VLISSINGEN TEGEN HET STERKE SVN SPONSORING EN PUBLICITEIT HET TWEEDE ELFTAL STAAT" ER WEER! IMAGE DE^ISSINGER cyJ Wij gaan verhuizen! MODERN BROOD BAKKEN... pagina wordt u aangeboden door: TROTSE SVN TOCH VOORZICHTIG IN UITSPRAKEN óók DE BOEKEN MET DE RODE PIJL GAAN WIJ OPRUIMEN EN DAAR KUNT U VAN PROFITEREN. „(Ü)lö Ingkmö" JONG VLISSINGEN VRIJETIJDSMODE "EDELWEIS" Uw weekblad huis-aan-huis op Walcheren. service, kwaliteit en persoonlijke bediening. MAAR VOOR HET ZOVER IS, DOMINICUS STEKETEE "DE VERHUISWINKEL" WASSERIJ CHEMISCH REINIGEN Lange Delft 38 wordt Nieuwe Burg 25 BAKKERIJ Woensdag 25 november 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER PR0GRAMMA AANMELDEN SUPPORTERSBUSSEN Competitie Programma Hoofdklasse COLOFON M UW MARANTZ DEALER IN VLISSINGEN TOPSCORER IN HET REINIGEN uw-rfiscAooéAee^'f' De straat heet anders, maar de rest blijft bij het oude: Graag tot ziens. VOLGENS HET PRINCIPE VAN ONZE VOOROUDERS. Dat is het geheim van onze sterk verbeterde produktie- methode. U proeft het iedere dag. LEKKER BROOD EN OP NATUURLIJKE WIJZE LEKKER VERS. "Frits Nöllgen speelt vanavond (18 november) in het Ned. Amateurelftal", meldt SVN-secretaris C.J. Steinen. "Hij is eigenlijk onze echte klasbak; een uiterst scherp spelende spits, die zeer gemakkelijk en veel scoort!" Steinen laat zich verder niet verlei den tot al te stevige uitspraken. Hij is geïmponeerd geraakt door de duidelijke Vlissingen-overwinning bij EHC (1-4) en verwacht van de wedstrijd Vlissingen-SVN een uit slag, die niet ver zal liggen van een gelijkspel. Voor beide clubs zou dat een goed resultaat zijn. Enigs zins trots wil hij echter nog wel kwijt, dat S.V.N. zeer waarschijnlijk Limburgs Sportploeg van het Jaar zal worden, volgens een klasse ment, opgemaakt door het Lim burgs Dagblad. SVN speelt de thuiswedstrijden in Nieuwenhagen (gemeente Land graaf) een plaatsje van 10.000 in woners, gelegen even ten Noorden van Heerlen en op-een-flinke- uittrap - van Ron van Huizen - af stand van de Duitse grens. In 1974 Gedurende de winterpauze en op diverse woensdagen tijdens het komend voorjaar zal een Jong Vlissingen gaan optreden. Een commissie zal op zeer korte termijn de diverse mogelijkhe den en de werkwijze onder de loep gaan nemen. De commissie bestaat voorlopig uit: Piet de Jong, Theo van Duin, Philip Krant, Kees Vermunt, Piet Westrate, Harry Thijssen en Rob den Ouden. Reeds nu kan worden vastgesteld, dat er bij -bevriende verenigingen belangstelling bestaat om dit elftal te mogen ontvangen. Een vijftien tal spelers zal uit de diverse selec ties worden gerecruteerd, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Hoewel de namen nog niet definitief op een rijtje staan, moeten we toch gaan denken in de richting van: 1) Drie spelers uit de selectie van het eerste elftal: Ruud Corré (19), Roy Hendriksen (18) en Peter van Vossen (19). 2) Zes a zeven spelers uit het twee de, waarbij een ruime keuze voor handen is, omdat zo'n negental spelers van de verlangde leeftijd in dit elftal spelen. 3) Vier a vijf spelers van het A 1-junioren-elftal. De Afd. Sponsoring en Publiciteit is goed vertegenwoordigd in de commissie, zodat alle belangstel lenden van zeer nabij op de juiste wijze zullen worden geïnformeerd. waren ze al Hoofdklasser, maar degradeerden in 1981Net als Vlis singen werden ze vorig seizoen kampioen van de Eerste Klasse. Michel Mommertz, de bekende middenvelder van MVV, is de be langrijkste versterking gebleken. Verder kon de selectie worden uit gebreid met: doelman Hennie Crutzen (ex-Voerendaal); verdedi gers