■simefi INDI SAKT1E meer dan aan prijzen Sinterklaas zet kinderen en hun ouders in het zonnetje Reizende marionettenspeler Avigan bezoekt Vlissingen mannenmode o^f 1 PFAFF HEMELAAR tiran? <buten de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD TRAITEUR FRANS GILLISSEN wekelijks elke zaterdag f j AAA trekking met de om 14.00 uur supertrekking prijsuitreiking op (kleine markt) 22 dec. 1990 of Scheldestraat PULSAR i fc= 1 /portman Nog nooit was 'n PFAFF met onder- en boventransport zo voordelig bruisend als de branding Koopavonden: do. 29 november vr. 30 november ma. 3 december di. 4 december Bij besteding van f10,- ontvangt U een zegel. 10 zegels op een spaarkaart, maakt een lot en kans op duizenden guldens DEZE AKTIE LOOPT VAN 10 NOVEMBER TOT 21 DECEMBER 16.00 UUR. TREKKING HOOFDPRWZEN DE SPELREGELS Koopavonden winkels Vlissingen: do. 29 november vr. 30 november ma. 3 december di. 4 december ».»n:w.rairii (lëdüb) TJugh, gardeur WIJ BIEDEN U IIAAR EXTRA GARANTIE OP PULSAR HORLOGES. De nieuwe Pfaff dualmatic 955 is een wonder van vernuft. Met onder- en boventransport, waardoor de stof niet meer kan verschuiven. Dat is net wat voor u. Nooit meer rimpelen, lubberen, lelijke naden of ongelijke motieven.Voor maar 1.499,- heeft Je maakt't met u nu de perfectie van onder- en boventransport. De nieuwe Pfaff staat voor u klaar in de winkel. OOK ERKEND POELIER HEEFT U NU TE BIEDEN: Deze week extra voordelig: Walstraat 100 VLISSINGEN tel. 12673 SI mrer ban 110 jaar fetoaliteit Woensdag 21 november 1990 DE FAAM - DE VLISSINGER f 15.000,- W W W W K de Vlissinger en de Faarn TTW: 1 WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN Scheldestraat Winkeliers Vereniging zaterdag 22 december om 16.00 u. op podium van Kleine Markt Toestem Nrs. kamer van Koophandel 7&OOÜ838 De aklie loopt van zaterdag t0 november tot zaterdag 22 december. Deelnemende winkeliers zijn herkenbaar aan het raam affiche. Bij elke besteding van f 10.— omvangt een klant een zegel. 10 Zegels Op een spaarkaart maakt 1 LOT. Elk lot kan, voorzien van naam, adres, woonplaats en tel.nr., worden gedeponeerd in de daarvoor geplaatste bussen De trekking van de weekprijzen: elke vrijdag, dus 16. 23 en 30 nov., 7. 14 en 21 december. Steeds om 17.00 u. ten kantore van notaris AJ, Sauer. Elke zaterdag volgend op de trekking zullen de prijzen om 14.00 u. officieel aan de winnaars worden uitgereikt in de vorm van koopcheques te besteden bij de deelnemende winkeliers. Prijswinnaars ontvangen ook persoontijk bericht. Zaterdag 17 november jongstle den was het dan zover. Sinter klaas en zijn knechten zetten voet aan de Vlissingse wal. Op gewacht en begeleid door een enorme hoeveelheid kinderen, maakte de de Sint een rondrit te paard door de stad. Zijn zwarte pieten waren in de hele stad te vinden en deelden kwistig snoep uit aan de kinderen op straat. Kortom, een waar feest. Voor 13 kinderen was het echter ietsje meer feest dan anders. Eenmaal aangekomen op de Kleine Markt, maakte de Sint namelijk de win naars van de tekening- en ge dichtenwedstrijd bekend. Van de Bouwen Ewoutschool, de Mar- kusschool, de Oranjeschool, de Vlissingse scholen vereniging en de St. Josephschool hadden kin deren meegedaan, en dat bracht het totaal van ingeleverde teke ningen en gedichten op 273. Aan Sint de moeilijke taak daar de mooiste 13 uit te halen. Hoewel hij ze eigenlijk allemaal even mooi vond heeft hij een keus kunnen maken. Winnaars van de gedicht jes: Boy Dirksen, 8 