Si§§ TSct Of BOEKEN MET DE RODE PUI uw-rysc/tooóAeeft'?' DE MOOISTE KODAKFOTO'S VAN NEDERLAND KOMEN UIT VLISSINGEN! mms- imm FOTO SLAGERIJ R. POL adverteren is bekend blijven GRATIS BIER f 1,50 slagerij snel 5 98 MAGERE VARKENS LAPPEN 4 98 98 16 75 3 I oU ote RECTIFICATIE TERNEUZEN EN GOES Club '78 mss COMPACT CAMERA'S CHINON Uj I ZOOM CANON EOS kit KILO HET LEVEN EN BEDRIJF VAN DEN HEERE MICHIEL DE RUITER 449,-e, OLYMPUS ZOOM 35-70 699,- MINOLTA AF-E II 299,- CHINON AUTO GX 199,- FUJIDL7 99,- CHINON /ÏCJ? reflex "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN \ao^ veIIi, van k**- kS £/V DMfl HEEFT VERSCHOORE MAAR ÉÉN UUR VOOR NODIG ress De aanbieding van vorige week moest zijn 500 gram BIEFLAPPEN (géén kilo) voor 10,48 NU geldig t/m a.s. zaterdag Bloemenlaan 30, Vlissingen, tel. 01184-12592 Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw Postbus 279, 2800 AG Gouda telefoon 01820-29411, toestel 29 JIJ MAAKT HET IN 'N GRAFISCH VAK EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN Dat is niet mogelijk. Maar wel elke donderdag Bier en Fris voor Nieuwe Dijk 9 Vlissingen Geopend vanaf 23.00-04.00 uur. En voor die prijs kun je bij ons dansen. DE ECHTE SLAGER MET DE BETERE KWALITEIT magere RUNDERST00FLAPJES 500 gram 8.95 er is weer HOOFDKAAS 150 gram.. 1.20 SCHOUDERKARBONADE 500 gram4.25 KIPFILETS 500 gram. botermalse BIEFSTUK 200 gram. 7.45 5.90 echte B0ERENLEVERW0RST 250 gram.1.75 ouderwets lekkere GEKOOKTE WORST 250 gram 2.75 ....EN MET VRIENDELIJKE PRIJZEN VLEESPALEIS HALF OM HALF GEHAKT KILO 500 GRAM WIENER SCHNITZELS KILO RUNDERROSBIEF ^100 VARKENSFRIKANDO GRAM VARKENSROLLADE GRAM ol98 mi 'S LANDS GROOTSTE DISCOUNTSLAGER B IJK K E R B Ö)E KEN Woensdag 7 september 1988 DE VLISSINGER MULTI FOCUS óf 40,- p.mnd Auto-locus reflex-zoom kamera met ingeb. 35-80 mm zoomobjektlef, eenvoudige be diening, in- Autofocus met motorgedreven objectief. 4 Automatische programma's. NU of 50,- p.mnd. na 20% wettelijke aanbetaling NiPuwendiik 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel 01184 12209 Ook op maandag middag geopend Volop parkeerruimte tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 «e indook j.a P 0W*S óe^so oO*l6%\ sa^ v0T^aart P\ rum-. SCHOORE Badhuisstraat 60 tel. 01184-14081 Theoretisch ondersteunend, maar vooral praktisch gericht. Dat zijn de kenmerken van de door de SBW georganiseerde opleidingen voor volwassenen (21 jaar en ouder). Dat betekent geen overtollige ballast aan kennis, maar lessen die op de praktijk zijn afgestemd. Over het gehele land verspreid heeft de SBW een net van opleidings- en cursusplaatsen waar één avond per week de leerstof door de studiebegeleiders wordt behandeld. In de 3e week van september 1988 starten in de opleidingen Machinist, Straatmaker, Vakman Wegenbouw en Vakman Buisleidingen. Informatie over de cursussen, cursusgelden en aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij: of bij de consulent voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland; F. J. Kuijper, Marketentster 66, 2401 JH Alphen aan den Rijn, telefoon 01720-39215 Meer weten over een baan met opleiding in de grafische industrie? Over een baan met werk dat altijd zichtbaar is? Wat je terugziet? Wat jou boeit? Wat anderen n boeit? Waar jij 't helemaal in kunt maken? Dan nu naar 't arbeidsbureau voor de folder Of Informeer bij een grafisch bedrijf in de buurt. ***********4 ***.