Schilderen a la vroeger en verzilveren a la nu bij Peeters Geschenken 'Je staat versteld van de fantasie van kinderen' Klimwand van zeven meter voor deur Habee Intersport mil -HEZEN DE BLAUWE WINKEL KOLLEKTIE JEANS PANTALONS OPGELET!! HEREN VRIJETIJDSMODE BLAUWE WINKEL Eén maal, ander maal, verkocht! LEGOWEDSTRIJD BIJ GOUDSWAARD &LA2EZ NOG STEEDS AKTUEEL. tdd PdUeoo/d de -moe eigezdrfie addemud. KcM éemngeead. een zeek adgêMeid in vede madedden en reeMdtgm m naduu/idyd de he/de ettekJeen. GEI/AJ?/eej?DE KOLLEKT/E HEMDEN O NEE SNELLE PEAKT/E OP HET WIOVE GESEOPEN RON W'J AL TL)V JA/ STAAT O A/BR KOLLEKT/E VL/EGENSVLUG A K TUE EL AAN TE dUL L RN. L EU/d 1/OOfR ONS, MA AIR NO£ LEU/dEP IdOOlE U, WANT VAT BETEKEND VAT W/E T2'J DE BLAUWE W/N/dEL KOOPT ALTOD VERREJdE1RD 15 VAN De nieuwste mode VA AP 2'JN W'J WEL BPLr ÓTEPKINf VERGEET NIET ONZE SPECIALE AANBIEDINGEN TE LEZEN IN DE AANBIEDINGEN B'JLAGE daaM/m MweM -Jkck-dï/mMé dhtde/t-dbtMtk-dbiéiuM om Alee pu/dm zytt NIEUWE BURG 27 MIDDELBURG Woensdag 12 oktober 1988 DE FAAM DE VLISSINGER voor de deur van Peeters Ge schenken wordt gegeven is die van het zogenaamde 'moleculair verzilveren' met 'The Silver So lution'. Deze demonstratie wordt op zaterdag 15 oktober gegeven. Zilver wordt in een niet-giftige stof opgelost en ge combineerd met een poetsmid del. Het resultaat is dan 'als nieuw'. Redenen genoeg dus om eens bij Peeters stil te staan. varen schilderes van 'De Ko ninklijke Porceleine Fles' zien hoe borden, vazen en al wat dies meer zij met de hand wor den beschilderd. Niet 'zomaar' schilderen overigens. Net als in de dagen van weleer -1653- werken ervaren plateelschilders en schilderessen aan de tot standkoming van ieder voor werp of het nu groot of klein is en dat alles tot in de kleinste de tails. En op die manier ook heeft 'De Porceleine Fles' haar we reldwijde vermaardheid verkre gen. Een bord van Delfts aarde werk wordt overigens niet zo maar gemaakt. Het begint al met een selectie van klei- grondstoffen die binnen het be drijf worden bewerkt, zodat er een optimaal effect bereikt wordt in de samenwerking tus sen vormgever, glazuurder en plateelschilder. De voorwerpen worden voor de eerste keer ge bakken in een oven bij een tem peratuur van 1140 graden Celsi us en de volgende bewerking is het volledig met de hand schil deren. Op het beschilderde voorwerp komt door onderdom peling een glazuurlaag en na een tweede bakproces wordt de de coratie, voorzien van een glas heldere transparante glazuurlaag zichtbaar. Hoe zo'n compleet bord er dan uitziet valt uiteraard óók bij Peeters Geschenken te zien. Een tweede demonstratie die Als de winkeliers zich tijdens de feestweek van de 'Nieuwe Burg' presenteren, gebeurt dat direct goed en Peeters Ge schenken doet daar natuurlijk niet voor onder. Géén uitstalling van wat er allemaal wordt ver kocht maar demonstraties die niet iedere dag te zien zijn. Van donderdag 13 tot en met zaterdag 1 5 oktober laat een er- De vele kinderen die er al weken met onder andere Jan Smee- worden tentoongesteld in de lang bij Goudswaard Intertoys kens. Alle winnende objecten etalage van Goudswaard, naar vragen kunnen gerust zijn. Ook deze Herfstweek is er weer een Legowedstrijd. In een kraam voor de winkel aan de Nieuwe Burg 32 is enkele malen per dag ruimte voor vijftig tot zestig kinderen van vier tot acht en van acht tot en met twaalf jaar. In rondes van drie kwartier kunnen ze zich met de Le gosteentjes uit leven. De drie mooiste 'creaties' van elke ron de leveren een, hoe kan het ook anders, schitterend Legopakket op. De eigenaar van de speelgoed winkel, W.A. Goudswaard, blijft zich verbazen over de ongebrei delde fantasie van kinderen. "Van vuilniswagen tot ruimte voertuig, ze hebben het in hun hoofd en ze bouwen het", ver telt hij enthousiast. "Maar de mogelijkheden