Verdedigend loopt het niet bij Weertenaren JEUGD- EN SCOUTINGPLAN 799,- ftlLLEMSEN wilhelmina is te pakken voor vlissingen WAT BETEKENT DE VCV VOOR DE JEUGDIGEN? Deze pagina wordt u aangeboden door: "EDELWEISS" «7 Trouwringen en hun symboliek uitgestald bij Van de Ree 'Dag monster', toneel voor de jeugd in Vestzaktheater COLOFON ...service staat erachter "DE VERHUISWINKEL" óók WASSERIJ CHEMISCH REINIGEN Trainer Peter van Munnicom en secretaris H. van de Vin zijn redelijk tevreden over het tot nu toe vertoonde spel van hun eerste. Maar: de verdediging van Wilhelmina baart beiden zorgen. "We hebben twee goede keepers. Ze zijn- nog maar 21 en 19 jaar. Ze missen dus de routine om hun verdediging slui tend te organiseren", meldt de secretaris ons. Hij wijst echter ook op het voordeel van talent - want dat heeft Wilhelmina in huis. "Dennis Bergmans is nog maar 17 jaar jong. Maar het is ons grootste talent". Programma 25 10 1987 Competitie Programma Hoofdklasse Studie en Sport VOETBALSCHOENEN ADIDAS PUMA LOTTO PATRICK UW MARANTZ DEALER IN VLISSINGEN TOPSCORER IN HET REINIGEN HORECA CENTRUM VLISSINGEN Geschiedenis De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door Theo van Duin, afdeling sponsoring en publiciteit van vc VHssingen. Advertentie-aquisitie: Jerry liipanwael Eindredactie: Ad Hanneman Foto's: Ruben Oreei De Limburgers hebben zich voor het begin van de competitie versterkt met verdediger Thijs Verdonschot. Ook dat is een ta lent. De speler is nog maar 19 jaar en in opleiding bij Fortuna Sittard, de ploeg die momenteel goed draait in de ere-divisie. Verder kwam Rob Ehlen van EHC en aanvaller Carel Verdon schot verruilde Someren voor de ploeg uit Weert. Deze spelers moeten het verlies goedmaken van de beste Wilhelminaspeler vorig jaar, Janny Sangers, die naar Sittard vertrok. Secretaris Van de Vin rekent op een goede wedstrijd tegen de VC Vlissingen aanstaande zon dag. "Als we de verdediging gesloten weten te houden kun nen we het sterke Vlissingen in bedwang houden", verwacht hij. Hij verwijst naar Top. "In Oss verloren we slechts met 2-1 We speelden er een beresterke partij voetbal. Dan zijn we ook van pjan om in Zeeland te gaan doen. Natuurlijk. Je moet er elke week voor de volle honderd pro cent tegenaan. Maar de ene te genstander inspireert nu een maal meer dan de ander". SVN - toch ook een tegenstan der van formaat - inspireerde kennelijk onvoldoende. Afgelo pen zondag verloor Wilhelmina thuis met maar liefst 3-0. "De cijfers zijn geflateerd", meent secretaris Van de Vin. "We wa ren beslist niet de mindere. Maar de cijfers zijn nu eenmaal het belangrijkste". Wilhelmina heeft een dartel en jong elftal. Om u een indruk te geven van de leeftijd van de spelers volgen hieronder de na men met tussen haakjes de leef tijden. Keepers: Kees Buys (21), Rolf Bonten (19) en Dennis Berg mans (17). Verdedigers: Leo Berns (22), John Camp (19), Henk Stiphout (24), Thijs Verdonschot (19), Leon Wassenberg (26). Middenvelders: Wim Bruynaers (27), Marcel Boelaars (23), Fred Duits (34), Rob Ehlen (25), Dirk-Jan Oomen (22), Erwin Si mons (22) en Harry Wolter (31). Aanvallers: Ton Boelaars (27), René Pouwels (20), Marcel de Ree (22) en Carel Verdonschot (24). De Clubkleuren zijn. blauw/wit vertikaal gestreept shirt en zwarte broek. Vlissingen - Wilhelmina Geldrop - Longa S.V.N. - E.H.C. Limburgia - Venray Sittard - T.O.P. Halsteren - Rood Wit )8 DESK - Sparta '25 25-10-1987 -Vlissingen - Wilhelmina '08 (Weert) 01-11-1987 - E.H.C. (Hoensbroek) - Vlissingen 01-11-1987 -Vlissingen - Venray 22-11-1987 - Limburgia (Brunssum) - Vlissingen 29-11-1987 -Vlissingen - S.V.N. (Nieuwenhagen) 