Organisatie bereidt zich al weer voor op jubileumfeest Goed overzicht van grote, geraffineerde collectie MAkw 'Je kunt ze toch moeilijk 's zomers met chocoladeletters laten adverteren' 'Geen disco maar een gezellige club' SVRZ blijft Burkina Faso verder helpen Unieke demonstratie van de wildkeuken Nieuw onderkomen voor Reisbureau Arke Müller Espo Kurkpakket helpt de weifelende beginner VIERDE HERFSTWEEK NIEUWE BURG SUCCES Wurmpjes Overkapping van St. Jacobsstraat Optreden debutant via ABN en CJP MODESHOW JOSIASSE Glanzend Mantels Hoeden Mutsen Shawls en Handschoenen uw BONT- EN HOEDENSPECIALIST VLISSINGER-ACQUISITEUR W/M MELSE IN DE VUT Blikverkoper NACHTCLUB PAPILLON GEOPEND O PB REN GS T ACTIE O VER HA ND/GD Woensdag 26 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER De herfstweek in de Middelburgse Nieuwe Burg Promenade zit er weer op. Voor de vierde achtereen volgende keer heeft de winkelstraat bol gestaan van de activiteiten. Zo was er woensdag speciaal voor de kinderen bij Goud swaard Intertoys een Lego wedstrijd. Een kleine driehon derd kinderen deden hun best om een zo origineel mogelijk bouwwerk te maken. Verdeeld over twee leeftijdscategorieën waren er vier eerste prijs win naars. Ze kregen, dat lag wel een beetje voor de hand, alle maal een Legopakket. De fanta sievolle ontwerpen varieerden van een zwembad tot een volle dig ingericht computercentrum. Eric Carle, een bekend kinder boekenschrijver/illustrator, kwam ter ere van de Kinderboe kenweek naar boekhandel Fa- noy. Samen met kinderboeken schrijfster Imme Dros, signeer den zij hun boeken voor een groot aantal kinderboeken wurmpjes. In twee versierde paardentrams vertrokken ze 's 'middags naar de Zeeuwse bi bliotheek om de volwassenen te laten kennismaken met het ont staan van een kinderboek (Eric Carle) en de literaire aspecten van het kinderboek (Imme Dros). Donderdag was het de beurt aan modehuis Josiasse dat, welis waar onder grauwe weersom standigheden, toch veel mensen trok met een modeshow. Onder leiding van veiligmeester Ad de Werk werden op de koopavond diverse artikelen, beschikbaar gesteld door de Burgse winke liers, bij opbod verkocht. De op brengst, ruim duizend gulden, is bestemd voor spelmateriaal voor de dinsdagavondsoos van Vijvervreugd. De zeven meter hoge klimwand van Habee Intersport was vrij dag de grote attractie. Om de lol en de uitdaging, trokken vele kinderen de stoute schoenen aan om een beklimming te wa gen. Na een hele middag klaute- Zo'n Lego-ontwerp kost heel wat denkwerk. ren, konden de drie snelste deel nemers, in drie verschillende leeftijdscategoriën, hun stoute schoenen verwisselen voor een paar spiksplinternieuwe Reebok sportschoenen, beschikbaar gesteld door Habee Intersport. Dat mensen een grote belang stelling hebben voor boeken werd wel duidelijk tijdens de grootste boekenbeurs van Zee land. Van de ruim tienduizend boeken werden er circa zeven duizend verkocht. De boeken waren bij elkaar gebracht door de boekhandels Fanoy, Loek en Fey en werden tegen dumpprij zen te koop aangeboden. De ware liefhebbers liepen al 's morgens vroeg met tientallen gekochte boeken, op zoek naar nog meer koopjes. Dick Anbeek, woordvoerder van de Nieuwe Burg Promenade was na afloop dik tevreden. Anbeek: "Volgend jaar opnieuw. Het wordt dan de vijfde keer. Een jubileum. We gaan er een reuze-feest van ma ken met nieuwe ideeën zoals het een jubileumfeest betaamd". De eerste prijs winnaars van de Lego-wedstrijd: categorie 4 tot 7 jaar: Mariëlle Jansen en André van de Zande; categorie 7 tot 12 jaar: Thieme de Nooyer en Annaloes Nieu- wenhuis. De eerste prijs winnaars van de klim-wedstrijd: categorie 8-12 jaar: Jerry de Hooge, categorie 13-15 jaar: Martijn