O ran? Wilton oiisn, 8.50 4.90 5.45 1.50 4.25 g&Qsas slagerij snel J n kt WIJ ZIJN GEWOON OPEN! ALLE dagen..! (ook koopavond) Gerard Rodts VISHANDEL De Faam en De Vlissinger Buitengewoon Bereik m Het laagst in energieverbruik! J. V.D. KETTERIJ f 1.640,- T0PSLAGERIJ VERBOOM IDAVAINE AD VER TEREN VAKMAN HET-ZELVER Roel Jaspers AD VER TEREN NEW-LOOK van RADSON Wie denkt aan het vernieuwen van zijn c.v.-ketel kiest voor Radson na tuurlijk, net zoals velen al reeds hebben gedaan. Maar nu is de Radson extra aan trekkelijk met zijn nieuwe vormge ving. En hij is er niet duurder op geworden. Kom eens langs om hem te bekij ken en vergelijken. U hebt een Radson al vanaf MAGERE RUNDERLAPPEN 500 gram. f 9,75 FILETLAPJES 500 gramf 6,95 BRETONSE SCHIJVEN 5 halen.. 4 BETALEN KIPKERRIESALADE 150 gramf 2,10 BERLINER 200 gram halen, 100 gram BETALEN Nieuwstraat 53 Walstraat 100 tel. 12141 VLISSINGEN tel. 12673 meer ban 110 jaar ktoaliteit Wasplaats altijd geopend. DE ECHTE SLAGER MET DE BETERE KWALITEIT RIBLAPPEN 500 gram. BEVROREN RUNDERHART kilo PROCUREUR LAPPEN 500 gram... ONTBIJTSPEK 150 gram KIP DRUMSTICKS 500 gram GESLOTEN msSSSSQ ....EN MET VRIENDELIJKE PRIJZEN ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE de)/ussinger "Logisch toch, ik gebruik m'n koelkast nu eenmaal vaker danm'nvriesladen." mo VOOR DE VERWACHT Liebherr tafel model koelkast KT 1580 netto-inhoud; 143 liter. Solide binnendeur met verstelbare vakken. Stelpootjes, werkblad afneembaar en binnen- kuip naadloos. Volautomatische ont dooiing. Totaal energieverbruik slechts 0,35 kWh per dag dankzij dubbele 70 mm superisolatie rondom. Afm. 85h x 60b x 60d cm. Hoogste kwaliteit in koelen en vriezen. Scheldestraat 52 voor verkoopservice viissingen, 01184-13049 voor ECHTE verf (kwaliteit dus!) voor autolakken, spuitbussen, beitsen, bouwverven, d.h.z. verven sikkens Walstraat 8-10. Vlissingen tel. 01184-12830 /ar/ersAofr AUTOWASSERETTE AVIA Benzinestation de Muynck "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN V^osZa£n SCHAfj ®e«4«fCjy KOUDE SCHOTELS! Scheldestraat 37 Vlissingen Tel. 01184-18864 WH WEGENS VERBOUWING ZIJN WIJ VAN 15 T/M 31 AUGUSTUS GESLOTEN. 1 SEPTEMBER STAAN WIJ WEER VOOR U KLAAR. Scheldestraat 58, Vlissingen ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN Voor de doordeweekse of de zondagse boterham... de Topslager vleeswaren: veel variatie vleeswaar voor je geld... versier een smakelijke jlunch VARKENSFILETLAPJES OF STUKJE MALSE STD0FLAPJES ROSBIEF CARRES SLAGERSHAM SNIJWORST Volop voor de barbeque Scheldestraat 71, Vlissingen DE VLISSINGER Woensdag 3 augustus 1988 CV-. GASVERWARMINGS en LOODGIETERSBE DRIJF DOMBURGS SCHUITVCOT 21 MIDDELBURG TEL 011(0 17330 Nieuwe kleur en vormgeving van de Radson ER-modellen. DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-. GAS-, C.V.- ELEKTRO- EN OAK BE DEKKINGSGEBIED. BON/AG GAB nvvG 18 011M-652'1 n montage- l terwijl u wacht) Tot ziens eigenaar Fransver^^^ Donderdag - vrijdag - zaterdag Voor uw huisdier Onze winkel aan de Hogeweg IS WEGENS VAKANTIE lot maandag 15 augustus ST. JACOBSSTRAAT IS GEOPEND Hogeweg 138 01184-13971 VLISSINGEN St. Jacobsstraat 3 01184-12570 'n Siemens dubbeldeurskoelkast is er nu ook met vriesladen onder. Deze hebben elk 'n eigen vrieselement: Allfrost techniek. Siemens dealer Scheldestraat 17 SERVICE Vlissinqen nlc 01184-12965 u Z\ I kt lil SKfef'-fï Color Center ooor /mi en //aar a//een oo/yen/i afybraaA /o/e/nxtraaf SO o/ixxingen fe/e/aon: Of/84 -/64sfr Doe-het-zelf. Voor slechts enkele guldens uw auto prachtig schoon. P. Krugerstr. 