799, EEN BEGRIP IN HERENSCHOENEN 199,- slagerij snel 10-50% korting PIERENS LEKKER VLEES ELKE DAG GOEDKOOP! VARKENSLAPPEN VARKENSBRAADSTUK VARKENSROLLADE DE SNELSTE FOTO-SERVICE GOED BEREIKBAAR! FOTO/VIDEO VERSCHOORE DUPLESSE BEHANG 14.95 REUZEFORMAAT OÓK MAAR 70 ct. KILO FOTO VERSCHOORE EPC ZEELAND m\ KAM sm INLIJSTEN 0PHEFFINGS UITVERKOOP VLEESFALEIS Kodak Express 0m m ALTIJD 'N KLEUR- VERGROTING 7n voor maar #U ct. Het ideale paar:0*f®*^ Takina ij I AF-210 SPAREN MAGERE MAGER MAGERE NAAR 0^ |H| KEUZE, II C WEER IN VLISSINGEN ad ver teren DE SPEELBOOM DE VLISSINGER Woensdag 21 oktober 1987 CHINON CHINON KLEURENFOTO'S (10x15) op mat of glanzend papier U betaalt alléén de goede foto's! Tokina ZOOM-OBJECTIEVEN 3,5 - 4,5/28 - 70 mm. Z99, 4,0 - 5,6/70 - 210 mm. 299,- AUTO-FOCUS ZOOM 70 tot 210 cm. mode komfort en kwaliteit. AUTOWASSERETTE AVIA Benzinestation de Muynck "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN •ttiliiPjitó voor vers naar uw eigen slager vrijdag zaterdag Malse DUNNE LENDE 500 gram 10.90 Magere HAMLAPJES kilo 11.90 Verse KIPPEBOUTEN kilo 6.25 RUNDERHART kilo PENS pond 4.90 1.00 Extra aanbieding (di. t/m do. 27-29 okt.) SCHOUDERKARBONADE kilo 7.90 RIBKARB0NADE kilo 9.90 HAASKARBONADE kilo 10.90 L 3MX93B natuurlijk...van uw slager bij: MELSE op alle artikelen PARFUMERIE Walstraat 1, Vlissingen 's Maandags de gehele dag, woensdagmorgen en donderdagmorgen gesloten. SCHOUDER 1090 UPPEN kiloI^. KIP- cordon|d3'Q95 BLEU HALFOM HALF GEHAKT R50 kuikenVo^Q95 BOUTENl^Toi O. SUCADE- 1Q95 LAPPEN kilo IÜ. SHOARMAVLEES OQR SCHENKEL AQR MET BEEN K|L0Ö?° SLAVINKEN 050 snuviorst boterhSiorst HET MEESTE VLEES VOOR HETM/N6TE6ELO. St. Jacobsstraat 19 Vlissingen HET HELE JAAR DOOR AKTIE! SPAREN VOOR LEUKE KADO'S POSTER8.50 GRATIS FILM ONTWIKKELEN! |k De snelste de beste VAKMAN BEHANG in diverse motieven per 10 mtr. rol van 26.95 voor de kortste weg naar de consument in DE^LISSINGER Speelgoedpaleis Bij aankoop van f 25,- of meer aan speelgoed "FISCHER PRICE" horloge t.w.v. f 39,95 r ap voor T 3,ÜD De originele "MY LITTLE PONY" normaal f 9,95 C AC nu I 0,93 EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN CP-7m Een razendsnelle spiegelreflex met motortransport {2Vi b.p.sec.) 3 belichtingsprogramma's en handbediening Groot LCD beeldscherm waarop alle informatie. Met 1.9/50 objectief excl. batt. of 40,— p. maand. waaiup alle Autofocus kompakt kamera. Stelt zichzelf scherp en flitst aut. bij te weinig licht, aut. filmtransport. AUTO GX Tele/wide, de gemakkelijkste kompaktkamer- a met tele en groothoek objectief. Aut. filminleg, filmtransport en terugspoelen. Ingebouwde flitser. Bij ontwikkelen en afdrukken van uw film op reuzeformaat.... 18 x 24 cm. Nieuwendijk 35-39. Vlissingen, (bij oude vissershaven) Tel 01184 - 12209 Ook op maandag-middag geopend. SCHOENMODES VLISSINGEN OUDE MARKT 20 TEL. 12764 Nieuwe TV!, videorecorder of stereoset? Doe-het-zelf. Voor slechts enkele guldens uw auto prachtig schoon. P. Krugerstr. 237, Vlissingen, tel. 19010 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 i>één groot bedrag op tafel, maar tijdelijk 'n lage huur v.a. 17,115 per week). altijd 100".. gratis service en garantie, dus nooil meer onver- wat hle peperdure reparaties. binnen enkele dagen hel beste van hel nieuwste gratis thuis geïnstalleerd automatisch eigendom zonder bijbetaling door uniek spaar systeem. Vrijblijvend informatie en demon stralie bij llw Favoriet-dealer: 40m m m «M Cinerent Scheldestraat 42 Vlissin gen (voor Walcheren). Ook 's avonds open. OEEBilb Hogeweg 138 01184 13971 VLISSINGEN St.Jacobistraat 3 01184-12670 van alle materialen verkoop van sierlijsten per lengte j Paspoortstraat 23, Souburg MALSE RUNDER- MET GRATIS KRUIDEN, |^||_Q a MET 5 GRATIS BROODJES, KILO wa KILO Ua OMTBlJTSPtK BU naar wuze 200 GRAM VLEES EN