Swarovski Collectors Society biedt mogelijkheid voor uniek verzamelstuk 'Het zal even wennen worden' J. DOOGE JAARMARKT 10% CxJ CQC DINGEMANSE Mevrouw Marinissen: 'En het smaakt nog goed ook' Doe uw voordeel GRANDIOZE KACHELSHOW DINGEMANSE Kwaliteitje hè...! DE ADVERTORIAL; EEN MANIER OM ANDERS TE ADVERTEREN Worsten maken hobby en de beroemde boerenham NIEUW! PRACHTIGE GEBREIDE VESTEN VOOR BUITEN MET GEWATTEERDE VOERING NIEUWSTE CREATIE 'DE SPECHT' BIJ VAN DE WOEST/JNE DELSEY CLUB DE LUXE EN MIKE DE BRUIN. RESULTAAT MET SLANK COMPLEX OP KRU/DENBASIS DE SCHOUWBURG EN DE NIEUWE AMBIANCE SLAGERIJ BROUWER; EERST KWALITEIT, DAN DE PRIJS WO L L E N D D E N TEXTIEL EN MODE Zaterdag 3 september: korting op JUMPERS - VESTEN - ROKKEN - BLOESEN - NACHTGOED - DUSTERS - BH's enz. korting op 3 sloggi slips keukendoek van 7,95 voorüjUv Elas/katoen damesslips van 9,95 voor.., 6,95 restanten zomeriumpers en sweaters Kom gezellig winkelen in de Vlissingsestraat! zaterdag 3 september Paspoortstraat 9, Souburg INSTALLATIEBEDRIJF Paspoortstraat 9, Souburg Woensdag 31 augustus 1988 DE FAAM - DE VLISSINGER De verzamelaars van het unieke Swarovski Silver Crystal over de gehele wereld zijn enthousiast over de kristalvreugde die het lidmaatschap van de Swarovski Collectors Society hen bracht. "Begrijpelijk", zegt de heer Ralph Overweel van Van de Woestijne, de speciaalzaak die als enige in de buurt deze kunstwerkjes verkoopt. "De kunstzinnige kristalvoorwerpen, speciaal be doeld voor leden van de Society, worden name lijk gemaakt in een oplage die de voorinschrijving niet mag overschrijden". De Specht, de nieuwste creatie van de Swarovski- kunstenaars. Dankzij de vereniging krij gen de society-leden een extra waardevol kristal- voorwerp in hun bezit. De zeldzaamheidswaarde er van overschrijdt in de loop der tijd de aanschafprijs aanzienlijk. "Het aantal in omloop zijnde exemplaren wordt in de loop der jaren alleen maar kleiner", al dus de heer Overweel. De Swarovski Collectors Society kwam tot stand op verzoek van de verza melaars zelf. Opvallend was dat de vraag om zich te verenigen uit alle hoe ken van de wereld kwam. Een van de nieuwste aan winsten is de specht. Elk detail van deze karakter volle vogel is verwerk in het adembenemende kristallen voorwerp, een creatie van één van de Swarovski-kunstenaars. Overweel omschrijft deze noviteit in de Swarovski- reeks als 'een schitterend verzamelstuk met een ei gentijdse toets'. Overi gens: wie lid wil worden van deze club kan een aanmeldingsformulier ha len bij Van de Woestijne aan de Lange Delft in Mid delburg. SPECIAALZAAK VAN DE WOESTIJNE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 Na een grondige verbouwing heropent de Schouwburg in Middelburg eind september haar deuren. Voor de trouwe bezoekers - zo verwacht exploitant Rob Zuidam - zal het wel even wennen zijn. Het interieur is namelijk helemaal vernieuwd en de zalen en foyers zijn volledig anders ingedeeld. Naast het vertrouwde theater, krijgt de Schouw burg meer een multifunc tioneel karakter. Het ge bouw is uitermate ge schikt gemaakt om er bij voorbeeld vergaderingen, cursussen en seminars te houden. Zuidam: "Dat een uitgebreid pakket van audio-visuele middelen ter beschikking wordt gesteld is uiteraard van zelfsprekend". De ambiance is volgens Rob Zuidam zo veranderd dat het in het Schouw burgcomplex gezellig toe ven wordt voor een brui loft, personeelsfeesten of diners. Ook een uitgebreid buffet is mogelijk, aldus de Schouwburg-exploi tant. En hij wijst nog eens op de mogelijkheid van een 'avondje theater com pleet', waarbij de gast