VOORLICHTINGSAVOND WILJIJ ONS BEGELEIDEN? Vak verzorging moet! st. willibrord college-goes informatie-specialist csw ONS CSW PWA Randstad heeft volop werk Banen op de weg VOORLICHTINGSDAG HOGESCHOOL Hogeschool Zeeland Gemeenschap van Scholen voor Christelijk MAVO, HAVO en VWO op Walcheren Kennismaken en informeren MIDDEN-BRABANT hernesseroord brede, hooggekwalificeerde opleidingen persoonlijke aandacht overzichtelijke studiegroepen sterke internationale oriëntatie intensieve contacten met bedrijven en instellingen speelt in op nieuwe trends in techniek en maatschappij AANMELDING VAN LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1991-1992 Hogere beroepsopleiding tot in voltijd en deeltijd zaterdag 23 februari 1991 10.00 -15.00 uur 1e informatieronde: 10.00 uur 2e informatieronde: 13.00 uur Prof. Cobbenhagenlaan 13, Tilburg (013 - 635250). Faculteit Documentaire Informatieverzorging M.T.S. voor Meubilerings- en Houtbedrijven OPEN DAG voor de regio Vlissingen, door het CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS OP WALCHEREN Op donderdag 24 januari, 20.00 uur, in het gebouw van de Pr. Willem-Alexandermavo, H. Avercamplaan 1, 4383 TA Vlissingen Plaats genoeg voor I eer I i ng - z - ve r p I eegk u n d igen OOK IN ZEELAND WORDT ACTIE GEVOERD Korte en lange MBO-opleidingen Ter Welle De HOGESCHOOL ZEELAND biedt je een vaste basis voor je carrière in binnen- en buitenland. Met de HZ kom je heel ver. Dat is zeker! Edisonweg 4,4382 NW Vlissingen. Voor informatie en brochures: telefoon (01184) 8 90 00. MIDDELBURG VLISSINGEN Christelijke Scholengemeenschap Walcheren Lyceum en Havo met 2-jarige brugperiode Elzenlaan 4 telefoon: 01180-33015 Oranje-Nassauschool voor Christelijk Mavo Oranjelaan 11 telefoon: 01180-25274 Prins Willem-Alexanderschool voor Christelijk Mavo H. Avercamplaan 1 telefoon: 01184-60226 ONS en PWA 30 januari 1991: 16.00-20.30 uur 31 januari 1991: 16.00-20.30 uur Typisten m/v All-round administratief medewerkers m/v Technisch medewerkers m/v Timmerman m/v MTS'er Bouwkunde m/v -\r randstad uitzendbureau Chauffeurs m/v leer-werkproject katholieke scholengemeenschap voor atheneum, havo en mavo LEVENSBESCHOUWELIJKE GRONDSLAG INSCHRIJVING OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN BRUGKLAS DOORSTROMING INFORMATICA BOEKENFONDS INLICHTINGEN INFORMATIE U bent van harte welkom. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 23 januari 1991 voor functies in: informatiecentra documentatiecentra audio visuele centra en instituten bibliotheken Zowel meisjes als jongens Kiezen voor een opleiding om zich te bekwamen m de aldelingen: Meubelfabricage en betimmeringen Complete woning- en projectinrichting Machinale timmerfabricage en houtbouw Houthandel en houtverwerkende industrie Binnen de vakncntmgen zijn veel specialisaties mogelijk, onder andere: Antiekrestauratie en -reparatie, houten muziekinstrumentenbouw Decoratie- en presentatietechnieken, ambachtelijk meubelstofferen Doe-net-zelf en bouwmarkt, keuken- en samtairadvisenng Cursisten worden voorbereid od bet vervullen van een KADERFUNCTIE in het bedrijfsleven of op ZELFSTANDIGE VESTIGING. Nadere informaties worden gaarne schnftelijk of mondeling verstrekt Adres school: Bethemstraat 21. 3032 AA Rotterdam, tel. 010-4656922. 24-01: 13.00-16.30 u. Prins Willem-Alexanderschool voor Chr. Mavo Oranje-Nassauschool voor Chr. Mavo Christelijke Scholengemeenschap Walcheren voor Havo en Vwo Delta College, Chr. Scholengemeenschap voor Economie, Handel, Horeca, Mode en Kleding, Toerisme en Verzorging Klarenbeek, Chr. Scholengemeenschap voor Techniek Werken met verstandelijk gehandicapten. Da's meer dan wassen, kleden, eten. Onze bewoners gaan graag wandelen, zwemmen of naar de kinderboerderij bijvoorbeeld. Of ze leven zich uit in onze drumband. Maar... zonder goede begeleiding beginnen ze niets. Daarom zoeken we jongens en meisjes die het onze bewoners naar de zin willen maken. Alle bewoners; ook degenen