UUR 'Ik wil nooit meer in Vlissingen wonen' Finale Hit'm or Lose CORA SOLLEVELD EVEN TERUG BU STRAATFESTIVAL Vlissingen-Middelburg met Feyenoord gemixed .Spring- FOTO VERSCHOORE Feestelijke activiteiten Zoutelande DE BOEKEN MET DE RODE PIJL gratis Kodak Express Excuus Barmeisje Grote theaters BADGASTENTOERNOOI VOOR EERSTE KEER MET TWEE STERREN PZC WEEKBLADEN Deelnemers VOETBALLEN Vi DOEL J.P.A. RosseI die stijf verraadt PANNENSET m U4i>-ry<scA<H>ÓAeejy~y~ n»il\N\KttUH bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Ouillty control service M 18e JAARGANG NUMMER 30 27 JULI 1988 Na haar opleiding procestechniek kwam ze niet aan de bak. "Geen vrouw in een chemische fabriek", oordeelden de chefs in het Sloegebied. Als winkelmeisje faalde ze ook al. "Van acht tot vijf is niks voor mij". Ze raakte van de regen in de drup; drugs speelden haar parten. En toen ze goed en wel besefte dat ze diep in de put zat, moest en zou ze koste wat het kost er uit klauteren. Kei-, maar dan ook keihard werken, was haar parool. Ze sloot zich aan bij het vrijwilligersleger van het Straatfestival. Ze beulde en liet menige vent versteld staan van haar kracht en uithoudingsvermogen. En dat die stap toen - zo'n vier jaar geleden - de eerste tred was naar een theatercarrière, dat beseft ze nu pas. Pas terug van een internationale tournee met Jozef van den Berg, rust ze even uit in haar geboorteplaats Vlissingen. Maar wat heet rusten. Cora Solleveld werkt weer als vrijwilligster keihard mee aan het welslagen van het Straatfestival. "Ze hebben me gevraagd om het geluid en het licht te doen", zei ze afgelopen zaterdag op een terras aan het Bellamypark in Vlissingen. Cora Solleveld (25) heeft een aantal bewogen jaren achter zich. Ze schaamt er zich niet voor. Eerder straalt ze blijd schap dat het verleden tijd is. Chronologisch vertelt ze wat er allemaal aan de hand was. Bij voorbeeld hoe ze bij Pechiney solliciteerde, tot de laatsten doorschoof en vervolgens hoorde dat het allemaal voor niks was geweest. Een vrouw in de fabriek was maar niks, vond men daar. En die platen winkel in Vlissingen waar ze in eens niet meer welkom was als winkelmeisje 'omdat ze een verslaafde vriend had'. Dat alles steekt schril af bij nu, nu ze 'to- neelinspiciente' genoemd kan worden. "Ik zat toen inderdaad in kringen waar je beter niet in kunt zit ten", blikt ze terug. "Via een vriend kwam ik bij het Straat festival terecht. Ik ging er mee helpen tenten bouwen. Eerst mocht dat niet van de eigenaar van die tent. Omdat ik een meis je was. Later heeft hij zijn excu ses aangeboden en me zelfs ge vraagd of ik niet in dienst bij hem wilde komen". Ze had an dere plannen. Cora had de thea terwereld geroken en wilde daar verder aan proeven. Ze meldde zich vervolgens bij het dansfesti- val en in de sporthal van Sou burg hielp ze bij enkele popcon certen. Toen - zo leek het - kreeg ze de kans van haar leven. "Ik werd uitgenodigd door A.C. Reed, de saxofonist, om naar Amerika te komen en daar te helpen bij het licht. Dat werd een fiasco. Die man wilde mij als vrouw en niet om mee te helpen aan z'n show. Hij was boven dien zo bezitterig dat ik absoluut niets mocht. Hij sloot me zelfs op en met de andere bandleden mocht ik niet eens praten. Ik ben in Chicago gevlucht uit de zwar te wijk. En geloof me maar dat dat link is. Bij de zus van de bas sist ben ik toen ondergedoken. Na een paar dagen kon ik in een hotel een kamer krijgen. Geluk kig had ik een retourtje New York, zodat