A» bijzondere diensten of produkten deze pagina geeft u de ruimte Winnende wijnproevers gehuldigd in De Mug GERSTNER, EXCLUSIEVE TROUWRINGEN VERKRIJGBAAR BIJ VAN DER MADEN LEX FRIEDHOFF SERVEERT UITGEKIEND MENU IN STEAKHOUSE CH. DICKENS DE BEAUTYLOOK: EEN UNIEKE VONDST VOOR BRILDRAAGSTERS REPRO WALCHEREN VERGROOT IN VELE GEWENSTE FORMATEN realisatie informatie: Goudswaard Intertoys vernieuwd BIJ DEPA ZIJN KWALITEIT EN SERVICE GEEN HOLLE FRASEN HET KAN BIJ LAPORT IN VLISSINGEN CHARLES VAN DEN OOSTERKAMP Sabine maakt winnaar van wedstrijd bekend Florado's vervolg op stadhoudersfeesten Woensdag 21 oktober 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Er wordt weer meer getrouwd Q10, SUPERWAPEN TEGEN MOEHEID EN VEROUDEREN Haarstijl studio Roland DENKT AAN DE KLEINTJES Taarten met zelfbedachte verslering? Piet van der Maden zweert bij Gerstner. En dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Wat betreft verlo vingsringen - trouwringen zo u wil - besloot hij na lang wikken en wegen uitsluitend dit Duitse merk te voe ren, omdat het eenvoudigweg alles in huis heeft. "Standaard voeren we zo'n 150 modellen. En daar tussenin zijn legio mogelijkheden", legt de juwelier aan de Kleine Markt in Vlissingen uit. Regelmatig gaat hij naar de fabriek in Pforzheim om zich op de hoogte te stellen van de ontwikke liiliSÏ lingen. En die zijn er. "Want Gerstner. overi fS&xg gens één van de grootste WM in Duitsland, is een echte III" li trendsetterQua vormge- WMfë ving en fabrikage- techniek steken ze met kop en schouders boven g alles uit', vindt de Vlissin ger Van der Maden, wiens illll zaak al sinds 1897 in de Scheldestad is gevestigd. Importmanager, Carla In zijn boek 120 jaar jong, de praktische wetenschap van gezond 'langer leven' prijst prof. dr. J.G. Defares de werking van Q10. De Leidse anti- verouderingsspecialist noemt het een superstof, die voedingsenergie in de lichaamsbanen omzet in bio- energie. Amerikanen halen Q10 uit kalverharten. Ja panners winnen het uit de tabaksplant. Q10 is vrij te koop, maar nogal prijzig. Niettemin lijkt het een rage te wor den om dit co-enzym te gebruiken. Het is presta- tieverhogend (zonder nare bijwerking zeggen de ge leerden) en men kan er zeer oud mee worden. Q10 is een biologisch mo lecuul dat onder andere in onze lever wordt ge maakt. Het zet alle che misch opgeslagen energie in suikers en vetten om tot bio-energie, de stroom electrisch geladen mole culen die onder meer ons hart laten pompen, onze armspieren kracht geven, kortom alles laat bewe gen en functioneren. De vader van prof. Defa res blijkt een krasse 91-jarige te zijn die zijn vi taliteit dankt aan Q10. En dat de gebruiker ouder wordt toonde een labora toriumproef aan. Met Q10 ingespoten muizen werden - omgerekend in mensenjaren - tussen de 100 en 160 jaar oud. Q10 is verkrijgbaar bij: DROGISTERIJ PARFUMERIE SCHULTEENTIEMEBV {huis met de rode pilaren) LANGE DELFT 119- MIDDELBURG 01180-12507. Kinderen in een kapsalon. "Ze worden er vaak ver geten omdat ze huilen en niet stil kunnen zitten", zegt Roland de Wit van Haarstijl Studio Roland. In zijn zaak aan de Zusterstraat trachten hij en het personeel nu in te spelen op kinderen. "Want ze zijn gevoelig voor kleine dingen. Daar om geven wij beertjes en een berenvoorleesboek". Vertrouwen winnen bij de kleinste klanten dus. En het lukt nog ook, aldus een verraste kapper De Wit. "Wij proberen te be reiken dat het naar de kapper gaan voor de kin deren een feest moet worden. Tevreden kinde ren zijn immers toekom stige volwassen klan- Hepperle, stomtoevallig aanwezig in de Vlissingse juwelierszaak, legt uit dat de vaklui die bij de Duitse ringenfabrikant in dienst worden genomen zorgvul dig