Raimondo Fattacia (ex- Schuttersveld) en Ron Gerringa (ex-Fortuna Sittard, op zgn. uit leenbasis); middenvelders Remco Didderen (ex-Miranda) en Matthieu Steins (ex-Heerlen-Sport) en de aanvallers Ivo Dahlmans (ex- Tweede Nationale België) en Willy Dautzenberg (ex-Kolonia). Geruchten Rondom Frits Nöllgen gaan op dit moment hardnekkige geruchten. Hij zou op korte termijn een kon- trakt kunnen afsluiten bij zowel het Rotterdamse Sparta als Fortuna Sittard. SVN zou dan zijn topscorer wel eens snel (misschien nog vóór dit weekend!) kwijt kunnen raken. Laatste man Peter Franken is niet alleen opvallend vanwege zijn kun dig en soms harde ingrijpen. Hij is de oudste selectiespeler van de Hoofdklasse C, met zijn bijna 38 jaar. Linkervleugelverdediger Dick Zuidema is met zijn 36 jaar daarbij dus nog een kleuter. De voltallige selectie van SVN bestaat uit de vol gende spelers: Keepers - Hennie Crutzen (20) en Roger Zuidersma (18). Verdedigers - Peter Franken (38), Cees van Hoof (21), Dick Zuidema (36), Raimonuo cmouu \^-7), Ger van de Wijst (20), Piet Roeleveld (23) en Ron Gerringa (21). Middenvelders - Hennie Steinen (27), Joep Zenden (23), Remco Didderen (18), Marcel Ploum (24), Ton Reintjes (24), Matthieu Steins (25) en Michel Mommertz (26). Aanvallers - Ivo Dahlmans (23), Maurice Nelissen (20), Frits Nöll- 29-11-1987 Geldrop -.Limburgia Vlissingen - S.V.N. Sparta '25 - T.O.P. Rood Wit - Longa Sittard - Wilhelmina '08 Halsteren - E.H.C. DESK - Venray De afdeling Sponsoring en Publiciteit van de vc Vlissin gen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De afdeling rekent het tot haar taak om leden en suppor ters zoveel mogelijk van informatie te voorzien over hun favoriete club. De huis-aan-huisbladen De Faam/De Vlis- singer lenen zich daar uitstekend voor. De afdeling onderhoudt verder de kontakten tussen bestuur, leden, sponsors, supporters en andere groepen of personen die zich aandienen. Suggesties voor invulling van deze wekelijkse nieuwsbron zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk gericht aan het Clubgebouw (Irislaan), maar dat kan ook telefonisch: 01184 - 64042 Of 60259. Wie wil adverteren op deze pagina kan terecht bij de ac quisitie ven Oe Faam/De Vlissinger te Middelburg, tele foon 01180- 81000. Het eerste van SVN: staande vml: Chris Caenen (verzorger), Henny Crut zen, Cees van Hoof, Maurice Nelissen, Ton Reintjens, Yvo Dahlmans, Peter Franken (aanvoerder), Piet Hermans (trainer) en Wiel Senden (elftalleider); gehurkt vml: Martin Steins, Hennie Steinen, Frits Nöllgen, Joep Zenden, Dick Zuidema, Richard Gerringa, Roger Zuidersma (doelman) en Willy Dautzenberg. gen (22) en Willy Dautzenberg (20). Trainer is (reeds voor het zesde seizoen) Piet Hermans. Wil Sen den is elftalleider en Chris Kaenen verzorger. De clubkleuren zijn: rood shirt en zwarte broek. Wie graag de uitwedstrijden wit bezoeken, kan zich aan melden bij; E. v.d. Hoofd 01.184-64887 C. van Eeden 01184-71341 H. Lenaerts 01184-18388 If óf, tijdens de thuiswedstrij den en van maandag tot en met zaterdag, in het Clubge bouw. Informatie over het lidmaatschap van de V.C, Vlissingen worden daar dok gaarne verstrekt. Vóór de winterpauze staat er nog slechts één uitwedstrijd op het programma, n.l. de zwa re wedstrijd tegen het sterke Geldrop, Op 13-12-1987. De winterpauze eindigt op 6-2-1988. Ruim voor die -be trokken datum zulten wij U weer op de hoogte houden over het geplande reis schema. Tot aan de winterpauze staan de volgende competitie wedstrijden op het programma: 29-11-1987 - Vlissingen - S.V.N. (Nieuwenhagen) 