van de Bergen, categorie 16-18 jaar: Marcel Israël. De prijswinnaars van de Nieuwe Burg fotowedstrijd zijn: Natascha Nefs - Arnemuiden, Jolanda van Haveren - Vlissin- gen, N. Boon - Monnickendam, W. Jobse - Middelburg, D. Sew- nath - Middelburg, L. van Spar- rentak - Middelburg, A.W.G. Barkel - Middelburg, Franc Nie- wersteeg - Middelburg, R. Snep vangers - Middelburg, Compeer - Westkapelle, J. Soree - Middel burg, H. Berghout - Middelburg, M. Besuyen - Middelburg, Bram Maljaars - Serooskerke, M.C. Abrahamse - Serooskerke, W. Peels - Middelburg, F. de Boer - Middelburg, J. Scheele - Middel burg, W. Duijndam - Middel burg, Elly Puijpe - Oost Souburg, J. Mallekoote - Vlissingen, N. van Golen - Middelburg, Mevr. Meertens - Middelburg, Sarissa Nieuwenhuyzen - Middelburg, Lia Mijnsbergen - 's- Hertogenbosch, J. Visser - Mid delburg, Joris Roozen - Vlissin gen, Mw. H. de Vries - Middel burg, A. van Boven - Middel burg, P.C. de Rijke - Middelburg, Hermien Simons - Middelburg, J. Kroon - Oost Souburg, Mevr. Boon - Oost Souburg, Maarten Kiel - Middelburg, H. Vaneveld - Middelburg, J. Sturm - Oostka- pelle, J.M. Visser - Ridderwerk, Lonneke Mulder - Domburg, E.L. Brinkman - Middelburg, Alex Dronkers - Middelburg. Alle prijswinnaars hebben hun prijs toegezonden gekregen. Bruno Dankloff heeft afgelopen donderdag namens de Stichting Verpleeg- en Rusthuizen (SVRZ) een cheque van 20.000 gulden overhandigd aan L. Rie- mersma van Foster Parents. De SVRZ heeft het bedrag, bestemd voor het Sahel-land Burkina Faso, bij elkaar gekre gen via een actiedag, die op 23 april dit jaar werd gehouden. Met het geld worden in Kaya. een streek in Burkina Faso, wa terputten geslagen en bomen geplant om erosie tegen te gaan. Het is een project van Foster Parents. De medewerkers van SVRZ en bewoners van de SVRZ- instellingen blijven het project ook nu nog steunen. Onder de naam 'De SVRZ helpt verder' staan zij maandelijks een gulden van hun inkomen af. De initia tiefnemers, Bruno Dankloff en Martin Koster, zijn alweer bezig met het bedenken van nieuwe activiteiten voor het volgend jaar. L. Riemersma ging bij de over handiging in op wat ontwikke lingshulp voor Foster Parents betekent: "Voor ons betekent ontwikkelingswerk eigenlijk ont wikkelingssamenwerking. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk met mensen te werken die zelf in de betreffende streek geboren zijn. Zij zijn bekend met de plaatselijke situatie en krijgen eerder het vertrouwen van de bevolking als het gaat om het maken en uitvoeren van plannen". *L. Riemersma en Bruno Dankloff. De gemeente Vlissingen heeft een plan opgesteld voor de overkapping van de St. Ja cobsstraat. "Juist omdat deze straat relatief smal en intiem is, leent zij zich bij uitstek voor overkapping", zo zegt een voorlichter van de gemeente. Het gaat om een kap met een nokhoogte van 6.70 meter waardoor de St. Jacobsstraat een soort passage wordt. Het dak bestaat uit helder glas, ge vat in een aluminium frame en wordt gedragen door stalen houders. Daarnaast legt het uit voerde architectenbureau Wis se, Tuinhof en Slemmer een mooie bestrating waarin een beeldmerk van de straat aange bracht wordt. De uitvoering van het plan kost ongeveer f 650.000, Hiervan betaalt de gemeente dertig procent. De rest komt, in de vorm van baat belasting, voor rekening van de eigenaren en ondernemers. In samenwerking met de Fede ratie Cultureel Jongeren Paspoort looft de ABN onder al le middelbare scholen van Ne derland een artiestenprijs uit. De school die de meeste CJP- passen bij de ANB afneemt, komt in aanmerking voor een optreden van een beginnend ar tiest. Deze actie loopt tot 31 december. De ABN, verkooppunt van de passen, houdt er de spanning