50.000 hondebeten GROENEVELD OPTICIENS PTT wil 06-verslaafden laten afkicken Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, Lange Zelke 93. Oostburg, Burchtstraat 13. KOM NAAR GROENEVELD OPTICIENS EN PROFITEER VAN DE VRIENDELIJKE INTRODUKTIEPRIJS VAN 149, - Maatschappij Cursus Wat te melden? Postbus 5017, 4330 KA Middelburg Sport Gezondheid Clubs Sociaal Ouderen DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 maart 1989 I WAT OOK DRAAGT.. jaarlijks geregistreerd I UI PDII «I P PT ÉR PÉRFFKT R| II Uit onderzoek van de Stichting ting vast. De mensen waren port van de stichting is het feit V Lhh I V I mttm I I Lm I 'I Lni I I I PITBULLS, ROTHWEILERS EN HERDERS BIJTGRAAG Consument en Veiligheid blijkt dat jaarlijks 50.000 mensen in Nederland naar de dokter moe ten omdat ze door een hond zijn gebeten. Kleuters lopen daarbij de ernstigste verwondingen op. Vooral (Pit)bull terriers, Rotwei- lers en Herders zijn nogal bijt- lustig. In een kwart van de gevallen is de eigenaar zelf de ge beten hond. Bij de slachtoffers van een beet van een vreemde hond had 46 procent vooraf geen enkel contact met de hond, stel len de onderzoekers van de stich- gewoon aan het wandelen, fiet sen, spelen of trimmen. Belangrijke conclusie uit het rap- dat éénvijfde van de beten voor komen had kunnen worden als de hond aangelijnd was geweest. PTT Telecom begint na de ko mende zomer een voorlichtings campagne over de 06-koopnum- mers. Het doel van de campagne is het stimuleren van een verant woord gebruik van de 'niet- gratis' 06-nummers. Met andere woorden: de PTT wil dat 006-verslaafden afkicken. Ook is PTT Telecom bezig met een onderzoek naar de techni sche mogelijkheden om op ver zoek van individuele abonnees bepaalde 06-nummers af te laten sluiten. Naar verwachting zal de ze mogelijkheid voor het einde van dit jaar op landelijke schaal beschikbaar komen. AAGTEKERKE Hervormde Gemeente. Zo. 10 uur: ds. R.W. van Mourik, knd., 19 uur: ds. R.W. van Mourik. Goede Vrijdag 19 uur: ds. R.W. van Mourik. ARNEMUIDEN Hervormde Gemeente. Markt 12. Zo. 9.30 uur: ds. L.W. Ch. Ruijgrok, 15 uur: kand. Emaus uit Tholen, Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. L.W. Ch. Ruijgrok. Maandag 9.30 uur: ds. L.W. Ch. Ruygrok. Gereformeerde Gemeente. Zo. 9.30 en 19.00 uur: ds. Verhoeks, 14.30 uur: leesdienst. Goede Vrijdag 19.30 uur: ds. Verhoeks. Maandag: 9.30 uur: ds. Verhoeks. BIGGÊKERKE Hervormde Gemeente. Kerkplein 1. Zo. 10.15 uur: ds. Köther-Middelhoek, belijdenisdienst, m.m.v. kerkkoor. Goede Vrijdag 19 uur: ds. Kother-Middelhoek. DOMBURG Hervormde Gemeente. Markt 8. Zo 10 uur: ds. C.A. Westerveen, 19 uur: ds. A.W. Mol. Witte donderdag 19 uur: ds. C.A. Westerveen, Goede vrijdag 19 uur: ds. A.W. Mol, gez. dienst in Geref. kerk. Rooms Katholieke Kerk H. Willibrordus. Zo. 9 uur, 10.30 uur: Duitse dienst. GAPINGE Gereformeerde Kerk. Dorpsstraat 7. Zo. 10.30 uur: ds. Mevr. J. Kwast, 14 uur: ds. G.H. Otte, gez. dienst in Herv. Kerk. Goede Vrijdag 20.15 uur: ds. L. Th. Witkamp. Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 6.00 uur: ds. J. Boer, paasvroegdienst, gez. dienst in Vrouwen polder, 14 uur: ds. G.H. Otte, gez. dienst in Herv. kerk. Goede Vrijdag 19 uur: ds. D.E. Hiensch, gez. dienst in St. Laurens. GRIJPSKERKE Gereformeerde Kerk. Jacob Catsstraat 7. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. C. de Boon, gez. dienst Herv. Kerk, 14.30 uur: ds. A. Jobsen. Goede vrijdag 19 uur: ds. A. Jobsen. Hervormde Gemeente. Kerkkring 26. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. C. de Boon. Goede vrijdag 19 uur: ds. A. Job sen, gez. dienst in Geref. kerk. HOOGELANDE Christengemeenschap. Kapel van Sint Maarten. Ma, 10.30 uur. KLEVERSKERKE Hervormde Gemeente. Dorpsstraat 25. Zo. 9.30 uur: Mevr. Spaans. Goede Vrijdag 18.45 uur: ds. Geers. KOUDEKERKE Gereformeerde Kerk. Tramstraat 31. Zo. 9.30 uur: ds. Wjnands, m.m.v. kerkkoor, 19 uur: ds. P. Paulus. Wtte Donderdag 19.30 uur: ds. Wijnands, Goede Vrijdag 19.30 uur: samendienst in Ned. Herv. kerk, ds. K.J. de Jong, Zaterdag 22 uur: ds. Wjnands. Ned. Hervormde Kerk. Dorpsplein 1. Zo. 9 en 10.30 uur: ds. M.J. de Jong. Witte donderdag 19.30 uur: ds. M.J. de Jong, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. M.J. de Jong. MELISKERKE Gereformeerde Gemeente. Valkenburgstraat 25. Zo. 9.30 en 14.30 uur. Gereformeerde Kerk. Bergstraat 32. Zo. 10 uur: ds. J.C. van de Putte, knd. 8-11 jr, m.m.v. kerkkoor Met Hart en Stem, 14.30 uur: ds. J.C. van de Putte. Goede vrijdag 19.30 uur: dhr. J. v.d. Putte. Hervormde Gemeente. Torenstraat 8. Zo. 9 uur: ds. Köther-Middelhoek, Goede vrijdag 20 uur: ds. Köther- Middelhoek. MIDDELBURG Baha'i Gemeenschap Walcheren. Informatie-avonden worden gehouden op do. 20 uur, t.h.v. fam. Niesing, Herberdsland 11. Baptisten Gemeente. Kapel Bree 8. Zo. 10 uur: ds. M. Ezinga. Christelijke Gereformeerde Kerk. Gasthuiskerk, Lange Delft 94. Ma. 10 uur: paaszangdienst, Brass band 'Onda'.' Doopsgezinde Gemeente. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. Zo. 11 uur: ds. Rijken, gez. dienst. Goe de Vrijdag 19.30 uur. Evangelische Baptisten Gemeente. Damplein 12. on bekend. Gereformeerde Gemeente in Nederland. Westerkerk, Armeniaans Schuitvlot 22. Zo. 9.30, 14 en 18.30 uur: leesdienst. Gereformeerde Kerk. Getuigeniskerk, Adr. Lauwe- rijszstraat 6. Zo. 9.30 uur: ds. IJ.G. IJkel, 17 uur: ds. E.V.E. Wijnands. Goede vrijdag 19.30 uur: ds. L.J.G. IJ kel en ds. O. Elseman. Oosterscheldestraat, geen dienst. Hofpleinkerk, Hofplein, 8.45 en 10 uur: ds. W.A. vd. Berg, 14.30 uur: ds. D.W. Dondorp, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. D.W. Dondorp en ds. J. Dubbink. Oost kerkplein, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg en ds. M. de Boer. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, donder dag 19.30 uur: ds. W.A. v.d. Berg en ds. J. Dubbink. De Hoeksteen, Roozenburglaan 22, 9.15 uur: samenkomst, 9.30 uur: ds. P. Paulus, 17 uur: ds. L.J.G. IJkel. Donder dag 19.30 uur: ds. P. Paulus, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. P. Paulus, Zaterdag 20 uur: ds. P. Paulus. Hervormde Gemeente. Zo. Nieuwe Kerk, Groenmarkt, 10 uur: ds. J. Dubbink. Koorkerk, Koorkerkhof, 10 uur: ds. G.Ch. Duinker. Donderdag 19.30 uur: ds. J.B. van Bork, Goede vrijdag 14.45 uur: ds. M. de Boer. Oost- kerk, Oostkerkhof, 10 uur: ds. M. de Boer. Hofpleinkerk, Hofplein, geen dienst. Ontmoetingskerk, Ooterschel- destraat, 9.30 uur: ds. O. Elseman m.m.v. Hervormd Kerkkoor. Donderdag 19.30 uur: ds. 0. Elseman, ds. L.J.G. IJkel. Thomaskapel, Vrijlandstraat, 9.30 uur: ds. C. den Engelse, geen dienst. Wjkgemeente Geref. Bond, 11 en 18.30 uur: ds. C. Trouwborst. Maandag, Gast huiskerk, 10 uur: paaszangdienst, Cand. Schema en ds. C. Trouwborst. Gereformeerde Kerk VrijgemaaktKlein Vlaanderen 75. Zo. 9.30 uur: ds. A. de Snoo, 16.30 uur: ds. G. Zomer. Pinkstergemeente Middelburg. Verenigingsgebouw 't Zand, De Vergulde Baars, Baarsjesstraat 43, Zo. 15.30 uur. Dam 6, wo. 19.30 uur: