UUR Spervuur over bureau van mevrouw Bontenbal CANON PENTAX NIKON IIINOLTAJLYMPUS S z FOTO VERSCHOORE É^guzzini FUNCTIONELE KADOOS IN MODERNE VORM Nog een paar nachtjes slapen en dan is het weer zover. Koninginnedag. Een dubbel feest eigenlijk, want onze koningin wordt vijftig jaar en dus mogen de vlaggen dit jaar eens extra hoog in top worden gehesen. Nederland viert dus een gouden feest. Overal in den lande worden de inwoners van steden, gemeentes, dorpen en gehuchten uit de veren geschud door klokgelui en begint er een dag vol vermaak voor jong en oud. Walcheren doet voor wat het feestvieren betreft natuurlijk niet onder voor de rest van het land en talloze Oranjeverenigingen hebben de nodige activiteiten op touw gezet om iedereen een plezierige dag te bezorgen. Touwtrekken, fiets-em d'r in, parachutisten, straatspelen en ga zo maar door. Genoeg te beleven dus. Onderstaand dan ook een overzicht van wat er zoal in het Walcherse te doen is. In ieder geval is het misschien een aardig idee voor een 'ronde Koninginnedag' met het hele gezin. Koudekerke PZC WEEKBLADEN Gapinge Afval Slippen Schoolmuziek Af scheidstoneel Studenten korting Vijf sterren VC Vlissingen Rubrieken Lammerenburg Vlissingen Scheldebuurt Vrijstad Vlissingen - Kanovijver 'De oude stad' Bossenburgh Vlissingen-Oost en Bloemenlaan Aldegonde Souburg 'Burgerzin' Ritthem Stichting Welzijn voor Ouderen Zoutelande Biggekerke KOMT ER WEER AFFAIRE IN DE PROVINCIALE VVV? ALWEER een FILMPREMIÈRE in ALHAMBRA Alhambra Vlissingen Op zaterdag 7 mei aanstaande van 10.00 tot 17.00 uur organiseert Foto Back te Vlissingen een grootse Camerashow met Canon, Minolta, Pentax, Nikon en Olympus. combi FOTQ FOTO-VIDEO COMPUTERS "De betere geschenken" SERVICE KWALITEIT GARANTIE LANGE DELFT 50 MIDDELBURG 01180-13221 B ■HWïtf* bij ontw. afdr. BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 NUMMER 17 27 APRIL Koninginnedag 1988 In Koudekerke beginnen de feestelijkheden rond de Koningin nedagviering al heel vroeg. Don derdag 28 april is er vanaf 19 uur een voetbalwedstrijd tussen VCK tot 21 jaar en Kloetinge A1 vrijdag 29 april breekt om klokslag 20 uur 'de hel los' met een grote demonstratie/ramp op het dorpsplein en om 211 5 start de tweede editie van de nacht van Koudekerke.- De nacht van Koudekerke is een cross country, die wordt gelopen met duo's in dezelfde leeftijdsklasse. De volgorde van aankomst van beide deelnemers bij elkaar opge teld geeft de eindklassering. Za terdag 30 april begint traditiege trouw met klokgelui en een re veille door herauten te paard (8 uur). Van 8 tot 12.30 uur vindt er een voetbaltoernooi plaats op 'De Stoofwei' en om 9 uur klinkt het startsein voor een versierde optocht naar 'Der Boede'. On derweg krijgen de deelnemende kinderen een ballon uitgereikt. Voor de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 van de basisscho len is er tussen 9 en 10.30 uur een puzzeltocht, en van 14 tot 17 uur houden de leden van fo toclub Valkenisse in de garage van Rijwielhandel van de Velde een fototentoonstelling, ledereen die tussen de 8 en 80 is kan zich tussen 14 en 17 uur uitleven op de Vlaamse kermis, die op het Dorpsplein wordt gehouden. Ge durende die kermis wordt tevens <4 IS)© Wüfigsümg©;? Oplage: 23.450 Gratis huis-aan-huis op geheel Walcheren in combinatie met de Faam totale oplage 46.605. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant b.v. Administratie: Markt 51, Postbus 5017, 4330 KA Middelburg, 01180-81162. Advertenties: Walstraat 56-60, Postbus 18, 4380 AA Vlissingen, 01184-84000. Privé: W. Melse 01184-62320. Redactie: Bettie Hollestelle, 01180-81170 en Ad Hanne- man, 01180-81171. Druk: Vink-Rotadruk bv, Postbus 36, 4570 AA Axel. Druktechniek: offsetrotatie. Sluitingstijd: advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis- aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 160.480 het spel 'De grote uitdaging' gespeeld. Elk half uur ontvangen tien deelnemers een opdracht die moet worden uitgevoerd. Wat die opdracht precies is blijft een geheim, maar leuk