worden geselecteerd. "De meesten werken er al minstens tien jaar", weet ze. En: "Elke middag komt er een mevrouw naar het bedrijf om elke gefabriceerde ring zorg vuldig te controleren". Piet van der Maden neemt in het rijtje trouwringver kopers een aparte plaats in, vindt mevrouw Hep- perle. "Hij heeft directe contacten met Pforzheim en kan daardoor gunstig inkopen". Volgens de Vlissinger - er wordt ove rigens de laatste jaren meer getrouwd, stelt hij vast - is de prijs van dit exclusieve artikel daarom ook gunstig te noemen. De klanten behalen tus sen de f 225,— en f 1400,— voor een paar ringen. "Omdat de men sen de laatste jaren op zoek zijn naar iets aparts, komen ze vaak bij ons". Gerstner trouwringen zijn verkrijgbaar bij: JUWELIER VAN DER MADEN KLEINE MARKT 1 VLISSINGEN TELEFOON 01184-12605 Lex Friedhoff, de chef-kok van Steakhouse Charles Dickens in de Langeviele in Middelburg, is niet zo ver waand dat hij de klappen van zijn keukenzweep nooit en te nimmer zal verraden. Met plezier vertelt hij ons over zijn nieuwe menu dat de gastronomen onder ons zeker zal aanspreken. Het nieuwe menu bestaat uit uiensoep, vervolgens kalfsoester 'Henri' met ham en kaas en daarbij een geraffineerde room- prei. Als toetje serveert het Middelburgse steak house vanille-ijs met ad vocaat en slagroom, 'Coupe Georgette'. "Ik heb dit allemaal zelf ver zonnen", zegt Lex Fried- Wie bij Depa aan de Scheldestraat in Vlissingen ge reedschap wil aanschaffen hoeft niet te rekenen op een koopje. Althans niet in de zin van goedkope appa raten. Alles wat eigenaar Jos Dekkers inkoopt moet kwaliteit hebben. "Dat komt", legt hij uit, "omdat ik voornamelijk aan ondernemers in de bouw en in dustrie lever. Ze hebben daar niks aan de boortje van 68 gulden". ten", stelt Roland de Wit vast. De actie duurt 'zolang de voorraad strekt. Kinder knippen bij Haarstijl Stu dio Roland kost f 16,75. Roland de Wit waar schuwt de ouders die hun kinderen zelf knippen. "Dat gebeurt vaak omdat ze denken dat kinderen de kapper niet leuk vinden. Maar wij stellen vast dat ze juist stiller zijn bij de kapper. Vooral als hun va der er bij is". HAARSTIJL STUDIO ROLAND ZUSTERSTRAAT 31 MIDDELBURG TELEFOONO1180-14142 Kwaliteit dus. En daarom onderstreept de Scheldestraat-winkelier het puntje service in zijn zaak. "Want wie hier iets koopt, is verzekerd van een goeie service. We doen namelijk bijna alles zelf. Dus zeg maar als iemand hier een apparaat koopt waaraan na een half jaar iets mankeert, wordt het zo snel mogelijk gerepareerd in de eigen werkplaats binnen 24 uur. En als de reparatie niet onmiddellijk kan wor den uitgevoerd, krijgt de eigenaar zo lang een huur- apparaat". Jos Dekkers begon in 1984 een gereedschaps winkel op het adres Scheldestraat 35. Daar voor had hij drie jaar lang een klussenbedrijf in Westkapelle. Uit dat klus senbedrijf ontstond het idee om een gereed schapswinkel te begin nen. "Ik kluste voor aller lei ondernemers. Ik merk te dat daar behoefte be stond aan goed gereed schap. Met dat gegeven ben ik aan het werk ge gaan en zo ontstond deze winkel hier". Het klussenbedrijf bestaat overigens nog steeds. Het heet nu 'servicebedrijf'. Dit om de mogelijke smet van beunhazerij er af te houden. Klussen immers staat vaak voor beun- haaswerk. De naam Depa wordt voor elk onderdeel van de onderneming ge voerd. Het bedrijf bleef in zijn totaliteit groeien. Er zijn nu zeven mensen in vaste dienst. Wie met Jos Dekkers aan de praat raakt, hoort snel zijn bedrijfsfilosofie die de consument eigenlijk als muziek in de oren moet klinken. "We verkopen niet alleen, we helpen ook en adviseren. Kijk", en hij wijst naar de wand waar gereedschap keurig op hangt, "als iemand bij voorbeeld