Nederlandse premiëre Nederlandse kinderfilm M J ,l V V L I DoDD probeert het in De Piek Expositie Zeehonden in Grote Kerk Veere Doe iets en maak met overvloed zelf vruchtesap Geen nood meer voor de zoetekauw X Alles over groei in Biologisch Museum ON LOCATION: KUNST EN VLIEGWERK 23 T/M 29 MAART IN MIDDEN ZEELAND WL - v-Svt - ïnf JT t Tm i;mi GELEZEN KINDER BOEKEN TO Belgische maniakken in De Piek DeVito en Schwarzenegger oneigenlijke broers in Twins Jazzconcert in Schouwburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 22 maart 1989 IM lïï WE Hï lïï lïï Vrijdag 24 maart heeft in Alham- bra 1 te Vlissingen de Nederland se première plaats van de nieuwe jeugdfilm van regisseur Karst van der Meulen, getiteld 'Kunst en vliegwerk'. In deze film waarvoor de opnamen de afgelopen zomer zijn gemaakt, staan kinderen weer centraal in die rare wereld van de volwassenen. De film verteld het verhaal van drie kinderen die met behulp van hun inventieve vader een raket van zes meter hoog hebben ge bouwd. Een en ander niet be paald tot genoegen van hun nogal vervelende buurman. Als de raket per ongelijk wordt gelan ceerd en er blijkt een man in te zitten, zijn de poppen aan het dansen. Uiteindelijk brengt de boze buurman ongewild alles weer in het reine. Enkele prominente medewerkers aan de film zijn: Herman van Veen, André van den Heuvel, Kit ty Janssen, Tonny Eyk en Onno Molenkamp. De film begint om 14 uur. imw Scène uit 'Kunst en vliegwerk'. Het nieuwste toneelstuk van DoDD heet Straf. Het Middel burgse jeugdtheatergezelschap verzorgt vrijdag 24 maart een in- speelvoorsteiling in De Piek aan de Vlissingse Hellebardierstraat. De aanvang is om 14 uur. In Straf, een rasechte komedie, laten Elise Brans, Margot Scho tel, Lex Maes en Rens Schot zien Op dinsdag 28 en donderdag 30 maart (in de Paasvakantie) kun nen 300 kinderen op het Zeeuws Biologisch Museum te Oostka- pelle spelenderwijs van alles meemaken over groei. De activi teiten vormen een onderdeel van de jeugdmuseumdagen met als titel 'Op de kleintjes letten'. Veel kinderen zal het vast en ze ker wel eens opgevallen zijn hoe verschillend allerlei- dingen groei en in de natuur. Er zijn hele grote bomen en er zijn hele kleine bo men. Het is alleen heel moeilijk te zien dat deze bomen toch ieder jaar weer een heel klein beetje groter zijn geworden. Misschien heb je wel eens een heel klein baby-poesje gezien. Dan zal je ze ker gemerkt hebben dat dit poes je een jaar later al een flinke poes is geworden. Het voorjaar is na tuurlijk helemaal een tijd waarin alles heel snel groeit. Over dit alles en nog veel meer gaan de jeugdmuseumdagen in Oostkapelle. Ze zijn vooral be doeld voor kinderen tussen de 6-16 jaar, maar natuurlijk zijn ouders ook van harte welkom om een handje toe te steken. Per dag kunnen maximaal 150 kinderen zich opgeven: 01188-2620. Maart 1988 is de voorlichtings- aktie 'Zeehonden in de Zeeuwse wateren' van start gegaan. Met de actie werd beoogd de mensen weer vertrouwd te maken met de zeehond en de eisen die het dier stelt aan zijn leefmilieu. Het project is een gezamenlijk ini tiatief van de Directie Natuur, Mi lieu en Faunabeheer (NMF) van het Ministerie van Landbouw en Visserij, Rijkswaterstaat Directie Zeeland en Provincie Zeeland. Een in het kader van het project vervaardigde tentoonstelling is zomer 1989 opgesteld in de Gro te Kerk te Veere. Deze is dagelijks te bezichtigen van 10.00 tot 17.00 uur (zondags van 14.00 tot 17.00 uur) in de periode van 21 april tot en met 22 oktober. Wie eens wat meer wil weten over zeehonden kan er terecht. Naast een aantal informatiepanelen zijn er twee levensechte opgezette zeehonden te zien. Voor de kin deren is er een blokkenspel en op een computer kan de zeehonden kennis getest worden. Op een vi deo vertelt Pierre, de zeehond die tot begin dit jaar in het Veerse Meer rondzwom, zijn verhaal. Meer informatie is te vinden in het boekje 'Zeehonden in de Zeeuwse wateren'. Het is ver krijgbaar in de boekhandel en in de Grote Kerk van Veere en kost f 4,95. Rens Schot en Lex Maes. Op uitnodiging van de Stichting Surant-Vlissingen vindt op vrij dag 24 maart in het Vestzakthea ter op het Bellamypark te Vlissingen de uitvoering plaats van het theaterstuk 'Iris'. De voorstelling, een monoloog, wordt gespeeld door actrice, zan geres Jetty Terborg. Het pro gramma vangt aan om 20.30 uur. De sap- en zelfmaakwijndes- kundige Jan van Schaik uit Vlissingen adviseerde het al regelmatig aan mensen in zijn omgeving. Nu heeft hij het in een boekje neergezet zodat ie dereen het kan weten. 