is het in ieder u geval wel. Het touwtrekken op Up6l1 nOT het Dorpsplein begint om 19.30 uur, de harmonie 'Voorwaarts' verzorgt om 20.45 uur een tap toe en van 20.30 tot 23 uur kan de jeugd terecht in de disco, die in 'De Couburg' wordt gehou den. Zoals vanouds wordt de Ko ninginnedag afgesloten met het Oranjebal in hotel 'Walcheren' (21 uur). De muziek wordt daar bij verzorgd door 'The Hearts'. kermis gehouden met allerlei oude Vlaamse spelen. Om 14.45 uur begint de play-back show. Vanaf 20 uur is er in het Dorps huis een disco en in café Juliana begint om 20.30 uur het Oranje bal. Het Delta Trio zorgt daarbij voor de muziek. Ook hier om 8 uur vrolijk klokge lui en de deelnemers aan de kin derspelen kunnen zich verzame len bij het verenigingsgebouw om 9 uur. Om 10.15 is er een muzikale rondgang door 'Veere's Genoegen', gevolgd door een ballonnenwedstrijd en de onthul ling van de Beatrix-boom. De Volksspelen zijn van 13.30 tot 17 uur op de Schotse Hoek. De familie-avond begint om klokslag acht uur 's avonds en op het pro gramma staan onder meer een Rad van Avontuur en de 'Pats- Boem-show'. Van afgewerkte olie tot clisma. Chemokar op toernee door Vlis singen. Jasperse biedt een spaarsysteem om te leren uit de slip te blij ven. Met de auto, wel te verstaan. Samen met Veere's Genoegen verzorgen de scholen in de ge meente Veere een con cert, als apotheose van een geslaagd mu- ziekproject. Ad van Noort neemt afscheid met de regie in Peer Gynt van Ibsen. Vlissingse studenten krijgen korting van winkeliers. Beide par tijen hebben er baat bij. Twee campings in Oostkapelle kregen in ternationale onder scheiding. Gaat EHC de eerste uitoverwinning halen. De Limburgers reke nen erop, de Vlissin- gers zelf menen: 'Ze kunnen zicht beter de reiskosten besparen'. Film, Podium, Exposi tie, Kinderhoeken, Kerkdiensten, Week- einddiensten. Korte In formatie en Auto nieuws. Festiviteiten vorig jaar in Koudekerke. Filmvoorstelling voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar: 'Martijn en de magiër' (10 uur). Voor de kinderen van 4 tot en met 7 jaar een poppenkastvoorstelling, eveneens om 10 uur. De dag wordt ingeluid met klok gelui vanaf enkele kerkgebou wen van 8 tot 8.30 uur. Om 9.45 uur vindt er een muzikale rondwandeling plaats van de Ko ninklijke Harmonie 'Ons Genoe gen' en het majorettenpeloton 'Flushing Girls'. Beginpunt is de Koestraat en het eindpunt is het Stadhuisplein. Om 10 uur is er op datzelfde plein vlaghijsen en gaat de muzikale rondwandeling verder met als definitief eindpunt de Koestraat. 'Zeeland Sport' heeft een Oranjeloop op het pro gramma staan. Aanmelden voor deze loop kan bij het parkeerter rein in de buurt van de oprit naar de Boulevard Evertsen. De af standen zijn 2,5 en 7 kilometer en de start is resp. om 11 en 11.15 uur. Inschrijven is om 10.1 5 uur. Kinderspelen voor de 4 tot 12-jarigen met gratis limonade (13.30 uur). Om 19.30 uur start de lampionoptocht met mede werking van 'Ons Genoegen'. Opstellen op het parkeerterrein van de speeltuin. Begin en eind punt zijn op de Zuidbeekseweg. Oranjebal om 20 uur in de Lam- merenburcht met medewerking van 'The Riverside Combo'. Vlissingen heeft op Koninginne dag een Vrijmarkt. Dat wil zeg gen dat iedereen zijn waar zon der vergunning aan de man of vrouw mag proberen te brengen. Het leeuwendeel van de Vlissing se winkeliers gooit voor deze speciale dag de deuren open. Vanaf 11 uur 's morgens van al les te doen in het Bellamypark. Er is een schuimbad met zeephel- ling en een bier- en barbecuetent. Het publiek dat de kinderschoe nen is ontgroeid kan zijn kwalitei ten tonen met allerlei krachtpat- serige activiteiten. In de Walstraat worden bierdraag- wedstrijden gehouden. Voor de kinderen is er 's morgens een puzzeltocht en 's middags een zeskamp. Om 19.30 uur kunnen zij zich bij de Willem III kazerne verzamelen voor een groot vreugdevuur op het Nol- lenstrand. Op het parkeerterrein en in pavil joen 'De Kanovijver' aan de Van Woelderenlaan valt die dag óók het een en ander te beleven. Op het programma