een ketting zaag nodig heeft, vraag ik altijd waarvoor hij die wil gebruiken. Op grond van het antwoord, adviseer ik bij de aankoop". Wat betreft gereedschap is dat niet alleen te koop bij Depa maar ook te huur. Jos Dekkers meent dat zijn bedrijf het grootste programma machines in de verhuur heeft in de wij de omtrek. Daarbij noemt hij een aantal zeer exclu sieve zoals CO-2-lasapparaten, een diamantcirkelzaag (te huur met een man er bij), een stroomagregaat, ket tingzagen en bijvoorbeeld een takel om de motor uit de auto te halen. Overigens: Depa staat voor Dekkers-Passenier, de namen van het echtpaar-eigenaren van de zaak. DEPA SCHELDESTRAAT 35 VLISSINGEN TELEFOON 01184 -15351 r Vooral vrouwen die aan een leesbril toe zijn worden er vaak mee geconfronteerd dat ze moeite hebben om hun make up aan te brengen. Vooral de lijntjes boven en onder de ogen keurig neerzetten wordt een pro bleem. Sinds kort is er een antwoord voor deze vrou wen, want er is dezer dagen de Beautylook op de markt gebracht die een werkelijke vondst mag heten. De Beautylook is een set van twee grote transpa rante kunststof loepen, die door middel van een zuignap heel eenvoudig op de spiegel van de bad kamer of de toilettafel kan worden bevestigd. Elke vrouw kan nu zonder bril Specialisatie, dat is één van de belangrijkste pijlers waarop ambachtelijke bedrijven zijn bedrijven zijn ge bouwd. Bakker T. Laport aan de Badhuisstraat in Vlis singen heeft dat goed begrepen. En daarom heeft hij zich toegelegd op het maken van bijzondere taarten met bijzondere, persoonlijke motieven. Wie de winkel binnenkomt ziet die taarten meteen liggen. Bij ons be zoek werden we verrast door smaakvol opgemaakte taarten met onder meer Bert en Erny, de helden uit Se samstraat. Taarten dus voor feestelijke gelegenheden of om cadeau te geven. aan het opmaak-karwei beginnen. De loepen hebben een sterkte van +2 respectie velijk 4 diotrieen en kunnen apart, maar ook achter elkaar (voor men sen met een grote sterkte) op het bevestigings systeem worden gescho ven. Het formaat is dus danig dat het hele gezicht goed is te zien (zie foto). Hoewel de zuignap een voudig is los te maken, zal deze in de praktijk een vast plekje op de spiegel krijgen. Het opmaken im mers is een dagelijks te rugkerend gebeuren. Bij de reeds bestaande make up-brillen wordt één van de glazen wegge- klapt, zodat de draagster slechts met één oog kan zien hoe het andere oog wordt opgemaakt. Bij de Beautylook is dit pro bleem overwonnen, om dat een bril eenvoudig weg overbodig is. Overi gens: de praktijk wees uit dat de Beautylook niet al leen voor de vrouwelijke presbyoop een uitkomst is. Ook menig man zal graag gebruik maken van de voordelen van dit inge nieuze product. Omdat deze welkome hulp bij de opmaak in een handige tas wordt gele verd, waarin genoeg ruim te is voor toiletspullen, is de Beautylook ook ge schikt om mee op reis te nemen. Immers: overal is wel een spiegel te vinden. Bovendien zijn de beide lopen voorzien van een handvat, waardoor ze - hoewel ze daarvoor niet bedoeld zijn - gebruikt kan worden als leesloep. De Beautylook Is verkrijgbaar bij: FOCUS OPTIEK NIEUWE BURG 9 MIDDELBURG TELEFOON: 01180-13248 hoff gelaten. En voor de keukenprinsen en prinsessen doet hij uit de doeken hoe ze voor vier personen zijn zelfverzon- nen menu kunnen klaarmaken. UIENSOEP: één liter bouil lon, één kg uien (fijnges neden en licht gebakken in olijfolie), één teentje knoflook en peper en zout naar smaak toevoegen. KLAFSOESTER 'HENRI': per persoon een kalfs oester van 150 gram ("Wij gebruiken 200 gram"). Deze bakken in boter en daarna ham en kaas er bovenop. Het dek sel moet op de pan om de kaas te laten smelten. Voor de saus