'Doe iets met de overvloed aan fruit in de tijd van de oogst', schreeuwt hij bijna van de da ken. Het boek waarin dit alle maal staat vermeld heet: 'Sap maak je natuurlijk zelf'. Van Schaik is vrij bekend als au teur van boeken en publikaties over zelf wijn maken, bier brou wen en likeur maken. Speciaal voor De Kleine Aardé schreef hij nu het boekje over dranken op basis van vruchte- en groente sappen. Daarin voert hij de lezer stap voor stap door de wereld van het sap. Aan de orde komen de diverse manieren van sap winnen, waarna hij de bereiding van soorten drank behandelt zo als kant en klare vruchtendran- ken, siropen en likeuren. Van Schaik geeft zelf een groot aantal recepten maar toont ook aan hoe de lezer zelf een recept samen kan stellen. De Vlissinger verstaat de kunst om op een heldere en soms boeiende wijze de kneepjes van de sapbereiding uit de doeken te doen. Hij put daarvoor uit een jarenlange ervaring als publicist. Zowel de beginnende als de ge vorderde sapmaker kan met dit boekje uit de voeten. Jan van Schaik, 'Sap maak je na tuurlijk zelf', Ecologische Alterna tieven 28, ISBN 90 6454 2805 44 blz. Prijs: f 6,-. Uitgeverij de Kleine Aarde Boxtel. 'TOETJES ZONDER SUIKER' 'Toetjes zonder suiker' is de titel van een boekje waarin het gebruik van suiker sterk wordt ontraden. Het is slecht voor de tanden en verder ook niet zo gezond. Eigenlijk heeft geen mens het nodig, beweren de au teurs Lidy Severt en Hans Donderwinkel, die dat al eer der opschreven in een boek je over jam en gebak. Nu worden de zoetste gerech ten uit de Hollandse keuken onder de loep genomen.. In het boekje worden recepten gepresenteerd voor een minder zoet nagerecht. Dat is wel zo aantrekkelijk, beweert het twee tal, omdat de smaak van de in grediënten dan veel meer tot zijn recht komt. In plaats van suiker adviseren ze honing, dik- sappen, dadelstroop en ge droogde vruchten. Het boekje bevat recepten voor een feestelijk nagerecht en voor gerechten met ijs. Daarnaast is ook volop aandacht besteed aan de doordeweekse snelle toet. De traditionele Hollandse gerechten krijgen speciale aandacht. Overigens kunnen ook diabetes patiënten de recepten gebrui ken. Beide schrijvers gaan daar in een speciaal hoofdstuk nader op in. Lidy Severt en Hans Donderwinkel: 'Toetjes zonder suiker'. Ecologische alternatieven 27. ISBN 90 6454 2791. Prijs f 6,-. Uitgever is De Kleine Aarde in Boxtel. hoe een president, haar twee be wakers en een journalist elkaar op de gekste manieren straffen als ze in het nauw worden ge bracht. De regie is in handen van Eimert Vermeulen uit Amster dam. Het toneelstuk, dat is bestemd voor kinderen van zes tot twaalf jaar, gaat zaterdag 25 maart om 14 uur in première in De Stenge in Heinkenszand. door Jan Smeekens Omdat men zich in 1928 heel wat gemakkelijker dan nu neer legde bij wat van hogerhand dwingend aangeraden werd, verbanden veel scholen en bi bliotheken zonder slag of stoot 'Dik Trom' uit hun boekenkast. Het kortzichtige oordeel waar mee pedagogen destijds hun wil oplegden aan de jeugd, zou vqp- daag de dag echter als een aan beveling gezien worden voor de vijf boeken van C. Joh. Kieviet over 'het bijzondere kind': 'Ze zijn vol zevenklappers en neven effecten, en telkens barsten de bommen naar de kant van dege nen, die voor het besef van de jeugd "het gezag" vertegen woordigen; Bijna honderd jaar na het ver schijnen van UIT HET LEVEN VAN DIK TROM (1891) nam Su zanne Braam voor uitgeverij Van Holkema Warendorf het be roemde boek en het vervolgdeel