LEKKER VLEES ELKE DAG GOEDKOOP? 0.- f?5 25° 9?5 B5° fs&> X 6.49 esi DE KAASHOEK ADVERTEREN IS BEKEND BLIJVEN eva coiitnrcs Een kraanvogel voor 1000 jaar gezondheid en geluk.... MAGERE )95 KILO fa. M. Baljeu en Zn. DE STOMERIJ HOORT ERBIJ KORTE LAMMYC0AT VLEESFALBS DE MODEBAROMETER VOORSPELT: LAARZENWEER 995,- SUKADE- m OQn LAPPEN 1 Vs" KIP" NADES^v^Tl1 VARKENS ROLLADE kilo i RUNDER KOGEL- 500 1 BIEFSTUK gram 1 i VERSE WORST KIL0| VARKENS- fI HAASJES K|J! BUNDER- 500 BIEFSTUK gram JUCH- BURGERS KIL0 f mhSmsmh MÜbuAOE Japanse vouwkunst (origami) begint opmars in Zeeland Lydia Goedegebure, docente origami, gaat nog wèl het huis uit.... Deze week starten wij met de verkoop van compactdiscs. Aanbiedingen: NIEUW CD van MICHAEL JACKSON van f 39.95 voor f 34.95 Alle Elvis Presley CD's f 19.95 "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN KILO Ifc" KARBOi^ili CJ1 VI HET MEESTE VLEES VOOR HETMtNSTEêELÖ. tJ jacobs shoes 190.00 190.00 180.00 199.95 199.95 Kanaalstraat 1, Oost-Souburg COMFORTABEL MODIEUS TLQUA-RETTE" VAN CAMPENHOUT Uw kleding geïeinigd zo MOOI al de HERFST JONG BELEGEN BACON GEGRILDE HAM i°° QQ uit Frankrijk EVA COUTURE biedt een zeer grote keuze in mantels van vele Europese topmer ken. Ook korte jasjes, regenman tels, lammycoats etc. Deze week: 'n sportief model in zwart Populair Explosief Symboliek Scheldestraat 57 4381 RR Vlissingen Tel. 01184-16694 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-1 7919 VARKENS LAPPEN 95 MAGERE GEGWLLD E NAAR *euZE 100 GRAM VLEES BWUEESWREM HARDE GUÜDENSMDORDEUGER DAN ELDERS JUCH Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat. wkA2 Bij de talloze wijde, kuitlange rokken en de zwierige warme mantels voor deze winter, worden laarzen getipt! Laarzen op luchtige profielzolen of op kleine blokhakjes, waarop het uren plezierig gaan is. De belangrijkste kleuren: zwart, blauw en bruin! Rivant rocco leder zwart leder zwart en blauw leder zwart leder zwart en taupe leder zwart leer warm gevoerd brondy expresso 189.95 STOMERU Paul Krugerstraat 146-148 Telefoon 01184-19165 Vlissingen WATERBOMBASIS Neem een vierkant vel papier, ae (eventueel) gekleurde zijde onder. Volgens de mid- vouwen ...li i i i - r -* i i 2 Volgens de mid dellijn vouwen Volgens de dia gonaal vouwen Volgens de dia gonaal vouwen De waterbom- basis Duw de twee zij lijnen naar elkaar toe en sluit het model. KIKKER Vouw de waterbom. (Basisvorm) A 1. Vouw naar het midden gram law «F 'oo O AQ gram mm m w De speciaalzaak voor Unie-kaas, boerenkaas en buitenlandse kaas J. v. Noort, Scheldestraat 70, Vlissingen, 01184-18532 Scheldestraat 13, Vlissingen Tel. 01184-13296 Vouw naar het midden. Vouw eerst de punten C naar het midden eri vouw dan de punten D om. Daarna komt de zig zag vouw deze vormt een veer. Zet de pootjes Ide punten Dl iets recht, duw op punt E en laat los De kikker springt... I Onder de Bevelandse schooljeugd is "de kikker" op dit moment erg populair. Hoe het dier gevouwen moet worden, wordt in deze afbeel ding schematisch uitgelegd. Het dier kan echt springen. Iedereen veeI succes ermee! (Van een onzer redacteuren) KAPELLE - Vorige maand is Lydia Goedegebure begonnen met het vouwen van 1000 kraanvogels. De kraanvogel is in de Japan se cultuur het symbool van ge zondheid en geluk. Wie een ander een kraanvogel cadeau doet, wenst hem 1000 jaren van gezondheid en geluk toe. "Volgens de Japanse traditie mag je het huis niet meer uit, als je eenmaal begonnen bent met die 1000 kraanvogels. Maar ja, dat is in onze westerse maatschappij niet te volbrengen", zegt Lydia. Ook op veel Bevelandse scholen blijkt de symboliek van de kraan vogel erg bekend te zijn. Als een leerling ziek is, krijgt hij van zijn mede-leerlingen vaak het advies, om kraanvogels te gaan vouwen. "Dan word je weer gauw beter", is de gedachte er achter. De papieren kraanvogel en de Ja panse vouwkunst zijn kort na de Tweede Wereldoorlog hun tocht over de aardbol begonnen. Dat gebeurde door toedoen van het Japanse meisje Sadako Suzaki. Het meisje was het slachtoffer ge worden van de vreselijke atoom bom op Hiroshima. Ze hoorde tot de talloze ernstig gewonden. De overlevingskansen van Sadako waren gering, maar ze wilde niet sterven en ging dus kraanvogels vouwen. Om gauw beter te wor den. Ze haalde echter de 1000 niet.... Haar vrienden en vriendinnen wa ren verslagen. De vergeefs gevou wen kraanvogels lagen in een hoekje van de kamer op een hoop. Was dan alles voor niets geweest? Dat kon niet en dat mocht niet, vonden ze. Als de kraanvogels dan Sadako niet meer konden hel pen, dan misschien anderen. De