06-12-1987 - Vlissingen - T.O.P. (Oss) 13-12-1987 -Geldrop - Vlissingen Door de KNVB wordt gepro pageerd, dat de kwaliteitsver betering van het moderne voetbal aan de basis moet be ginnen. De VC Vlissingen on derschrijft deze doelstelling en kent sinds 1986 een ambi tieus jeugdplan. "De talentvolle jeugdspelers worden opgeleid tot minstens Hoofdklasse-niveau", laat C- juniorentrainer Fred Meerman weten. Een belangrijk aspect, gelicht uit dit plan is dat de vier stan daardteams - A, B, C-junioren en D-pupillen - volgens een vast principe drie keer per week trainen: A1 door Hoofdtrainer Jeugd Harry Thijsse. B1 - tweemaal onder leiding van Kees v/d Sluys en eenmaal samen met A1. C1 - volgens dezelfde procedure, onder leiding van Fred Meerman tweemaal en eenmaal samen met B1. D1 - traint tweemaal bij Joop Bos- huyzen en weer eenmaal sa men met C1. Keepers volgen een speciale training. Voordeel van deze trai- ningsopbouw is tweeledig. Voor de jongere spelers bete kent samen trainen met wat oudere talenten meer weer stand, terwijl de trainers reeds in een vroeg stadium geïnformeerd raken over aan stormende talenten. De doorschuiving van lager naar hoger of zo men wil, jon gere naar oudere groep, ver loopt dan wat geleidelijker. Het gediplomeerd kader besteedt verder veel aan dacht aan de studiebegelei ding. Een gezonde geest in een gezond lichaam gaat nog steeds op en de combinatie studie en sport kan zodoende bijdragen tot een gezonde le venshouding. Bij de VC Vlissingen lopen de grootste talenten rond in het C1 - team van 12 en 13 jari gen. Dit elftal leidt in de Hoofdklasse C - junioren en heeft nu 5 wedstrijden met grote cijfers gewonnen. Er wordt een fris en aanvallend spelletje op de mat gelegd en zeer gemakkelijk gescoord. Nieuw is dat de technische leiding de nadruk legt op on derlinge coaching tussen de spelertjes, elkaar voortdurend stimuleren is het uit gangspunt. Vier spelertjes van dit elftal spelen in het Zeeuwse C- elftal, te weten Sjimmie Kik kert, Jaimy van Bloppoel, Mi chel Jonckman en Yvel Blokland. 3) Vlissingen 1 en niks anders! Michel bekende schoorvoetend: 1) Mijn start was de F-jes, van GPC, maar ik ben wel blij, dat ik het voorbeeld van mijn broer heb gevolgd. Die speelt nu in Vlissingen 2. 2) Er wordt zo goed getraind. 3) Alleen maar profvoetballer, voor Vlissingen 1 Aanvoerder Yvel moest in zijn beantwoording zelfs worden af geremd: 1) Vlissingen is veel leuker dan de andere verenigingen. Met al lerlei vriendjes begonnen we dus samen in de F-jes. 2) Er wordt veel op techniek ge traind. Jammer is het wel, dat we maar eenmaal op een gras veld mogen trainen en tweemaal op het Arodaveld. I.v.m. mijn schoollesrooster vond ik de ver deling maandag/woensdag/vrij dag - training ideaal. 3) Eerst mijn school goed afma ken, maar ik blijf voetballen bij Vlissingen. We kunnen de verrichtingen van dit talentrijke team zondag om 13.00 uur aanschouwen. Dan wordt namelijk een voor wedstrijd gespeeld, vermoede lijk tegen Zierikzee C1. Deze spelers gaven hun mening. V.l.n.r.: Jaimy van Bloppoel, Michel Jonckman, Yvel Blokland en Jimmie Kikkert. 1) Waarom voetbal je bij Vlis singen? 2) Wat vind je van de jeugdop leiding? 3) Welke ambities heb je? Sjimmie was vrij kort, maar erg duidelijk: 1) Door vriendjes via de F-jes. 2) Vind de gerichte keepertrai ning een goede zaak. 3) Einddoel moet zijn: prof, in Vlissingen 1! Jaimy gaf wat meer informatie: 1) Mijn moeder stuurde me naar de F-jes; gelukkig koos ze wel de juiste vereniging. 