r Consumentvriendelijk? Moeilijk van jezelf te zeggen mt C? Het nkeelart Scheldestraat Winkeliers halen 'Koopbewust Videospel' Mode om zelf te maken getoond in Brittania Drie dagen show voor muziekliefhebbers KANS OP REIS NAAR SPANJE Maand van de pijp Het Perron heeft nu ook video Marleen maakt winnaar Florado wedstrijd bekend Idee Meubel impregneert stoffen tegen vlekken Zeeuws veldloopseizoen begint nieuwe opzet Nieuw afslankapparaat bij biosthetiek Christian WISSELING VAN WACHT IN RABO DAUWENDAELE Middelburger krijgt gewicht Praktische kleding bij Weikoop DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 Rondjes rijden Boeiend vak FIRMA DERT VRAAGT FIJNPROEVERS WEEK VAN DE MANNEN BIJ LOUISSE KvK waarschuwt jn scharrelei-advocaat Kabinet Lubbers De meneren van de bank. Bij het Rabo-filiaal in de Middel burgse wijk Dauwendaele is sinds deze week een nieuwe me neer de baas: E.P. (Evert) Wisse. Hij volgt R.A. (Ruud) van Dongen op, die intern promotie heeft gemaakt en nu in Ou denbosch 'hoofd particulieren' heet. De 26-jarige Wisse staat nu geboekt als 'relatiebeheerder' voor Dauwendaele, hetgeen er op neerkomt dat hij de Raboklanten met raad en daad bijstaat en leiding geeft aan de vijf man sterke ploeg. Van Dongen (30) heeft dat 5,5 jaar in de Middelburgse wijk gedaan. Promotie voor beide heren dus. Daardoor een opgewekt gezel schap (later) in gesprek, maar vooraf nog even kennismaken met drs. C.L. de Hooge, de man die sinds begin september direc teur is van de Rabobank (met vijf filialen) in Middelburg. Vol gens de directeur gaat het bij de Rabobank om kwaliteit van de dienstverlening, permanent wer ken aan vernieuwen en verbete ren, persoonlijke service is héél belangrijk, de bank en haar me dewerkers moeten een plaatselij ke gehechtheid uitstralen en de bank ter plaatse moet zorgvul dig en zelfstandig werken. Met die achtergronden eist de Rabo bekwaam personeel aan te trek ken en waar nodig te scholen. Over plaatselijke betrokkenheid I I\0 Over gesproken. "Ik moet in 'zuid' nog maar eens een paar keer een rondje rijden om de straatna men te leren kennen", zegt Wis se na afloop van het gesprek met ook de scheidende Van Dongen er bij. Hij ziet het wel zitten, zo'n eigen kantoor. Hij kan er z'n ei kwijt. Vier jaar was hij vervangend relatiebeheerder en zat de helft van het jaar steeds in een ander kantoor in een Mid delburgse wijk. De andere maanden werkte hij in het hoofdkantoor en deed gewoon wat nodig was. Baliewerk bij voorbeeld, maar ook leningen. "Maar door een eigen kantoor heb je meer contact met je klan ten. Je kunt zaken die je hebt in gezet afwikkelen". Van Dongen - hij werkte zeven jaar bij de Middelburgse Rabo bank - heeft een bliksemcarrière gemaakt. De baan die hij nu krijgt zit tegen de plaatselijke top van O'udenbosch (Brabant) aan. Hij beseft: "Het is moeilijk om daar een eigen gezicht te ge ven aan het gebeuren". Ook in Middelburg kreeg hij snel een leidinggevende functie. Nog maar amper anderhalf jaar was hij in de Zeeuwse hoofdstad of hij werd relatiebeheerder in Dauwendaele. In Oudenbosch heeft hij vijftien medewerkers onder zijn hoede. Behalve goed werk leveren in de Middelburgse wijkbank schoolde hij zich voortdurend. De promotie die hij nu maakt past - zoals hij het zelf uitdrukt - in 'zijn eigen loopbaanplanning'. Het bankvak is boeiend, stellen beide heren vast. Het zijn niet alleen de droge cijfertjes van het geld, maar