staan onder meer een rommelmarkt, een ka nowedstrijd, brugbiljarten, flip- perkampioenschappen, touw trekken en een soundmix-show voor de jeugd. Verder treden er die dag een aantal artiesten op, zoals Anja Monteneij, Marco Maas, de Zeeuwse Michael Jackson en de soundmixer Rick Ashley. De opbrengst van die dag komt ten goede aan de 'Stichting Ponyrijden voor Ge handicapten'. Kinder- en lawaaioptocht vanaf het buurthuis naar het Van Nispenplein met 'Oranje Nassau' voorop (9.30 uur). Van 10 tot 12 uur kinderspelen op het Van Nispenplein. Zeskampactiviteiten tussen de verschillende buurthui zen (13.30 tot 15 uur). Playback-wedstrijden (15 tot 17 uur). Gezellige avond in 'Schel debuurt' voor medewerkers en buurtbewoners. Aanvang 20 Walt Disney fotopuzzeltocht voor kinderen van 4 tot 12 jaar (10.30 tot 12 uur). Een acht- kamp van 13.30 tot 15.30 uur en een vreugdevuur op het Mo- lenstrand vanaf 19.30 uur. Brassband 'Caecilia' verzorgt een optreden vanaf 13 uur en vanaf diezelfde tijd zijn er diverse re- creatiespelen met gedurende die middag een soundmix/play-back show. De kinderspelen van die dag wor den voornamelijk gehouden in de speeltuin en op het speelplein te genover de speeltuin aan de Bloemenlaan. Om 10.30 uur be ginnen de spelen voor de kinde ren van 10 tot en met 13 jaar, de groep van 4 tot en met 9 jaar speelt van 14 tot 17 uur. Om 14 uur kunnen de kinderen de krijt jes ter hand nemen om te gaan straattekenen. Na afloop van de spelen geeft de jeugdbrandweer een demonstratie. De lampionop tocht begint om 20.30 uur. Ver trekpunt is de speeltuin en voor de vrolijke noot zorgt het show korps 'Alpha' met medewerking van 'Stars at moonlight'. Voor de jeugd begint er om 9.30 uur een verkleed- en lawaaiop tocht en het is daarbij de bedoe ling dat iedereen een soort mu ziekinstrument meeneemt. Dat kan een piano zijn, maar potten, pannen en deksels zijn natuurlijk ook goed. Het vertrek- en eind punt van de optocht is sport school 'Randori Jigo' en verza melpunt is buurthuis Aldegonde om 9.15 uur. Van 10 tot 12 uur zijn er voor de jeugd van 4 tot en met 6 jaar kinderspelen. De iets oudere kinderen tot en met 12 jaar hebben dan een aangepast programma. De ouderen boven de 12 jaar kunnen zich vanaf 13.30 uur uitleven in het touw trekken, paalklimmen en een kussengevecht. Voor de aanko mende artiesten tussen 4 en 16 jaar is een playbackwedstrijd die van 16 tot 18 uur duurt. Tekenwedstrijd om 9 uur en een half uur later kinderspelen op het Oranjeplein. Tegelijkertijd start er een speurtocht en om 11.30 be gint de play-back show. 'Vlijt en Volharding' geeft om 13.15 een concert op het Oranjeplein, waar om 14 uur een zeskamp begint. Om 19.25 uur (precies) worden er ettelijke balonnen opgelaten en vijf minuten later vertrekt de lampionoptocht vanaf het Oran jeplein. 'Van Duyvenvoorde' Mu ziek door de wijk door de jeugd- band 'Ons Genoegen' en 'The Flushing Girls' (13 uur). Optre den circus Rijn en Trijn om 14 uur en de Mario Magic Show (goochelen) begint om 15.20 uur. De activiteiten vinden plaats in en bij 'De Schuur' aan de Mid delburgsestraat. Reveille (9 uur) van 9 tot 12 uur kinderspelen in de Dorpsstraat en om 13.30 in diezelfde straat volksspelen. De touwtrekwed strijd begint om 15.15 uur en om 16.1 5 uur begint de oriëntatierit. In de muziektent verzorgt ONDA om 19.30 een concert. Een rond wandeling met lampionnen be gint om 20.30 uur, een vreugde vuur gaat branden om 21 uur en de dag wordt besloten met een Oranjebal in 'Ons Dorpsleven' om 21.30 uur. 'Bachten Komme': Biljart wedstrijden (9.30 tot 12.30 uur), volksdansen (14.30 tot 17 uur). 'Scheldehof': Koffieconcert met medewerking van 'De Bintjes' 10.30 tot 11.30 uur), bingo met loterij van 14.30 tot 16.30 uur. 'Bachten Reede': Bingo met lote rij (14 tot 17 uur). 'Bachten Poorte': Filmvoorstel ling 'Juliana in 70 bewogen ja ren' (14 uur). Bingo met loterij (19.30 tot 23.30 uur). 'Ter Reede': Filmvoorstelling 'Ju liana in 70 bewogen jaren' (19.30 tot 21.30 uur). 