6-12-1987 - Vlissingen - T.O.P. (Oss) 13-12-1987 - Geldrop - Vlissingen De afgelasting van de wedstrijd Limburgia-Vlissingen was eigen lijk een niet onwelkome verras sing. Enkele blessures konden daardoor worden geheeld (Jaap Meerman en Marcel Schenk) en Peter van Vossen kreeg de gele genheid om te herstellen van een hardnekkige griepaanval. Vóór de wedstrijd tegen SVN zul len deze problemen dus tot het ver leden behoren. De voltallige selec tie kan weer aantreden en er be hoeft mede daardoor geen aanslag te worden gepleegd op het tweede team. Blessure Van het blessure-front kan nog worden medegedeeld, dat de reva lidatie van 'Zeeuws Voetballer Van Het Jaar' Johan Le Conté niet ge heel naar wens verloopt. "Een maand geleden ging het eigenlijk prima. Vandaar, dat ik met Vlissingen 2 bij Sarto 2 één helft best wel lekker heb gespeeld", aldus Le Conté. "Eigenlijk voelde ik me toen in staat om ook de tweede helft volle dig mee te draaien, maar er be stond een afspraak voor een halve wedstrijd. Twee dagen na die wed strijd voelde ik al, dat het nog niet goed zat, zodat ik me weer onder behandeling heb gesteld van de specialist te Breda. Ik hoop echter de winterpauze te kunnen gebrui ken als een goede aanloop periode". Alle zeilen bijzetten Vlissingen ontmoet zondag een van de betere Limburgse elftallen. Een goed uitgebalanceerd team, geleid door een deskundige trainer Piet Hermans, die al voor het zes de seizoen de SVN-lijnen uit stippelt. Indien Vlissingen echter honderd procent inspiratie, inzet en gedre venheid weet op te brengen, mag er een goed resultaat worden verwacht. "Alle zeilen moeten worden bijge- Johan Le Conté zet; dat is het consigne", zegt trai ner Kees Vermunt. De wedstrijd vangt zoals ge woonlijk aan om 14.30 uur op het Sportpark Irislaan. Scheidsrechter is J. de Wit uit Den Haag en als grensrechter zullen fungeren de heren H. Can- fijn uit Hoeven en R. Meeuse uit Axel. De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door Theo van Duin, afdeling sponsoring en publiciteit van ve Vlissingen. AdvertentH'-aquisitie: Jerry Thpunnaëi Eindredactie: Ad Hanneman Foto's: Ruben Oreel ff De onverkwikkelijke affaire beschuldigingen over en weer - rond het tweede elftal van Vlissingen behoort eindelijk tot het verleden. De "uittocht" van Vlissingen 2 vorig seizoen naar andere verenigingen is daarmede een defini tief afgerond hoofdstuk. De nieuwe begeleiders melden, dat het nu zéér jeug dige Vlissingen 2 aan een nieuwe start is begonnen. Het team komt uit in de hoogste klasse voor tweede elftallen, De Reserve Eerste Klasse, vergelijkbaar met het niveau van een sterke derdeklasser bij de eerste elf tallen. De eerste zeven competitie-wedstrijden hebben voor een schifting gezorgd voor wat betreft "geschikt en iets-minder-geschikt". De "afvallers" zullen echter het vertrouwen blijven behouden gezien hun jeugdige leeftijd. De nu voltallige selectie zal zeer waarschijnlijk weinig wijzigingen meer ondergaan, waardoor we een foto van Ruben Oreel zonder problemen kunnen presenteren: VOORSTE RIJ (van links naar rechts): Frans Lemson (nèt 18): A-junior en wisselspeler; een middenvelder met talent; technisch ruim voldoende; hard schietend; enigszins traag ogend (hetgeen niet al tijd gezichtsbedrog is). John Braafhart (18): een spitsspeler, afkomstig van Curagao, met een bijna on geëvenaarde snelle dribbel; is nu nog enigszins timide, maar, wanneer dit over wonnen is, één van de meest talentvolle Vlissingers. Dennis Tameris (19): voorstopper/middenvelder; kenmerkt zich door werklust; be