BSF Gerrit den Braber: 'Wat hier werd gebracht is beter dan op menig Eurovisiesonqfestival Jazz in Vlissingen ZEKATEL Bang&Olufsen dealer! te» FOTO VERSCHOORE JOSE VAN ROOYENS WEG NAAR ROEM GAAT V/A MIDDELBURG ERT ZEKATEL CASSETTE "Speciaal geprijsd" Kodak Express De ochtend na haar victorie op de Middelburgse Markt bekent ze: "Ik heb vannacht bijna geen oog dicht gedaan". Emoties. Thérèse Steinmetz over handigt haar onmiddellijk een stukje ervaring. "Ik ken dat. maar daarom slaapje vanavond des te be ter". Amper twee uurtjes sliep José van Rooyen de nacht na het eerste Zeeuwse songfestival, dat zaterdagavond werd gehouden als onderdeel van de Middelburgse Stadhoudersfeesten. De dag kon niettemin niet meer stuk. Het liedje 'De Leeuw van Zeeland', waarvoor zij de muziek schreef en haar vriendin Mariet Lems de tekst, kreeg van de jury de hoogste onderscheiding. Bovendien wees de jury haar aan als beste vertolker die avond. Een prijzenpot van maar liefst 2500 gulden zong de huisvrouw en zangeres/componiste uit Wijk bij Duurstede bij elkaar. Tussen de thee en beschuit met zoet, regelmatig onderbroken door collega's en anderen die het podium als werkterrein heb ben, vertelt ze zondagochtend in een Middelburgs sterrenhotel over haar mogelijke carrière als zangeres. Een pilsje 'Lied voor Zeeland' PZC WEEKBLADEN televisie video-hifi Vc Vlissingen Ouderen Kunstzinnig Rubrieken J.P.A. Rossël Recordpoging op de Markt Groot succes wenst iedereen morgen een genoeglijke jazzavond op het Vlissingse Bellamypark. Programma 8 september 1988: 19.00 - 20.00 uur: Het Zeeuws Jazz Collectief 20.00 - 21.00 uur: Te Blue Jeans Big Band 21.00 - 21.30 uur: Jules Deelder 21.30 - 23.30 uur: Clark Terry/Johnny Griffin Quintet Deze jazzavond wordt gesteund door: Sagro/Zeecom - GTI, Goes - PZC - Blazer - Heineken Ned. - Vitel - 't Keldertje - Soif - Hoky Poky - Beursgebouw - Resto Boulevard - Frapo's - Ant. v/d Linden - De Blaeue Acolye - Daxin - Keukendesign Vlissingen - Boekhandel Bellamy - Café van Speyk - Oranjeboom en The Flying Dutchman. HET VOLLEDIGE PAKKET VAN ZEKATEL IS DE BESTE KEUS VOOR EEN PROGRAMMA-AANBOD MET VOLOP MUZIEK. f voor slechts 578, 69 delig - 6 persoons in gratis aluminium koffer Bij de cassette-specialist: SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ousllty control service A 18e JAARGANG 7 SEPTEMBER 1988 NUMMER 36 het helemaal niet meer. Voor het eerst in haar leven gaat ze voor publiek zingen. Toch succes met een extra prijs; Harry de Groot bewerkt haar 'Zeeuwse Parel' voor koren. Zeeuwse zangen sembles kunnen er daarna vrij over beschikken. "John de Mol zei me dat mijn leeftijd precies goed is om gerijpt mijn carrière op te bouwen. Maar weet je", twijfelt ze toch nog een beet je: "ik heb drie kinderen. Van tien, twaalf en veertien jaar. Dus volop in de show busi ness? Ik weet het niet". En ze is gehuwd. "Een goed hu welijk, dat ik niet wil offeren". Terug naar zaterdagavond acht uur. Achter het toneeldecor wachten de professionele en semi-professionele zangers en zangeressen op hun beurt. De tien uitverkorenen zijn behoorlijk gespannen. "De zenuwen gie ren door mijn keel", zegt Char lotte Lap die Bruinisse in de kij ker zingt. Wim Kersten, de oude rot in het vak, krapt onder zijn pet, die hij pas afzet als de jury hem ongeveer twee uur later de derde prijs toekent voor zijn meezinger 'Denk aan Zeeland'. Gé Titulaer, die het meest swin gende liedje die avond zingt, ('Zeeland Blues') en waarvoor 3)© Müssftug©;? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: PZC Oost-Souburgeseweg 10, postbus 18, 4380 AA Vlissingen. Steunpunt: Boekhandel Bikker Walstraat 94 Vlissingen Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanneman, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk b.v., postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag PZC, Oost- Souburgeseweg 10, 17.00 uur. (Boekhandel Bikker 16.00 uur). De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan- huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 de tweede prijs wordt gegeven, maakt korte danspasjes. Kenne lijk is het festival 'Een lied voor Zeeland' zo belangrijk, dat zelfs gelouterde artiesten de kriebels krijgen. Mieke Goossens heeft Als de tien hun lied hebben ge zongen, zijn er mensen die het woord Zeeland niet meer kun nen horen. "Ik loof een pilsje uit voor wie de keren dat het woord is uitgesproken goed heeft op geteld", grapt Gerrit den Braber vanaf het podium. Even later, als zijn vrouw Thérèse Stein metz en het zigeunerorkest van Andrei Serban het podium wer velend in beslag hebben geno men,verklapt Den Braber: "Wat hier is vertoond, heeft een bij zonder hoog niveau. Ik durf zelfs de stelling aan dat het beter is dan op menig Eurovisiesong festival wordt gebracht". Lof voor zijn eigen initiatief om dit festival samen met de Stichting Conamus in Zeeland te laten plaatsvinden? "Zeker niet. Het is gewoon echt goed. Luister vrijdagavond nog maar eens naar Radio 2. De AVRO zendt dit festival dan om kwart over zes Eén van de belangrijkste onderdelen van de Stad houdersfeesten was het eerste Zeeuwse Song festival. Burgemeester van Zeeuwse plaatsen, Harry de Groot, Marie Cecile Moerdijk en John de Mol sr. jureerden de tien uit de zestig gesetectee* de inzendingen. In de wandelgangen werd het lied 'De leeuw van Zeeland' van José van Rooyen (mu ziek en voordracht) en Mariet Lems (tekst) ai voor af getipt als kanshebber. Het weekblad De Faam/De Vlissinger volgde José tijdens het festi val en bezocht haar zondagochtend in het hotel. Hoe het was, hoe het kwam en een nacht zonder rust, maar genieten van het bereikte resultaat: eer ste plaatsen op alle fronten, in als er een pu blieksprijs zou zijn uitgeloofd, had de 34-jarige huisvrouw/zangeres uit Wijk bij Duurstede zeker ook een grote kans op winst gehad, meende een andere deelneemster. helemaal uit". Een goed idee trouwens, want de kwaliteit van het geluid op de Markt was niet altijd even goed. En het is be kend dat de 'mengers' in de ra diowagen de ongewenste harde of achte (bij)geluiden voortreffe lijk kunnen repareren. "Het is toch wel een opstapje voor me naar misschien het gro tere werk", peinst José van Rooyen zondagmorgen hardop. Haar werd al geadviseerd om het gewonnen geld te investe ren in haar platenopname. Het lied van Zeeland dat kenners als 'hitgevoelig' kwalificeren zou "De Middelburgse burge meestersvrouw Rutten Het het zich goed smaken tijdens de Stadhoudersfeesten op de Markt. (Foto Ruben Oreel) De hoofdklasser Vlis singen voetbalt weer. Zondag voor de eerste keer thuis, dus uitge breide (gesponsorde) informatie in deze krant. Dagvoorziening oude ren is begonnen. 'Je moet hier je eigen kost verdienen. Kunstzinnige vorming gaat van start in Vlis singen en Middelburg. Film, Podium, Exposi tie, Kinderboeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. José van Rooyen zingt overtuigend haar winnende liedje. (Foto Jaap Wolterbeek) tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen v Spec, voor slechtzlttende protheses en Ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen dan worden opgenomen, samen met een keuze uit de vele andere eigen nummers van José en haar vriendin Mariek Lems. "Meisjes met kwaliteit, die heel wat kunnen", mijmert Gerrit den Braber als hij en zijn echtge note aan tafel gaan voor het ont- Nieuwendijk 35-39 Vlissingen (bij oude vissershaven) Tel. 01184-12209 Tijdens het Middelburgs Muziekfeest op volgende week zaterdag zal tijdens de Play-in een uniek gebeuren plaatsvinden. De play-in zal worden opgezet als een po ging om een publicatie te halen in het Guiness Book of Records. Getracht zal wor den om met zoveel mogelijk muzikanten het ingestu deerde werk uit te voeren. Om zo'n record te stellen is het nodig dat een zo groot mogelijk aantal muzikanten gelijktijdig een bepaald mu ziekwerk uitvoeren. Muziek verenigingen uit heel Zee land zijn uitgenodigd om mu zikanten hiervoor te interes seren en zo nodig met het hele orkest te