in wie de artiest is. W.H. van Leeu wen van het ABN-kantoor te Vlissingen wil niet zoveel kwijt, alleen het volgende: "De artiest is op dit moment nog niet be kend. Wel wordt het een jong talent waarvan wij veel ver wachten. Zo snijdt het mes van twee kanten: wij verzekeren ons van een, bij het jong publiek, ge wild artiest en voor de artiest is het een aardige opstap om twaalf optredens in het land te geven". Vele mensen weten dat het wildseizoen alweer begonnen is maar de bereiding blijkt nog al tijd een zaak van professionele keukenmeesters. Omdat Restaurant Het Groot Paradys in Middelburg veel succes heeft geoogst met kook demonstra ties in kleine kring, draagt zij dit uit aan een breder publiek. Daarom opent eigenaar Hendrik- se - samen met Loet Marinissen van het gelijknamige poeliersbe- drijf en Delicatessenwinkel - za terdag 29 oktober om 13.30 uur zijn keuken: een bijzondere gele genheid om kennis te maken met deze lang niet zo dure wild soorten. Tussen het wild door, serveert de eigenaar, recht streeks uit z'n uitstekende wijn kelder, twee goed bij het wild passende wijnen. Restaurant Het Groot Paradys; Damplein 13 Middelburg, 01180-26674. Het grauwe weer van afgelopen donderdag mocht de pret niet drukken bij de modeshow van het Middelburgs Modehuis Josi asse. Op het overdekte podium op de Nieuwe Burg trokken de modellen zich niets aan van de regen. Vlotte herfst- en winter- kleding werd uitgebreid ge toond aan het publiek dat zich veelal in de winkelportieren moest verschuilen. Een gedeelte van de geshowde kleding was de zaterdag daar voor ook al in de gecombineerde Burg-show te zien. Er was nu echter ook tijd om andere delen van de Josiasse-collectie te to nen. Regenjassen en grote ma ten, bijvoorbeeld. Allebei klas siek gelijnd en uitgevoerd in mo dieuze, maar rustige tinten. Daarbij waren ruitjes troef. Ollie B. Bommel, Chanel, Pied de Poule, als het maar ruitjes zijn. Voor de grote maten heeft Josi asse ook speciale feestkleding. Een zwart fluwelen rok met ko baltblauwe glimblouse was daarbij een uitblinker. De feestkleding beperkt zich na tuurlijk niet tot grote maten. Wij de broeken in glanzend mate riaal met gilets (obervestjes) of korte jasjes werden in zilver en oker getoond. De jasjes vaak met een gewone V-hals in plaats van revers, zodat sieraden beter tere halflange jas was ook aan wezig. Zonder poespas, maar met een mooie belijning. Het meeste leer is zwart of donker bruin. De lammies uiteraard ge woon lichtbruin. Bij de 'gewone' kleding zijn vooral de combinatiemogelijkhe den van belang. Geen japonnen dus, maar rokken, blazers, trui en, pantalons, lange blousons en vestjes. Al met al gaf de geshowde kle ding een goede weerspiegeling van de grote, maar geraffineer de collectie die Josiasse voert. Eén van de modellen van Josiasse. tot hun recht komen. Nieuw voor Josiasse was de leercollectie. Vooral de jassen in verschillende prijsklassen stalen de show. Veel van deze jassen waren voor een jonger publiek bestemd. Bij de korte, wat spor tievere modellen worden vooral applicaties in krokoprint, randjes en stiksels gebruikt. De elegan- Papegaaistraat 9-11, Goes Het zit er op voor Wim Melse. Althans, zijn acquisitie loopbaan bij de PZC dan. Voor de rest is de negenenvijftig- jarige Souburger nog lang niet uitgeblust. Integendeel. Sinds twee weken zit de man, die zeventien jaar geleden het com merciële gedeelte van het weekblad De Vlissinger opzette in de VUT, maar hij heeft het drukker dan ooit. Melse heeft moeite met het woord VUT. "Het is een rot woord. Het klinkt zo definitief". Toch nam hij zonder een greintje spijt afscheid van de PZC. "Het was een prachtige periode, maar 't is mooi geweest", vindt hij. "Nu heb