met Lego zijn dan ook eindeloos. En dan spreek ik nog niet eens over die van de technische Lego". De bouwsels worden beoor deeld door een deskundige jury Zeker weten dat die kreet donderdag tussen 19 en 21 uur - de openingsavond van de Herfstweekactie- vele malen zal klinken. Een echte veiling, mét veilingmeester en natuurlijk aantrekkelijke artikelen om te veilen en dat alles midden op de Nieuw Burg. Een andere reden om de veilingmeester (en uzelf) van dienst te zijn door iets te kopen is dat de op brengst van die veiling bestemd is voor "Vijvervreugd". De detaillisten van de Nieuwe Burg hebben in ieder geval een bedrag van duizend gulden gerandeerd en volgens insiders, die de spullen hebben gezien die onder de hamer komen moet er toch zeker méér geld in het laatje komen. Nieuwsgierig naar wat er zoal onder de hamer komt? Vooruit dan maar: De Dikke Van Dale, het boek 'Drieluik van Middel burg', een originele Marlboro-vlag, een Dunhill koelbeker, een loupe aan een ketting, een thermometer, een boek met oude scheepstekeningen, een oude kaart van Middelburg, bakvormen uit grootmoeders tijd, een penneset (Waterman), Swatch-horloges, een joekel van een schelp, een bonbon- schaal met verzilverde voet, een houten dienblad, een Royal Albert kop en schotel, een sjaal, modieuze stoffen, een leren tas, een fruitmand, een kist appels, veel speelgoed, zilveren sieraden, twee truien, 'merk' spijkerbroeken, een snoeppak- ket, speculaasvormen, twee sjieke herenhoeden en wat er verder zoal aan 'nieuw spul' onder de hamer komt. Alles bij elkaar vertegenwoordigen deze splinternieuwe artikelen een winkelwaarde van ruim vierduizend gulden. Hoe de veiling gaat plaatsvinden is nog niet helemaal bekend, maar in prin cipe gaat het bij opbod. *Spe!en met Lego, vinden kinderen altijd leuk. Duidelijk niets voor mensen met hoogtevrees maar beslist een spannend schouwspel voor die mensen die eens de echte, on vervalste geveltoeristen aan het werk willen zien. Wat dat be treft laat Habee Intersport aan de Nieuwe Burg 29 in Middel burg de ongetwijfeld talloze be zoekers op vrijdag 21 oktober aan zijn trekken komen. Een klimwand van maar liefst zeven (jawel) meter hoog, enkele klei ne uitsteeksels en zie déér maar eens tegenop te klimmen. Echt gevaarlijk is het overigens niet, want de klimmers krijgen een soort harnas om, er zijn begelei ders bij aanwezig dus er kan vrijwel niets fout gaan. "Moed dient beloond te wor den", vindt Henk Boers van Ha bee. "Voor de klimmers en klimsters zijn er die dag in totaal vier paar Reebok-schoenen te verdienen. Voor de snelste klim mer, voor degene die er het mooist tegenop klautert of voor degene die het ludiekst de top weet te bereiken". Sportiviteit troef dus op die vrij dag, waar de eerste klimmer om 10.30 uur zich in het harnas kan hijsen. Wie 'al dat hoge' nogal eng vindt of gewoon 'verder wil', doet er overigens goed aan om niet door te lopen, maar even bij Habee binnen te stap pen. Daar is namelijk een spiksplinternieuwe afdeling fit ness geopend en wie niet beter weet zou denken dat-ie in een fitness-centrum is beland. Vrij wel alles is aanwezig. Halter- banken, roeitrainers, roeitrainers die met een simpele handom draai omgetoverd worden tot hefbank, buikspierbanken, druk- banken en beencuries. Daar naast staan er nog een aantal hometrainers en dat alles (met de bekende merken Sven, Tun- turi en Kettler) staat er niet al leen om te bekijken, maar ook om te proberen. Verder is het natuurlijk een pracht gelegen heid om zich eens te informeren *Bij Habee Intersport zijn ook fitness-toestellen te koop. over de wintersportattributen, nu de tijd daarvoor weer begint aan te breken. Op die manier wordt een bezoek aan de Nieuwe Burg tevens een aardig sportief uitje. DE BLAUWE WINKEL

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 29