het toe voegsel brasserie slaat ook op een uitgebreide drankenkaart. „Inderdaad moeten mensen hier ook kunnen komen om bijvoor beeld een biertje te drinken. De lokatie, zo midden op de Markt, leent zich daar uitstekend voor. Denk maar aan het terras in de zomer. Overigens zullen we 's zo mers ook op het terras eten ser veren. Dat is dan ook nieuw en. kan worden uitgevoerd dankzij de meer efficiënte indeling".. Om zijn geheel vernieuwde zaak meteen flink in de kijker te plaat sen heeft Ton van Oostrom gete kend als hoofdsponsor van het Historama dat in het Abdijcom plex hedendaags de geschiedenis van de Abdij moet gaan weerge ven. „Vaak worden cadeautjes gegeven bij de opening. Ik vraag relaties om geld over te maken op een bepaald rekeningnummer. Het geld is bestemd voor het Historama. Vooral omdat we er baat bij hebben dat Middelburg een aantrekkelijke elkweervoor- ziening bijkrijgt die ook op zon dag mensen trekt. Piet Klip van het Historama (de interim manager red.) becijferde dat dat project rond de 70.000 mensen per jaar trekt. Daar kunnen we als Middelburgse ondernemers best een graantje van meepikken. Dat is dus de reden waarom ik sponsor". De heer J.Ph. van Dok (links), voorzitter van de Hoornvlies Stichting Nederland, ontvangt uit handen van de heer A.H. Bol (rechts), General Manager van Bausch Lomb, een cheque ter waarde van f 55.000,—. Ook in Vlissingen is de 'Vision on the Road-actie van Bausch Lomb b.v., fabrikant van onder andere contactlenzen en bijbeho rende verzorgingsprodukten. een groot succes geworden. Vele be langstellenden bezochten vorig jaar de tot voorlichtingscentrum omgebouwde Amerikaanse truck, die negen maanden door Nederland trok. In Vlissingen informeerden me dewerkers van Hardy Optiek de consument over alles wat met oogzorg te maken heeft. Met de opbrengst van deze actie, f 55.000,—, sponsort Bausch Lomb de Hoornvlies Stichting Ne derland. Het bedrag werd in de vorm van een cheque tijdens het ueiuc curopese Cornea Eyebank Congres in Noordwijk over handigd. De actie werd gevoerd ter gele genheid van het vijfentwintig jarig bestaan van Bausch Lomb Nederland. Bausch Lomb be oogde met deze actie het publiek meer inzicht te geven in oogzorg, oogtestapparatuur en andere voor het oog belangrijke zaken. En daarin is zij wel geslaagd. In heel Nederland lieten meer dan 180.000 bezoekers zich voorlich ten door plaatselijke opticiens. Het bedrag van f 55.000,— zal onder andere besteed worden aan de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksprojecten op het ge bied van de hoorn vliestransplantatie Binnenkort start o.a. in Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen de cürsus Vakbekwaamheid Cafébedrijf. Deze opleiding bestaat uit 10 wekelijkse lesavonden en kost in totaal ƒ295,-. Men kan zich nog aanmelden. Er is geen vooropleiding nodig en het examen is op 5 juni. De zeer afwisselende cursus wordt zowel door vrouwen als mannen uit pure hobby gevolgd. Sommigen hebben in hun achterhoofd om ooit nog eens 'n eigen bedrijf(je) te beginnen. Er is tegen woordig een groot tekort aan gediplomeerd Horecapersoneel. De lessen worden levendig gebracht met dia's, vrijblijvend wijnproeven en men bezoekt ook een Brouwerij. Met dit Diploma kan men zelfstandig een Café, Petit-Restaurant, Disco, Kantine, etc. beheren. De cursus is zowel monde ling als schriftelijk te volgen. SUBSIDIE TOT 100% MOGELIJK!!! Voor gratis Brochure of aanmelden, bel Stichting Horeca Onderwijs, Postbus 1161, Breda. Telefoon 076-710078. De hier