bijbelstudie Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Doopsgezinde Kerk, Lange Noordstraat 62. gezamelijke paasdienst in de Marnixkerk te West-Souburg. Leger des Heils. Hoogstraat 20. Zo. 10 en 19 uur: kpt. B. de Heer, Goede vrijdag 10 uur: gez. dienst in Goes olv. R. Thomlinson, 19 uur: kpt. B. de Heer. Lutherse Kerk. Zuidsingel 70. Witte donderdag 19.30 uur. Zaterdag 22 uur: paaswake, prof. Boendermaker, ds. Dondorp, ds. Dubbink, gez. dienst met de N.H. Nieu we Kerkwijk en Geref. wijk Centrum. Nederlands Gereformeerde Kerk. Engelse Kerk, Simpel- huisstraat 19. onbekend. Vereniging van Vrijzinnig Hervormden en Remonstran ten. Koorkerk. Zo. 10 uur: ds. G. Ch. Duinker, Witte don derdag 19.30 uur: ds J.B. van Bork. Rooms Katholieke Kerk. Petrus en Pauluskerk, Lom bardstraat 2. Zo. 10 uur. Wtte donderdag 19.30 uur: eucharistie, Goede vrijdag 19.30 uur: lijdensverhaal, kommuniedienst, zaterdag 20.30 uur: paaswake, eu charistie. Maandag 10 uur. De Hoeksteen, Rozenburg laan 22. Zo. 11.30 uur. Waalse Gemeente (Eglise Wallonnel. Lange Noordstraat 62. Ma. 10.45 uur: G. Staal. Evangeliegemeente 'De Wijngaard'. LTS, Klarenbeek. Zo. 9.30 uur: br. C. vjj. Zanden. Goede vrijdag 19.30 uur: br. C. v-d. Zanden. NIEUW EN ST. JOOSLAND Hervormde Gemeente. Zo. 11 uur: ds. H. v Oostende, Goede vrijdag 19 uur: ds. H. v. Oostende OOSTKAPELLE Gereformeerde Kerk. Zionskerk, Duinweg 36A. Zo. 10 en 19 uur: ds. PC. van Dijke, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. PC. v. Dijke Hervormde Gemeente. Waterstraat 4. Zo. 10 uur: ds. den Hollander. Goede vrijdag 19 uur: ds. den Hollander. RITTHEM Hervormde Gemeente. Zo. 9.30 uur: ds. H. v. Oostende. Goede vrijdag 20.30 uur: ds. H. v. Oostende. SEROOSKERKE Gereformeerde Kerk. Ds. van Wouwestraat 41. Zo. 10 uur: ds. L.Th. Witkamp, 17 uur: dhr. PL. Hettema. Volle Evangelie. Dorpshuis de Zandput. Di. 19.30 uur: interkerkelijke bijbelstudie o.l.v. br. Cornelisse. Hervormde Gemeente. Noordweg 3. Zo. 10 uur: ds. A.P. Nauta m.m.v. kerkkoor, 19 uur: dhr. Hettema, gez. dienst in Gereformeerde kerk. Goede vrijdag 19 uur: ds. C. de Boon. ST LAURENS Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Van Cit- tersstraat 69. Zo. 10 uur: dhr. J. Jeroensen uit Houten, Wtte donderdag 19 uur: ds. G.H. Otte. Goede vrijdag 19 uur: ds. D.E. Hiensch. Gereformeerde Kerk. Noordweg 372. Zo. 9.45 uur: drs. D. Westerneng, 17 uur: paaszangdienst, drs. D. Wester- neng m.m.v. zangver. De Hofstem. Goede vrijdag 19 uur: drs. D. Westerneng. SOUBURG Gemeente Sion. Ritthemsestraat 43A. Zo. 10 uur: lof- prijzingsdienst. Gereformeerde Kerk en de Ned. Hervormde Gemeente. Kanaalstraat, 9.30 uur: dhr. R. Heemskerk knd. groep 1-8. Oranjeplein, 9.30 uur: ds. R.E.R. v. Buiren, 19 uur: ds. J. Bouwer. Vrijdag, 19 uur: ds. R.E.R. van Buiren. Za terdag 22 uur: ds. R.E.R. v. Buiren. Bejaardentehuis 'De Zoute Viever', Dongestraat 1, Zo. 19 uur: dhr. J.H. Meijer. Streekziekenhuis Walcheren, Koudekerkseweg 88, Zo. 10 uur: ds. P. Joosse en br. C. v. Rosmalen, Goe de vrijdag 10 uur: ds. P. Joosse en br. C. v. Rosmalen. Rooms-Katholieke Kerk. Bej. tehuis 'De Zoute Viever', Dongestraat 1, Goede vrijdag 14.30 uur. Martinuskerk, Kerklaan 19, zo. 10 uur: eucharistie, parochiekoor, Witte donderdag 19 uur: eucharistie, parochiekoor, Goede vrij dag 19 uur: kruishulde, voorbeden, zaterdag 20 uur: paaswake, eucharistie. VEERE Gereformeerde Kerk. Kaai 53. Zo. onbenkend. Hervormde Gemeente. Grote Kerk, Oudestraat 26. Zo. 9.30 uur: ds. Bax, Goede vrijdag 20 uur: ds. Geers. VUSSINGEN Anglicaanse Kerk, The Missions to Seamen. Schelde- poort. Zo. 10.30 uur: Holy Communion, 19.30 uur: Eve ning Prayer. Wtte donderdag 19.30 uur: Holy Communion, Goede vrijdag 12 uur: Conducted Medi tation. Bethel-Pinksterkerk. Vrijdomweg 1. Wo. 19.30 uur en zo. 14.30 uur: lofprijzingsdienst. Christelijke Gereformeerde Kerk. Kasteelstraat 109. zo. 9.30 en 17 uur: ds. A. Brons. Goede vrijdag 19.30 uur: ds. A. Brons. Doopsgezinde Gemeente. Vrijdomweg 1. Zo. 11 uur: ds T. Rijken. Goede vrijdag 17 uur: br. Tj. Postma. Gereformeerde kerk VrijgemaaktI. De Lannoystraat 2. Zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. G. Zomer. Goede vrijdag 19.30 uur: ds. G. Zomer. Hersteld Apostolische Zendinggemeente. Walstraat 23. zo. 10 en 17 uur. Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk. Zo. St. Jacobskerk, Oude Mark^ 10 uur: ds. de Boer, Witte donderdag 19.30 uur: ds. de Boer, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. de Boer. Petruskerk, P. Krugerstraat 17, 9.30 uur: ds. Makkinga. Johanneskerk, Bonedijkestraat 165, 9.30 uur: ds. Glashouwer, Witte donderdag 19.30 uur: ds. Makkinga en ds. Glashouwer, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. Makkinga en ds. Glashouwer, zaterdag 19.30 uur: ds. Makkinga en ds. Glashouwer. Open Hof, Alexander Gogelweg 57, 9.30 en 17 uur: ds. Kalksma, i Wtte donderdag 20.15 uur: ds. Kalksma, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. Kalksma en past. Rosenberg. De Schaapskooi, Papegaaienburg, 9.30 uur: ds. de Nooij, witte donderdag 19 uur: ds. de Nooij, Goede vrijdag 19 uur: ds. de Nooij. Ophir, Badhuisstraat 186, 10 uur: ds. van Bork, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. v. Bork. Jehovah's Getuigen gemeente 'Centrum Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Do. van 19 tot 20.45 uur, zo. van 15.30 tot 17.30 uur. Jehovah's Getuigen gemeente 'Souburg Vlissingen'. Van Dishoeckstraat 534. Zo. van 10 tot 12 uur, di. van 19 tot 20.45 uur. De kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste Dagen. Badhuisstraat 161. Zo. 10 uur. Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten. Het Anker, Bonedijkestraat 165. Za. gezamelijke paasdienst in de Marnixkerk te West-Souburg. Leger des Heils. Dr. Stavermanstraat 39. Zo. 10 en 19 uur: kpt. C.D. Bijl, Goede vrijdag 19.30 uur: kpt. C.D. Bijl. Pinkstergemeente. Pinksterkapel, Emmastraat 10. Zo. 14.30 uur: gemeentedienst, ds. W.J. Lentink. Wo. 19.30 uur: opwekkingsdienst, ds. W.J. Lentink. Protestantse Ziekenhuispastoraat Streekziekenhuis Wal cheren. Koudekerkseweg 88. zo. 10 uur: ds. P. Joosse en br. C. v. Rosmalen. Goede vrijdag 10 uur: ds. P. Joos se en br. C. v. Rosmalen. Gereformeerde Gemeente. Marnixkerk, Marnixplein 41, zo. 9.30 en 16 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Goede vrijdag 19.30 uur: ds. C.G. Vreugdenhil. Rooms Katholieke Kerk. Open Hof, Alexander Gogel weg 57, zo. 11 uur: eigen zanggroep, eucharistie. Witte donderdag 16 uur: gezinsviering, jeugdkoor, Goede vrij dag 19.30 uur: interkerkelijke lijdensdienst, zaterdag 21.30 uur: paaswake, eucharistie. Ter Reede, Koude kerkseweg 81, za. 16.30 uur, Lieve Vrouwenkerk, Singel (nabij Stadhuis), zo. 9.30 uur: eucharistie, Witte donder dag 19.30 uur: eucharistie, dameskoor, Goede vrijdag 15 uur: lijdensverhaal Lambertuskoor, zaterdag 20.30 uur: paaswake, eucharistie, dameskoor. Ziekenhuis, Koudekerkseweg 88, zo. 10 uur: Oekumenische paas viering, Goede vrijdag 10 uur: Oekumenische lijdens