■huwelijksreportages bedrijfsfotografie SLAGERIJ R. POL O VINDT BIJ ONS DE MOOISTE KODAKFOTO'S NEDERLAND KOMEN UIT VLISSINGEN! FOTO/VIDEO VERSCHOORE mi mi 98 IDAVAIIME HALF OM HALF NETTE VERKOOPSTER Deze week KIPMARIN0 1,05 1 kg. VERSE WORST 6,49 0,75 'S LANDSGROOTSTE DISCOUNTSLAGER een vak apart... VARKENSLAPPEN naar keuze VARKENSPOULET VARKENSBRAADSTUK 7,98 10,28 Vleeswaren: fraaie KOFFIEBEKER 150 gram LEVERKAAS en 150 gram BACON LET OP: 6 weken lang ^BloemenlaanjO^ Vlissingeryjej. 01184-12592 DE ECHTE SLAGER MET DE BETEREKWALITEIT Dond.- vrijd.-zaterdag KIP NAPOLI ^g|S| slagerij snel ....EN MET VRIENDELIJKE PRIJZEN HLLIBEFagJf GEVRAAGD: frans wuligpm "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN AUTOWASSERETTE AVIA Benzinestation de Muynck de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD Kodak Express bes*® bet" ,hoo<f® b"'ü EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN DOORREGEN VARKENSROLLADE MALSE RUNDERBORST LAPPEN KILO ONTBIJTSPEK SNIJW0RST PALINGWORST 200 GRAM BURGERS 498*5 HflM- rtL DE VLISSINGER 100 gram magere magere mager 1 kilo magere BIEFLAPPEN 1 kilo (ww. 4,95) voor slechts bij aankoop van ALLEEN DONDERDAG Heerlijk bij de rijst magere Mie enz. SPEKLAPJES AJAM PANANG kilo3.9U BABI PANGANG malse RIBLAPPEN Voor bij de borrel 500 gramÖ.DÜ gegrillde WORST magere 100 gram1.Z5 HAMLAPPEN 500 gram3.95 gepaneerde BOEREN SCHNITZELS Cft LEVERWORST 100 gram1.09 250 gram1.75 [SLAGERS l38 St. Jacobsstraat 3 01184-13971 VLISSINGEN 01184-12570 CV-, GASVERWARMINGS- en LOODGIETER SBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG - TEL. 01180-12330 In één oogopslag herkennen mensen de exclusieve topklasse van Alliberfs toiletzittingen Stabiel geconstrueerd van hoogwaardige, zeer makkelijk te reinigen materialen. Functioneel vormgegeven naar anatomische maatstaven. Ontwor pen met alle aandacht voor de laatste trends in stijlen en kleurstellingen. Met't accent op zitcomfort, universele toepasbaarheid en lange levensduur. Bewijst uw goede smaak. BOVAGGAR lvVEG!8 ALEXIN»!* £vs - OUM-65262 terwijl u wacht) Wasplaats altijd geopend. tot J^seTJceidienst en jos Geschiere en eigenaar Fransvar^' voor onze slagerij tel. 01184-12141 na 18.00 uur. Nieuwstraat53 Walstraat 100 tel. 12141 VLISSINGEN tel. 12673 91 meer ban 110 jaar fetoaliteit DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-, GAS-, C.V.- ELEKTRO- EN DAKBEDEKKINGSGEBIED. tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 Doe-het-zelf. Voor slechts enkele guldens uw auto prachtig schoon. P. Krugerstr. 237, Vlissingen, tel. 19010 üe hele s t ^o- Quality contiol service A iO j\e. .1 stüVt Z8n schi\de^l ^eV- voor.he^ seum SKa" r-- ^eïf3S' e\e-3^e idaK-ö® oV. een -vV-el pW»»'-.