VLEESWAREN. HARDE GULDENS MDOFDELJGER DAN ELDERS JUCH Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat. i# vk43 FILMPJE (volop ruimte)!INLEVEREN FOTO'S KLAAR! Quality control service (Bij aankoop kleurenfilm) BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Paspocvtstraat 23. tel 61448. SOUBURG hypo-allergene Icosmetika voor de zeer gevoelige hui SCHOONHEIDSSALON AUGUSTIJN Btovrwnoan 14 W 14/92 CAFÉ-BAR-DANCING '"GAOfry DOtjCf' VIlMtlngiailraal 47-51to OoMt-Souburg tol. 01184-73962 Elk* dog happy hoar ran 17.00-19.00 na met pils toot 1... Wij lijn d* g.h.l. wNk geopend rem al 16.00 uur. Maandags gesloten. Scheldestraat 33 VAN AIIES MET MEESTE. VAN AllES HET MOOISTE Donderdag 22 t/m woensdag 28 oktober 1987 vrij. 23 De Lammerenburcht, Zuidbeekse- okt. '87 weg, BINGO. Toegang gratis. Org.: 19.45 u. De Lammerenburcht. vrij. 23 Clubhuis VC Vlissingen, Irislaan okt. '87 39, BINGO EN RAD VAN AVON- 2030 u. TUUR. Toegang gratis. Org.: Sup portersver. Rood-Wit. Vanaf 16.00 uur, De Piek, Hellebar- dierstraat 11-13, OPTREDENS VLISSINGSE JEUGDBANDS MET AANSLUITEND DISCO. Entree n.n.b. Org.: De Piek. za. 24 okt. '87 za. 24 okt. '87 2030 u. ma. 26 okt. '87 20M u. dL 27 okt. '87 20.00 u. wo. 28 okt. '87 14.00- 1530 u. Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, DE ZEEUWSE KOMEDIE SPEELT "DE VOSSEJACHT" VAN HUGO CLAUS. Kaarten a f 10,- zijn tel. te reserveren bij mevr. Bikker (65624) of verkrijgbaar 's avonds aan de zaal. Org.: De Zeeuwse Komedie. De Schuur, Middelburgsestraat 113, Oost-Souburg, PRIJSKLAVER- JASSEN. Entree f 3,50. Org.: Buurtver. Van Duyvenvoorde. Scheldekwartier, Van Dishoeck- straat, HET ZEEUWSE ORKEST EN HET ZEEUWS JEUGDOR KEST. Dirigent: Matthieu Meijs. So listen: Eelco Beinema (cello) en No na de Groot (viool). Programma: Mozart, Haydn, Vaughan Williams. Kaarten a f 12,50, CJP en Pas 65+ f 10,-, zijn vanaf di. 20/10 verkrijg baar bij de VVV Vlissingen en, in dien voorradig, 's avonds aan de zaal. Org.: Uit in Vlissingen. Club- en buurthuis Scheldebuurt, Verkuyl Quakkelaarstraat 95, OP TREDEN KINDERTHEATER FRANK EN DE VROLIJKE VRIEN DEN MET "HET BEESTENBAL" voor kinderen van 4 t/m 8 jaar. En tree f 1,-. Org.: Club- en buurthuis Scheldebuurt. wo. 28 okt. Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, '87 THEATER ELDORADO SPEELT 1530 u. "DAG MONSTER" VOOR KINDE REN VANAF 8 JAAR. Duur: 70 min. Geen pauze. Kaarten f 3,50 zijn vanaf di. 20/10 verkrijgbaar bij de VVV Vlissingen en, indien voorra dig, aan de zaal. Org.: Uit in Vlis- singen. TENTOONSTELLINGEN In de Openbare Bibliotheek Vlissingen, Lange Zelke 91, van 1 tot 24 oktober EEN TEN TOONSTELLING OVER GREENPEACE. Org.: Openbare Bibliotheek Vlissingen i.s.m. Greenpeace. In de Gevangentoren, Boulevard De Ruyter 1a, EEN TENTOONSTELLING VAN AQUARELLEN VAN DE EINDHOVENSE KUNSTENAAR JACK VREEKE. Geopend dagelijks van 12-14 en 17-21 uur, za. en zo. vanaf 17 uur. In Café Soif, Bellamypark, tot en met 4 novem ber, EEN TENTOONSTELLING VAN ETSEN VAN GUIDO ECKHART. In de Piek, Hellebardierstraat 11-13, iedere zater dagavond DISCO. In Club- en buurthuis Scheldebuurt, Verkuyl Quakkelaarstraat 95, - iedere woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur TIENERAVOND VOOR 12- TOT 15-JARIGEN. Entree f 1, - iedere zaterdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur SJOELCLUB VOOR 6- tot 16-JARIGEN. Entree f 1,—. Een ieder kan activiteiten en evenementen wel ke voor publiciteit via onze rubriek in aanmer king komen, uiterlijk vrijdag voorafgaan aan de verschijningsdag, opgeven bij de Stichting Vlis- sinaen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV VLIS SINGEN, tel. 01184-16874. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.800 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke. Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 3