dienst. Volle Evangelie Gemeente Berèa. Gebouw Beréa, Westerbaan 16. zo. 10 uur: samenkomst, Zwembad Vlissingen, 8.30 uur: doopdienst. Goede vrijdag 19.30 uur: samenkomst. Volle Evangeliegemeente 'Filadelfia'. Vrouwestraat 5, zo. 10 uur: samenkomst. VROUWENPOLDER Hervormde Gemeente. Fort den Haackweg 2, zo. 11 uur: ds. de Boer, WESTKAPELLE Hervormde Gemeente. Markt 67, zo. 9.30 uur: ds. Spaans m.m.v. zondagsschool, 19 uur: ds. Spaans m.m.v. koor N.C.V.B., Goede vrijdag 19 uur: ds. Spaans. ZOUTELANDE Hervormde Gemeente. Hervormde Kerk, Willibror- dusplein 2, za 9 en 10.30 uur: ds. Boekesteijn, Goede vrijdag 19.30 uur: ds. Boekesteijn. Rooms Katholieke Kerk. Zo. 10 uur. Goede vrijdag 19 uur: eucharistie, Goede vrijdag 15 uur. roeneveld Opticiens introduceert de Multi Color Bril. Het montuur dat u zelf, in een handomdraai, in maar liefst 7 modekleuren kunt veranderen. Door het verwisselen van een kunststofstrip ontstaat direct een gele, blauwe, oranje of witte bril. Of pink, groen en paars. Passend bij uw kleding en passend bij uw stemming. Er zijn ook nog eens 5 verschillende modellen in de Multi Color Bril kollektie. Conditietraining - Nu het einde lijk lente lijkt te worden wordt het hoog tijd om de conditie weer eens op peil te brengen én te houden. In buurthuis De Zwaan aan de Kromwegesingel in Oost- Souburg worden elke dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 9.30 uur oefeningen gedaan. Na afloop is er koffie voor de liefheb bers. Deelname is de eerste keer gratis en vrijblijvend. Inlichtingen en aanmelding via 01184-61252. Paasrit - De Vlissingse Motor en Autoclub De Zeeuwen houdt op maandag 27 maart een puz- zelrit voor automobilisten en mo torrijders. Zowel leden als niet-leden kunnen meerijden in de A-klasse (voor ervaren rijders) of de B-klasse. De rit wordt verre den in Borsele en deelnemers kunnen zich tussen 13 en 14.30 uur inschrijven bij De Stenge in Heinkenszand. De eerste deelne- mer vertrekt om 13.30 uur. Expo-trimloop - Av '56 houdt zaterdag 25 maart voor de ne gende keer de Expo-trimloop in Goes. De start is om 11 uur aan de Van Hertumweg in Goes-Zuid. Inschrijven vanaf 10 uur op het zelfde adres. De afstanden zijn drie, zes of negen kilometer en worden verlopen over verharde wegen, gras en houtsnipper paadjes. Meer informatie bij He- len Luitwieler, 01100-12855. Prestatieloop - Buurthuis Van Duyvenvoorde en Marathon Vlis singen hebben voor tweede paasdag (maandag 27 maart) en kele prestatielopen uitgezet. Lief hebbers kunnen zich vanaf 9.45 uur bij wijkgebouw De Schuur aan de Middelburgsestraat in Oost-Souburg inschrijven voor de 2.5, 5, 10 of 12.5 kilometer. De start is om 9.45 uur. Hans Nieuwkamp, 01184-67346, kan er meer over vertellen. Schaakclub - De Schaakclub Souburg viert op woensdag 26 april haar koperen jubileum. Deze vereniging is de grootste van Zeeland en telt tachtig leden. Uniek is dat deze club over een eigen onderkomen beschikt. Om het feest luister bij te zetten heeft de schaakclub een aantal activi teiten in april op poten gezet. Van 30 maart tot en met 1 april is er in elk geval een toernooi waar nu al zo'n vijftien mensen voor heb ben ingeschreven. Belangrijke Zeeuwse (en ex-Zeeuwse) top- spelers doen hier aan mee. Op de winnaar van dat toernooi ligt f 400,- te wachten. De wedstrij den worden gespeeld in het on derkomen aan de Van Deckere- straat 1 in Oost-Souburg. Paasbingo -In het clubhuis van VC Vlissingen wordt vrijdag 24 maart bingo gespeeld met paasprijzen. Deze bijeenkomst