ik weer vrij snel in Nederland zat". Terug in Nederland kon ze bij Boulevard of Broken Dreams aan de slag, als barmeisje voor de artiesten en medewerkers die na de voorstelling nog effe een afzakkertje wilden halen. "Ik kreeg toen de kans om in het danspaleis het licht te gaan doen. Ik wist er eigenlijk niks Wielerronde Aagtekerke - Vrijdag 29 juli wordt de negende wieleronde van Aagtekerke ver reden. Zo'n vijftig amateurs, on der wie bekende namen, starten aan deze wedstrijd over 90 kilo meters. Het startschot wordt om 18.30 uur gelost. van, maar de baas hielp me. Kennelijk had ik er voordeel van dat ik een meisje ben. ledereen was trouwens enthousiast en ik kreeg complimenten. Eerlijk ge zegd wist ik zelf ook niet precies hoe ik het allemaal voor elkaar kreeg. Maar het was er reuze gezellig". Later voegt ze er aan toe dat door de sterke professio nalisering het festival Boulevard Campingvoetbal - Voetbalfa naten hoeven niet op non-actief te staan tijdens hun Zeeuwse vakantie. In Westkapelle kunnen zij van maandag 1 tot en met vrijdag 5 augustus op het terrein van Noormannen aan de Domi neeshofweg een balletje trappen tegen andere campingbewo ners. Elke avond worden twee wedstrijden gespeeld: de eerste om 18.30, de tweede om 19.45. Vaste ploegen zijn: 't Hoekje, Zuiderduin, De Boom gaard en natuurlijk gastheer Noormannen. of Broken Dreams niet meer zo leuk is om aan mee te werken. De Vlissingse kreeg de smaak te pakken. Mathilde Santing, een naam om eerst van te dromen, bood haar aan om de lichtshow te komen doen. Hoewel het nog steeds om een onbetaalde vrij willige baan ging, zei ze onmid dellijk ja. "Ik kon er ervaring op doen. En dat is het belangrijkste. Nu moet je zoiets nooit aan de sociale dienst vertellen. Die ver bieden je dan om op vrijwillige basis, dus zonder inkomen, te werken". Ook bij Santing werd ze voor de leeuwen geworpen. "Ik moest het alleen doen en Mathilde is geen makkelijke tan te". Het werd keihard ploeteren. 'Beuken', noemt ze het zelf. Het werk begon rond tien uur 's mor gens en eindigde zo rond vier a vijf uur de nacht er op. "Van de geluidsmensen die professioneel betrokken waren bij Santing leerde ik enorm veel". "Toen ben ik echt van theater Cora Solleveld. gaan houden. De vonk was wel iswaar al een beetje overgesla gen bij het Straatfestival in Vlis singen en ik bezocht meer theater- en dansvoorstellingen dan voorheen, maar bij Mathilde kreeg ik de smaak echt te pak ken. Alleen ik had geen ervaring in de echte theaters. Met haar kwarn ik vooral in jongerencen tra. Een echt theater heeft veel meer mogelijkheden, maar is ook veel ingewikkelder". Decors bouwen, geluid en licht: het werd langzaam maar zeker iets meer vertrouwd voor de Vlissingse. Ze deed na Santing mee aan een aantal kleinere theaterprodukties en leerde hut je bij mutje de geheimen kennen, ook in de grotere theaters. "Toen dacht ik", we schrijven inmiddels 1987, "nu moet ik maar eens echt gaan werken. Tijdens Boulevard of Broken Dreams ontmoette ik de techni cus van Jozef van den Berg. Hij vertelde me dat er nog een 'plaats was. Ik solliciteerde en werd na een tijdje aangeno men". Met de cabaretier/pop penspeler reisde ze vervolgens door een deel van de wereld. Australië, Indonesië en Oosten rijk waren de landen waar ze met de veeltalige Van den Berg voorstellingen verzorgde. Een enerverende tijd, voortdurend op je qui-vive. "Jozef is ontzet tend precies. Hij heeft ook over al verstand van. Tijdens een voorstelling kan