VERSCHOORE AANZIEN HEEFT UW AUTO'TAL EENS MET EEN ECHTE PROF GEDAAN? SPRINT PHOTO M ini-statenvergadering OPHEFFINGS UITVERKOOP 1:2:39:3:99 GET iQ,»: Supporters kunnen tonen voor betaald voetbal te zijn «gig 30% KORTING wmm W2 J.P.A. Rossël tandprotheticus VANAF: f 5.50 Een wereld van verschil tussen vader en buurman COMBI BACK 3iSg C NIEUW NA KOOP GARANTIE TOT 2021 op alle zilveren en verzilverde bestekken van ROBBE BERKING VLISSINGEN De Vlissinger Harry Mooibroek doet sinds kort ook in kunst. Kunst die met sport heeft te maken wel te verstaan. Hij doet het voor zijn zwager Tjarko ten Have die sport-actie-schilderijen maakt, daar enige bekendheid mee krijgt, maar er tot op heden geen cent wijzer van is geworden. „In de kunst wordt enorm gesjoemeld", oordeelt de Vlissinger. „Er zijn op dit moment achttien schilderijen van mij op Ha- wai, waarvan ik niet weet wat er mee gebeurt of ge beuren gaat", geeft de Rotterdamse kunstenaar als voorbeeld. VIP-room HET r^ VANT^T] de Ruiter B IjK KER BO)E KEN PZC WEEKBLADEN Engelbewaarder Naar school? r. u.o\<y> MET TIENTJES-ACTIE NIEUWE KUNSTGEBITTEN ESSO SELFSERVICE STATION BASKENSBURG Vlissingen, Wolstraat 78 Middelburg, Korte Delft 1b Goes, Lange Vorststraat 36 SAUNA en KUUROORD Op de gehele voorraad NIEUWE BURG 3, MIDDELBURG PROFITEER NU! I De cassette specialist SPECIAALZAAK SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 VERGROTINGEN BINNEN i MIN. H^ARD BADHUISSTRAAT 60 21e JAARGANG NUMMER 4 23 JANUARI 1991 Harry Mooibroek via tennis in kunstwereld Dat Mooibroek zich nu naast het besturen van de pro testant christelijke basis school Louise de Coligny in Vlissingen nu ook met de sportkunst bezighoudt heeft alles te maken met het Schel de A-toernooi (tennis) in Vlis singen, waar hij mede-organisator is en de sponsoring voor zijn rekening neemt. „Via Wim Schreuder, directeur van de ABN in Vlissingen, kwam ik in contact met Wim Buitendijk van het ABN/AMRO-toernooi in Rotterdam", legt Mooibroek uit. 1990 NU bij ons verkrijgbaar! p"i» ƒ2490 D Paul Krugerstraat 55-57 4382 MB Vlissingen Tel. 01184-12733 I WALSTRAAT 94 - VLISSINGEN ]o)© Oplage: 23.950. Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam. Totale oplage 47.705. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker, Walstraat 94, Vlissingen. Advertentieverkoop: G.J.A. van den Eeden Tel. 01184-72283 Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Redactie-adres: Postbus 5017, 4330 KA Middelburg. Bezorging: 01184-84215. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480. Buitendijk vroeg hem of hij de VIP-room wilde inrichten. Hij had er wel oren naar. „Daar komen de sponsors van dat toernooi bijeen voor een hapje en een drankje. Rond dezelfde tijd kreeg ik con tact met de kunsthandelaar Peer Linz. Ik liet hem werk van Tjarko zien. Voor die man was het een ware openbaring". En zo kan het mes aan twee kanten snijden. Enerzijds kan de Vlissinger daar contacten leggen met mogelijkse sponsors voor 'zijn' Schelde- toernooi, anderzijds kan hij de schilderijen van zijn zwager bij re delijk bemiddelden aanprijzen. Het ziet er overigens naar uit dat werk van Ten Have niet alleen in Rotterdam is te zien tijdens het toernooi waar ook Ivan Lendl meedoet, maar dat zijn actie schilderijen van Henry Le Conté en Yannick Noah op Roland Ga- ros in Parijs worden getoond. Dat toernooi viert dit jaar zijn eeuw feest. Verder worden schilderijen waarop bliksemsnelle skiërs staan afgebeeld binnenkort in Ba zel getoond. Tjarko ten Have werd in 1947 in 's Heer Arendskerke op Beveland geboren. Zijn vader was daarvoor huisarts in Vlissingen. Na zijn studie op de Minerva-academie in Groningen vestigde hij zich in Rotterdam. In het begin ken merkte zijn werk zich door een Harry Mooibroek