237, Vlissingen, tel. 19010 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 Vrijdag en zaterdag paling broodjes Ook voor Uw f, t%- rs gp. m lu> a (5 Donderdag 4 tot en met woensdag 10 augustus 1988 t/m 8 aug. Festivalterrein bij het Arsenaal: SPIE- 1988 GELTENTFESTIVAL. In het program ma o.a.: 2-8-1988 - 23.30 uur - SHALAWAMBE 3-8-1988 - 21.00 uur - ELKLE DEADMAN 5-8-1988 - THEATERWERKPLAATS INDEPEN- DANCE EN SALSA UNISONO 7-8-1988 - IFANG BONDI Inl. en org.: Culturele Raad Vlissin gen, 01184-14928. vrij. 5 aug. St. Jacobskerk, MARKTORGELCON- 1988 12.00 CERT: HELMA COPPOOLSE-V.D. - 1230 uur JAGT. Toegang gratis. Org.: Orgelcom missie Vlissingen. vrij. 5 aug. 1988 1930 uur De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, BINGO. Toegang gratis. Org.: VCB Lammerenburg. Tevens op 12, 19 en 26 augustus. vrij. 5 aug. St. Jacobskerk, ORGELCONCERT 1988 2030 JOS VOGEL. Toegang f 6,—, CJP/Pas uur 65+/kinderen tot 12 jr. f 4,50. Org.: Or gelcommissie Vlissingen. vrij. 5 aug. Boulevard, MIDZOMERNACHT- 1988 22M MARKT/STANDMEDEWERKERS- - 01.00 CONCOURS. Org.: Ver. voor Ambu lante Handel in N.- en M-Zeeland. za. 6 aug. De Kanovijver, Burg. van Woelderen- 1988 10.00 laan, DUIN- EN STRANDTOCHT: - 1430 uur 5-10-15-20 KM. Deelname f 3,75. Org.: w.s.v. De Vrolijke. za. 6 aug. Bellamypark tegenover het museum 1988 13JJ0 ZEELAND MUSEUMLAND IN VLIS- - 14.00 uur SINGEN. Aankomst en vertrek fietska- ravaan met muzikale omlijsting. Overhandiging van een plaque door een prominent wielrenner aan wethou der Bruinooge. Toegang museum gratis. zo. 7 aug. Sportpark Bonedijke voetbalwedstrijd 1988 S.V. WALCHEREN - AJAX 2. Toegang 1430 uur f 5,—. Jeugd tot 14 jaar en 65+ halve prijs. Org.: s.v. Walcheren. di. 9 aug. VVV Vlissingen (en alle andere Wal- 1988 09.00 cherse WV's), ELFDORPENTOCHT. - 19.00 uur Deelnameboekjes verkrijgbaar in voorverkoop en op de dag zelf (volw. f 6,—, kinderen tot 12 jr. f 3,—). Org.: ENFB/Terre des Hommes. 9/10 en De Schuur, Middelburgsestraat 113. 12-8-88 Oost-Souburg, ZOMERACTIVITEITEN VOOR JONGENS EN MEISJES. Met uitstapjes, oriëntatierit en allerlei acti viteiten. Inl. Paul Reyns, 01184-60361. Deelname f 3,— per dag. Org.: Buurt vereniging Van Duyvenvoorde. di. 9 aug. Sporthal Baskenburg - PUZZELRIT 1988 VOOR AUTO'S EN MOTOREN. In- 1930 uur schrijven van 19.00 - 20.00 uur bij de kantine. Iedere deelnemer ontvangt een prijs. Deelname leden f 4,—, niet- leden f 8,—. Org.: M.A.C. De Zeeu wen. di. 9 aug. Inschrijven tussen 19.00 - 19.30 uur, 1988 Kantine Sporthal Baskenburg, DE RUYTER PUZZELRIT. Deelname f 8,—. Org.: MAC De Zeeuwen. dl. 9 aug. Badstrand of open stuk Bd. Bankert, 1988 19.00 PAARDENSPEL MANEGE D'EEN- uur DRACHT UIT VEERE, DEMONSTRA TIES HANDBOOG SCHIETEN DOOR HANDBOOGSCHIETSOCIETEIT DE EENDRACHT UIT VLISSINGEN. Org.: Stichting VAF. wo. 10 aug. Sportvelden Irislaan, VOETBALWED- 1988 19.30 STRIJD MIDDELBURG-VLISSINGEN uur m.m.v. profspelers van o.a. Feyenoord. De opbrengst is bestemd voor de St. Oncologische Kinderkampen. Toe gang f 10,— (overdekt), f 7,50 ,(niet- overdekt), f 5,— (staanpl. f 2,50 (kinderen). Org.: Lionsclub. wo. 10 aug. Restaurant de kanovijver aan de Burg. 1988 19.00 van Woelderenlaan. AVONDWANDEL- uur TOCHT OVER 5 OF 10 KM. Inschrij ven vanaf 18.30 uur. Org.: w.s.v. Marathon. wo. 10 aug. De Lammerenburcht, Zuidbeekseweg, 1988 20J)0 PRIJSKLAVERJASSEN. Deelname uur f 2,50. Org.: VCB Lammerenburg. Een ieder kan aktiviteiten en evenementen welke voor publiciteit via onze rubriek in aanmerking ko men, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschij ningsdag, opgeven bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlissingen, tel. 01184-16874. TTTTYYrTYYYYYYYrYYYYrrYrYYYTTr 500 gram7,95 500 gram..8,95 5 halen4 betalen VOOR EEN VOORDELIGE EN LEKKERE LUNCH 100 gram 100 gram samen3,25 HET IS VAN DE TOPSLAGER DUS GOED! A A_A_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAiAAAA

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 3