een meergangendiner als opmaat voor het theater bezoek krijgt aangebo den, met extra verzorging in de pauze en een borrel tje toe. Ook op het terras is het gezellig toeven. SCHOUWBURG DU THEATRE MOLENWATER 99 MIDDELBURG 01180-25156 Een koffer is een soort reisgenoot. President directeur André Seynhae- ve heeft sinds hij veel reist zijn mensen aan gespoord om Delsey kof fers te ontwerpen. Hij be keek ze kritisch. Boven dien - zo stelt hij vast - een reiskoffer is als een vliegticket. Alleen al door er naar te kijken, ben je onderweg. Deze anecdote vertelt Mike de Bruin van de Uni- que/Samsonite met smaak. Hij toont de kof fers met 'gepaste trots als 'een reisgezel, waarbij aan elk detail is gedacht'. En Stank. Zuidam herinnert er - wel licht ten overvloede - aan dat de Schouwburg van oudsher een uitstekende keuken heeft. "Ook onze bedieningsbrigade in het restaurant Du Theatre heeft de reputatie vrien delijk en efficiënt te zijn. En dat alles wordt tegen zeer redelijke tarieven aangeboden". Zuidam stuurt graag uit gebreide aanvraag toe. Ook kan hij adviseren bij het organiseren van een feestje, dat varieert van 20 tot 800 personen. Marinissen Reformhuis aan de Lange Noordstraat heeft een afslankingspro- dukt 'waarmee verant woord de vetrolletjes verdwijnen': Slank Com plex. Het is een volkomen nieuw produkt op krui denbasis, dat is samen gesteld na veel wikken en wegen in de laboratoria. Een ideaal afslankprodukt moet namelijk nogal aan wat voorwaarden voldoen. Mevrouw J.W. Marinissen legt uit aan welke voor waarden Slank Complex voldoet. "Om te beginnen moeten er vetverdrijvers inzitten. Bovendien moet het redelijk op de stoel gang werken, zonder krampen". Mevrouw Ma rinissen noemt verder het belang van de vochtver- drijvende werking in een afslankingsprodukt en de ontslankende en reinigen de werking. Ook de hon ger moet worden tegengegaan en de spijs vertering moet flink onder handen worden genomen. En omdat bij afslanken de conditie wel eens kan ver minderen dient het middel voldoende vitamines en mineralen te bevatten. Geen eenvoudige op dracht dus. "Het is Slank Complex gelukt om aan al die voor waarden te voldoen", legt mevrouw Marinissen uit. Ze verkoopt het in haar winkel in de vorm van een tablet, helemaal op krui denbasis. Het is simpel van innemen: twee tablet ten voor elke maaltijd. "En het smaakt nog goed ook". "Het grote voordeel van Slank Complex is dat je normaal kunt blijven eten", voegt ze er aan toe. "Uiteraard verstandig, dus drie keer per dag een normale portie en geen tussendoortjes". MARINISSEN REFORMHUIS LANGE NOORDSTRAAT 10/12 MIDDELBURG 01180-14943 *De Delsey Club de Luxe, de serie die in 1986 de In dustriële Janus-prijs heeft gekregen voor zijn techni sche en functionele kwaliteit. Delsey kotters hebben wat dat betreft een tradi tie hoog te houden. De president-directeur weer: "Traditie betekent voor Delsey bovenal het respect voor het verfijnde werk dat niet verloren mag gaan, maar ook een zekere klassieke smaak en de waardering voor een goe de afwerking". Modern karakter betekent voor Delsey trouwens dat men hoge eisen stelt. De Bruin tikt vergenoegd op de bui tenkant. "Uitstekende kwaliteit. Zie je dat...". UNIQUE/SAMSONITE SHOP GEERE PASSAGE M'BURG 01180-33903 Elke 14 dagen kunnen adverteerders in de rubriek Produkt Informaie hun speciale boodschap op 'een andere wijze' aan de consument kenbaar maken. Anders dan anders? Ze ker. Er bestaat immers een logischer honger naar informatie bij het publiek. Hij wil op de hoogte zijn van ontwikkelingen en waar wat te koop is. Stelt u zich als adverteerder