OPEL GEEFT f100.000.-VAKANTIEGELD WEG! COLLECTORS ITEM de allerlaatste MANTA GS/E f 2.500,- JANSSENS VLISSINGEN B.V. DE K0MPLETE OPEL-MODELLENUIN. ZONNIGE INRUIL PRIIZEN. f100.000,-EXTRA VAKANTIEGELD! DE LENTESHOW DUURT TOT 28 MAART. e- extra voordeel Deze lente geven we samen met alle Opel-dealers van Ne derland maar liefst f 100.000,- extra vakantiegeld weg. Iedereen die tijdens de Lenteshow een nieuwe Opel koopt, maakt kans op f 5.000,-. Een show waar we alle Opel- modellen natuurlijk uitgebreid in het zonnetje zetten. Van de kompakte Corsa tot het summum van luxe, de Sena tor... Ze zijn er allemaal. U zult een nieuwe Opel kopen, gaan ieder met f 5.000,- extra vakan tiegeld naar huis. Wij vertellen u precies hoe u dat geld kunt ver dienen. Als u met uw nieuwe Opel de zon tegemoet gaat, is zo'n f 5.000,- vakantiegeld na tuurlijk nooit weg! Heeft u geen 20 vakantie dagen meer? Geen nood. Wat is er immers leuker dan in pak weg 5 of zelfs in 2 vakantiedagen f5.000,- uit te geven! U bent overigens volkomen vrij om de f 5.000,- anders te besteden. zich overigens verbazen hoeveel ruimte zo'n Corsa biedt. Zowel het model met de derde deur of vijfde deur als de sedan-versie doen in komfort en prestaties niets onder voor gro tere konkurrenten. Daardoor wordt de prijs natuurlijk uiterst aantrekkelijk. En dan de Kadett... Zojuist op meer dan 30 punten ver nieuwd en daarmee klaar voor de jaren negentig. Na het nieuwe parade paard de Vectra, is nu ook de Kadett standaard al voorzien van vele luxu euze opties. Extra aandacht op onze show voor de 1.3 i (injektie)ver- sie met geregelde 3-weg-kataly- sator, de nieuwe 1.7 Diesel, de 1.5 Thrbo-Diesel met Intercooler(!) en de Kadett Stationwagons, die in de nieuwste uitvoering overigens gerust Statuswagons genoemd mogen worden. Over status gesproken... De Omega ontbreekt natuurlijk ook niet. Thl van uitvoe ringen van deze reiswagen bij uit stek staan voor u klaar. Uw speciale aan dacht voor de Sta tionwagon, vooral de ver sie met de 3.0 i 6-cilin- dermotor. Nog nooit hebben uw passa giers èn ba gage zich zo komfortabel en snel van A naar B laten vervoeren. Die extra gulle bui van ons houdt zeker nog stand tot 28 maart a.s., zodat u beslist voor die tijd uw huidige auto even bij ons moet laten taxeren. Overigens, het verschil in waarde tussen een nieuwe Opel en uw huidige auto kan bij ons direkt en bijzonder aantrekke lijk gefinancierd worden. Twintig gelukkigen die tij dens de Nationale Lenteshow En geen dag langer. Dus als u nu rondloopt met plannen voor een nieuwe auto èn u wilt ook nog eens kans maken op f 5.000,- extra vakan tiegeld, dan moet u zeker een dezer dagen even bij ons langskomen. GM DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES BETERE SERVICE BETERE PRIJZEN BETER VOOR UW PORTEMONNEE Afgebeeld Corsa 4-deurs GL. Er is al een Corsa vanaf f 17.281,-. Afgebeeld Kadett 4-deurs LS? Er is al een Kadett vanaf f 22.484, Afgebeeld Kadett Stationwagon GT. Er is al een Kadett Stationwagon vanaf f 26.189,-. Afgebeeld Omega GLS. Er is al een Omega voor f 34.984,-. Kalverstraat 1 bij de parkeerkelder "Geere" 01180-25851 Adviesprijzen inclusief BTW., exclusief geadviseerde afleveringskosten f365,- resp. f396,-, af General Motors Nederland B.V., Rotterdam. Prijs- en specifikatiewijzigingen voorbehouden. Zesjaar garantie tegen doorroesten van binnen uit. Ook in Fleetsales& Leasing is Opel al jarenlang No. 1. Pres. Rooseveltlaan 772 Tel. 01184-17100 IEDEREEN MET NOG 20 VAKANTIEDAGEN NU METEEN NAAR ONZE SHOWROOM. OPEL Z

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1989 | | pagina 40