WILHELMINA MOET TWEE PUNTEN OPLEVEREN WEERTENAREN HEBBEN GROTE PLANNEN SPONSORING EN PUBLICITEIT 'T SCHEELT U WEL 30°/o RENAISSANCE Deze pagina wordt u aangeboden door UEfzA óók mi KunsTSTOF Kozunen VLOTTE DAMESMODE KOOP JE ÓÓK BIJ LAVOOY m lfaHlelst)ilerKemin£ IP "DE VERHUISWINKEL" Uw weekblad ÏD© IFaasa huis-aan-huis op Walcheren Woninginrichting m ramen, deuren, rolluiken Kijk maar: MANTELPAKKEN BLOUSON-PAKKEN BLAZERS in ruitjes, 1 -rij of 2-rij. PANTALONS in veel materialen: ROKKEN EN BLOUSES BLOUSONS EN JACKS PULLOVERS WÊÊ VOLLEDIG WEDSTRIJD PROGRAMMA V.C. VLISSINGEN BEKER WEDSTRIJDEN: AANMELDEN SUPPORTERS BUSSEN Koning voetbal weer begonnen PROGRAMMA HOOFDKLASSE C 11-9-1988 Wilhelmina '08 sterk verjongd Secretaris Van de Vin van Wilhelmina '08 begint erg voorzichtig met zijn uitspraken over de kansen van Wil helmina '08 voor de komende competitie: BENZINESTATION MACOR B.V. Kwaliteitsvlees koop je bij een kwaliteitsslager. KWALITEITSGEREEDSCHAP KOOP JE BIJ: COLOFON ALUMINIUM JALOUZIEEN Tegen zeer voordelige prijzen Prijsvoorbeeld: VERTICALE GORDIJNJALOUZIEËN Prijsvoorbeeld: ALLE JALOUZIEËN WORDEN GRATIS OPGEMETEN PRECIES OP MAAT VOOR U GEMAAKT KORTE LEVERTIJD 2 WEKEN GROOTSTE BREEDTE: Aluminium jalouzie 400 cm TUINCENTRUM HOVENIERSBEDRIJF Alles voor de WATERTUIN nu met 10% KORTING VIJVERFOLIE-POMPEN-VISSEN-PLANTEN enz. Berlagestraat 1 - Vlissingen - 01184-65375 Woensdag 7 september 1988 DE FAAM DE VLISSINGER Masseur Th. de Badts. „Geen goede woorden voor Sittardse afweer". Tot de winterstop (19 december 1988 - 29 januari 1989), zijn de volgende wedstrijden gepland: 11- 9-1988 Vlissingen - Wilhelm. '08 18- 9-1988 Halsteren - Vlissingen 25- 9-1988 Vlissingen - EHC 9-10-1988 SVN - Vlissingen 16-10-1988 Vlissingen - DESK 23-10-1988 TSC - Vlissingen 30-10-1988 Vlissingen - TOP 6-11-1988 Geldrop - Vlissingen 13-11-1988 Vlissingen - Venray 27-11-1988 Limburgia - Vlissingen 4-12-1988 Vlissingen - Waubach 11 -12-1988 LONGA - Vlissingen 18-12-1988 Vlissingen - Sittard "We hebben het tegen Sittard ei genlijk laten zitten. Voor de rust speelden we bij vlagen, zoals af gesproken. De bal werd razend snel rondgespeeld. Ondanks de soms te harde Sittardse afweer, vielen we niet in de fout om mee te gaan doen. Na de rust draaiden diverse schakels uit het elftal niet zoals voor de rust. We namen bo vendien de speelwijze "kick and rush" (we zien wel waar we uitko men) van die Limburgers over. Het middenveld speelde steeds vóór de bal en dan worden de specifie ke verdedigers te zwaar belast. Uiteindelijk zijn we dan nog geluk kig weggekomen met die 1-1", al dus Jo Jansen, de teleurgestelde trainer-coach van Vlissingen. "Veel te harde ploeg, dat Sittard. Ze moeten het eigenlijk uitsluitend van die keiharde, dikwijls meedo genloze inzet hebben. Helaas gin gen we van lieverlede hetzelfde spelletje spelen en dat gaat ten koste van het voetbal", verwoord de masseur-verzorger. Theo de Badts na afloop zondag. Eugène Fagg, de veel geplaagde linkervleugelverdediger: "Een heel goede speler, die Patrick Kraus. Voor de rust kwam hij niet in het stuk voor. Wij dicteerden en had den toen met 2 3-0 flink afstand moeten nemen. Onbegrijpelijk, dat we na rust onze speelwijze volko men veranderden". Scheidsrechter Kardol uit Uden: "Vlissingen leek na rust zichzelf niet meer. Toch zie ik heel goede mogelijkheden indien ze dat goede spel van de eerste hlft weer kun nen oppakken. De ploeg draait moeiteloos een zeer hoog tempo. Jullie veelgeroemde centrumspits viel me echter enorm tegen". De aangesproken Peter van Vos sen: "Ik was al voor de rust gebles- Eugène Fagg: zo'n Kraus schop ik niet onderuit. Ronald van Oeveren kon het Vlissingen-schip nog onvoldoen de richting geven. District: 3e ronde 2 oktober KNVB-beker: 1e ronde 2 oktober District: 4e ronde 20 november KNVB-beker: 2e ronde 20 no vember. 