maar eens in de schoenen van een consument. In de landelijke media ziet u een nieuw product en u denkt, dat zou ik willen hebben. Maar waar is dat dan te koop? Wij van De Faam/Vlissin- ger bieden de ruimte om anders te adverteren met produkten of service die uitvoeriger dienen te wor den belicht dan vaak in een gewone advertentie mogelijk is. Dit fenomeen heet 'ADVERTORIAL' en is eigenlijk niets meer dan uw reclameboodschap ver pakken in een redactione le vorm. INTERESSE; BEL EVEN DE FAAM/DE VLISSINGER POSTBUS 5017 MIDDELBURG TELEFOON 01180-81000 VRAGEN NAAR: JERRY TUPANWAËL De prijs is ondergeschikt aan de kwaliteit. "Als vol- ambachtelijke slagerij wil len wij ons onderscheiden door een extra kwaliteit vlees af te leveren", zegt David Brouwer van Slage rij Brouwer aan de Dam in Middelburg. En om dat te verwezenlijken moet de slager zijn ogen goed de kost geven. "We zoeken onze runderen bijvoor beeld zelf uit hier in de buurt", legt hij uit. David Brouwer, die overi gens sinds september vo rig jaar samenwerkt met Brouwer sr, heeft voor keur voor het Limousin ras. Dat is een uit Frankrijk afkomstig vleesras. "Het munt uit door de fijne kwaliteit en fijne smaak", legt de jonge slager uit. Ook de varkens worden eerst aan een kritisch oog onderworpen alvorens Da vid Brouwer ze verwerkt. "Enkel de allerbeste ko men in aanmerking. Trou wens, heel het varken wordt hier verwerkt; deels in de winkel, deels in de zouterij". De heer Brou wer sr. en David Brouwer hebben veel plezier in hun werk. Zo is senior heel vaak te vinden in de worstenmakerij. "Een hobby van hem", legt Da vid Brouwer uit. Ook de boerenham kan worden bestempeld als 'beroemd' dankzij de zorg die er aan wordt besteed. En de he ren Brouwer blijven niet stilstaan. "Sinds enkele weken voeren we ook vers lamsvlees. En die prijs van deze lekkernij valt reu ze mee", pronkt David. "Het vlees van deze die ren is bijzonder zacht en pikant van smaak. Door dat we zelf inkopen en het vlees winkelklaar maken, kunnen we prijs en kwali teit in de hand houden. Bovendien hebben we elke dag messcherpe aanbie dingen. Dat kunnen de mensen lezen op een bord voor onze deur". Brou wers doet al sinds 1957 zaken aan de Dam en is dus een bekende in het Middelburgse zakenleven. SLAGERIJ BROUWER DAM 79 MIDDELBURG 01180-12289 Een oude traditie in een nieuw jasje(tijk) gesto ken. Wol is een oeroud Hol lands gebruik als het gaat om toedekking voor de nacht. Het wol len dekbed is dan ook geen toeval. Ons vochtige klimaat en vaak nog vochtigere slaapkamer kan een ge zonde nachtrust danig in de weg staan, vooral hen die reumatisch van aanleg zijn. Wol heeft bewezen het meest geschikte 'mate riaal' hiertegen te zijn. Wol kan namelijk 35% van haar eigen gewicht aan vocht bevatten zon der ook maar klam aan te voelen. Onder het wollen dek bed zal het dan ook nooit benauwd of klam worden. Vooral voor hen die veel transpire ren is het wollendekbed een uitkomst. Nog enkele voordelen van het wollen dekbed van Holland Wolland®. - geen onderhoud - geen verschuiving van de vulling - tweemaal zo lange le vensduur 's winters warm 's zomers ventilerend kan makkelijk che misch gereinigd wor den hoeft nooit te worden bijgevuld. "Voor een paar tientjes meer slaapt U al onder een wollen dekbed van Holland Wolland® met 5 jaar garantie en gezond weer op Vlissingsestraat 41, tel. 61994, Oost-Souburg (naast Aldi) en badgoed halve prijs Keuze uit vele modellen: gaskachels o.a. Dru en Faber Inzethaarden voorzethaarden zowel op hout of gas leverbaar C.V.-ketels

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 17