ik eindelijk tijd voor mijn hobby's". En dat zijn er nog al wat. Zijn zeilboot, zijn favorie te brassband Crescendo in Oost- kapelle, die dit jaar het negentig jarig jubileum viert, zijn boeken, zijn foto's en natuurlijk de win kel met speelgoed, verf en be hang in Oost-Souburg. "Mijn twee dochters runnen die winkel uitstekend", zegt Melse. "Ik hou me voornamelijk bezig met tim merwerk en verstopte leidingen. Voor Melse in dienst kwam bij de PZC had hij al een hele serie loopbanen achter de rug. "Ver tegenwoordiger in zo ongeveer alles, van koffie tot knak worsten, stratenmaker en blik verkoper, oftewel auto's", somt hij op. "In een kruidenierszaak begon ik als loopjongen, later werd ik bedrijfsleider en nog la ter had ik een eigen zaak in de levensmiddelenbranche. Tien jaar geleden heb ik de zaak in Oost Souburg voor mijn doch ters opgezet. Een klassiek geval van twaalf ambachten en der tien ongelukken, dus. Hoewel, verongelukt ben ik nooit". Die twaalf ambachten vormden een goede basis voor zijn baan als acquisiteur. "Het zakenleven bestaat uit verschillende facet ten. Als je er zelf in zit, weet je dat, je weet hoe middenstan ders denken". Reclame maken voor je zaak is een vak apart, vindt Melse, die een klanten kring van zo'n honderd bedrijven onderhield. "Sommige mensen hebben het in hun vingers, ande ren denken heel oppervlakkig", meent hij. "Dan vergeten ze bij voorbeeld rekening te houden "....Ik hou me voornamelijk bezig met verstopte leidingen". met de seizoenen. Als acquisi teur moet je daar op letten, mee denken met de klant. Ik bedoel, je kunt een zaak toch moeilijk in de zomer met chocoladeletters laten adverteren". In 1971 begon Melse met de op zet van De Vlissinger. "De Faam, die toen al ruim zeventig jaar bestond, werd in dat jaar door de PZC overgenomen. Om dat De Faam het lijfblad van Middelburg was, was het lo gisch dat er een Vlissingse editie kwam". In de loop der jaren leerde Melse de Vlissingse mid denstand goed kennen. Hij maakte ook alle veranderingen mee. "Toen was er een grotere welvaart, er werd behoorlijk geadverteerd. Nu is dat minder, hoewel er door de verhoging van de tarieven meer geld aan wordt uitgegeven", legt hij uit. "De room is er af. De tijd dat de bo men tot in de hemel groeiden is voorbij. De consument is veel bewuster gaan kopen. Het is niet meer een kwestie van in pakken en wegwezen". Die mentaliteitsverandering was in Vlissingen duidelijk te mer ken. "Zeker na de leegloop van de grote zaken naar buiten de stad. Dat betekende toch een enorme omzetverlaging. Geluk kig begint dat nu weer bij te trekken. De winkeliers willen wel, liever vandaag dan morgen. Maar ja, de ambtelijke molen maalt zo traag". Een lichte kri tiek op het gemeentebeleid kan Melse niet onderdrukken. "De raadsleden zitten er natuurlijk in de eerste plaats voor hun eigen partij. Zakelijk inzicht ontbreekt vaak. Ze zitten bij wijze van spreke uren te bekvechten over een vuilnisemmer". Maar, zo vindt Melse, een beetje knokken kan geen kwaad. "Vlis singen heeft net als de kleinere dorpen dat underdog-idee. Dat is eigenlijk wel goed. Kijk naar Oost-Souburg. De middenstand hier moet er alles aan doen om de klanten binnen te halen. Door de enorme inzet lukt dat ook. En het resultaat mag er zijn". *De medewerksters van het reisbureau alweer volop aan de slag. Het reisbureau Arke Müller, voorheen Müller Co., is ver huisd van de Boulevard de Ruy- ter naar de St. Jacobsstraat in Vlissingen. De belangrijkste re den om te verhuizen was een betere bereikbaarheid voor de klanten én een groter pand. Op zaterdag 29 oktober, van 10.00 uur tot 15.00 uur, houdt het reisbureau open huis. leder een is welkom. Bezoekers kun nen deelnemen aan een