afgebeelde woonwagen wordt voor het grootste deel gefi guurzaagd uit een stuk 4 mm triplex van 35 x 40 cm. Verder hebt u nog allerlei kleine dingen nodig zoals Rayonzijde voor de kap, dun triplex voor de sierlijsten, kleine messing scharniertjes etc. In formatie hierover vindt u op de tekening. De woonwagen is echt een werkstuk als u van knutselen en figuurzagen houdt. Het enige dat u nodig hebt is wat handgereedschap en voldoende geduld om er een pronkstuk van te maken. De afmetingen zijn ca. 20 cm lang (27 incl. de trekbomen) bij 17 cm hoog en 12 cm breed. De tekening, op ware grootte met duidelijke in- strukties, kunt u bestellen door f 12,50 over te maken op postrek.nr. 3567600 van Karweipost, Vleuten, onder vermelding van bestelnr. 5515 F/VI. Na ontvangst van uw overboeking krijgt u hem per om gaande toegestuurd. Bent u geïnteresseerd in andere tekeningen of hobby's? Bestel dan de nieuwe Karweipost katalogus door f 10,00 over te maken op bovenstaande girorekening onder vermelding van kat. '91. De katalogus is boordevol nieuws. De Huifkar (sinds 1926) is De Huifkar niet meer als vrijdag 8 februari de deuren weer open gaan. Was het een knus, ty pisch provinciaals etablisse ment waar de bezoeker met nostalgie werd overladen, na de opening is er een zeer he dendaagse uitspanning. Met de tijd mee, heet het. Of zoals bedrijfsleider Ton van Oostrom (29) het uitdrukt, het gerenommeerde restau rant gewoon maken, uit de sfeer van de chic halen. En dan wordt het een nieuwe De Huifkar met het voorvoegsel 'brasserie'. De stijl: art deco, het trendy woord grand café is volgens Van Oostrom abso luut niet van toepassing. De officiële opening staat overi gens later gepland dan de daadwerkelijke opening. Tweede kamerlid Eversdijk komt daarvoor met de knip- schaar naar Middelburg. De reacties zijn volgens de nog jeugdige Van Oostrom over het algemeen positief. „Er komen hier mensen die De Huifkar al kenden toen ik nog niet geboren was. Vroeger was De Huifkar echt een chiq restaurant, samen met het Koffiehuis dè uitgaans gelegenheid in Middelburg. Dat is nu veranderd. Sommige mensen vinden het wel jammer dat 'hun' zaak verandert. Anderen weer wachten af. Maar de meesten vinden het wel terecht dat ik met de tijd mee ga". De Keuringsdienst van Waren heeft een klachtenlijn geo pend. Consumenten kunnen gratis op het telefoonnummer 06-0488 hun klachten kwijt over produkten die ze hebben gekocht. Het gaat vooral om eet- en drinkwaren, huishou delijke artikelen, vrije tijds- en sportkleding, speelgoed en cosmetica. De lijn is tot stand gekomen naar aanleiding van het grote aantal voedselver giftigingen die de laatste jaren werden geregistreerd. De klachten via het 06- nummer vormen een basis voor verder onderzoek. De Zeeuwse afde ling van de Keuringsdienst van Waren is gevestigd in Goes. UIT HET ZAKENHART De hoofdprijs, een auto. Twee turnstertjes gaan alvast even op het begeerde kleinood zitten. Als het aan de kinderen van Wal cheren ligt dan ziet de straatver siering, die tijdens de decemberfeestweken door de Ondernemersvereniging 'Lange Delft' in de winkelstraten van Middelburg was opgehangen, er volgend jaar nog feestelijker uit. Op een kleurplaat die begin de cember van het vorige jaar werd verspreid, konden de kinderen naar eigen idee zowel het nieuwe logo van de middenstandsvereni ging als de feestguirlandes op hun mooist inkleuren en versie ren. Afgelopen woensdag, 16 ja nuari, werd de uitslag van deze kleurwedstrijd bekend gemaakt en reikte de clown Joli Jolig