***************4 Donderdag 8 tot en met woensdag 14 september do. 8 sept. 19.00 uur, Podium Bellamypark, 1988 JAZZ OP HET BELLAMYPARK. 19.00 - 19.45 uur - Durvorst Friends. 20.10 - 21.00 uur - The blue jeans big band. 21.20 - 21.55 uur - Jules Deelder doet voordracht winnaar gedichten wedstrijd "Jazz in Vlissingen". 22.00 - 22.50 uur - Griffin Clark Quintet. 22.50 - 23.05 uur - Jules Deelder. 23.05 - 24.00 uur - Griffin Clark Quintet. Er worden opnamen gemaakt door de NOS Radio. Org.: Zekatel i.s.m. de Culturele Raad Vlissingen. vrij. 9 sept. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- 1988 weg, BINGO. Toegang gratis. Org.: 19.30 u. VCB Lammerenburg. za. 10/ zo. Za. van 09.00 - 18.00 uur, zo. van 11 sept. 10.00 - 16.00 uur, Sportfondsenbad, 1988 INTERNATIONAAL EN NATIO NAAL WATERPOLOTOURNOOI. Tevens verloting. Org.: Zwemsport- vereniging De Stormvogel. wo. 14 De Lammerenburcht, Zuidbeekse- sept. 1988 weg. KLAVERJASSEN. Toegang 20.00 u. f 2,50. Org.: VCB Lammerenburg. T/m 25 september, Stedelijk Museum, Bellamy park 21, "BETJE WOLFF, HAAR LEVEN, HAAR WERK": HET LEVEN VAN BETJE WOLFF, HAAR BOEKEN EN DE STAD VLISSINGEN TEN TIJDE VAN DEZE SCHRIJFSTER. Ma. t/m vr. 10.00 - 17.00 uur, za. en zo. 13.00 - 17.00 uur. Org.: Stedelijk Museum Vlissingen. T/m 11 september, Café Soif, Bellamypark, JOS BROUWERS - FOTO'S EN ZEEFDRUKKEN. Dagelijks van 12.00 - 02.00 uur. T/m 2 september, 13.00 - 17.00 uur, BEZICHTI GING FORT RAMMEKENS. Kaarten verkrijg baar aan het Fort. Org.: Staatsbosbeheer. T/m 11 september, Galerie AR7TITUDE, Singel 14, LEX MAES MET ZIJN RECENTE WERK: 1 OBJECT 2 SCHILDERIJEN. "De Sprong", een installatie die de visualisering is van een ja renlange droom over "het vliegen". Hoe wankel is de stapeling, die laatste opstap naar de sprong. Dagelijks van 09.00 - 23.00 uur. Org. en inf.: Leon Riekwel, 01184-19392. 12 september t/m 23 oktober, Galerie ART- TITUDE, Singel 14, EXPOSITIE SANDER UT TEL. Org. en inf.: Leon Riekwel, 01184-19392. 1 t/m 17 september, Openbare Bibliotheek Sou burg, Kanaalstraat 16, "ZELDEN RUST", VROUWENARBEID IN ZEELAND VAN 1900 - 1940. Org.: Openbare Bibliotheek Souburg. Gedurende de maand september in de Openba re Bibliotheek Vlissingen, Lange Zelke 91, IN FORMATIESTAND OVER HOMEOPATHIE. Aansluitend hierbij zal op 15 SEPTEMBER OM 20.00 UUR EEN LEZING OVER HOMEOPATHIE WORDEN GEHOUDEN DOOR DR. J.L. V.D. BOOMGAARD, ARTS HOMEOPATHIE. Toe gang: gratis. Org.: Openbare Bibliotheek Vlis singen. In De Schuur, Middelburgsestraat 113, Oost- Souburg, beginnen in september de volgende cursussen: - Op maandag f2 september de cursus Frans. 19.15 uur: beginners. 20.30 uur: gevorder den. Deelname leden f 3,50, niet-leden f 4,50 per les. Cursusduur: 25 lessen. Inl. Rens Cijvat, 01184-62683. - Op dinsdag 20 september Dansles. 