bekijkt het werk van zijn zwager Tjarko ten Have in diens atelier in Rotterdam. natuurgetrouwe weergave. Nu mogen zijn doeken onderge bracht worden in de rij van het impressionisme. De opbouw naar die stijl verliep geleidelijk. Wat het meest opvalt is de dynamiek, soms er in gebracht met een quasi nonchalante grote streek wit tussen felle kleurën blauw of groen. Dankzij die bijna natuurlij ke dynamiek kan hij actieve sportschilderijen maken. Maar Tjarko ten Have is kunste naar. Geen zakenman en zeker geen handelaar. Hij vindt het ei genlijk wel prettig dan zijn zwa ger Harry zich nu opwerpt als een soort engelbewaarder. Mooi broek: „Ik weet dat die jongen veel talenten heeft, maar ook een gebrek aan commercieel inzicht. Hij maakt verschrikkelijk mooi werk. Dat vind ik, maar dat vin den ook anderen. Er is hem ver schrikkelijk veel beloofd in het verleden. Maar in plaats van de beloftes waar te maken, zijn ze met z'n geld er vandoor gegaan". Mooibroek voegt er nog aan toe dat als hij er niks in had gezien, hij nooit voor Ten Have in het ge weer was gekomen. Overigens zullen de werken van Tjarko ten Have ook in Vlissingen te zien zijn. Café Soif wil ze wel exposeren. Mooibroek zoekt nu nog naar een andere galerie, waar behalve de sportschilderijen ook ander werk van de ex-Zeeuw te zien zullen zijn. De expositie in Soif loopt in elk geval tijdens het Schelde A-toernooi waarvoor Mooibroek en zijn mede organisatoren weer veel hete ij zers in het vuur hebben. Naar school en welke kans van slagen is er? Geen enkele rector of directeur kan garan tie geven, hoewel de het voortgezet onderwijs zich steeds meer concurrerend opstelt. In deze krant uitge breide informatie over school- mogelijkheden. P O S T C H'E Q UT M i wL betaalkaart nederland pays bas j _V\o I handtekening - signature 3 E'H-i'-£<['• i;V:i|Vr'»:«» 1dattim-date. •■7 V:...-fe 19B4372 i ".-.TV" -T t 'S|fopas - cartedegarantr LbOO.Oïo hl«Voncerr.»ei tchnjven-nt net écn'tc«-<l« In drie weken tijd probeert de sponsorclub van vc Vlissingen de supporters te bewegen om maar zoveel als mogelijk tientjes te storten. Want, het zijn moeilijke tijden die de roergangers doormaken. Echte grote potentiële sponsors hebben oog en oor voor andere zaken. Die maken zich zorgen om de beursno teringen nu (vorige week donderdag) de hel in het Midden- Oosten is losgebarsten. Een clubje als Vlissingen dat boven dien uiterst negatief in het nieuws was, spreekt ze amper aan. „Dan moeten in ieder geval de supporters laten zien dat ze be taald voetbal willen", luidt de noodkreet van hoofdsponsor Jan Dieleman (KWS). Jan Dieleman legt uit dat de tientjes-actie een diepere beteke nis heeft. „Het is ook de bedoeling om het betaald voetbal Zeelandbreed te presenteren". Het is geen utopie om er van uit te gaan dat behalve Midden-Zeeuwse supporters ook mensen uit Zeeuwsch-Vlaanderen geïnteresseerd kunnen raken. Dat zelfde geldt voor sponsors. Ook die moeten Zeelandbreed aan getrokken worden". Feitelijk was dat ooit de bedoeling toen Vlissingen zich presenteerde met zijn betaald voetbalambities. Komen er veel tientjes binnen - einde vorige week stond het saldo op iets meer dan f 3000,- - dan heeft de sponsorcom missie troeven in de hand om sponsors over de streep te ha len. „Zes tot tien sponsors die goed zijn voor f 175.000,- zou al meteen een redding betekenen". Wie geld wil overboeken kan dat doen op giro 1299399 ten nama van vc Vlissingen. Spec, voor slechtzittende gebitten en ingevallen gezichten REPARATIES: klaar terwijl U wacht! Informatie GRATIS Tel. afspraken 01184-14533 HOBEINSTRAAT 52 VLISSINGEN In onze wasstraat kunt u uw aulo snel en voordelig schoonmaken. KEUZE UIT 8 PROGRAMMA'S Vraag naar onze spaarkaart en was- abbonnement, voor nog voordeliger