jaar, Eddy Ter- wiel, 8 jaar en Esmeralda Streekstra, 9 jaar. Winnaars van De Sint toont één van de winnende tekeningen. de tekeningen: Yvonne van Steenhuysen, 4 jaar, Liesbeth Voet, 5 jaar, Rafaela van de Pluym, 6 jaar, Yvonne van Kuyk, 6 jaar, Arthur Siereveld, 7 jaar, Suzanne Bosselaar, 8 jaar, Michel Hoogendoorn, 7 jaar, Linda Laco, 8 jaar, Marije Plateeuw, 9 jaar en Suzanne van Heugten, 9 jaar. Zij kregen van de Sint een leuk ca deautje. Niet alleen de kinderen, maar ook sommige van hun ouders wist Sinterklaas in het zonnetje te zet ten. De eer was aan hem de eer ste prijswinnaars van de eindejaarsactie bekend te maken. De eindejaarsactie houdt in het kort in dat ieder die bij een deel nemende winkelier een besteding van tien gulden doet een zegel krijgt en 10 zegels maken een lot. Het lot doet, als het ingeleverd is, mee aan elke trekking, die vrij dags bij de notaris geschiedt en dingt zo mee naar de koopche- FOTO: ANDA VAN RIET ques ter waarde van 100 gulden die elke zaterdag door een promi nent figuur op de Kleine Markt worden uitgedeeld. De supertrek king is op 22 december en daar gaan prijzen van 100 gulden tot 1000 gulden de deur uit. Ook aan deze trekking doen alle loten mee. Elke week zijn er 12 win naars. Deze week waren dat: N.P. Dekker uit Middelburg, H. Wit vliet uit Vlissingen, A.D. Janse uit 's Heer Hendrikskinderen, J. van de Linden uit Vlissingen, M. Blom-Caljouw uit Vlissingen, B. van de Bosch uit Vlissingen, M. Flipse uit Souburg, J. Kort uit Vlissingen, Frenks Willy uit Vlissingen, H. Jil- leba uit Vlissingen, J. Steketee uit Vlissingen en J. Elve uit Vlis singen. Kinderen (en natuurlijk ook hun ouders) kunnen zaterdag 24 no vember kennismaken met de rei zende marionettenspeler Avigan, die dan een optreden verzorgt in de Vlissingse binnenstad. De 49-jarige poppenspeler verblijft al een tijdje in de havenstad en is voor het winkelend publiek dan ook geen vreemde. Vergezeld van zijn draaiorgeltje en zijn zelf gemaakte pop Yahoo, die als twee druppels water op hem lijkt, speelt hij van 14 tot 16.30 uur in de Vlissingse binnenstad. Avigan staat erom bekend dat hij met zijn show alle kinderharten steelt. De pop Yahoo is zo leven secht dat de kinderen de wereld om hen heen vergeten, en alleen nog oog hebben voor de pop en zijn orgeltje. Tijdens het optreden laat Avigan de pop dansen en probeert voorzichtig in contact te komen met de kinderen, die vol gens hem vaak zeer enthousiast reageren. De poppenspeler komt oorsprokelijk uit Zuid-Afrika, maar bezit de Australische nationali teit. Nederland bevalt de mario nettenspeler wel, hij wil proberen zijn brood te verdienen met op tredens op kinderfeestjes en de verkoop van de mini- draaiorgeltjes die hij maakt 't wosiden psUma feeitdlcUfMi.... nans Knust: \\0\ Kill H IK *- -- -*ii "itffr WINKELIERSVERENIGING WINKELCENTRUM VLISSINGEN Scheldestraat Winkeliers Vereniging PRS047 f 148,- Uw Pulsar juwelier biedt u t/m 31 dec. '90 één jaar EXTRA garantie bij aankoop van een Pulsar horloge, Breng nü een bezoek aan uw juwelier om van dit unieke aanbod te profiteren. Juwelier VAN DERjMADEN Kleine Markt I Vlissingen, tel. 01184-12605 t f T -mime} jQOjoaancoDnuau NIEUWENDIJK 29 VLISSINGEN TEL. 01184-13729 Hazebout - Ree filet en Reerug Hazerug Wilde en tamme konijnen Wildzwijnfilet en kotelet Wildzwijn ham - Fazanten - Filet - Eenden - Hazepeper enz. - Organisatie:Evenementencommissie

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1990 | | pagina 37