die minder uit de voeten kunnen en volledig zijn aangewezen op een goede verzorging en verpleging. In Hernesseroord, een algemeen chris telijke instelling, wonen 356 verstande lijk gehandicapten. Op 2 september 1991 start bij ons de nieuwe opleiding tot z-verpleegkundige. Deze duurt 3 jaar en 4 maanden. Bij aanvang moet je minstens 17 jaar zijn. En je moet een vooropleiding hebben gehad op MAVO-D-nivo. Verstuur de bon voor alle informatie. Of bel de adjunct-direktrice, Mevr. Polderman: 01870-3888. Verder zijn er informatiedagen op 29 januari, 20 februari en 12 maart 1991. Alvast van harte welkomJe kunt natuurlijk ook meteen solliciteren. Ik wil meer weten over de opleiding tot z-verpleegkundige in Hernesseroord. Stuur mij een brochure met alle informatie. Naam:m/v Adres: Postcode: Plaats: In open envelop zonder postzegel sturen naar: Direktie Hernesseroord, Antwoord nummer 3. 3240 VB Middelharnis. centrum voor verstandelijk gehandicapten Er wordt in ons tand actie onder nomen om het vak verzorging in de basisvorming van het onder wijs te handhaven. Dit onder het motto: "Vak verzorging moet!" Ook in Zeeland willen velen het vak verplicht houden in de Basis vorming en wordt er actie on dernomen. Waarom is dit vak zo belangrijk. Vrouwenoranisaties zeggen er over: "Voor alle jongeren is het noodzakelijk dat ze leren voor zichzelf en anderen te zorgen. Dat betekent gelijke kansen voor jongens en meisjes op bepaald werk maar ook een gelijk aandeel in huishoudelijke en zorgarbeid. Kiezen voor een verzorgend vak moet voor jongens en meisjes mogelijk zijn. Verzorging a/s on derdeel van economie en biologie is onvoldoende omdat de prakti sche kant van het vak dan niet aan bod komt. Een aantal Zeeuw se vrouwen die betrokken zijn bij de activiteiten van het landelijke comité is bezig om vanuit Zee land druk op regering en kamer te zetten. Alle Zeeuwse gemeenten. die schoten voor voortgezet on derwijs, opleidingen voor verzor gende beroepen en kruisverenigingen hebben zij be naderd om bij het parlement voor het vak verzorging te pleiten. Dit verzoek is ook naar bejaardente huizen gegaan. Die hebben er be lang bij dat jongeren voor een baan in een verzorgend beroep Op het programma staat een ac tieweek in de periode 28 januari tot 3 februari. Het is de bedoeling dat plaatselijke aktiviteiten ont staan om de aktie kracht bij te zetten. Wie daaraan mee wil helpen, kan contact opnemen met H. de Graaf: 01180 - 26121. WOENSDAG 30 JANUARI OPEN DAG De Christelijke Scholengemeen schap Ter Welle te Goes houdt een open dag op woensdag 30 januari. Daar worden bezoekers geïnformeerd over de korte en lange middelbare beroepsoplei dingen. De open dag wordt ge houden van 15-17 uur en van 19.30 - 21.30 uur. Bij Ter Welle kan de keuze wor den gemaakt uit lagere en voort gezette beroepsopleidingen. Deze laatste staan in principe open voor leerlingen die in het bezit zijn van het diploma LBO op A-B-niveau, al kan daarvan wor den afgeweken. Bij de voortgezette opleidingen heeft de school de volgende mo gelijkheden: Assisterende in de Gezondheidszorg (A.G.), Verzor ging (V.Z.), Oriëntatie en Schake ling, Korte VZ-opleiding, terwijl ook de afdeling Sport en Bewe gen van het Cios tot de oplei dingsmogelijkheden behoort. De Hogeschool Zeeland is een jong en dynamisch bedrijf, dat hogere beroepsopleidingen biedt in een plezierig leefklimaat. Er zijn studies mogelijk binnen het admistratief- economisch, technisch en laboratoriumonderwijs, maritiem en operationeel technisch, sociaal en pedagogisch onderwijs en binnen het gezondheids zorgonderwijs. Post-HBO en contract onderwijs worden ook door de Hogeschool verzorgd. De Hogeschool telt 325 personeelsleden en circa 2.700 studenten. Snelle typisten vinden bij ons altijd een baan. Ervaring met tekstverwerking is een pre. Als u snel en accuraat kunt typen, kom dan snel langs. Informatie bij Anita Meerdink of Carin Pranger, tel. 01150-14 488. Voor verschillende bedrijven