komen. De officiële telling van het aantal muzikanten zal ge schieden door Notaris van der Wouwe in Middelburg. Er zijn die dag op de Middel burgse Markt zo'n 1 500 zit plaatsen beschikbaar. bijt. En dat ze goed zijn bewijst het aantal optredens.Ongeveer vier keer per week treedt de 34-jarige José op met een eigen programma. De liedjes die ze daarin zingt zijn van Mariek Lems en de muziek schrijft ze er zelf voor. Verder zingt ze inter nationale songs in een (weer) ei gen programma onder de titel 'Ga mee met José op wereld- toernee'. "Ik heb eigenlijk een klassieke opleiding. Bij Elisabeth Ooms krijg ik nu les om het po pulaire genre te kunnen zingen". En daar heeft Thérèse Steinmetz ook 'het vak' geleerd. 'Die kweekt alleen maar winnaars", oordeelt deze populaire zangeres. De Middelburgse horeca heeft voor de tweede keer hoog ge scoord met de Stadhouders feesten die afgelopen vrijdag en zaterdag grote drukte in Middel burg veroorzaakte. De organisa toren rekenden zaterdagavond voor dat enkele tienduizenden zich hebben gelaafd en gelest aan spijzen en drankjes die in een enorme variëteit werden opgediend. Sommigen raakten uitverkocht en anderen moesten zaterdagochtend in al lerijl leveranciers opbellen om de ferm geslonken voorraad aan te vullen. En dat het Stadhou- dersfeest 'stijl' heeft, bemerkte een gast op. Hij signaleerde: "Gelukkig wordt hier gewoon uit glas gedronken en niet uit plastic bekers. Zo moet dat blijven". De jazzavond van donderdag 8 september belooft een spekta kel van de bovenste plank te worden. Natuurlijk staat de jazz deze avond centraal. Maar on der het motto "Moderne tijden herleven" dreunt de met plak- haar en zonnebril getooide Ju les Deelder een aantal jazzver- halen en gedichten op waarbij hij zichzelf rhytmisch begeleid met brushes. Zijn tomeloze woordenvloed wordt kracht bij gezet door het saxofoongehuil van Ger "Sax" van Voorden, de kaalgeschoren zwaargewicht. Het muzikaal hoogtepunt van de avond wordt rond half tien ver zorgd door het Clark Terry/John- ny Griffin Quintet. Griffin is net terug van een succesvolle toer- nee in New York. De clubs waar hij speelde waren steevast ge vuld met een enthousiast pu bliek. Opvallend veel jongeren weten het grillige spel van "the little giant" te waarderen. Het Zeeuwse publiek kent Clark Terry van zijn optreden afgelo pen jaar in Middelburg waar het programma behoorlijk uitliep door het grote aantal toegiften. Hoge verwachtingen leven er bij de jazzkenners van de hereni ging - van Terry en Griffin die reeds in 1956 een grammofoon plaat met elkaar maakten. Later speelde het illustere tweetal nog samen met de grote jazzvernieu wer pianist Thelonius Monk. Beide zestigers behoren tot de laatsten van de eerste generatie beboppers. Maar deze zestigers zijn even vitaal als pakweg een goede dertig jaar geleden. Een staaltje van hun technisch kun nen zullen ze ongetwijfeld in de Scheldestad etaleren. Als opwarmertje voor het grote spektakel speelt in het begin van de avond het Zeeuws Jazz Col lectief. Dit is een groep die rond de saxofonist Frank Deurvorst geformeerd is. Na deze groep valt de eer te beurt aan "The Blue Jeans Big Band" die het re pertoire van Count Basie ver tolkt, waar Clark Terry jarenlang de leider van de trompetsectie was. Van Terry en Griffin zijn op de avond van het concert platen en CD's te koop. De Amsterdamse firma Jazz Inn stelt een dubbel deksbus voor dit doel op het Bel- lamypark op. Deze jazzavond wordt mogelijk gemaakt door sponsors. Zo sponsort Zeecom "The Blue Jeans Big Band". GTI, Goes neemt het concert van het Wal- chers Jazz Collectief voor haar rekening. De Zeeuwse Kabelte levisiemaatschappij Zekatel heeft in de buidel getast om de Amerikanen Grif fin en Terry hierheen te brengen terwijl de Vlissingse horeca Jules Deelder naar de Scheldestad haalde. De organisatie is een co- produktie van de Zeeuwse Ka beltelevisiemaatschappij en de Vlissingse Culturele Raad.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1