29 Januari 1989 is een algehele inhaaldag voor zowel beker als competitie. Op 5 februari 1989 zal de competitie worden hervat met de wedstrijd Wahelmine '08-Vlissingen. Gerrit Bouwman Vlissingens beste. seerd. Maar dat is geen excuus voor mijn zwakke spel. Net na rust werd ik twee keer kort na elkaar getorpedeerd, waarvan éénmaal, voor mij duidelijk, in het straf schopgebied". Wedstrijdsecretaris W. v.d. Hoofd was tevreden met het gelijke spel: Gezien de voorgeschiedenis van de schoppartij van 2 april hebben we ons uitstekend geweerd. We speel den toch een prima eerste helft, toegegeven met te weinig treffers, maar we leken de overwinning op zak te hebben!". "Toch ervaar ik de manier waarop dat gelijke spel tot stand kwam als een kater. wmmm Jo Jansen geen paniek: het komt wel goed! Waarom we zo'n volkomen andere tweede helft zagen, is mij een raad sel. Trainer Jansen zal dat wel oplossen, laten we het daar maar op houden", aldus voorzitter P. de Jong. Verdediger Ruud Cornelis: "Wilhel- mina '08 heeft vandaag met 2-1 gewonnen. Laten we die jongens a.s. zondag maar eens twee pun ten afhandig maken! We trekken het zaakje wel weer recht!" De VCV organiseert, in samen werking met de Supportersvere niging Rood Wit, busreizen naar de uitwedstrijden. Wie graag de ze wedstrijden wil bezoeken, kan zich aanmelden bij: W. v.d. Hoofd, tel. 01184-70547, in het werklo kaal, tijdens de thuiswedstrij den, of in het Clubgebouw, ach ter de bar, tevens telef. bereik baar: 01184-60259. Volledige informaties over het lidmaat schap van de VCV, of Suppor tersvereniging Rood Wit, wor den daar gaarne verstrekt. Geplande reisschema: 18- 9-1988 - Halsteren 9-10-1988 - SVN (Nieuwenh.) 23-10-1988 - TSC (Oosterhout) 6-11-1988 -Geldrop 27-11-1988 - Limburgia (Brunssum) Vlissingen voetbalt weer. En dat betekent elke keer voor een thuiswedstrijd een royale aankondiging in deze krant. Voor het seizoen 88/89 is dit de eerste Vlissingen-rubriek. Wilhelmina '08 - Waubach TSC - Longa DESK - TOP SVN - Geldrop EHC - Venray Halsteren - Limburgia Sittard - Vlissingen "Ach, we zijn nogal sterk ver jongd, maar ik verwacht toch een leuk seizoen voor ons". Gevraagd wat dat "leuke" nu inhoudt, met betrekking tot de uiteindelijke po sitie op de ranglijst, wordt hij ech ter allengs enthousiaster: "We hebben een prima oefencampagne achter de rug en gezien het inpas sen van 5 6 nieuwe spelers, heb ben we uitstekend gespeeld. Ik verwacht toch wel zeker 3 4 plaatsen hoger te eindigen dan vo rig seizoen. Dennis Bergmans, de 17-jarige doelman, wilden we la ten staan om ervaring op te doen, dat heeft ons vorig jaar wel de no dige punten gekost. Jammer voor ons, dat hij dat vertrouwen be schaamde, door te vertrekken naar een andere vereniging. Wal ter Tobben, ex Brevendia, is ech ter een vervanger, die wel veel er varing heeft en zeker sterker is dan Dennis Bergmans. Het elftal is overigens wel opgebouwd, met het oog op de toekomst. Let op ons voor het seizoen '89/'90"! Eerst gaan we aanstaande zondag Waubach op ons eigen veld be kampen en dan komen we naar Vlissingen. Wij slaan Vlissingen heel hoog aan, maar we hebben te gen jullie altijd goed gespeeld en daar reken ik dus nu weer op". "Wilhelmina '08 komt uit in de vl gende opstelling, met daarin ver werkt enkele wisselspelers: Doel: Walter Tobben (28, ex Brevendia). Achter: Erik Poldervaart (22, ex Brabantia), Leo Berns (23), John Camp (20), Erwin Simons (22), en René Pouwels (21). Midden: Ton Neppelenbroek (26, ex Hooge- veen), Henk Engelen (19, ex Horn), Wim Bruynaers (28), Marcel Boe laars (24) en Peter Brankaert (23, ex EHC). Voor: Erik Neeskens (22, ex Budel), Ton Boelaars (28) en Ton Kalis (21). Trainer is Peter Munnecom, voor het tweede sei zoen. Tenue: blauw-wit shirt, verti caal gestreept en zwarte broek. Scheidsrechter is dhr. J.L. de Koster, bijgestaan door de grens rechters J.F. de Vulder en A.S. van Wanrooy. De afdeling Sponsoring en Publiciteit van de vc Vlissin gen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De afdeling rekent het tot haar taak om leden en suppor ters zoveel mogelijk van informatie te voorzien over hun favoriete club. De huis-aan-huisbladen De Faam/De Vlis- singer lenen zich daar uitstekend voor. De afdeling onderhoudt verder de kontakten tussen bestuur, leden, sponsors, supporters en andere groepen of personen die zich aandienen. Suggesties voor invulling van deze wekelijkse nieuwsbron zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk gericht aan het Clubgebouw (Irislaan), maar dat kan ook telefonisch: 01184 - 64042 of 60259. Wie wil adverteren op deze pagina kan terecht bij de ac quisitie van De Faam/De Vlissinger te Middelburg, tele foon 01180 - 81000. Tijger Ttend Spaaraktie Sloeweg 11, 4383 XZ Vlissingen Tel. 01184-79508 benzine diesel LPG onderhoudsart. smeermiddelen autoaccessoires techn -, handels- en reparatieburo Scheldestraat 35. 4381 RP VLISSINGEN. 01184-15351 Noofdstraat 43 4361 BL WESTKAPELLE, 01187-2112 VoLikztvlozizn Kromme Weele 15 Tel. (01180) 2 67 21 b.g.g. 1 47 96 4331 PA Middelburg Scheldestraat 53 - Vlissingen 14040 voor zelf verhuizen te huur: verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer verhuisdozen (ook te koop) ■k inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" CK\ 01 BOEKEN ftD MET DE 0001 PIJ L UtV-rpScAooó (oy De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door Theo van Duin, afdeling sponsoring en publiciteit van vc Vlissingen. Advertentic-aquhitie; Jerry Ibpimwaëi Eindredactie: Ui Hanneman Foto's: Ruben Oreel hoog 130 cm breed 70 cm f 98,- hoog 150 cm breed 140 cm f169,- hoog 180 cm breed 200 cm f 259,- hoog 180 cm breed 250 cm f 305,- hoog 140 cm breed 100 cm f187,- hoog 160 cm breed 155 cm f269,- hoog 180 cm breed 200 cm f 367,- hoog 180 cm breed 250 cm f460,- IVLISSINGEN BELLAMYPARK 46-48 TEL. 01184-1298? Raamvoordelen met systeem Nw Vlissmgseweg 642 4335 JV Middelburg lel 01180-36037 Kunststof is hoogwaardig PVC en is bestand tegen weersinvloeden en het agressief milieu, het is warmte-isolerend geluiddempend .kleurecht behoeft geen onderhoud en is duurzaam kunststof is na jaren nog zo degelijk als de eerste dag Ons kunststot wordt geleverd met KOMO keur Vraag een GRATIS ollerle of advies door deze advertentie in een open enveloppe zonder poslzegel te zenden aan ANTWOORDNUMMER 619 4330 WB MIDDELBURG of bel 01180 - 36037 /01184 - 72470 Naam Adres Postcode Plaats Telefoon Pouwelse in marine, flannelgrijs, enz. maar ook in vlotte ruiten (b.v. 2-rij) met gladde- óf broekrok b.v. cord of flannel of jersey of noem maar op wat een keus te combineren met: of vesten De volledige najaarscollectie in wasbare, dunne wollen pull is binnen: V-hals, ronde hals, turtle-neck en colls in vele, vele kleuren! Bijv. De Futura pompset, een pomp met een capaciteit van 1100 liter per uur, een spuithoogte van 80 tot 100 cm welke wordt geleverd incl. 2 sproeiers, een lavabei en een filter. normaal 149,— NU SLECHTS 134, Aanbieding geldig t/m zaterdag 10 september. cmoov - mode Gortstraat 32-34, Middelburg, Tel. 01180-12508 Donderdag koopavond

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 10