AVONTUREN VAN DIK TROM onder handen. Aan de pastel- kleurige omslagen moet je even wennen, maar voor de rest is er in haar bewerking weinig veran derd. Dik wordt dus geboren na een koortsrijke ziekte van vier dagen en hij is nog altijd de dek- sele kwajongen met het gouden hart, die het liefst van al Flipsen het bloed onder de nagels van daan haalt. Alleen de vrouw van de veldwachter is onherkenbaar veranderd. Op bladzijde 64 durft ze voor het eerst van haar leven en dan nog maar heel even, een heel klein beetje, voorzichtig van zich af te bijten als haar man haar kwalijk neemt dat ze zijn sokken niet gestopt heeft. De beroemde illustraties van Joh. Braakensiek werden ver vangen door potloodtekeningen van Henk Kneepkens die op bladzijde 18 niet in de gaten had dat Dik zich bij Suzanne Braam op een dienblad over de sneeuw laat trekken waar Kieviet hem in een 'kleerbak' zette. Buitengewoon sympathieke nageltjes-aan-doodskisten ver zon Ole Lund Kirkegaard. De Deense schrijver heeft in ons land weinig geluk gehad met uit gevers, maar misschien krijgt hij eindelijk de kans door te breken nu Van Goor zijn boeken her drukt. Kirkegaard lijkt een schrij ver die slechts moeizaam door kinderen ontdekt wordt. Maar eenmaal op zijn spoor gezet wil len ze alles van hem lezen. Helaas, 'Otto is een neushoorn' en de verzamelbundel 'Lutje Giel en andere verhalen' zijn alleen nog in de bibliotheek te vinden; 'Frodo en de andere donderste nen' zou nog in een enkele boek handel op de plank kunnen staan. Gelukkig, naast 'Pudding Tarzan' zijn nu ook LUTJE GIEL en ORLA DE KIKKERSLIKKER apart verkrijgbaar. Ze kregen een nieuwe omslag van Marit Törnqvist, maar het binnenwerk bleef hetzelfde. De tekeningen van de auteur kunnen immers nog jaren mee, de grappen blij ven leuk en de streken die de vertederende bandietjes uithalen zijn van alle tijden. Uit het leven van Dik Trom en Avonturen van Dik Trom door C. Joh. Kieviet. Bewerking Suzan ne Braam met illustraties van Henk Kneepkens. Uitgeverij Van Holkema Warendorf, Houten. Prijs per deel f 14,90. Lutje Giet en Orla de Kikkerslikker door Ole Lund Kirkegaard. Vertaling Niels Brouwer. Uitgeverij Van Goor, Amsterdam. Prijs f 18,90 per stuk. burgh-haamstede woensdag 22 maart donderdag 23 maart De Bewaerschole. Weststraat 18. Horst Deblaere, etsen. Antonio Lam- pecco. Keramiek. Ma. t/m za. van 13.30 tot 16.30 uur. GOES Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. (Singelstraat 13). Unieke collectie wens-prentbriefkaarten 1902-1938. Drie eeuwen kralen- breiwerk. Mevr. N. Ruissen-Westveer. Di. t/m vr. van 10 tot 16 uur, za. van 11 tot 16 uur. MIDDELBURG Roosevelt Studiecentrum. (Abdij). Leven en werk van drie Roosevelts: president Theodore Roosevelt (1858-1919), president Franklin Dela no Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en da van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Het holografie Museum. (Gortstraat 36). Alleen op afspraak per groep Tel 01180-38810. Rabobank. (Lange Geere 3, hal). Hans Notenboom, aquarellen. Ope ningstijden van de bank. Zeeuwse Bibliotheek. Kousteensedijk 7. Expositieruimte: Aangekondigd, geafficheerd, aangeplakt. Zeeuwse affiches, (t/m 25 maart). Hal begane grond: Mime in Nederland, affiches. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum. (Kousteensedijk 7). Schilderijten toonstelling. (Marenne Weiten). Zeeuws Documentatiecentrum. (Kousteensedijk 7). Luchtwachttorens in Zeeland. Openingstijden Zeeuwse Bibliotheek (tot 27 maart). Zeeuws Museum (Abdij 3). Een keu ze uit de aanwinsten 1988. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m ma. van 13.30 tot 17 uur. Schouwburg (café-restaurant Du Theatre). Renée Mink, aquarellen, (tot 24 maart). Balans 17 Kunstaankopen Middel burg. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. (t/m 25 maart). Centrum Nieuwe Muziek. Kloveniers doelen (Achter de Houttuinen 30). Kunstlicht, Di. t/m za. van 19 tot 22 uur. Francois Rijckhals museum. (Dam). Een overzicht in 't geboortehuis. Do. vr. en za. van 11 tot 17 uur. Galerie Montparnasse. (Reigerstraat 1). France Hilon. 