vrienden en vriendinnen gingen dóór met vouwen. Ze vouwden niet 1000 kraanvogels, maar véle duizenden. De gevouwen kunstwerkjes wer den verkocht en van het geld wer den allerlei medische hulpmidde len gekocht voor de jonge slach toffertjes van de atoombom op Hiroshima. Bovendien verstuurden ze brieven naar groepen mensen in de hele wereld. Ze sloten een vouwvoor- beeld in en vroegen: "Vouw ook kraanvogels en verkoop ze óók". Er kwam uiteindelijk, na verloop van jaren, zoveel geld binnen, dat er geld overbleef voor een monu ment, dat nu te bezichtigen is in Hiroshima: een grot, waarin dui zenden slingers hangen, elk van 1000 gevouwen kraanvogels. Zo kreeg de Japanse vouwkunst ("origami") bekendheid in de westerse wereld. Intussen is echter die bekendheid overgegaan in po pulariteit. Ook in Zeeland wor den sinds vorig jaar origami- cursussen gegeven. En aan be langstelling geen gebrek Ook voor het a.s. winterseizoen staan in Kapelle, Middelburg en Arnemuiden weer cursussen voor beginners op het programma. In elke plaats worden deze winter 2 a 3 basiscursussen gegeven. Ze zijn allemaal al vrijwel volgeboekt.... Verder bestaan in Zeeland al 5 zg. vouwkringen (2 op de Bevelan- den, 3 op Walcheren). Een vouwkring is een groep van men sen, die na de basiscursus blijven samenkomen om hun talenten verder te "ontvouwen". De landelijke Origami Sociëteit Nederland telt na één seizoen in Zeeland al meer dan 100 leden. "We maken nauwelijks reclame voor origami", vertelt Lydia Goedegebure (zelf docente op 2 basiscursussen). "Kennelijk be wijst de Japanse vouwkunst uit zichzelf, dat het een geweldig fij ne hobby is. De belangstelling in Zeeland groeit in elk geval ex plosief". En als het nieuwtje eraf is? "Ik ben niet bang, dat het een mode gril is. Tot op dit moment blijft 90 tot 95% van de mensen, die zich aanmelden, ook daadwerke lijk bezig met origami. Er zijn nauwelijks afvallers". De grootste barrière voor elke hobby is de gedachte: "Dat is niks voor mij" of "Daar ben ik niet creatief genoeg voor". Bij origami ben je daar gauw over heen. Als je een blaadje kunt dub belvouwen, kun je aan origami beginnen. Als je het blaadje nóg eens vouwt, ben je al wat verder. En zo ga je steeds verder, steeds beter". "In de Japanse origami-kunst bestaat een bekroond ontwerp, waarbij je uit een vierkant pa piertje een zeilbootje kunt ma ken. Mooi en eenvoudig: zo be gint origami". In Japan is origami een verheven kunst, die met veel symboliek is omgeven. Het papiervouwen wordt beoefend in gezins-, familie-, school- en verenigings verband. Op feestjes, verjaarda gen en met Kerstmis wordt er pa pier gevouwen. Ook op de scho len wordt origami onderwezen. Op universiteiten wordt het 'geïn tegreerd in de wiskunde-colleges. Lydia Goedegebure heeft sinds haar "bekering" tot de origami al eindeloos veel voorwerpen gevou wen van tientallen verschillende soorten en kleuren papier, som mige machinaal bedrukt, sommi ge handgeschept. Kraanvogels, ballonnen, vliegtuigjes, bomen, dieren: het is routine voor haar geworden. Als ervaren "origamiste" (ze geeft in de regio ook demonstratie-sessies) zoekt ze nieuwe uitdagingen, zoals het ma ken van vouwvoorbeelden en vouwbeschrijvingen. Dan kunnen anderen haar kunstwerkjes namaken. Zo hangt in haar woonkamer aan de muur een ingelijste Zeeuwse boerin, gevouwen uit papier, in veel soorten en kleuren. Een Zeeuwse boerin op zijn Japans.... "Ik ben er nog niet tevreden over. De kap moet nog wat perfecter. Bovendien moet ze driedimensio naal worden: ze moet kunnen staan. Het probleem van model beschrijvingen is, dat je het model (als het eenmaal af is) heel lang zaam uit elkaar moet halen. Daarbij moet je dan op papier zetten, hoe je hem in elkaar ge vouwen hebt. Dat is moeilijk, hoor". Een schaar is overigens taboe bij origami. "Japanners gaan ervan uit, dat alles een ziel heeft, óók het vouwpapier. Daar knip je dus niet in. Dat is uit den boze. Alle kunstwerkjes worden dus zonder schaar gemaakt". *#4* ar* 9 S w Lydia Goedegebure met een zelfgemaakt, van papier gevouwen boompje. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met de Japanse vouw kunst origami is een "open vouw- bijeenkomst" in de Schouwburg in Middelburg, tegenover Minia tuur Walcheren. Wie alleen wil kijken, is welkom. Wie ook wil meevouwen. kan te gen 3 gulden wat papier kopen en in groepsverband meevouwen met een docent(e). De "open vouwbijeenkomst" is op zaterdag 17 oktober a.s. Ze duurt van 14.00 uur tol 16.00 uur. Informatie bij: mevr. Goedegebu re, tel. 01102-3207.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 16