voor de schoenenzaak Shoerette in de Segeerstraat de prijzen uit. De eerste prijs, een schitterende mountainbike, beschikbaar gesteld door Rijwielhandel Petiet, werd gewonnen door Miranda Pirkovski uit Vlissingen. Maurits Cappenberg uit Middelburg ging met een supersnel skateboard, de tweede prijs, naar huis en Tim van Mechelen, eveneens uit Mid delburg kreeg van Joli Jolig een walkman als beloning voor zijn fraaie kleurwerk. De vierde tot en met dertiende prijs werd gewonnen door: Nan- da Huiszoon uit Middelburg, Sara Thijs uit Middelburg, Ellen Pool, eveneens uit Middelburg, Johan- neke Temmink uit Vlissingen, Ka tharine Hendrix uit Middelburg, Joost van Veldhuizen uit Waarde, Bob Verkerk uit Nieuwerkerk, Wendy Dirven uit Middelburg, Le- onie Goedbloed uit Middelburg en Sakira Telepary ook uit de hoofdstad. Daarnaast reikte de jolige Joli ook nog negen troost prijzen uit aan die kinderen die een eervolle vermelding hadden verdiend bij de creatieve wed strijd. FOTO VERSCHOORE ALWEER IN DE PRIJZEN 'Het verre Oosten' is het thema van een informatie-avond die AMRO, ABN samen met Hotel plan heeft georganiseerd. Wie geïnteresseerd is kan vrijdag 25 januari alvast een exotisch voor proefje nemen in de Middelburg se Stadsschouwburg, aanvang 20.30 uur. ABN-directeur Van Osnabrugge spreekt er het voor woord. vier van onze acht zaken ook fo toapparatuur, video, audio en tv- toestellen verkopen, want alles heeft zijn seizoen. In de winter ligt de fotoservice nagenoeg stil, maar verkoop je weer meer toestellen. In de zomer is het net andersom en zo kan je bij het wegvallen van één segment, de rest toch goed door laten draai en. Alleen voor het publiek zijn die verschillende vestigingen wat verwarrend". Jolige Joli samen met de drie hoofdprijswinnaars: vlnr: Tim van Mechelen, Miranda Pirkovski en Maurits Cappenberg. Tijdens deze avond die tot 22 uur duurt worden dia's getoond. Me dewerkers van de organiserdende bedrijven staan bezoekers te woord. Aanmelden voor deze avond bij één van de banken is overigens aan te bevelen. VERTIKAAL: 1 bekwaam; 2 pl. in Z-Holland; 3 laagtij; 4 houten pin; 5 beroep; 7 voorzetsel; 8 deel v.e. vis; 9 boom; 10 pl. in Utrecht; 11 sierlijk; 14 heilige boeken; 18 verachtelijk; 20 pl. a.d. Waal; 21 veel hoevig dier; 22 gevangenis; 24 bewondering betuigend; 26 wapen; 28 apparaat; 30 eigenschap; 33 pers. vnw.; 35 muzieknoot; 37 lichaamsdeel; 39 gewicht; 42 boom; 44 eminentie; 45 sierheester; 46 wetrol; 47 chem. symbool; 48 telwoord; 50 zonnegod; 53 kleur; 55 kledingstuk; 57 droogoven; 59 duivenhok; 61 trekvisnet; 62 buig zaam; 65 inhoudsmaat; 66 jong dier; 69 onder andere; 71 per procu ratie. Onder meer deze auto is te win nen bij de verloting die de Mid delburgse Turnvereniging MTV '69 heeft uitgeschreven. Daar naast is een reischeque van f 2.500,- te winnen. Beide zijn hoofdprijzen. Tussendoor heeft de voortvarende turnclub die mo menteel bouwt aan een eigen moderne gymnastiekhal (samen met tafeltennisclub 't Zand) elf keer een trekking met onder meer video's, mountainbikes, tuinsteden en magnetrons als lokprijzen. Fikse prijzen, maar het bedrag per lot is ook stevig te noemen. f 150,- betaalt men er voor. Daartegenover staat dan weer, zo redeneert Janny Vermeule van MTV '69, dat er maar 1000 loten worden verkocht. Bovendien: „De Middelburgers krijgen er een prachtige sporthal voor terug waar tennis van niveau wordt ge bracht". Afgelopen zaterdag pre senteerde MTV haar prijzenfestival tijdens het turngala in de Middelburgse sporthal