'Bloemen en land schappen', kleuretsen. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. Galerie B. Witte (Vlasmarkt 11). Regi van Driel, tekeningen, gouaches, olie- en acryl-verfschilderijen. Di. t/m vr. van 10.15 uur tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur. (vanaf 25 maart). NEELTJE JANS Ir. J.W. Topshuis Schouwen- Duive/and, foto's. Wo. t/m zo. van 10 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Museum. (Duin- vlietweg 6). Duimelijntje, tentoonstel ling voor kinderen naar het sprookje van Hans Christian Andersen. Di. t/m vr. van 10 tot 17 uur, za. t/m^na. van 13.30 tot 17 uur. VEERE De Schotse huizen. (Kaai 27). Berna- dette Ash, schilderijen. Op de Scheeps- en Visserijzolder: R. Struys, halfmodellen van schepen. Ma. van 13 tot 17 uur, di. t/m za. van 10 tot 17 uur. (vanaf 25 maart). VLISSINGEN Midnight Maniacs. The Midnight Maniacs is 'more swinging than any other band'. Althans, dat vinden de leden zelf. Of dat klopt blijkt zaterdag 25 maart om 22 uur het Vlissingse jongerencentrum De Piek. Naast eigen nummers speelt de 'optreden Ice Age, Bar Ameri can, Middelburg, gaat niet door. donderdag 23 maart De Hoofdstad Operette, 'Gasparone' Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. 'Ana Maria Conrado uit Argenti nië, concert, 't Pand, Kerksteeg 5, Middelburg. 20 uur. vrijdag 24 maart 'Johnny Baby, reggae. De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 22 uur. 'Jamsessie, De Piek, Hellebar dierstraat, Vlissingen, 14 uur. 'Ensemble Rob van Reijn, mime- comedy Het Reyngoud Mysterie, Stadsschouwburg, Middelburg, 20 uur. 'Formatie Tanz Teufel, Jongeren centrum Midgard, Kuiperspoort 12, Middelburg, 22 uur. 'Viermansformatie Abacus, blues-rock groep. Bar American, Plein 40, Middelburg, 21.30 uur. 'Stichting Surant, theaterstuk Iris, Vestzaktheater, Bellamypark, Vlissingen, 20.30 uur. 'Jeugdtheatergezelschap Dodd inspeelvoorstelling Straf, Jonge rencentrum De Piek, Hellebar dierstraat 13, Vlissingen, 14 uur. 'The Young Ambassadors Brass Band of Great Britain, Aula M.T.S. Marconiweg, Vlissingen, 20 uur. zaterdag 25 maart 'Toneelgroep De Zeeuwse Ko medie, tweemaal Schaffer, Vest zaktheater. Bellamypark 3-5, Vlissingen, 20.30 uur. 'Midnight Maniacs, rhythm blues. Jongerencentrum De Piek, Hellebardierstraat 11-13, Vlissin gen, 22 uur. 'Dansavond m.m.v. Stardust, De Lammerenburght, Zuidbeekse- weg, Vlissingen, 20.30 uur. 'Ensemble Rob van Reijn, mime- comedy Het Reijngoud Mysterie, de Prins van Oranje, Goes, 20 uur. 'The Rudy ders, jazz. Middelburg, 'Clown en dermiddag vereniging, hoekstraat, uur zondag 26 maart Balliu society Serena- Stadsschouwburg, 21 uur. acrobaat Kepper, kin- Vlissingsespeeltuin Scheldekwartier, Dis- Vlissingen, 14.30 'Jamsessie, cafe Dangeroe, Vlasmarkt, Middelburg, 16.30 uur. maandag 27 maart 'Horiyah, reggeaband, Jonge- rengebouw Poortershove, Poor- tershove 1, Middelburg, 19.30 uur. 'Kees van Ersel, concert, Maria Magdalenakerk, Goes, 20 uur. dinsdag 28 maart 'Jamsessie, Frapo's, Bellamy park, Vlissingen, 22 uur. Iguana (Bellamypark 35). Levende reptielen, amfibieën, en insekten. Zo. t/m za. van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen/Breskens. Op dubbeldeksveerboot ms 'Prinses Juli ana' zeven wissellijsten met toeristi sche promotie, met als thema 'het geven van een beeld van Zeeland als vakantieland voor iedereen. Galerie Bellamy 19 (Bellamypark 19). Dora Dolz, skulptuur in textiel en ke ramiek, olieverfschilderijen. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur, za. van 13 tot 17 uur. Galerie Art-Titude (Singel 14). Ronald van Dokkum, schilderijen. Dagelijks van 12 tot 23 uur. Belgische viermansformatie voornamelijk covers van Albert Collins, Junior Wells, Jimmy Johnson en Dr. Feelgood. Rhythm and blues dus, waarbij behalve van drum, bas en gitaar ook gebruik wordt gemaakt van een harp. 'Alhambra I Vlissingen, 'Cock tail' 20 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 20 uur. 