van de Supportersclub Vlissingen begint om 20 uur. Sportvissen - Sportvissend Ne derland kan nu in één blad lezen wat er allemaal aan de hand is in die sport. Er is namelijk een fusie tot stand gekomen tussen het blad 'Beet' en 'Het visblad extra'. Daarmee is een koppeling tot stand gekomen tussen de toon aangevende bladen in Nederland en België. Liefhebbers kunnen een abonnement nemen op dat blad, maar ook per nummer is het te koop. Cursus - De drie Walcherse kruisverenigingen hebben een cursus 'ziekenverzorging thuis' samengesteld. Er komen onder werpen aan de orde als: dagelijk se verzorging, gevolgen van langdurig, voeding en medicijn gebruik. Deze cursus wordt ge houden in het wijkgebouw aan de Leliënlaan en begint op woensdag 29 maart om 14 uur. Aanmelden: 01180-14366. Dementeren - Wie wil leren om gaan met dementerende mensen kan terecht bij de Kruisvereniging Vlissingen/Souburg waar het hoe om te gaan met dementerende mensen wordt behandeld. De bij eenkomsten zijn vooral bedoeld voor partners en huisgenoten. Op drie donderdagmiddagen wordt de stof behandeld. De eerste bij eenkomst is donderdag 7 april, aanvang 14 uur. Aanmelden: 01184-13769. Bundeling verzorgingstehui zen - Sinds gisteren (dinsdag 21 maart) zijn de Zeeuwse verzor gingstehuizen ondergebracht in de VNB afdeling Zeeland. VNB staat voor Vereniging van Neder landse Bejaardenoorden. De af deling Zeeland vertolkt het geluid van de gezamenlijke tehuizen in Zeeland. Uit de 50 Zeeuwse te huizen is een representatief bestuur gekozen. Slechthorendheid - In ver pleegtehuis Ter Valcke in Goes wordt woensdag 29 maart een thema-bijeenkomst over Slecht horendheid gehouden. Sprekers zijn keel-neus-oorarts L.J.M. Noo- ren en A. Clemens, audioloog in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. L.M. Schakel vertelt over haar eigen ervaringen als slecht horende. Daarnaast is er een stand met informatiemateriaal en hulpmiddelen. Op de bijeen komst, die om 14 uur begint, is een doventolk aanwezig. Bezoe kers kunnen zich opgeven bij R. Verdonk, 01100-40000, tst. 215. Vrij-gezellig - De Stichting Vrij- gezellig houdt op Tweede Paas dag (27 maart) een gezellige ont moetingsmiddag in Middelburg. Alleenstaanden en éénouderge zinnen tot 50 jaar zijn welkom. De stichting vertelt niet waar de bijeenkomst wordt gehouden. Voor informatie (na 20 uur): 01180-14941. Lijdensmeditatie - Als voorbe reiding op de Paasmorgen wor den er in de Oranjepleinkerk en de Ark in Oost-Souburg een aan tal lijdensmeditaties gehouden. Een en ander zal plaatsvinden in de week van 20 tot en met 26 maart. Op donderdag 23 maart wordt er in de Ark een Agapè- viering in de vorm van een een voudige broodmaaltijd gehoudqp. Deze viering begint om 19 uur. Paaszangdienst - In de Gast huiskerk in Middelburg is op maandag 27 maart een paas zangdienst. De samenzang wordt begeleid door brassband ONDA. Dominee Trouwborst verzorgt de meditatie, dominee Schenau de opening en de sluiting. De dienst begint om 10 uur. Pand -Tijdens de jaarvergadering van het Pand in Middelburg (een ontmoetigsplaats voor vrouwe norganisaties) speelt de Zuida- merikaanse Ana Maria Conrado over liefde en over de natuur, maar ook over strijd en protest in haar werelddeel. Deze jaarverga dering wordt op donderdag 23 maart gehouden en begint om 20 uur in het Pand aan de Kerksteeg 5/. Wereldwinkel - De Wereldwin kel Serooskerke gaat als proef in de maanden april, mei en juni ook op woensdagochtend open, tus sen half tien en twaalf uur. Op woensdag 