-eeo A v an \S ..ycwa een OQ^01tede Vdaot \s- beste ^eÓ53men ho°Te' _vce\ lUOt «Vaart™ ENDAAR HEEFT VERSCHOORE MAAR ÉÉN UUR VOOR NODIG. donderdag 1 september t/m woensdag 7 september 1988 do^J sept. BOULEVARD POFFERTJESEET SPEK- 19.00 uur TAKEL. Voor f 10,— onbeperkt poffertjes eten in 1 uur tijd. Inschrijvingen bij Oud Hollands Poffertjeskraam H. Breekveit en zoon. Org.: Boulevard Aksenten. vrij. 2 Vrijdag vanaf 14.00 uur, za. en zo. vanaf sept., za. 09.00 uur finales, zo. 14.00 uur, ten- 3 sept., nispark De Nolle, INTERNATIONAAL zo. 4 sept. TENNISTOERNOOI KMS DE SCHEL DE. Toegang gratis. Org.: Tennisclub KMS De Schelde. vrij. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 2 sept. BINGO. Toegang gratis. Org.: VCB Lam- 19.30 uur merenburg. vrij. St. Jacobskerk, Oude Markt, ORGEL- 2 sept. CONCERT INGEBORG VUGS UIT 20.00 uur OISTERWIJK. Toegang f 6,—, CJP/Pas 65+/kinderen tot 12 jaar f 4,50. Org.: Or gelcommissie. za. 3 sept. Manege Gerbrandystraat, OPEN DAG vanaf met allerlei aktiviteiten. Toegang vrij. 09.00 uur Org.: Ruytersportvereniging De Schel- destad. za. 3 sept. SOUBURGSE MARKT. Locatie: Vlis- 09.00 - singsestraat en Paspoortstraat. Vlissing- 17.00 uur sestraat muziekoptredens o.a. door Vlijt en Volharding. Rehobothstraat: ponyrij den. 13.00 - 18.00 uur Stemerdinglaan e.o.: wielerronde voor trimmers en vete ranen. 09.00 -17.00 uur Oranjeplein: ringrijden. Org.: Z.R.V. 1300 -17.00 uur Buteuxstraat/Hudsonstraat: 2 paarden trams. Extra aandacht wordt gegeven aan Souburgse verenigingen. Org.: Nemidso. za. 3 sept. Camping Dishoek, TERRE DES HOM- 15.00 uur MESLOOP, 4-7 km. Deelname f 3,—. Org.: Zeeland Sport i.s.m. terre des Hommes. zo. 4 sept. INTERNATIONALE KANAALRACE in 12.30 uur Kanaal door Walcheren, start Botenhuis, 800 m. (tot 12 jr.), 1.000 m. (onder 14 jr.), 3.000 m. schoolslag en vrije slag prestatietochten. Org.: Zwemsportvere- niging De Stormvogel. zo. 4 sept. Badstrand, REGIONALE ZEEUWSE 14.00 uur STFtANDMOTDRCROSS: OFF THE ROAD KLASSE 125, 250 EN 500 CC. Toegang gratis. Org.: MSV De Uitlaat. TENTOONSTELLINGEN SEPTEMBER 1988 T/m 25 september, Stedelijk Museum, Bellamypark 21, "Betje Wolff, haar leven, haar werk": het leven van Betje Wolff, haar boeken en de stad Vlissingen ten tij de van deze schrijfster. Ma. t/m vr. 10.00 -17.00 uur; za. en zo. 13.00 - 17.00 uur. Org.: Stedelijk Museum Vlis singen. T/m 11 september, Art-titude, Singel 14, Lex Maes - speciaal project. Bezoek binnen na telefonische af spraak (01184-19392). Org.: Leon Riekwel. T/m 2 september, ma. t/m vr. 13.00 -17.00 uur, bezichti ging Fort Rammekens. Kaarten aan het Fort. Org.: Staatsbosbeheer. Een ieder kan aktiviteiten en evenementen welke voor publiciteit via onze rubriek in aanmerking ko men, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschij ningsdag, opgeven bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, tel. 01184-16874. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 23.450 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag Boekhandel Bikker, 16.00 uur. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 MALSE RUNDER SCHOU DERLAPPEN 9 IN ONS VLEESWARENHOEKJE DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG: Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat 28. 0 1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 3