vooral het omgaan met mensen dat werken bij een bank zo interessant maakt. "El ke dag is er wel weer wat an ders", weet Van Dongen. "Het is beslist geen sleur. "Ieder mens heeft zijn eigen verhaal. En voor iedere klant die met een pro bleem komt is de oplossing an ders", vult Wisse aan. "En daarbij bouw je relaties op en krijg je een vertrouwenspositie. Vergeet niet: de bank is een be drijf dat een maatschappelijke en sociale functie heeft. Ieder een moet er naar toe". Volgens de heren Wisse en Van Dongen heeft de Rabobank een bijzondere functie. "Het is de enige bank die je in praktisch elk dorp tegenkomt. Ook in de wij ken is altijd wel een Rabobank te vinden". Volgens door direc teur De Hooge verstrekte infor matie is het marktbelang van de Rabobank in Middelburg groot; één op de twee Middelburgse ge zinnen en één op de drie bedrij ven in de hoofdstad doet op de één of andere manier zaken met de Rabo. "Dat zal onder meer komen omdat we gemakkelijk bereikbaar zijn", menen Wisse en Van Dongen. Consument vriendelijk? Beiden twijfelen. "Dat kun je moeilijk van jezelf gaan zeggen. Maar het staat in derdaad wel hoog in ons vaandel". Verhuizen naar Oudenbosch vindt Van Dongen geen pro bleem. Hij geeft toe ambitieus te zijn en dat zijn carrière volgens plan verloopt. Bovendien: hij is géén Zeeuw, komt uit Nijme gen, net als zijn vrouw, die in april een baby moet krijgen. Wel laat hij een aantal goeie kennissen achter met wie - zo hoopt hij - de contacten zullen blijven. v De heren Wisse (links) en van Dongen. Zaterdag 17 oktober wordt in de Scheldestraat een grootbeeld T.V.-scherm op een overdekt po dium geplaatst. Hier zal een spel worden gespeeld waar door mid del van video-clips van de deelne mende winkels, fragmenten aan het publiek worden getoond. Van tevoren wordt een selectie ge maakt tussende deelnemers zodat een kleine groep overblijft. Deze groep moet proberen de naam van de getoonde winkels en ande re fragmenten welke in de video voorstelling voorkomen, in goede volgorde te raden. Per spel is één winnaar. De geluk kige krijgt een volledig verzorgde 1 O-daagse reis naar Spanje aange boden. Naast deze hoofdprijs zijn tijdens dit spektakel nog tuinmeu belen, Adidas-sporttassen en veel andere prijzen te winnen. Medio november wordt in de Flevohof de finale van dit videospel gespeeld. Deze is bedoeld voor de winnaars van de 1 O-daagse reis. Zij maken een kans op één van de volgende hoofdprijzen: een Fiat Uno, panasonic-video of een Zi- bro Kamin (verplaatsbare ka chel). Het Koopbewust Videospel wordt tussen 10 en 17 uur gespeeld in de Vlissingse Schel destraat. Zeeverkenners - Op maandag 19 oktober, wordt in de Amstel- hal te Amsterdam de scouting- manifestatie 'Speel '87' geopend. Aan deze opening en voorafgaan de speurtocht nemen 10 zeever kenners van de jubilerende Lu- temgroep uit Middelburg deel. Het tijdschrift Neue Mode pre senteerde begin vorige week twee modeshows waarin herfst- en winterkleding om zelf te maken centraal stonden. Neue Mode or ganiseerde die show in samenwer king met het Delta Stoffenhuis uit Oost-Souburg en de Vlissingse Pfaff-naaimachinedealer He- melaar. De modeshow in het Vlissingse Britannia gaf een breed beeld van mogelijkheden op het gebied van de zelfmaakmode. De stijlen va rieerden van klassieke Engelse landhuisstijl tot Alpen-look en van actuele breimode tot avond mode. Ook bij de mode om zelf te maken beheersen