heeft u 200 gram margarine nodig, 1 50 gram bloem, vijf dl bouillon en één fijngesne den prei. COUPE 'GEORGETTE': één liter ijs, een beetje ad vocaat over het ijs en daarna een flinke rozette slagroom. STEAKHOUSE 'CHARLES DICKENS' LANGEVIELE 20 MIDDELBURG TELEFOON: 01180-34605 "We hebben natuurlijk veel meer mogelijkhe den", legt de heer Laport in de ruimte achter de winkel uit. "Als basis hebben we 150 motie ven. Maar de klant kan ook zelf met een motief komen. En dan krijgen we de meest uiteenlopende voorstellen. In de meeste gevallen kunnen we de wensen van de klant uit voeren. Alleen een motief van een polaroid-kiekje kunnen we niet namaken Dat is te klem". Het procédé om kleurrijke taartversieringen te ma ken kwam uit Amerika overwaaien. In Vlissingen begon bakker Laport er twee jaar geleden mee. Zijn smakelijke creaties kregen snel bekendheid. Hij krijgt de meest uiteen lopende verzoeken. Een taart bij een geboorte bij voorbeeld wordt veelal versierd met een ooie vaar. Ook verzorgde La port eens de taarten voor een autobedrijf en voor een voetballer kwam er - uiteraard - een voetballer op te staan. "Maar als er aan me wordt gevraagd om zelf wat te verzinnen, doe ik dat ook. En zo kun je specialisatie combine ren met eigen creativiteit. Ik vmd het heerlijk om dit te doen". Grote formaten, kleine formaten. Het kan allemaal. En het leuke is: niet alleen aannemers, architecten of an dere beroepsgroepen uit de bouwwereld kloppen bij Repro Walcheren aan. Ook die zeventigjarige me vrouw uit Serooskerke die haar haakpatroontje niet meer kan lezen omdat het te klein is komt naar Hans Slikboer in de Nieuwstraat toe om het groter, voor haar leesbaar te maken. BAKKERIJ LAPORT BADHUISSTRAAT 56 VLISSINGEN TELEFOON: 01184-12510 In zijn winkel aan de Nieuwstraat in Middel burg vertelt Hans Slikboer honderduit over zijn zaak. Een half jaartje geleden begon hij voor zichzelf. Zijn toenmalige werkge ver, Ahrend bv zag de repro-afdeling niet meer zitten. De Middelburger wel; hij kende de cijfers. Niettemin breidde hij uit. Korte tijd nadat hij Repro Walcheren op zijn naam had gezet kocht Hans Slikboer een kopieer machine waarmee hij alle grote formaten kon ma ken. AO is het grootste met een afmeting van 118,9 bij 84,5 cm. Op die machine waar volgens hem veel vraag naar is, kunnen ook de afmetin gen 84,1 bij 59,4 cm (A1 en 59,4 bij 64 cm (A2) worden gekopieerd. Er kan zowel op wit als op transparant papier wor den gewerkt. Zakenlui en particulieren, ledereen heeft wel eens een klusje te doen voor Hans Slikboer. De hand werkpatronen noemden we al. En zo zijn er nog an dere dingen te bedenken waar een vergroting noodzakelijk is. "Bejaar denhuizen laten hier hun kleine patronen ver groten". Maar ook posters in diver se kleuren. En de mensen die thuis nog wel eens van die vergeelde tekenin gen hebben liggen die de moeite waard zouden zijn als de achtergrond helder der was. Voor Hans Slik boer geen probleem. "Ik maak er heldere afdruk ken van", belooft hij. Lichtdrukken is - althans voor een leek - vrij inge wikkeld procédé. Toch is het goedkoper dan ko pieeren. "Daarom wordt in de bouw waar vaak heel veel tekeningen op vrij groot formaat moeten worden afgedrukt, dit systeem gebruikt. En als mensen hun bouwteke ningen hier laten afdruk ken, worden ze automa tisch en gratis gevouwen op het voorgeschreven formaat", legt de jonge ondernemer uit. Een andere service die Hans Slikboer graag be kend wil maken is het in binden met plastic bin- druggen. Zo kunnen scrip ties of bijvoorbeeld reis verslagen op verschillen de kleuren worden over gebracht en er kunnen ook speciale plas tic hoezen in worden gestoken om stukken die niet mogen worden be schadigd te bewaren in een overzichtelijk hand boek. "Er is een aantal soorten omslagen. Ze kunnen worden geleverd met wit karton, hard plastic en transparant plastic". Terwijl hij deze tak van zijn bedrijf uitlegt, toont hij een voorbeeld waarin de mogelijkheden zijn opgenomen. "Men sen kunnen hier gewoon vrijblijvend informatie over krijgen", vertrouwt hij ons toe. REPRO WALCHEREN NIEUWSTRAAT 11 MIDDELBURG TELEFOON. 