zoeken wij gemotiveerde en flexibele krachten. Beschikt u over een administratieve opleiding, heeft u relevante werkervaring opgedaan, dan hebben wij een nieuwe uitdaging voor u. Informatie bij Anita Meerdink of Carin Pranger, tel. 01150-14 488. Voor verschillende bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen. Er zijn mogelijkheden voor LTS'ers C en MTS'ers (alle richtingen). Er is veel werk, dus laat je kans niet liggen. Informatie bij Sabine Verburg, tel. 01150-30 045. Bent u in het bezit van een LTS Timmer-diploma of heeft u ervaring als timmerman, voor diverse bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen zoeken wij gemotiveerde kandidaten. Informatie bij Sabine Verburg, tel. 01150-30 045. Voor een bedrijf in de omgeving van Terneuzen. Het gaat hierbij om teken-/calculatiewerk en het toezicht op de uitvoering van het project. U kunt direct voor enkele maanden aan de slag. Informatie bij Sabine Verburg, tel. 01150-30 045. Terneuzen, Herengracht 9. De Gemeenschappelijke Personeelsdienst Wegvervoer verzorgt werk en scholing voor chauffeurs in het Beroepsgoederenvervoer. Het werk kan zowel op uitzendbasis als in vaste dienst via de GPdW bij verschillende opdrachtgevers worden verricht. Heeft u interesse in het behalen van het rijbwijs C/CCV B of u bent hiermee bezig? Dan bestaan er mogelijkheden om geschoold te worden tot chauffeur beroepsgoederenvervoer. De GPdWegvervoer kan de noodzakelijke opleidingen verzorgen. Deze worden aangevuld met een praktische scholing en stageperiode. Duur van de opleiding: ca. 2 6 maanden. Informatie bij Joop van Gijs, tel. 01100-31 834, Goes, Westwal 17. Vestigingen in: Amsterdam, Rotterdam, Breda, Nieuwegein, Apeldoorn, Heerenveen, Venlo en Goes. Fruitlaan 3, 4462 EP Goes Tel. 01100-27363 Rector: drs. J.M. van den Hondel De school gaat uit van een katholieke levensbeschouwing en wil de leerlingen tevens kennis laten maken met de belangrijkste andere levensbeschouwingen. De godsdienstlessen zijn voor alle leerlingen verplicht. Vanaf heden, maar liefst vóór 1 april, is het mogelijk leerlingen voor alle afdelingen aan te melden. Dit kan geschieden door tussenkomst van de direkteur van de basisschool, of rechtstreeks aan school. 4-jarig mavo 5-jarig havo, o.a. tekenen als examenvak 6-jarig atheneum, o.a. Latijn als examenvak - Een leerling wordt toegelaten op grond van het advies van de direkteur van de basisschool. Een test, als tweede toelatingsgegeven, wordt zeer op prijs gesteld met het oog op de plaatsing. - De leerlingen worden ingedeeld in 2 blokken: een mavoblok en een atheneum/havo-blok. Overstappen van het ene blok naar het andere is mogelijk naar aanleiding van het november- en het februarirapport. - Alle leerlingen gebruiken dezelfde boeken. - Aan de aanpak van huiswerk wordt in studielessen veel aandacht besteed. - Huiswerk maken onder toezicht op school is mogelijk. - De brugklas heeft les van 08.25 tot 14.00 uur; bij lesuitval blijven de leerlingen op school studeren o.l.v. een docent. Gedurende het 2e en 3e leerjaar is overstappen van atheneum naar havo en omgekeerd mogelijk, ook van havo naar mavo. Na het behalen van het mavodiploma met 6 vakken op D-niveau kunnen leerlingen doorstromen naar 4 havo en na het behalen van het havodiploma naar 5 (soms 6) atheneum. De leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar krijgen een cursus informatica. In verschillende vakgebieden wordt gebruik gemaakt van computerondersteunend onderwijs. Voor alle leerjaren en afdelingen kunnen schoolboeken van de school worden gehuurd. worden gaarne verstrekt door de rector of door conrector C. de Kooning (tel. 01100-14609) en brugklasleider T. van Weele (tel. 01100-14742). Op woensdag 30 januari, 20 februari en 27 maart begint om 14.30 uur een rondleiding door de school voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders. Belt u even als u komt? 01100-27363. t

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 10