Kruitmolen. HORIZONTAAL: 1 deel v.d. arm; 6 kort verhaal; 12 muzieknoot; 13 snavel; 15 waterdier; 16 aardr. aanduiding; 17 reinigingsmiddel; 19 innerlijk besef; 22 ontkenning; 23 groet; 25 techn. hulpmiddel; 26 signaalinstrument; 27 appelsoort; 29 omslag; 30 deel van Azië; 31 voegwoord; 32 kleur; 34 denkbeeld; 36 de onbekende; 37 boom; 38 muziekstuk; 40 wapen; 41 spijskaart; 43 lengtemaat; 46 paardebit; 49 schuifbak; 51 kledingsstuk; 52 niet zacht; 53 muzieknoot; 54 maand; 56 vogel; 58 mann. dier; 60 ronding; 61 pl. in Limburg; 63 rijsmiddel; 64 zwemvogel; 65 zeer groot; 67 vr. munt; 68 bijwoord; 69 bejaard; 70 vierhandig dier; 72 lidwoord; 73 steppebewoners; 74 driehoekig bovenstuk. HORIZONTAAL 1 krasser; 6 graniet; 12 uur, 14 ijzer; 15 p.p.; 17 bekoorlijk; 20 mi; 21 set; 23 zestien; 24 bon; 25 teer; 27 goot; 28 enkel; 29 nep; 31 hoeri; 32 e.d.; 33 barak; 35 mm; 36 snedig; 37 richel; 39 al; 40 gebit; 42 ar; 44 Parijs; 46 las; 47 drama; 49 trek; 52 snor; 53 ons; 54 koe koek; 58 gek; 59 co.; 60 mandoline; 62 da; 63 raad; 64 zijn; 66 trekker; 67 stukvat. VERTIKAAL 1 kapster; 2 A.P.; 3 sub; 4 Suez; 5 erker; 7 rijles; 8 azijn; 9 nek; 10 Ir.; 11 twintig; 13 botter 16 peen; 18 os; 19 R.I.; 20 moor; 22 tekenares; 24 boe merang; 26 redeljk; 27 gomhars; 29 nagel; 30 Paris; 33 big; 34 kit; 38 op tocht; 41 balkon; 43 markant; 45 Arno; 48 moet; 50 ronde; 51 Zeist; 54 kaak; 55 e.d.; 56 O.L.; 57 kneu; 60 mak; 61 eik; 63 re; 65 N.V. Winwoord: STEENBIJTER De vestiging van Foto Verschoo- re met zijn 'Eén uur fotoservice', aan de Badhuisstraat in Vlissin gen, viel ook dit jaar bij de toe kenning van de Kodak Quality Award in de prijzen. Mede dank zij de voortdurende inspanningen van Fons Wijnacker, de 'chemie- deskundige' van deze zaak, om alleen topkwaliteitsfoto's af te le veren, kreeg Foto Verschoore vrijdagmiddag uit handen van een medewerker van Kodak Ne derland de tweede prijs in deze landelijke testwedstrijd uitge reikt. „Vorig jaar waren wij eerste, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden haalden wij in juli één maand niet de top en daardoor zijn wij dit jaar tweede geworden", verteld Ad Verschoo re, die verder uitlegt dat er een ambitieuze strijd wordt gevoerd tussen de 230 'éen-uur- fotoservice'zaken om de Kodak Quality Award. „Hiervoor moeten wij aan Kodak elke veertien da gen controlestroken van onze chemicaliëen opsturen, die op kwaliteit beoorde,eld worden. Daarnaast komt op gezette tijden een onbekende dame, die wij de 'mystery woman' noemen in on ze zaak een rolletje afgeven voor ontwikkelen en afdrukken. Ook dat wordt door Kodak bekeken. FonS Wijnacker, onze chemieme- dewerker, maakt er een sport van de fotochemicaliëen in topvorm te houden en meer dan op tijd te vervangen. Daardoor stijgt de kwaliteit voortdurend", legt Ver schoore niet zonder trots uit. Wie echt goedkoop uit wil zijn, moet niet naar Foto Verschoore gaan. Dat zegt de eigenaar zelf: „Voor 39 cent kunnen wij geen foto leveren. In ons familiebedrijf met acht vestigingen door Zee land één op het randje in Etten- Leur), staan overal eigen mensen, geholpen door veel personeel, dat vaak zo gemotiveerd raakt, dat het kiest voor de fotovak school. En dan kun je dus uitslui tend op kwaliteit mikken", zegt de enthousiaste fotoman. „Bin nenkort beginnen wij als eersten te werken met een nieuw soort dikker Kodakpapier, dat nog mooiere foto's levert met meer contrast. „Het is goed dat wij in Oplossing van Puzzelkrant 16/1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 19