01180 27188 Afgelopen donderdag maakte de drie-jarige Sabine Kroonsberg de tweede winnaar van de najaarsac tie van Florado vanuit haar wan delwagentje bekend. Op het ant woordbonnetje in de bloempot stond de naam van Ven van Schijndel. Hij werd door de fili aalhouder van Florado persoon lijk de winkel binnengehaald om op de hoogte te worden gesteld van zijn winnaarsschap. Van Schijndel werkt namelijk pal te genover de bloemenzaak aan de Lange Delft. Hij wist echter met een te vertellen welke prijs hij zou kiezen: de plantenhon ter waarde van 150,—. Sabine en haar moeder werden in de bloemen gezet voor het bekend maken van de winnaar. Sabine kreeg zoals gebruikelijk bij deze actie ook nog een tas gevuld met surprises. Donderdag 22 oktober om 16 uur zal de derde trekking van de najaarsaktie plaatsvinden, ook weer door de jongste dan aanwezige klant in de winkel aan de Lange Delft. Florado houdt een najaarsactie waarbij de naam van de in een ad vertentie afgebeelde plant moet worden geraden. De advertentie verschijnt wekelijks in deze krant. De actie duurt tot eind oktober. De - overigens zeer geslaagde - Middelburgse Stadhoudersfeeslen krijgen een vervolg. In braai- tapperij De Mug in de Zeeuwse hoofdstad worden namelijk dins dag 27 oktober de winnaars van de toen gehouden wijnproeverij met prijzen behangen. Maar liefst 27 proevers in de kraam van De Mug bleken begin september wijnkenners te zijn. Feest in De Mug dus. Omdat het de laatste dinsdag van de maand is - dan wordt er in dit Middel burgse etablissement jazz gehouden- is er ook levende mu ziek. Maar er is rekening mee ge houden dat het publiek nu wat anders van samenstelling is en dat niet iedereen van jazz houdt. Hennie van Duinkerke treedt op, een zangeres die in staat is Tina Turner vlekkeloos te imiteren. De poppenspeler Joop van der Putten - hij trad op voor een veel koppig publiek tijdens de Stad houdersfeesten - is uitgenodigd om onder het toeziend oog van notaris mr. Leo Janse de Jonge de prijzen te trekken. Het feest in De Mug begint om 21 uur. *De poppenspeler Joop van der Putten "Het speelgoed is nu veel netter in de winkel gezet dan eerst. Toen stond alles heel dicht op elkaar. Nu is het veel mooier geworden". Zo reageren de 10- en 11-jarige klanten Salvatore en Heijmert op de verbouwing van Goudswaard Intertoys. Deze speelgoedzaak aan de Middelburgse Nieuwe Burg werd afgelopen donderdag heropend. Ook het echtpaar Goudswaard vindt de zaak nu veel overzichte lijker. "Het speelgoed staat voortaan groepsgewijs bij elkaar: spelletjes voor kinderen tot vier jaar in een stelling, het plastic speelgoed in een kast en bijvoor beeld de treinenhoek. In dezelfde ruimte staat nu nog meer speel goed dan vroeger". "Naast de zaak opnieuw indelen, hebben we in de tien dagen dat we gesloten waren nog wel het een en ander gedaan. Er is een nieuw plafond met een compleet veran derde verlichting aangebracht. Nu is alles wat in de stellingen staat veel beter zichtbaar. De eta lageruimte is veranderd en de ach teruitgang hebben we laten ver dwijnen. Daar hebben we nu een hele hoek met wandelwagentjes ingericht". Allerlei vernieuwingen dus, die het winkelen in een speelgoedzaak vooral voor de kind-klanten nog aantrekkelijker maakt.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 21