van alles gebeu ren. Daar moet je dan op inspe len. Ook gebeurde het wel eens dat Jozef het helemaal niet meer zag zitten. Hij kwam niet over of had geen zelfvertrouwen. Ik ving hem dan op. Ik heb hem zelfs eens uit z'n kleedkamer ge haald en naar het toneel terug gestuurd". Of ze volgend seizoen weer bij Jozef van den Berg is? "Ik weet het niet. Hij moet natuurlijk ook zuinig omspringen met zijn bud get. Ik denk dat hij een program ma maakt waarbij hij minder mensen nodig heeft. Maar mis schien kan ik in december wel mee, omdat z'n decorbouwer minder wil werken". Stilzitten doet Cora nooit. En wachten op een briefje van Jo zef van den Berg evenmin, hoe wel ze het wel stilletjes hoopt. Bij een musical ('Zeldzaam' in Roxy in Amsterdam) heeft ze in middels het licht gecomponeerd en bij een minderheidstheater (de Nieuw Amsterdam) stelde ze het licht vast voor een grote mu sical met wel veertig acteurs. Na het Straatfestival gaat ze mee met het Werktheater. Ook daar luidt het parool: "Opbouwen en afbreken". Maar nu - de komen de dagen - verzorgt deze to- neelspiciente het licht en geluid voor het Straatfestival. "Maar hier wonen wil ik nooit meer", zegt ze heel zeker. "Dan val ik wellicht terug in de oude scene. En dat wil ik niet". Domburg verwacht weer boeiende tennispartijen Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184 62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 Het Badgastentoernooi in Domburg mag dit jaar twee ster ren in zijn organisatiewimpel voeren. Dat heeft te maken met het prijzenbedrag dat voor de eerste keer de f 5.000,— is gepasseerd. Sponsors als 't Karrewiel, Audi Poppe, Sourci en de Rabobank (en nog wat kleinere) zijn samen goed voor ruim f 7.000, En waar veel geld valt te verdienen, komen zeker talenten op af, al zal de Nederlandse top niet in de Walcherse kustgemeente verschijnen. Het Badgastentoer nooi wordt gehouden van maandag 1 tot en met zondag 7 augustus. Domburg heeft in tenniskringen gedurende de 38 jaar dat het Badgastentoernooi bestaat, een reputatie opgebouwd. Jaarlijks wordt er zeer aantrekkelijk gespeeld. Een internationaal ge zelschap bindt de strijd aan en zorgt daarnaast voor een ont spannen sfeer. Wedstrijdleider Theo Jacobs, inderdaad de vak bondsbestuurder van Abva/Ka- bo, liet vorige week weten dat er zich al heel wat karnavaleske taferelen hebben afgespeeld op de tennisbanen van Domburg. "Sommigen verbinden er hun vakantie aan vast. Als ze heb ben gespeeld gaan ze terug naar hun tentje, pension of hotel". "Het Badgastentoernooi heeft een uitstraling die mensen naar Domburg lokt. De tribunes zijn vaak overvol". Het bevreemdt Jacobs dat de Stichting Bad- plaatsbelangen Domburg huur vraagt aan de organisatie "die in Zeeland als enige een A- toernooi" op poten zet en waar Zeeuwse talenten zich voor ei gen publiek kunnen meten met (sub)toppers. "We kunnen het dankzijde sponsors en subsidie van de gemeente nipt op hoesten", zegt hij wat verwij tend naar de stichting. De sponsors nemen een zeer be langrijke plaats in voor de wedstrijdcommissie van het Domburgse tennistoernooi. Ook de sponsors zelf denken dat hun investering in Domburg rende ment oplevert. Ad Wielemaker van 't Karrewiel bijvoorbeeld, goed voor f 1500, hetzelfde bedrag als de herenwinnaar krijgt, heeft zijn financiële bijdra ge aan de Ronde van Midden Zeeland ingetrokken. Hij oor deelt dat de wielrenners er daar een pleziertochtje van maken en dat dit evenement voor zijn bar- dancing geen enkele