SPONSORING EN PUBLICITEIT Pupil van de Week IfdtihlstnlerHeminf IPo Cl@ HCl0irk DA-XIN Toeters en bellen VHssingen-TOP, uur van de waarheid? VLISSINGEN - WERKEN VOO DE SUCCESSE v.c. von fraassen Deze pagina wordt u aangeboden door: óók voor zelf verhuizen te huur: "DE VERHUISWINKEL" Maartense meubelhal Aanmelden supportersbussen Programma hoofdklasse C voor de komende twee weken J°™L BENZINESTATION TOTAL BOSSENBURGH Vanaf a.s. zaterdag heten wij u van harte welkom op ons nieuwe benzinestation. OOK IN VLISSINGEN voor echte, dus betere verf voor totale belettering en behang toch weer in de bruisende binnenstad Gerard Rodts - De Verfbron Vraag naar onze originele Chinese menu's, de specialiteit van onze meesterkok ONDERHOUDSBEDRIJF ED ALLEIJN Koudekerkseweg 116 4382 EK Vlissingen, tel.: 01184-10473 Maartense tapijten en Maartense meubelen Overwinningen haal je op het voetbalveld. Goed gereedschap haal je bij: Touringcarbedrijf Competitie Programma Hoofdklasse C RANGLIJST HOOFDKLASSE C COLOFON De VCV organiseert, in samen werking met de Supportersvere niging Rood Wit, busreizen naar de uitwedstrijden. Wie graag de ze wedstrijden wil bezoeken, kan zich aanmelden bij: W. v.d. Hoofd, tel. 01184-70547, of in het Clubgebouw, achter de bar, tevens telef. bereikbaar: 01184-60259. Volledige informaties over het lidmaatschap van de VCV of Supportersvereniging Rood Wit, worden daar gaarne verstrekt. Geplande reisschema: 06-11-'88 Geldrop 27-11-'88 Limburgia (Brunssum) 11-12-'88 Longa (Tilburg) 30 oktober 1988: Limburgia - Venray Waubach - Geldrop Vlissingen - TOP Sittard - TSC Wilhelmina '08 - DESK Halsteren - SVN LONGA - EHC 6 november 1988: Limburgia - LONGA Venray - Waubach Geldrop - Vlissingen TOP - Sittard TSC - Wilhelmina '08 DESK - Halsteren SVN - EHC Hoofdsponsor: Supermarkt Jan Koppejan Subsponsors: Amro Bank Drankenhandel De Vlieger-Verdonk Heineken Holy Steigerbouw Flitecar Van Fraassen Tours Willemsen Electrotechniek De Verfbron Gerard Rodts Vlissings Autoschadebedrijf Lijnbach B.V. Freddy Wolf Autorijschool Radio Van den Dries Zwaar Transport Zeeland Jac. Rijk B.V. Aannemingsbedr. Stegink Hotel Arneville Image Mode Sporthuis Jan Jongepier Puma Nederland Wasserij Edelweis Café Branding Café Bosjeslaan Stationsrestauratie Depa Service Bedrijf Warme Bakker Grent Straalbedrijf Vlissingen B.V. Steenhouwerij Van Wezel Staalhandel Van Wijnen De Faam/De Vlissinger Cornelder's scheepvaart mij Bloemenhandel van Belzen Bouwbedrijf „Delta" Chin. Ind. Rest. „Pom Lai" Maartense Tapijt en Meubelen Ridderikhoff Brandpreventie Autobedrijf Dijkwel Vlissingen - Vlissingen - Middelburg - Middelburg - Oost-Souburg - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Oost-Souburg - 's-Heerenhoek - Heinkenszand - Heinkenszand - Vlissingen - Middelburg - Vlissingen - Middelburg - Zoetermeer - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Vlissingen - Wolphaartsdijk - Middelburg - Vlissingen - Vlissingen - Middelburg - Vlissingfen - Middelburg - Vlissingen Middelburg en Vlissingen De afdeling Sponsoring en Publiciteit van de v.c. Vlissingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De afde ling rekent het tot haar taak om leden en supporters zoveel mogelijk van informatie te voorzien over hun favoriete club. De huis-aan-huisbladen De Faam/De Vlissinger lenen zich daar uitstekend voor. De afdeling onderhoudt verder de kontakten tussen Bestuur, leden, sponsors, supporters en andere groepen of personen die zich aandienen. Suggesties voor invulling van deze wekelijkse nieuwsbron zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk gericht aan het Clubgebouw (Irislaan), maar dat kan ook telefonisch 01184-64042 of 60259. Wie wil adverteren op deze pagina kan terecht bij de acquisi tie van De Faam/De Vlissinger te Vlissingen, tel. 01184-84000. Bij elke thuiswedstrijd zal er een "pupil van de week" geduren de de voorbereiding, tijdens en ook na de wedstrijd aanwezig zijn bij het eerste elftal. Andoeschja Lilipaly, geboren 2-6-1982, speelt bij de mini's, dus F-jes en komt uit een beken de familie van echte Vlissingers. Vader Guus is momenteel een zeer gewaardeerd leider van Vlissingen A2. Natuurlijk zal An doeschja graag in de voetsporen willen treden van oom John Lili paly, die jarenlang in het eerste van Vlissingen speelde en mo menteel zijn sporen verdient in de Tweede Kamer. Sloeweg 4, 4385 ES Vlissingen Tel. 01184-61625 Kromme Weele 15 Tel. (01180) 2 67 21 b.g.g. 1 47 96 4331 PA Middelburg werfglas-bettangkanslschildersmaterlalen Walstraat 8-10, 4381 EE Vlissingen, 01184-12830 Scheldestraat 53 - Vlissingen 14040 verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer verhuisdozen (ook te koop) inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" Restaurant a la carte airconditioning volop parkeergelegenheid CHINEES-INDISCH Beursplein 5 4381 CA Wsslngen lel.: 01184 -14766 geopend: dogeüjks 11.00 - 22.00 uur Voor alle loodgieterswerkzaamheden Gas Dakbedekking Water Goten: zink/pvc Sanitair Tevens timmerwerken en onderhoud Renovatie Kozijnen Dakkapellen Het plaatsen van Verbouwingen keukens PLEIN 1940 - TEL 26874 MIDDELBURG Donderdag koopavond van 18.00-20.00 uur. Zaterdags geopend van 9M tot 16.00 uur. 's Maandags gesloten. WESTERSCHELDESTRAAT 50 - MIDDELBURG Gannond van dmsrtan tot fin mat ?aterrian Hoe inventief supporters te werk kunnen gaan, heeft Piet Kampwart bezwezen. Zijn "karretje" met toeters. bellen en sirene" bevindt zich al enkele weken, tijdens de thuiswedstrijden, voor het scorebord. Tot in de Vlis- singse binnenstad moet dan te horen zijn, dat Vlissingen in de aanval is! TECHN-, HANDELS- EN REPARATIEBURO Scheldestraai 35. 4381 RP VLISSINGEN, 01184-15351 Noordstraat 43, 4361 BL WESTKAPELLE, 01187-2112 Middelburg. Vraag uw verzekeringsadviseur VOOR PERSONEELSVERVOER VOOR UITSTAPJES PER TOURINGCAR voor elk moment, elke bestemming Gaarne stellen wij een programma samen Pres. Rooseveltlaan 768, Vlissingen tel. 01184-19220. Telex 37730 Woensdag 26 oktober 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER 'Enkele jeugdige Vlissingen-supporters bedienen de 'Binnenstad'. 30-10-'88 Vlissingen - TOP 6-11 -'88 Geldrop - Vlissingen 13-11-'88 Vlissingen - Venray 27-11 -'88 Limburgia - Vlissingen 4-12-'88 Vlissingen - Waubach 11-12-'88 Longa - Vlissingen 18-12-'88 Vlissingen - Sittard Winterstop tot 5-2-'89 "Moeilijk om over dit Vlissingen- team een oordeel te vellen maar ik heb de stellige indruk, dat er veel meer uit te halen valt. Bijna stuk voor stuk zijn het grote en stevige knapen, zeker ten opzichte van TSC, maar aan de juiste mentale instelling heeft het in deze wed strijd enigszins ontbroken, maar misschien heb ik het volkomen ver keerd ingeschat. De leiding vond ik overigens zeer matig!" Jo Jansen vond dit essentieel: "TSC speelde zoals verwacht van een* topploeg en wij stelden ons daar op in, eigenlijk ook als ver wacht. Voor een neutrale toe schouwer was dit een goede pot voetbal, zelfs met de aantekening, dat we nog steeds ver beneden ons niveau spelen. De scheidsrech ter zorgde met zijn warrige beslis singen echter voor