invloeden uit ij zige en sneeuwwitte streken het beeld. Koelheid en strengheid wordt gevangen in de natuurlijke tinten van sneeuw, ijs en water. Bij al het wit, creme, blauw en zwart wordt warmte gegeven door pasteltinten en felle kleuren. Vooral geruite stoffen, gebreide truien en fluweel zijn de ingre diënten van deze folklorestijl: een mengsel uit het oude Rusland en Alpen-look. Patronen van de getoonde model len zijn beschreven in de Neue Mode uitgaven van september en oktober. Showbeeld tijdens de presentatie van Pfaff en Neue Mode en de stoffemvinkel Delta Stoffenhuis. Vrijdag 16 oktober houdt Firma Dert van 20 tot 22 uur een luister avond in de eeuwenoude gewel ven van de zaak aan de Vlissingse Nieuwendijk. Deze avond kan een beperkte groep muzieklief hebbers genieten van een perfect geluid wat verzorgt wordt door een audiospccialist van Bang en Olufsen. Geïnteresseerden kun nen hiervoor reserveren bij Dert, (tel. 01184 - 12209). De luisteravond is een onderdeel van de driedaagse Bang en Oluf sen show die op 15, 16 en 17 okto ber bij Dert wordt gehouden. De ze audio- en videoshow biedt mo gelijkheid tot genieten van een fantastisch beeld en geluid. De Deense producent van beeld en geluidsapparatuur, heeft de opvatting dat bij deze apparatuur een evenwichtige verhouding moet bestaan tussen techniek, be- dieningscomfort en vormgeving. Dit wordt door middel van de De Beocenter 9000 van Bang en Olufsen. nieuwste apparatuur tijdens de show duidelijk zicht-en hoorbaar gemaakt. Een voorbeeld waar de meeste nadruk opgelegd zal wor den is de Beocenter 9000. Dit is het nieuwste middelpunt van mu ziek. Een combinatie van radio, cassettedeck en compact disc- speler. Parfumerie Louisse aan de Walstraat in Vlissingen heeft de week van 19 tot en met 24 oktober tot 'week van de man' verheven. Huidverzor ging, scheren, geurtjes en de eigen salon staan centraal in die week. Op dinsdag d* 20e is er bovendien een speciale mannen verzorgingsavond, waar alles gezien, gevoeld en geproefd kan worden over de verzorging van de huid. Maxi maal twintig mannen kunnen die avond bezoeken. Wel effe van te voren aanmelden. De tabakspeciaalzaken in Neder land, verenigd in de Compaenen Tobacconists, houden in de maand oktober een 'Pijpen- maand'. Alles wat te maken heeft met pijp, pijptabak en de bijbe horende accessoires, staan deze maand meer dan gewoon in de be langstelling. De firma R.J. van de Waart, Segeerstraat 31 te Middel burg, is aangesloten bij de Com paenen Tobacconists en kan deze maand, nog meer dan gewoon, al de vragen op het gebied van het pijproken beantwoorden. Naast stripboeken: nieuwe, oude en hele oude, verhuurt 'het Per ron' sinds kort ook videofilms. De aandraagster van dit idee was Carolien Dingemanse. "Zij deed vroeger de videotheekbus. Een tijdje terug was ze op zoek naar ruimte voor de films", legt Hans Stoel, eigenaar van 'het Perron' uit. "Ik had hier toch nog ruimte over, dus ik vond het wel een goed idee". Het zaakje in de St. Janstraat in Middelburg bestaat nu uit twee delen. Bij het binnenkomen van de zaak ziet de klant eerst de stripboeken. In een apart vertrek zijn de videobanden te vinden. 