uitstraling heeft. Audi Poppe in Vlissingen is bijna verplicht om een fiks be drag f 1250, te geven, om dat dit toernooi meetelt voor de Audi-ranglijst die momenteel wordt aangevoerd door Michiel Schapers. Poppe levert trou wens ook de koerierauto voor de wedstrijdleiding. Sourci is nieuw en komt in de plaats van Skol. De bierbrouwer uit Breda - aldus de wedstrijdleiding - trokzich op het allerlaatste moment terug, hoewel eerder was toegezegd het enige Zeeuwse A-toernooi te steunen. De Rabobank is een trouwe vennoot in de sponsorij en geeft f 1000, Een groot aantal Duitse tennis sers uit de Oberliga heeft zich aangemeld voor het toernooi. Van de Nederlandse A-spelers is nog niet precies bekend wie ko men, omdat tegelijkertijd in de Brabantse plaats Son de Neder landse kampioenschappen wor den gespeeld. "De bond stuurt de mensen die zijn uitgescha keld naar Domburg", meldt Theo Jacobs. Van Zeeuwse zij de heeft zich al een aantal top- Collecte gehandicap tensport - De centjes die Zee land in het potje voor gehandi captensport deed zijn geteld. Er werd ruim f 3.000,— meer ge geven dan vorig jaar: het totaal bedroeg f 99.470,82. pers aangemeld, zoals Serge Carpentier, Manfred de Kok, Jaap Moerland, Walter Monte- nari en Marcel Wolfert. Bij de da mes is Marjolein Cijsouw de Zeeuwse troef. Het prijzenbe drag bestaat uit f 5.000, voor de heren en f 2.000,— voor de FC Den Bosch -De nummer zes van de eredivisie komt zich in Wissenkerke voorbereiden op het nieuwe seizoen. In de eerste week van augustus trekken de Brabanders naar Zeeland en dinsdag 2 augustus spelen ze een wedstrijd voor publiek. Om 1 9.30 uur is de hele selectie van Den Bosch op het veld. ySerge Carpentier dames. De prijzen worden vol gens een vaste verdeelsleutel aan de winnaars toegekend. Bo vendien zijn er nog bekers te winnen in het kwalificatietoer nooi, waaraan tennissers deel nemen die zich eerst moeten plaatsen voor uiteindelijke deel name aan het grote A-toernooi. Het Badgastentoernooi is een puur tennistoernooi zonder amu sement aan de rand. "We heb ben een orkestje proberen te contracteren, maar dat was te duur", legt Theo Jacobs tot slot uit. Scarlet O'Hara, één van de finalisten. Het zou het spelletje 'Wie van de drie' kunnen zijn, ware het niet dat de winnaar met iets meer naar huis gaat dan een fer me handdruk... Donderdag 28 juli wordt voor drie Zeeuwse bands de dag van de waarheid. Want wie wordt op 'Wave '88' de winnaar van 'Hit'm or Lose 1988'? Wordt dat Avital uit Middelburg of Car- bazol uit Goes? of Scarlett O'Hara eveneens uit Mid delburg? In ieder geval wordt dat een kluif waar de jury, bestaande uit Ron Konings (geluidstechnicus), Pe ter Wessel (muzikant) en Ko van Dis (namens de organisatie) zich eens stevig in kan vastbijten. Voor Hp Hpplnemers zijn er na tuurlijk ook belangen om als eer ste uit de bus te komen. Niet al leen voor de 'eerste prijs', maar net zo goed voor het pakket dat de winnaar staat te wachten: vijfhonderd singles, opgenomen in studio Ron Konings en een uitgebreid mailingpakket dat bestaat uit foto's, biografie en standaardcontracten. Toch altijd nog een prijs waar een band nor maal gesproken een gigantische veer voor moet laten. Financieel gesproken dan. Hoe het ook zij, ook al zijn er géén winnaars, het publiek kan toch wel even genieten van een drietal puur Zeeuwse toppers op muzikaal gebied. En déar gaat het toch eigenlijk om? Nou dan. Vlissingen-Middelburg, van oudsher een voetbalderby met stip, krijgt woensdag 10 augus tus een extra dimensie. Dan spelen beide ploegen tegen el kaar met versterking van Feye- noordspelers. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Kin- deroncologische Zomerkam pen. De wedstrijd wordt gespeeld op het veld van de eni ge Zeeuwse hoofdklasser, de vc Vlissingen en begint om 19.30 uur. Voor de organisatie tekent de Lionsclub Vlissingen. Volgens Lions-secretaris ir. R.J. Rompers is deze voetbalavond een van de sportieve hoogte punten van het toeristenseizoen in Zeeland. Romperts en de zij nen hebben er alles aan gedaan om deze uitspraak inhoud te ge ven. Zo nodigden ze Neerlands toparbiter Ignace van Swieten uit om de vanouds met veel sfeer beladen wedstrijd te flui ten. Verder zorgt de bekende Deltaband uit Vlissingen voor muzikaal vertier tijdens de pau ze. Als opmaat voor dit duel voetballen de pupillen van Vlis singen en Middelburg tegen el kaar. Dat begint om 18 uur. De opbrengst is bestemd voor de Stichting Kinderoncologische Zomerkampen. Deze organisatie houdt zich sinds 1986 bezig met Donderdag 4 augustüs pakt de middenstand in Zoutelande weer uit. Tijdens deze folklo ristische evenementen dag in 'special'-verpakking is vanaf 14 uur een groot aantal activiteiten georganiseerd. Het feest begint met een ringrij- wedstrijd om 14 uur. De deelne mers verschijnen in originele kle derdracht De muziekvereniging Luctor et Emergo houdt die dag haar braderie met diverse oude Zeeuwse spelen en er is een groot aantal standhouders, on der wie ook plaatselijke mid- denstanders, verenigd in Zomid. De jeugd kan zich donderdag 4 augustus uitleven op een spring kussen en Playmobil zorgt voor een kijkspel voor de aller kleinsten. Ook een looporkest is aanwezig. Johnny and the Suk kels. een puur rock roll-orkest. treedt op vanaf 21 uur ter hoog te van eetcafé Royal en Snack bar de Zeeuwse mop Woens dag 10 augustus is er weer vol op spektakel in Zoutelande. Dan komt de Koninklijke Zuidholland se Maatschappij tot Redding van Drenkelingen naar de Walcherse badplaats om een demonstratie te verzorgen. het organiseren van kampen voor jeugdige kankerpatiënten. "Die zijn er meer dan we op het eerste oog denken", verduide lijkt Gompers. "Jaarlijks wordt bij 400 kinderen beneden de zestien jaar een vorm van kanker ontdekt. In 40 procent van de gevallen is de ziekte niet meer te genezen. Maar de groep die wel geneest heeft het ook niet mak kelijk. De kinderen moeten jaren lang onmenselijk zware thera- piën volgen. Angst is hun voort durende metgezel en soms zijn amputaties nodig". Een week op zo'n kamp van de stichtingg blijkt een verademing, weet Gompers. "De deelnemers kunnen ontspannen en vrolijk omgaan met hun lotgenoten; de zorgen worden naar de achter grond geschoven. De krachten die zij op dat kamp opdoen heb ben ze hard nodig in hun ge vecht tegen deze ziekte". De kampen zijn mogelijk dankzij een leger vrijwilligers. Maar er moet ook een aantal gespeciali seerde voorzieningen worden getroffen. En dat kost geld. De Lionsclub in Vlissingen heeft al een aantal activiteiten gehouden voor deze organisatie. tandprotheticus Kunstgebitten reparaties en vernieuwingen Spec, voor slechtzittende protheses en ingevallen gezichten Spoedig klaar. Tel. afspraak 01184-14533 Hobeinstraat 52 Vlissingen I tWlT/taiANO 1 kookpan - 1 steelpan 1 hapjespan normaal 472,- JUBILEUM- QQQ PRIJS 033j' Middelburg, Nieuwe Burg 8 Vlissingen, Lange Zelke 26 01180-13266/01184-11477

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1