autowassen. LET OP: woensdag AUTO-WASDAG 10% EXTRA KORTING op alle wasprogramma's! Pres. Rooseveltlaan 731, 4383 NG Vlissingen 01184-14926 Incest. Voor het kind een gruwe lijke ervaring. Het vertrouwen in mannen heeft vaak een ernstige deuk opgelopen en het achter volgt het slachtoffer een leven lang. Als het uitkomt gaat alle aandacht dan ook naar het kind, logisch, maar denkt er wel eens iemand aan de moeder? Hoe gaat die met zoiets om? Vaak ligt ook haar wereld overhoop, vooral als het gaat om haar partner. Het Fiom Zeeland beseft dat ook en richt speciaal voor moeders van sexueel misbruikte kinderen een praatgroep op. Martine Buitink en Jeanette Poor ter starten binnenkort met de praatgroep, maar daar zijn vrou wen voor nodig. „We hebben nu wel al veel vrouwen die we indi vidueel begeleiden", legt Martine Buitink uit. „Maar hier zijn lotge noten voor nodig. Wij willen die vrouwen met elkaar in contact brengen, zodat de verwerking sneller op gang kan komen. Het belangrijkste is dat het zelfver trouwen hersteld wordt en een nieuw toekomstbeeld opge bouwd wordt". „De positie van de moeder wordt in de eerste plaats bepaald door de dader", vertelt Jeanette Poor ter. „Als bijvoorbeeld de buurman de dader is heeft de vrouw ont zettend veel steun aan haar part ner, voor wie het dan net zo erg is. Maar is de partner zelf de schuldige, dan is het hek pas goed van de dam. Zij bevindt zich dan in een dubbele positie, ze moet kiezen tussen haar kind en haar man en wordt daardoor heen en weer geslingerd tussen haatliefde gevoelens". „Maar dat is nog niet alles", ver volgt ze haar verhaal. „Er is altijd sprake van ontstellend veel schuldgevoelens. 'Waarom heb ik dat niet eerder gemerkt' en 'Ik ben zeker niet meer goed ge noeg' als het om de partner gaat, zijn vragen die bij elke vrouw naar boven komen. Verder gaat ze natuurlijk ook gebukt onder de sociale schande 'Wat denkt de omgeving nu van mij?', die op haar afkomt. Heel gecompli ceerd". Het bij elkaar brengen van de vrouwen is één van de middelen die de twee hulpverleensters aan grijpen om het verwerkingspro ces op gang te brengen. „Wij werken ook met ontspan ningstechnieken". licht Buitink toe. „Bezig zijn met het lichaam. En als er kwaadheid afgerea geerd moet worden hebben we hier ook een boksbal hangen waar de vrouwen zich op uit kun nen leven". Jeanette Poorter en Martine Buitink begeleiden de groep. Waar kwaliteit en service belangrijk is! ZWEMPARADIJS Nadenken bij de vraag of de Japanse firma wel of niet mag komen boren naar mineraalwater. Openingstijden sauna dagelijks dames 10.00-13.00 uur f 12,50 gemengd 13.00-22.00 uur a f 25— incl. toegang Turks stoombad, zwemparadijs en gebruik zonnehemels, geldig tot 1/3/91. In de krokusvakantie zonnekanon-kuren. Vorige week vrijdag werd de Sta tenzaal bezet door meer dan vijf tig leerlingen van Walcherse basisscholen. Ze 'speelden' er politiek op initiatief van de Junior Kamer Walcheren. Er werd een gefingeerde zaak behandeld, waarbij de Japanse firma Tanakai Yokomoto mineraal water uit de bodem van Mariekerke wil boren. Een treinverbinding moest wor den aangelegd, een snelweg, ex tra sportvoorzieningen, winkels en hotels. Met een geringe meer derheid (28 tegen 24) werd het plan goedgekeurd. De jeugdige mening over politiek was ook al niet eenstemmig. De één vond het allemaal maar niks en de ander zag er wel brood in. Commissaris van de koningin dr. C. Boertien was wel in zijn sas. Hij beloofde voortaan elk jaar een dergelijk mini-parlement te orga niseren, maar dan met een echt onderwerp. ALLE KALENDERS 1991: 50% KORTING Onze keldervoorraad nu uitzoeken 1 5,— p/st. De korting geldt niet op klantenbestellingen

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1991 | | pagina 1