19.30 uur: beginners. 21.15 uur: gevorderden. Deelname leden f 16,— per maand p.p., niet- leden f 21,—. Organisatie: Buurtvereniging Van Duyven- voorde. Een ieder kan aktiviteiten en evenementen welke voor publiciteit via onze rubriek in aanmerking ko men, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschij ningsdag, opgeven bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, tel. 01184-16874. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.450 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag Boekhandel Bikker, 16.00 uui*. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Hogeweg 138 01184-13971 VLISSINGEN St. Jacobsstraat 3 01184-12570 ilUCH MET GRATIS KRUIDEN MAGERE VARKENSROLLADE I GEGRILLD ZEEUWS SPEK NATUREL OF GEPANEERD 98 MAGER VARKENS BRAADSTUK 7 IN ONS VLEESWARENHOEKJE DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG: GEGRILLDE GEGRILLDE ,mi69 VII SLAVINKENy^7 Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat 28. Gerard Brandt Facsimile van de uitgave van 1687 Formaat: 201/2 x 32 cm. Omvang: 1100 blz. Uitvoering: gebonden in kunstleer met goudstempel, geïllustreerd Prijs: bij voorintekening 249,50 na 1-1-89/ 325,— ISBN: 90 5194 020 3 NUGI: 645 Verschijning: november 1988 Niet zonder enige trots presenteren wij u een schitterend uitgave-project voor het komende najaar: een complete facsimile van Gerard Brandts monumentale bio grafie van onze grootste zeeheld: Michiel de Ruiter. Aanleiding om juist nu met deze reprint te komen vormt een tweetal jubilea van de Koninklijke Marine: 500 jaar Marine en 175 jaar Koninklijke Marine In de publiciteit voor deze uitgave zal dan ook veel nadruk komen te liggen op het felicitatieregister dat achterin het boek zal worden opgenomen Een ander element dat aantrekkingskracht blijkt te hebben is het feit dat het om een genum merde editie gaat: de nummers worden toegekend op volgorde van bestelling Om welk boek gaat het? Het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruiter werd elf jaar na de dood van De Ruiter gepubliceerd, en het is nog altijd het beste en meest uitvoerige boek over hem Brandt schreef in een tijd dat er nog velen in leven waren die De Ruiter goed hebben gekend. Zo horen we uit de eerste hand alle beroemde verhalen: over De Ruiter die zelf zijn kajuit aanveegt en de kippen voert, over het dek dat met Ierse boter is ingesmeerd; maar ook over verzoeken om betere schepen en hogere gages, en over de uit te betalen vergoedingen bij verwondingen (een rechterarm 333 gulden, een linker 266). Het boek is goed gedocumenteerd, heeft een uit voerig register, beschrijft alle campagnes en besteed aandacht aan de politieke achtergronden. Sluitingsdatum felicitatieregister: 15 oktober 1988 Walstraat 94, 4381 GE Vlissingen. Tel. (01184)-12483 Bestelbiljet ex. Brandt, Michiel de Ruyter Tegen de intekenprijs van 249,50 Naam Adres Woonplaats Opsturen aan BIKKER BOEKEN Antwoordnummer 40 4380 WB Vlissingen (postzegel is niet nodig)

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 3