in Midden Zeeland Bambi in Alhambra Regisseur brengt Komedie op een ongekende hoogte Shakespeare dubbelzien in bioscoop en theater BLACK GOSPEL IN NIEUWE KERK 15 okt. t/m 21 okt. EXPOSITIE PODIUM FILM Yuppie manipuleert zich omhoog in 'The secret of my succes' 'La bamba' terug naar jaren vijftig Mai Tai en Time Bandits in veilinghal PREMIERE 'DE VOSSEJACHT' VAN CLAUS DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 oktober 1987 KINDER BOEKEN Oude Muziek door Hoogland Expositie als inleiding op reis langs scholen V y GEZIEN Fins sprookje over oorldg en vrede in Schuttershof GEBRUIKTE AUTO KOPEN GLOBE EN HET VENETIAANS CARNAVAL OFWEL: TURANDOT Do. 15 okt. t/m wo, 21 okt. KOUDEKERKE Toeristenkerk. 'Het ontstaan, le ven en werk van missionarissen in missielanden'. Wo. en do. 19.30 tot 21 uur en zo. tijdens de dienst vanaf 10 uur. MIDDELBURG Autobedrijf Goedbloed (Oost- perkweg 35). Defecte onderdelen en oorzaken. Tijdens openings uren garage. Balans 17 Ben Sleeuwenhoek, te keningen en gouaches. Vanaf za. Wo. do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van 11 tot 16 uur. Galerie l>auvillier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvil- lier en Wim Vader schilderijen, thema bloemen. Ma t/m za. van 9 tot 18 uur. Galerie Wim Vader (Gortstraat 48). Wim Vader, schilderijen: landschap, zeegezicht en abstrakt, ma. t/m za. van 9.30 tot 11.30 uur en 13.00 tot 17.00 uur. kunstuitleen (Kuiperspoort 22). In de vitrines sieraden van leden van de vereniging van edelsme den. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur, t/m za. Provinciale Bibliotheek (Kousteensedijk 14). Tekeningen en schilderijen van bewoners van het Jacob Roggeveenhuis. Ma. 17.30 tot 21 uur. Di. t/m vr. van 19 tot 21 uur. Za. van 10 tot 21 uur. Rabobank (Lange Geere 3). Leontien Tierolff en Hugo May- land met schilder- respectievelijk houtsnijwerk. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van drie Roose- velts: president Theodore Roose velt (1858-1919), president Fran klin Delano Roosevelt (1882-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt (1884-1962). Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kouseteensedijk 7). Tony van Schagen, schilderijen en etsen en Beatrice van Rheeden, keramiek. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur, t/m do. Vanaf vr. Jean Beining, draagba re objecten en Henny Schrijver, schilderijen. Zeeuws Museum (Abdij 4). 'Kunst als proces' een educatieve tentoonstelling. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur. Zeeuwse Bibliotheek (Kousteen sedijk 7). 'Zelden rust', ten toonstelling over vrouwenarbeid in Zeeland in de periode van voor de oorlog. Tevens 'Derde Wereld naderbij', foto's van Peter Pen- narts, vanaf za. Ma. van 17.30 tot 21 uur, di. t/m vr. van 10 tot 21 uur, za. van 10 tot 13 uur. Galerie 'De Wijnstock' (Bel- linkstraat) Tessa Braai, Han van de Broeke, Miems van Citters, Tie Hof, Henny Huser en Piet Rijken met schilderijen, brons- werken, aquarellen en keramiek. Do. en vr. 14 tot 17 uur. Za. 11 tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur, t/m za. OOSTKAPELLE Kasteel Westhove (Duinvlietweg 8). Han Koster, collages en schil derijen. Dagelijks van 11 tot 16 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestraat 26). De historie en het heden van Veere'. 'De aanleg van het kanaal door Walcheren', met reprodukties van de fotograaf Preuninger (ca. 1873). 'De conservering van de kerk'. 'Boerenwagens van de Zeeuwse Inspan'. 'Het ontstaan van het Zeeuwse kleilandschap'. 