'Grand theater Goes, 'Twins' 20 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal- les Wanda', 20.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20.30 uur. vrijdag 24 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Cock tail' 19 en 21.30 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 14, 19 en 21.30 uur. 'Grand theater Goes, 'Twins' 19 en 21.30 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda', 19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20 uur, 'Tom Waits in Concert, big time', 22.30 uur. zaterdag 25 maart 'Alhambra I Vlissingen. 'Cock tail' 19, 21.30 en 23.30 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 14, 19 en 21.30 uur, 'Fright night part 2' 23.30 uur. 'Grand theater Goes, 'Twins' 19 en 21.30 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda' 14 19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris', 20 uur. 'Tom Waits in concert: big time', 22.30 uur. Zondag 26 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Biosco- pera 'Le Nozze di Figaro', 11 uur, 'Cocktail' 19 en 21.30 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 11, 14, 19 en 21.30 uur. 'Grand theater Goes, 'Bioscope- ra 'II Barbiere di Siviglia', 11 uur, 'Willow' 14 uur, 'Twins' 19 en 21.30 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda' 14, 19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20.30 uur. maandag 27 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Cock tail' 19 en 21.30 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 14, 19 en 21.30 uur. 'Grand theater Goes, 'Twins' 19 en 21.30 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda' 14, 19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20.30 uur. dinsdag 28 maart vrijdag 24 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk', 14 uur. 'Grand theater Goes, 'De nieu we avonturen van Pippi Lang kous', 14 uur. zaterdag 25 maart" 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk', 14 uur. 'Grand theater Goes, 'De nieu we avonturen van Pippi Lang kous', 14 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'Lucky Luck en de ballade van de Daltons' 14 uur. zondag 26 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk' 14 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'Lucky Luck en de ballade van de Daltons' 14 uur. maandag 27~maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk', 14 uur. 'Grand theater Goes, 'De nieu we avonturen van Pippi Lang kous' 14 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'Lucky Luck en de ballade van de Daltons' 14 uur dinsdag 28 maart j 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk' 14 uur. 'Grand theater Goes, 'De nieu we avonturen van Pippi Lang kous', 14 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'Lucky Luck en de ballade van de Daltons', 14 uur. woensdag 29 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Kunst en vliegwerk' 14 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'Lucky Luck en de ballade van de Daltons', 14 uur. 'Alhambra I Vlissingen, 'Cock tail' 20 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 14 en 20 uur. 'Grand theater Goes, 'Twins' 20 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda' 14, 19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20.30 uur. woensdag 29 maart 'Alhambra I Vlissingen, 'Cock tail' 20 uur. 'Alhambra II Vlissingen, 'The Bear' 14 en 20 uur. 'Grand theater Goes, 'Willow' 14 uur, 'Twins' 20 uur. 'Electro Middelburg, 'A fish cal led Wanda' 14 ,19 en 21.30 uur. 'Schuttershoftheater Middel burg, 'De Commissaris' 20.30 uur. De film Twins' (tweelingen) be leeft zijn Nederlandse premiere ook in Goes. In het Grand Thea ter kunnen de bezoekers genie ten van de grappen en grollen die Danny DeVito maakt met Arnold Schwarzenegger, de man die meer in zijn mars heeft dan alleen spierbundels. In de Stadsschouwburg te Mid delburg vindt op 25 maart een Jazzconcert plaats door The Ru dy Balliu Society Serenaders. Het concert van deze uit België af komstige formatie begint om 21

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1989 | | pagina 7