5 april gaat deze nieu we 'dienstregeling' in. Leiding - Leiding geven en ne men is moeilijker dan je denkt, vindt WJ-CNV. De jongerenorga nisatie verzorgt daarom van don derdag 20 tot en met zaterdag 22 april een cursus over dit on derwerp. Aan de orde komen on der meer effectief communiceren, opdrachten ge ven en begeleiden, omgaan met conflicten en de eisen die gesteld worden aan een leidinggevende. De cursus, die wordt gehouden in Sittard, is bestemd voor jonge ren tot achtentwintig jaar. Meer informatie is verkrijgbaar bij Mo nique van de Wal, 030-913670. Opvoeden - In de cursus Opvoe den van de Kruisvereniging Vlis singen/Souburg kunnen ouders met deskundigen praten over de opvoeding van hun peuter. De cursisten behandelen in zes bij eenkomsten onder meer zinde» lijkheid, straffen en belonen en slapen. De eerste bijeenkomst is op woensdag 5 april van 19.30 tot 21.30 uur. Inlichtingen en aanmelding bij de kruisvereni ging, 01184-13769. Reumafonds - De collecte voor het Nationaal Reumafonds in de week van 6 tot en met 12 maart bracht in Arnemuiden f 2.596,10 op. Dat is iets meer, f 11,- om precies te zijn, dan vorig jaar. PCOB - De afdeling Middelburg van de Protestants Christelijke Ouderenbond heeft op woens dag 29 maart de maandelijkse le denvergadering in de Concert- en Gehoorzaal aan de Middelburgse Singelstraat. Na het huishoudelijk gedeelte, dat om 14 uur begint, vertoont A.C. de Vries films over Griekenland. De vergadering is voor zowel leden als niet-leden toegangkelijk. PCOB - De Protestant Christelij ke Ouderenbond, PCOB, heeft mevrouw W. de Muijnck uitgeno digd om iets te komen vertellen over de betekenis van de biblio theek voor de oudere mens. Na de pauze wordt een toneelstukje uitgevoerd door leden van de Ne derlands Christelijke Vrouwen bond. Deze algemene ledenvergadering wordt gehou den op donderdag 23 maart in het Jeugdgebouw van de Petrus- kerk in Vlissingen en begint om 14.30 uur. Koken - De Stichting Welzijn voor Ouderen in Vlissingen be gint een cursus voor mannen van 55 jaar en ouder. Op 5 april is de eerste bijeenkomst, in totaal zijn acht lesdagen gepland. Deze cur sus is vooral bedoeld voor man nen die niets van koken afweten. Voor informatie: 01184-16957. weekend i maandag: E.F.M. v.d. Akker, Ü-Souburg, tel. 01184-60860. Do. 23 maart t/m wo. 29 maart HUISARTSEN MIDDELBURG: vrijdag 18 uur tot zaterdag 24 uur: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 01180-33946. Zon dag tot 24 uur: R.R. Lankhorst, Seisweg 29, tel 01180-13456. Maandag: J.L.F. Wortelboer, Kromme Weele 7, tel. 01180-33946. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.30 tot 18.00 uur. (zonder afspraak). VLISSINGEN: zaterdag tot 24 uur: J.L.R.H. van Pelt, Ju- lianalaan 7, tel. Ó118412225. Zondag tot 24 uur: E. Kant, Sabalaan 3, tel. 01184 71017. Visites aanvragen voor dringende gevallen 12.30 tot 13.00 uur en 17.00 tot 18.00 uur. SOUBURG, NIEUWLAND, ARNEMUIDEN, MIDDELBURG-ZUID: zaterdag: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Zondag tot 12.00 uur: J. Visser, Wachttoren 19, Middelburg, tel. 01180-37431. Zondag vanaf 12.00 uur: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, Middelburg, tel. 01180-11501. Maan dag: F.J. Heere, J.H. Huyssenstraat 15, Middelburg, tel. 01180-11501. Visites aanvragen voor 10.00 uur. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13.00 uur en van 17.30 tot 18.00 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, OOSTKAPELLE, SEROOS- KERKE, VROUWENPOLDER, VEERE EN ZANDDIJK: zaterdag 08.00 t/m maandag: E.W.J. Gunst, Torenstraat 46, Serooskerke, tel. 01189-1212. WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, ZOUTE LANDE, MELISKERKE, BIGGEKERKE EN KOUDEKER KE: vrijdag, zaterdag en zondag tot 12.00 uur: P.K Noorlander, Middelburgsestraat 94, tel. 01186-1282 Zondag vanaf 12.00 uur en maandag tot 24 uur: A.A van der Male, Duinweg 59, Zoutelande, tel. 01186-1282 PRAKTIJK MELISKERKE: R. Roskam, Kelderweg 1, Me- liskerke, tel. 01189-2838. DIERENPRAKTIJK MIDDELBURG: Grote huisdieren: tel. 01180-33803. Visites aanvragen van 8.00 tot 9.00 PRAKTIJK OOSTKAPELLE: Oude Domburgseweg 33A, Oostkapelle, tel. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. WIJKVERPLEEGKUNDIGEN KRUISVERENIGING WALCHEREN-OOST (MIDDEL BURG, ARNEMUIDEN, NIEUW- EN ST. JOOSLAND: bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. KRUISVERENIGING VLISSINGEN/SOUBURG (VLIS SINGEN, WEST- EN OOST-SOUBURG EN RITTHEM): bereikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcen trale, tel. 01184-14444. KRUISVERENIGING PLATTELAND WALCHEREN: be reikbaarheid avond- en weekenddienst via alarmcentra le, tel. 01184-14444. ALGEMEEN KRISIS OPVANGCENTRUM 'COURT OX- HOOFT', Singelstraat 14, 4331 SV Middelburg. Dag en nacht voor opname een aanmelding bereikbaar zowel schriftelijk als telefonisch. Tel. 01180-38000. NOODOPVANG WALCHEREN LEGER DES HEILS bij crisissituaties: Hoogstraat 18-20, Middelburg. Dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 01180-12000. GGD ZEELAND: Middelburg, Dam 39-41; Vlissingen, Rozengracht 6. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: tel. 01180-34085. GESLACHTSZIEKTEN BESTRIJDING: Dam 39-41, ma., wo. en vr. van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 01180-34085. AIDS-INFOLIJN: tel. 01180-38384. OOST- EN MIDDEN-WALCHEREN: zaterdag en zondag A. Stutterheim, Sivertstraat 40, Meliskerke, tel. 01186-1760. TANDARTSEN Spreekuur voor spoedgevallen van 11 tot 12 uur Vrijdag, zaterdag, zondag: W.J. de Haes, J.W. Schuurmanstraat 5, Domburg, tel. 01188-2304. Maandag: F. Reijnierse, Watertoren 2, Middelburg, tel. 01180-27929. APOTHEKEN MIDDELBURG: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Hummelen, Markt 69, tel. 01180-12134. VLISSINGEN: van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvolgend: Pauwenburg, Troelstraweg 2a, tel. 01184-70717. VERLOSKUNDIGEN VLISSINGEN EN OOST-SOUBURG: H. Klompe, tel. 01184-77140. MIDDELBURG: van vrijdag 18.00 uur tot zondag 24.00 uur: J. Drijdijk, tel. 01180-26045. DIERENARTSEN KLEINE HUISDIEREN: (Gezelschapsdieren) het hele ALLE VRAGEN OVER GEZONDHEIDSVOORLICHTING: tel. 01180-34085. TUBERCULOSEBESTRIJDING: tel. 01184 18395. ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK: de dienst doende maatschappelijk werker is bereikbaar via het te lefoonnummer 01180-84000. BUREAU VERTROUWENSARTS KINDERMISHANDE LING: tel. 01180-28800. NVSH-MIDDEN ZEELAND: Weidezicht 59. tel. 01100-21724. Landelijke telefonische hulpdienst: tel. 070-600010. Ma. - vr. geopend van 10.00 tot 22.30 uur. STICHTING 'BLIJF VAN M'N LIJF ZEELAND': Postbus 5215, 4380 KE Vlissingen. Dag en nacht voor opname en aanmelding bereikbaar, tel. 01184-14645. INFECTIEZIEKTENBESTRIJDING: DGD-Vlissingen (te vens cb tuberculose). Rozengracht 6: maandag en vrij dag tussen 10 en 11 uur en na telefonische afspraak (tel. 01184-18395). VBOK, (Vereniging ter bescherming v.h. ongeboren kind), tel. 01180-35736.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1989 | | pagina 8