'Het Perron is elke dag (behalve zondag) open. Hans Stoel doet zijn best om zijn winkel ook een paar avonden per week open te krijgen. Pauwenburg - De nota 'Pau wenburg' is behandeld op een ver gadering van het Wijkcomité Pauwenburg op 28 september. Het wijkcomité heeft in een brief aan woningbouwvereniging BASCO op deze nota gereageerd. Het comité steunt de suggestie het flatgebied van Pauwenburg te bestempelen tot stadsvernieu wingsgebied. Daarnaast stelt het comité vraagtekens bij diverse voorstellen in de nota en hoopt op een snel vervolg op deze nota. *De achtjarige Marleen in de Florado-winkel De acht-jarige Marleen kwam vo rige week donderdag precies om 16 uur bij Florado in Middelburg binnenstappen. Uit een met ant woordbonnetjes gevulde bloem pot trok zij wat beduusd de win nares van Florado's najaarsaktie: Gerda Wingerden uit Middel burg. Zij wordt beloond met een dagtocht naar de bloemententoonstelling- en vei ling in Aalsmeer of een bloemen bon ter waarde van 150, Ook Marleen viel in de prijzen. Voor het bekendmaken van de Waagmeester J.C.J. de Zwart en wijnhandelaar J.J. van Leersem. De Kamer van Koophandel in Middelburg heeft het kabinet Lubbers een motie gestuurd waar in staat dat het kabinet bij het uit brengen van de vierde nota over de ruimtelijke ordening rekening dient te houden met de huidige struktuur van Midden- en Noord- Zeeland en de perspectiefvolle ontwikkelingsmogelijkheden hiervan. In de motie wordt onder meer ge wezen op de werkgelegenheidscij fers van de regio die positief af steken tegen de landelijke cijfers en dat er in de concept-nota on voldoende ruimte wordt geboden voor verdere uitbouw van de re creatieve functies in de regio. Waagmeester J.C.J. de Zwart stelde vorige week het exacte ge wicht vast van de Middelburgse wijnhandelaar J.J. van Leersem op de 500 jaar oude Hekseweg te Oudewater. Vervolgens kreeg Van Leersem zijn gewicht 'uitbe taald' in dezelfde hoeveelheid ad vocaat. gemaakt uit verse schar releieren. Van Leersem was de enige die tij dens de onlangs gehouden Deli vin-vak beurs te Utrecht het juiste aantal scharreleieren raad de in een bak bij de stand van Er ven Warnink bv in Middelharnis, de grootste advocaat-producent van Nederland. Warnink introdu ceerde vorige maand als eerste ad vocaat uit de door de overheid ge garandeerde verse scharreleieren. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 ok tober wordt bij Weikoop aan de Kleverskerkseweg in Middelburg praktische kleding gepresenteerd. Getoond worden onder meer war me jacks, moderne regenpakken, veiligheidsschoenen en body warmers. Op vrijdag beginnen de modeshows om 16 en 19.30 uur, op zaterdag om 11 en 14 uur. Sinds kort heeft Idee-Meubel in Middelburg een speciaal apparaat voor het impregneren van bankstellen, stoelen en vloerbe dekking. Het impregneringsmid- del beschermt tegen vlekken. Pierre van de Hurck, eigenaar van de meubelzaak aan de Looi- erssingel, is razend enthousiast over dit artikel (Porei). "Nooit meer vlekken wanneer een stof waterafstotend is gemaakt, kijk maar". Nogal zeker van zijn zaak gooit hij een bekertje koffie over een lapje geïmpregneerde stof heen. "Allerlei huishoud- vloeistoffen zoals koffie, thee, wijn of wat dan ook, rollen als druppels van de stof af. De vloeistof blijft op de stoftliggen, het trekt er niet in. De vlek hoeft alleen maar even met een doekje afgedaan te worden". Zowel nieuwe als oude bankstel len kunnen bij Idee-Meubel be handeld worden. Nieuwe geïm pregneerde stoffen krijgen vol gens Pierre van de Hurck 'een gi gantische garantie'. *Pierre van de Hurck winnaar kreeg zij een grote bos bloemen en een tas gevuld met surprises. Donderdag 15 oktober