veel irritaties en tijdens een langdurig oponthoud bemoeide iedereen zich met ieder een. Onaanvaardbaar, dat zo'n scheidsrechter zich zo de leiding laat ontglippen. TSC-secretaris Van Oerle vond de toegekende penalty een cadeautje voor zijn team en het doelpunt van Ronald van Oeveren "een ju weeltje". "De beste man van het veld vond ik Vlissingendoelman Ruud Pen- nings: hij heerste in het zestienme ter gebied", bracht Kees Rijvers nog naar voren. Voorzitter Piet de Jong toonde zich gematigd tevre den! "We zitten eerlijk gezegd in een diep dal, maar misschien heeft dit ene puntje het nodige losge maakt, zodat allen overtuigd raken, dat er konstant gewerkt zal moe ten worden om successen te berei ken. Laten we hopen, dat TOP het slachtoffer zal worden van echte dadendrang". Kampioen nu opjaag pitje Secretaris P.F.M.J. Appelboom van TOP is waarschijnlijk een zorgelijk man: zijn team bengelt onderaan de ranglijst. Of dit nu een reden moet zijn om enige afspraken niet na te komen? Dat lijkt wat overdreven, maar feit is wel, dat we geen beloofde foto kunnen presenteren. Onmdanks enig aandringen voor wat tekst en de toezegging, dat er zal worden teruggebeldhelaas, het moet nog gebeuren! Venray TSC EHC Limburgia Sittard Geldrop DESK Waubach Wilhelmina Vlissingen Halsteren Longa SVN TOP '08 6 4 2 0 7 3 4 0 7 3 3 1 7 2 3 2 7 2 3 2 5 2 2 1 7 14 2 7 14 2 6 2 2 2 6 13 2 7 13 3 5 12 2 6 12 3 5 0 3 2 10 10 9 7 7 6 6 6 6 5 5 4 4 3 11- 7 9- 6 10- 6 12-11 10-10 6- 5 8t 9 7- 8 11-16 14-10 8-12 3- 5 8- 9 4- 7 We kunnen alleen maar' vaststel len, dat dit beneden alle peil is en eigenlijk een hoofdklasser onwaar dig. "Uit andere bronnen" hebben we gelukkig nog enige informatie kunnen verkrijgen. Thuis heeft TOP gelijkgespeeld (0-0) tegen Longa en verloren van TSC (1-2) en uit verloren bij Lim burgia (3-1) en gelijk bij DESK (1-1). Het kampioenschap van vorig sei zoen werd behaald met vrijwel de zelfde selectie, die ook nu zal aan treden. Een grote aderlating is wel het vertrek van de uitstekende doelman Herman Teeuwen, naar RKC. Trainer van de laatste vier seizoenen was de succesvolle John Huisman en het is nu aan Marcel Kuypers om TOP weer aan de top te krijgen. De selectie bestaat uit de volgende spelers: Doel: Huub Brouwers (ex BW, 30) en John van Orsouw (24). Verdedigers: Ton Berens (ex Ruud Pennings uitblinker "Een wedstrijd om met plezier naar te kijken. Dikwijls goed voet bal en vooral van TSC-zijde een onverzettelijke instelling", zo analyseerde oud-bondscoach Kees Rijvers de uitwedstrijd TSC- Vlissingen, die eindigde in een 1-1 gelijkspel. Blauw Geel, 24), Henk van de Boo gaard (31), Gaby Kuypers (22), Pe ter van Orsouw (21), Fred Smies (30) en Wiechert Spanjers (24). Middenvelders: John van Geenen (24), Kees van de Griend (22), Hans Groenendijk (28), Ashwin van Kessel (26), Dennis van Lent Richard Verwey, ingevallen. (19), Martin van Lokven (24) en Ruud van Wel (24). Aanvallers: Wim Cooyman (25), Eddy de Groot (32), Ruud van Lith (27) en Rob Marcellis (20). Clubkleuren zijn: shirt - wit/rood; broek-rood of wit. Scheidsrechter is de heer J.H.H.M. Duys, geassisteerd door de grens rechters J.A. Rico en J.A.H.G. Schepers. De wedstrijdbal voor Vlissingen-TOP is een cadeautje van Frituur 't Trefpunt in Kou- dekerke. k De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door Theo van Duin, afdeling sponsoring en publiciteit van vc Vlissingen. Advertentie-acquisitie: frits van dm Eeden Eindredactie: id Hartneman Foto's: Ruben Oreel

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 17