'Zoute Viever': Volksdansen door Volksdansgroep voor Oude ren (14 tot 17 uur). Burgemeester W.J. Plomp opent om 9.45 uur de festiviteiten en om 9.45 begint de play-back show. Het middaggedeelte be gint om 14 uur met een optreden van 'De Imitations' en een pape gaaienshow van René dick. De Nar Zanos vertoont zijn kunsten en de jeugd kan van alles kopen en verkopen op de Vrijmarkt. Het showkorps Juliana uit Middel burg treedt op om 17 uur en in de feesttent wordt de dag beslo ten met een Oranjebal, dat om 20 uur begint. Voor de muziek zorgen de groep Enterprise en de Accordeon Sisters. Biggekerke staat die dag in het teken van Vlaanderen. Vanaf 8.15 uur maken herauten te paard een rondgang door het dorp, een lawaaioptocht door kinderen in Vlaamse kleding ha len om 9.30 de langslapers uit bed en om 10 uur brengt de stoet op het Kerkplein een auba de. Op het plein zijn tussen 10.15 en 11 uur kinderspelen. In de middag wordt er een Vlaamse De Streek VVV Walcheren bespreekt of Gerda Bontenbal, vrouw van de directeur van de provinciale VVV, haar zaak La Trouvaille (de vondst) mag blijven houden, terwijl haar man zijn functie blijft uitoefenen. Volgens het reglement voor het personeel in dienst van de Stichting Provinciale VVV Zeeland mag dat namelijk niet. Het is verboden 'een beroep of bedrijf uit te oefenen of een openbare bediening te bekleden naast zijn betrekking, dan wel nering en handel te drijven of in zijn woning te laten drijven op zijn naam of op de naam van enig lid van zijn gezin', luidt een artikel in dat reglement. Directeur Bontenbal had - vol gens datzelfde reglement - wel ontheffing kunnen vragen, maar heeft dat niet gedaan. "Ik herin ner het me in ieder geval niet", zegt secretaris mr. A. van Fraas- sen van de Stichting Provinciale VVV. Voorzitter H. Koevoets van de VVV in Zoutelande zal deze zaak aanzwengelen tijdens de verga dering van de streek-VVV. Hij wil vooruitlopend op de discussie geen mening geven, hoewel hij wel laat doorschemeren niet erg gelukkig te zijn met de onderne mingsgeest van mevrouw Bon tenbal. Koevoets zit ook in het provinciale VVV-bestuur. "Bon tenbal is werknemer van de VVV en hij hoeft mijn mening niet in de krant te lezen. We zullen in het bestuur van de provinciale VVV de zaak moeten bespre ken", meent Koevoets. Dat er gemor bestaat en dat de VVV mogelijk weer een affaire zal treffen (nog maar amper twee jaar geleden werd de toenmalige directeur Jo de Regt van zijn troon gestoten en zit nu met be houd van inkomen thuis) is niet denkbeeldig. Van Fraassen - "Ik heb het ook maar in de krant ge lezen" - verbaast zich inderdaad. In het bestuur is er met geen woord over gerept, zegt'ie. Ook hij wil met het reglement in de hand opheldering. "Tijdens de volgende bestuursvergadering zal er over moeten worden ge praat". Op dit moment vind hij de vraag of zoiets wel of niet door de beugel kan een zwart- wit-stelling en niet op z'n plaats. Mevrouw Gerda Bontebal is nu ruim een maand bezig met haar organisatie- en promotiebureau La Trouvaille. In publikaties meld de zij dat ze steun aan haar man heeft gehad. "Ik ben de afgelo pen twee jaar veel met mijn man meegegaan en heb zo veel con tacten opgedaan", staat in de PZC van 22 april. Uit gesprekken met anderen dan de beide geci teerde heren Koevoets en Van Fraassen, blijkt ("Het is nog pre- VVV-directeur Bontenbal. In opspraak? matuur om er mijn man aan te verbinden") dat met name het verwantschap van mevrouw Bontenbals activiteiten met die van de provinciale VVV bij velen verkeerd is gevallen. Zo zou zij zich onder meer meester kunnen maken van evenementen die bij de VVV in een vroeg stadium worden gemeld om er vervol gens een slaatje uit te slaan. Adri Bontenbal denkt dat het Rechtspositiereglement niet op hem van toepassing is. "Ik heb een keurig benoemingsbesluit waarin met geen woord over de ze zaken wordt gerept", verde digt hij zich. "En als het bestuur meent dat deze activiteiten van mijn vrouw niet mogen, dan hoor ik dat wel". CAMERASHOW '88 El Sl. Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1988 | | pagina 1