prijs vraag, waarmee verschillende reischeques te winnen zijn. Zo als de naam al zegt is het bureau een onderdeel geworden van de Arke groep. Al vanaf 1 januari dit jaar. Bij het reisbureau kan zowel de vakantieganger als de zakenman terecht voor een vakantie- of zakenreis, of een boot-, trein- of vliegreis. Er is een ruime keuze uit het aanbod van diverse reisorgani saties, zoals Arke reizen, Hol land International, Hotelplan, My Way, Neckerman en nog ve le andere. Het nieuwe kantoor is ingericht in de huisstijl van de Arke groep. Herkenbaar aan de kleuren oran je, grijs en wit. "Om de link met KLM - het bureau kan via een on-line computerverbinding rechtstreeks vliegtickets reser veren - te benadrukken, is er ook de kleur blauw in het interieur verwerkt", legt Inez Steensma uit. Zij is office manager van het reisbureau. Reisbureau Arke Müller, St. Ja cobsstraat 17, Vlissingen, tel. 01184-12322. EEN GOED BEGIN IS HET HAL VE WERK Achter in de winkel gebeurt het: het machinaal voorlijmen van parketvloeren. Deze bedrijvig heid heeft alles te maken met de nieuwe vestiging van ESPO Kurkpakket in Vlissingen. "Het is een uniek systeem", verzekert filiaalhouder Chris Ho- man. In de werkplaats wordt de bestelde parketvloer voorzien van een lijmlaag en na opdrogen weer verpakt om naar de klant gebracht te worden. De klant zelf brengt thuis op de vloer nog een lijmlaag aan en na ongeveer vijf uur opdrogen kan de voorge- lijmde parketvloer gelegd worden. "Het is een schoon karweitje, dat je bij wijze van spreken in je zondagse pak kunt doen", zegt Homan, die alweer anderhalf jaar ervaring met dit systeem heeft. ESPO Kurkparket verkoopt niet alleen kurkparketvloeren, maar biedt daarnaast ook service. Voor de weifelende doe-het- zelver komt ESPO gratis een be ginnetje maken met de vloer. "Een goed begin is het halve werk", vindt Homan. Voor het helemaal laten leggen van de vloer berekent ESPO wel een be drag. Men kan zich in de nieuwe vestiging laten voorlichten over de voor- en nadelen van kurk parket, de verschillende soorten parket en over het zelf leggen of laten leggen van de vloer. ESPO Kurkparket in Vlissingen is de eerste Zeeuwse vestiging. In Brabant heeft het bedrijf al vesti gingen in Breda, Roosendaal en Oss. Espo Kurkparket, Walstraat 44, Vlissingen, tel. 01184-13304. Vlissingen is een nachtclub rij ker. Nu eens niet in het cen trum, maar tegenover het NS station. Jan en Tonny van den Berge, openden hun club Papil- Ion zaterdag 22 oktober met een officiële receptie. Jan van den Berge: "Het is geen discotheek, maar gewoon een gezellige club waar mensen el kaar kunnen ontmoeten. Zie het als een soort verlengstuk van de huiskamer". Midden in 'de huis kamer' staat een lange bar, voorzien van een marmeren blad, verlicht door matglazen bolle lampen. Achterin bevindt zich een spiegelwand met daar tegenover een lederen zithoek. Van den Berge: "Het interieur is een eigen creatie. Er is ook een keuken voor de kleine eenvoudi ge hapjes, met als specialiteiten sat en biefstuk met echte Franse broodjes, klaargemaakt op een houtskool grill". Onder het mot to 'alles moet kunnen' kondigt Van den Berge aan dat er optre dens te verwachten zijn van di verse artiesten. Daarbij noemt hij namen als André Hazes en Rob de Nijs. "De nachtclub wordt vóór de zomer nog uitge breid met een hotel en een zwembad. Een terras aan de voorkant moet zorgen voor een toeloop van toeristen", aldus Jan van den Berge. Papillon is zeven dagen in de week geopend van 19.00 uur tot 4.00 uur. In de zomer is de club al vanaf 11.00 uur geopend. Nachtclub Papillon, Prins Hen- drikweg 16, Vlissingen, 01184-62125. Nachtclub Papillon.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 19