hoeft technisch/taktisch gezien nog enige bijschaving; is al wisselspeler geweest voor Vlissingen I. Remco Coppejans (25): spitsspeler; goed in de combinatie een/twee; heeft iets te trage start,maar sterke lange sprint; ontwikkelt zich nog steeds in gunstige zin. Guido Milot (22): middenvelder/vleugelspits; technisch begaafd; is conditioneel zwak geweest, maar heeft daar "bewust aan gewerkt"; ontbeert nog de nodige hardheid. Edwin Zuydwegt (net 18): A-junior en wisselspeler; afkomstig van Wemeldinge; linkerspits met goede mogelijkheden; schiet hard en zuiver; gezien zijn jeugd be grijpelijk, dat hij zich nog niet nadrukkelijk manifesteert; is al wisselspeler geweest voor Vlissingen I. Marcel Baljeu (19): doelman; sterk op de doellijn; uitstekende reactie; het deskun dig uitlopen en "het organiseren van de verdediging" ontwikkelen zich opmerke lijk snel. Fred Meerman (28): verreweg de meest-geroutineerde speler; Libero/middenvel der; technisch ruim voldoende; speelt met overzicht, maar heeft soms concentratie-problemen ACHTERSTE RIJ (van links naar rechts): Th. van Duin - elftalleider; R. v.d. Bovenkamp - materiaalverzorger: Ruud Corré (19): linkerverdediger/middenvelder; technisch begaafd; werklust op merkelijk; is een speler in ontwikkeling en heeft terecht al diverse malen in Vlissin gen I gespeeld. Wim Houweling (18); rechtervleugelverdediger; technisch goed; wordt steeds completer; was gepland als wisselspeler voor de afgelaste wedstrijd Limburgia- Vlissingen. Roy Hendriksen (18): middenvelder, maar inzetbaar op meerdere plaatsen; tech nisch begaafd; goede traptechniek; heeft diverse malen in Vlissingen I gespeeld en zal, wanneer de (soms) enigszins gemakzuchtige houding en concentratie problemen overwonnen zijn, een vaste waarde kunnen gaan worden. René Jonckman (18): linkervleuelverdediger; heeft langdurige blessure-periode goed verwerkt; technisch goed; grijpt snel in; wanneer ook taktisch sterker, goede mogelijkheden voor de toekomst. Richard van Ruiten (20): libero/voorstopper; goed aanvoerder; uitstekend verdedi ger; technisch in positieve, snelle ontwikkeling; in staat een elftal "body" te ge- ven"en vandaar een speler met goede vooruitzichten. Rob v.d. Bovenkamp - grensrechter en Jan Koppejan - Hoofdsponsor. Helaas niet op de foto: trainer P. Weststrate en Boris Raaymakers (20): middenvelder, ex Willem ll-jeugd (woonachtig te Vlissin gen door HEAO-studie); begaafd technicus; kopsterk; goed overzicht; conditioneel nog iets op achterstand; wanneer ontwikkeling doorzet, prima mogelijkheden. Ruud Purvis (20): middenvelder; ex Good-Luck (woonachtig te Vlissingen door HEAO-studie); goede techniek; ontembare werklust en is daardoor soms geneigd toebedeelde taken te vergeten. Jong Vlissingen, waarover meer op deze pagina, zal voor het overgrote deel uit dit elftal gevormd worden. Eerstkomende wedstrijden: 29-11-1987 - B.V.V. 2 (Den Bosch) - Vlissingen 2. 6-12-1987 - T.S.C. 2 (Oosterhout) - Vlissingen 2. Scheldestraat 57 4381 RR Vlissingen Tel. 01184-16694 Scheldestraat 53 - Vlissingen 14040 voor zelf verhuizen te huur: verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer verhuisdozen (ook te koop) inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" Collectie van o.a. Coast to Coast Thomas Basics" Hartomod Bad Boys Lion Equip New Roads Privata Get away etc. etc. etc. Mode voor je image bij: IMAGE VRIJETIJDSMODE in Koopcentrum GROENENDIJK - VLISSINGEN Paul Krügerstraat 312 Vlissingen cr-n NIEU-*BUR6 DAMES- EN HERENMODE

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17