fijnproevers gevraagd $3D\Muzieküethebbers 5.90 slagerij snel o de snélste f0t0* puur service GOED BEREIKBAAR! llockpokf IN VLISSINGEN IS WEER starlifl FOTO VERSCH00RE %gWTlBanq&Olufeen IDAVAINE De Faam en worden DeVlissinger gelezen. FRANK THIELEN OPTIEK BRILLEN - KONTAKTLENZEN SPAREN ui: aankomend service-monteur m/v DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 Luisteravond op 16 oktober a.s RESERVEER TIJDIG BIJ ONZE AUDIOSPECIALISTEN voor vers naar uw eigen slager Donderdag Magere SPEKLAPJES kilo. vrijdag zaterdag Verse KIPFILET kilo 14.90 Magere SCHOUDERKARBONADE kilo 7.90 Malse RIBLAPPEN 500 gram 8.50 V JONGE KAAS kilo 9.75 y üEËÖlib L SMXM3 natuurlijk...van uw slager Tevens het adres voor uw BUITENLANDSE WORSTSOORTEN EN TRAITEURSGERECHTEN SALADESCHOTELS BORRELHAPJES EN KOUDE SCHOTELS PARKEREN FILMPJE DE STAD FOTO'S (volop ruimte) INLEVEREN IN... KLAAR! ALTIJD AKTIE! HET HELE JAAR DOOR! I POSTER8.50 ISPAREN VOOR LEUKE KADO'S (GRATIS ONTWIKKELEN! Nieuwstraat 53 WalstraatlOO tel. 12141 VLISSINGEN tel. 12673 81 meer ban 110 jaar fetoaliteit TER GELEGENHEID HIERVAN BIJ BESTEDING VANAF f 100 AKTIE LOOPT DE HELE MAAND OKTOBER E^VlIql EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN De snelste de bestel Voor een beperkte groep organiseren wij op 16 oktober a.s. van 20.00-22.OOuureen luisteravond in onze eeuwenoude gewelven waar u kunt genieten van perfekt geluid. Deze avond wordt verzorgd door een audiospecialist van Bang and Olufsen. Waarom noemen we ons zo graag B O dealer? Omdat niet iedereen dat kan zijn. 3 DAGEN LANG B &0 SHO „iet omgeard! een geluid Altijd e Nieuw.endijk 35-39. Vlissingen, (bij oude vissershaven) Tel.: 01184 - 12209 Ook op maandag-middag geopend. DE 42-87 Hogew«fl 138 01184 13971 VLISSINGEN St Jscobutrut 3 01184-12570 CV GASVERWARMINGS en LOODGIETERSBEDRIJF OOM8URGS SCMUITVIOT 21 MIDDELBURG Til 011.0 12330 DE TIJD HEEFT NU EENMAAL NIET STILGESTAAN. Onze mudellen mogen uil "de Ouwe Doos" zijn. qua lechniek zijn ze hypermodern en voorzien van de laatste technische vnufjes. Voor veilig komforl en ouderwetse gezelligheid. Door een hoog rendemenl zuinig mei gas. Door de verbelerde capaciteit royaal mei warmte. Voorzien van ultramoderne gaslechniek voor een ideale temperaluursbeheersing. OlID HOLLANDSE KOGELKACHEL Gezelligheid troef bij dit stoere, stijlvolle model. Meer warmte door verhoogde capaciteit. Nu met roestvrij stalen brander en verbeterde deursluiting. Accessoires: Koperen voetensteun en vloerplaat. Kapaciteit: 8000 kcal/u. Hoogte: 76 cm., breedte: 50 cm.: diepte: 50 cm., diam. pijpmond: 10 cm., afst. vloer/onderk. pijp: 60,5 cm. BRABANTSE TEGELKACHEL. Gloednieuw model. Met authentieke, geheel in gietijzer uit gevoerde stoof (vloerwarmle!) met daarin fraai beschilderde tegels. Voldoet ruimschoots aan de laatste hoogrendemenu- eisen. Kapaciteit: 7500 kcal/u. Hoogte: 81 cm., breedte. 54 cm., diepte: 74 cm., diam. pijpmond: 10 cm., afst. vloer/onderk. pijp: 69 cm. DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-. GAS-. CV - ELEKTRO- EN OAK BE DEKKINGSGEBIED. (Bij aankoop kleurenfilm) Uw official Rock port dealer KIK SCHOENMODE Kanaalstraat 47 Souburg Tel. 01184-61258 Lekker licht en heerlijk soepel. fftSKKSSl verrassende de,a«s. Stap met soepele tred het najaar in. Model 614 maat 40-46 KANS OP100.000, FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Nieuwe TV., v ideorecorder of stereoset? gi'-én groot bt-drag op lalcl. maar tijdelijk 'n latje huur (vu. 17.95 per week). altijd 11)0" gratis service en garantie, dus nooit nteer onver wachte peperdure reparaties binnen enkele daken het beste \an hel nieuwste gratis thuis kelnslalleerd. automatisch eigendom zonder bijbetaling door uniek spaar systeem. Vrijblijvend informatie en demon stratie bij l w Favoriet-dealer: Cinerent Scheldestraat 42 Vlissin gen (voor Walcheren). Ook 's avonds open. Donderdag 15 t/m woensdag 21 oktober 1987 do. 15 okt. Stedelijk Museum, Bellamypark 19, '87 DR. A.H. VAN DIJK HOUDT EEN 20.00 u. LEZING M.B.V. DIA'S EN STADS PLATTEGRONDEN. Thema: "Wat is er nog over van vesting Vlissin gen". Toegang leden gratis; niet- leden f 2,50. Org.: Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum. vrij. 16 okt. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- '87 weg, BINGO. Toegang gratis. Org.: 19.45 u. De Lammerenburcht. vrij. 16 okt. '87 20.00 u. De Schuur, Middelburgsestraat 113, Oost-Souburg, DISCUSSIE AVOND RACISME/FASCISME. Toegang f 1,50, kinderen tot 16 jaar f 1,—. Org.: 5 mei Comité Vlis singen. vrij. 16 okt. Buurthuis Scheldebuurt, V. Quak- '87 kelaarstr. 95, BINGO. Toegang gra- 20.00 u. tis. Org.: Scheldebuurt. za. 17 okt. Nollebos, KMS-CROSS. Org.: Ma- '87 rathon Atletiek. 12.30 u. za. 17 okt. Zaal open 19.30 uur, Sporthal De '87 Belt, Koopmansvoetpad, CON CERT NORMAAL. In het voorpro gramma: TISSUE. Kaarten f 15,— zijn in voorverkoop verkrijg baar bij o.a. Sjiep Vlissingen, Bar Américain Middelburg, Leo's Pla- tenbar Goes en de VVV Vlissingen. 's Avonds aan de zaal f 17,—. Org.: G. de Mey. ma. 19/di. Club- en buurthuis Scheldebuurt, 20/wo. 21 Verkuyl Quakkelaarstraat 95. Okt. '87 HERFSTVAKANTIE- 14.00 ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN 15J0 u. VAN DE BASISSCHOOL. Deelna me f 1,—. Org.: Scheldebuurt. ma. 19 t/m Dagelijks van 9.00 - 16.00 uur, vr. 23 okt. Speeltuin Vlissingen-Oost Irislaan, '87 DE SPORT- EN SPELVIJFDAAG- SE. Thema: Olympische Spelen. Bij slecht weer is er een uitgebreid binnenprogramma. Toegang leden f 0,50 per dag, niet-leden f 1,— per dag. Org.: Speeltuinvereniging Vlissingen-Oost/H.V. Olympus. wo. 21 okt. Houten School, Rembrandtlaan, '87 KLEDINGBEURS. Verkoop van 10.00 11. goed draagbare najaars-, winter- en kinderkleding. Tevens HAND- WERKBAZAR. Org.: U.V.V. Vlis singen. TENTOONSTELLINGEN In de Openbare Bibliotheek Vlissingen, Lange Zelke 91, van 1 tot 24 oktober EEN TEN TOONSTELLING OVER GREENPEACE. Org.: Openbare Bibliotheek Vlissingen i.s.m. Greenpeace. In de Gevangentoren, Boulevard De Ruyter 1a, EEN TENTOONSTELLING VAN AQUARELLEN VAN DE EINDHOVENSE KUNSTENAAR JACK VREEKE. Geopend dagelijks van 12-14 en 17-21 uur, za. en zo. vanaf 17 uur. In Café Soif, Bellamypark, tot en met 4 novem ber, EEN TENTOONSTELLING VAN ETSEN VAN GUIDO ECKHART. In de Piek, Hellebardierstraat 11-13, iedere zater dagavond DISCO. In Club- en buurthuis Scheldebuurt, Verkuyl Quakkelaarstraat 95, - iedere woensdagavond van 19.00 - 21.00 uur TIENERAVOND VOOR 12- TOT 15-JARIGEN. Entree f 1,—. - iedere zaterdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur SJOELCLUB VOOR 6- tot 16-JARIGEN. Entree f 1,—. Een ieder kan activiteiten en evenementen wel ke voor publiciteit via onze rubriek in aanmer king komen, uiterlijk vrijdag voorafgaan aan de verschijningsdag, opgeven bij de Stichting Vlis singen Promotie, Nieuwendijk 15,4381 BV VLIS SINGEN, tel. 01184-16874. B.V, Starlift nodigt sollicitanten uit voor de funktie van standplaats: Middelburg/ Vlissingen. Gevraagd LTSe VEV of MTS- elektro. Geboden: vakkundige opleiding, bestaanszekerheid, goed maand salaris plus ruime onkostenver goeding, dienstauto, dienst- telefoon, uitstekende sociale voorzieningen, reëele kansen om verder vooruit te komen. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan: service-afdeling t.a.v. de heer P. v.d. Meij Postbus 11, 2270 AA Voorburg. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.800 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Quality control service BADHUISSI HAAI 60 VLISSINÜFN 01184-14081

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 3