2) Driemaal per week trainen vind ik ideaal en er wordt echt leuk en hard getraind. Deze vier spelers waren bereid drie vragen op hun eigen manier te beantwoorden. verkrijgbaar bij CRUIJFF Walstraat 82, Vlissingen Scheldestraat 57 4381 RR Vlissingen Tel. 01184-16694 Ko*v w rote vutopen»P9 •2baSheVo'»ollenS,°"en synthetisch knop VcenU^'oeren.al Walstraat 113-117, VLISSINGEN 01184-12437 Scheldestraat 53 - Vlissingen s 14040 voor zelf verhuizen te huur: verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer verhuisdozen (ook te koop) inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" Paul Krügerstraat 312 Vlissingen GESPECIALISEERDE GROOTHANDEL VOOR HORECA- EN GROOTVERBRUIK IJS SPECIALITEITEN Trouwlustigen, verliefden en ver der iedereen die van goede sier houdt kan nog tot 31 oktober te recht bij juwelier Van de Ree in Vlissingen. In de winkel aan de Walstraat (hoek Lange Zelke) is tot dan een grote collectie trouw ringen te zien. Vrijblijvend kun nen verliefden kennis maken met de talrijke modellen, de symbo liek van eeuwige trouw. "Trouwplannen? Een unieke kans om de veelzijdige collectie met diverse unica's van dichtbij te bekijken", oordeelt de juwelier met ook zaken in Middelburg en Goes. En wie moe is bij het zien van zoveel weelde krijgt een kopje koffie aangeboden door ho tel/restaurant Britannia - Wa tertoren. De ring heeft een levensverhaal, net als het huwelijk. Al voor het begin van de christelijke jaartel ling schonk de Romijnse dichter Ovidius - overigens ook een hartstochtelijk minnaar - zijn ge liefde een ring vergezeld van tede re taal, die zijn ongeduldig ver langen weerspiegelde. "Gelukki ge ring. De handen van mijn ge liefde zullen beroeren... nu al ben ik jaloers op mijn eigen ge schenk", schreef Ovidius. Overigens was de ring ook van be tekenis voor de handel. Zakelijke transacties werden beklonken met het uitwisselen van ringen. En de stap naar trouwringen was dan ook geen schokkende; het sluiten van huwelijken was eertijds een zorgvuldig uitgekiende familie zaak, waarbij grote belangen op het spel stonden. In het begin van onze jaartelling kwam de trouwring in zwang. Aanvankelijk was het een eenvou dige ijzeren band, want goud was om religieuze motieven (ijdelheid) verboden. Gezien echter de sterke symboliek die werd toegekend aan de echtverbintenis, veroverde de gouden ring snel terrein. Niet de ijdelheid maar de intentie van liefde en eindeloze trouw verbond de harten met goud. Ringen en hun symboliek dus. Van de Ree in Vlissingen wil graag informeren en er bij vertel len welke, waarom en hoe de paartjes hun eigen harten middels het edelmetaal aan hun vingers kunnen verbinden. F.indelijk weer een theater voor de jeugd. In Vlissingen speelt name lijk Theater Eldorado 'Dag monster' in het Vestzaktheater op woensdag 28 oktober. De jeugd vanaf acht jaar kan er van genie ten. De voorstelling begint om 15 uur en duurt ongeveer zeventig minuten. 'Dag monster' is gemaakt naar een eeuwenoud sprookje, dat ma dame Laprince de Beaumont in 1757 schreef over een mooi meisje en een onooglijk monster. In deze bewerking spelen de drie actrices met elkaar het klassieke verhaal van het meisje dat door de vader aan het monster werd gegeven. De drie doen het met verve, maar merken dat het monster zich niet zo snel gewonnen geeft. Dan stap pen ze uit het spel en wisselen van rol en proberen aan hun lot te ontkomen. Maar er is geen weg terug. Toch groeit het drietal naar een ontknoping die hen sterk maakt, zo groot en zo klein als ze zijn. In het stuk worden spanning en tederheid samengebracht. Het is lieflijk, maar nooit zoet. Want tussen horror en poezie liggen de meest opwindende verhalen. Scene uit Dag momter''

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 9