om 16 uur zal de tweede trekking van de najaarsaktie plaatsvinden, ook weer door de jongste dan aanwezige klant in de winkel aan de Lange Delft. Florado houdt een najaarsactie waarbij de naam van de in een ad vertentie afgebeelde plant moet worden geraden. De advertentie verschijnt wekelijks in deze krant. De actie duurt tot eind oktober. Op zaterdag 17 oktober begint het Zeeuwse veldloopseizoen met de KMS cross te Vlissingen. F.r wor den deze winter acht veldlopen gehouden. Met een nieuwe opzet, waarbij de Rabobanken in Zee land gezamenlijk als sponsor op treden, wordt getracht het winter seizoen nieuw leven in te blazen. Door extra-prijzen wordt het veldlopen in de breedte gesti muleerd. F.r worden aan de in de uilslag voorkomende Zeeuwse atleten punten toegekend, die over maxi maal 6 wedstrijden worden geto taliseerd. Wie die daarbij hel hoogste puntentotaal in zijn/haar categorie behaalt is eindwin- naar/eindwinnares. De wedstrijden worden georgani seerd voor alle wedstrijdlicentie- houders van de KNAU vanaf C- pupillen (acht-jarigen) tot en met veteranen. Daarnaast is er ook voor de trim- en prestatielopers gelegenheid om diverse afstanden af te leggen, meestal op hetzelfde parcours als dat van de wedstrijd lopers. Het programma: zaterdag 17 ok tober KMS cross te Vlissingen, zondag 8 november Moerschans- cross te Hulst, zaterdag 5 decem ber St. Nicolaascross te Dom burg, zaterdag 19 december El- derschanscross te Aardenburg, zaterdag 16 januari Deltacross te Westerschouwen, zaterdag 30 ja nuari Braakmancross te Hoek, zaterdag 6 februari Galgecross te Vlissingen en zaterdag 13 februari Hoilandschehoevecross te Goes. Schoonheidsspecialiste H. Jere- miasse uit Middelburg bekijkt vol belangstelling het nieuwe Vitasan- afslankapparaat. Want zij gaat binnenkort klanten met dit appa raat behandelen. Ze knikt aan dachtig wanneer instructrice I. Dusee uit Goirle uitlegt waar di verse knopjes, cijfertjes en flikke rende lichtjes toe dienen. Vorige week dinsdag is bij bios thetiek Christian op het Damplein te Middelburg een nieuw afslank apparaat geïnstalleerd. Met dit apparaat kan een dieptewarmte behandeling worden gegeven, die tot resultaat moet hebben dat er vermindering optreedt van ge wicht en volume in bovenbenen, taille en buik. Deze behandeling gaat als volgt. Bovenbenen, heup en buik worden door middel van speciale verwarmingsbandages omspannen. Met behulp van een reguleringsapparaat wordt in deze bandages gedurende vijftig minu ten electro-thermische warmte verwekt, die op het lichaam een vochtige warmte teweeg brengt. Door die warmte van circa veertig graden treedt er een snellere vetstofwisseling op die achten veertig uur na de behandeling blijft doorwerken. De kuur bestaat uit tien behandelingen in drie weken en kost 350,—. "Het voordeel van deze methode is", zegt I. Dusee" dat je geen dieet hoeft te volgen. Wel moet je drie weken lang elke dag ander half tot twee flessen mineraalwa ter drinken. Dat is om de afvoer van het vet te bevorderen". Eige naresse van Christian, mevrouw H. Hament-Ewald, voegt daar aan toe: "De ervaringen van col lega's elders in het land zijn erg positief. Hoewel natuurlijk de re sultaten van persoon tot persoon verschillen, scheelt het na de kuur gemiddeld zo'n zes tot zeven cen timeter op bovenbenen taille en heup". *De dames Joziasse, Dusee en Hament-Ewald. t I

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 15