'De muskusrat en zijn bestrijding en schilderijen van Zeeuwse ama teur kunstschilders. Dagelijks van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 25). Ri- pollès, broekstukken en kanten mutsen van mevr. E. de Kam. Ma. 13 tot 17 uur, di. t/m za. 10 tot 17 uur. VLISSINGEN Bellamy 19 (Bellamypark 19). Hans de Ruijter, schilderijen. Di. t/m vr. van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur, za. van 13 tot 17 uur. Aanvang za. Gevangentoren (Boulevard de Ruyter IA). Jack Vreeke, aqua rellen. Dagelijks vana^ll uur. Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Veerboot Vlissingen-Breskens. Etsen van Guido Eek hardt. De Vergeten Balk (Nieuwendijk 17). Eva v.d. Lee, knipwerk, mandala's en spatwerk. DOS DER DAG 15 OKTOBER Canadees theater van The Pea- body Brothers met hun show "This show is more fun than sex", 't Beest, Goes, 21 uur. Die Jahreszeiten oratorium van Joseph Haydn uitgevoerd door het Westvlaams Orkest m.m.v. de koren Rundadinella en het W'est- vlaams Vokaal Ensemble, Con certzaal Middelburg, 20 uur. Seth Gaaikema met een try-out van zijn nieuwe one man show, Dorpshuis Wissenkerke, 20 uur. Turandot, familiespektakel door toneelgroep Globe, Schouw burg Middelburg, 19.30 uur. VRIJDAG 16 OKTOBER Concert van Stanley Hoogland, Kloveniersdoelen, Middelburg, 20.30 uur. Turandot, door toneel Globe, Schouwburg Middelburg, 19.30 uur. De Gentse Motorhead, Bar American, Middelburg, 21.30 uur. ZATERDAG 17 OKTOBER Voorstelling van Stichting Dansz, Schouwburg Middelburg, 20.15 uur. WOENSDAG 21 OKTOBER Kindercircus Hogerop, Dorps huis Wissenkerke, 14.30 uur. Macbeth, tragedie van William Shakespeare door toneelgezel schap De Tijd, Schouwburg Mid delburg, 20.30 uur. Evangelisatie-avond Baptisten gemeente Middelburg met het Anglical Voice Choir, Nieuwe Kerk (Groenmarkt) Middelburg, 20 uur. door Jan Smeekens In 1983 kreeg Anton Quintana voor 'De Bavianenkoning' de Gouden Griffel. Niet iedereen vond die bekroning vanzelfspre kend, maar nergens in het jury reglement staat dat de prijs alleen gegeven mag worden aan een boek dat alle lezers in een bepaal de leeftijdsgroep kan bekoren. Of zijn nieuwe boek DE VUUR- MAN veel lezers zal trekken? Wie er van genieten wil moet minstens dertien jaar zijn, van historische verhalen houden, niet opzien te gen 295 bladzijden en bereid zijn te verzinnen wat de schrijver on gezegd laat. De Vuurman speelt zich af in 1743 en de jaren daarna. Honger, kou, overstromingen en Franse plunderaars teisteren Limburg, dat ook nog door dieven, vage bonden en messetrekkers onveilig wordt gemaakt. Michiel van Ge leen leert de geheimzinnige Dujar- din kennen op dezelfe dag dat Dillenbourg, de beul van Aken naar Kerkrade komt. De lezer weet dat de drie elkaar niet meer zullen kunnen ontlopen. Dujar- din is van alles: sneldichter, goo chelaar, landloper, mogelijk zelfs Bokkerijder; in ieder geval iemand die met graagte de wereld in brand zou steken en op een af standje toekijken hoe anderen die buiten de wet staan de brand gaande houden. Het dringt aanvankelijk niet tot Michiel door dat Dujardin iets met hem voorheeft. Maar als hij gedwongen wordt mee te doen aan de nachtelijke overval en ver volgens door de Bokkerijders be vrijd wordt uit de kerker, beseft hij dat hij nooit meer vrij, maar voorgoed gevangen is. De keus tussen dood of medeplichtig is niet zo moeilijk. De Vuurman is een spannend, sprankelend geschreven en (zeker in het begin) intelligent gecompo neerd boek waarin Anton Quinta na de lezer alle gelegenheid geeft zich evenveel in te spannen als hij zelf deed aan zijn bureau. Naar het einde toe zakt het boek lang zaam maar zeker in. De schrijver verliest zijn greep op de vorm die hij koos en de toon van het hoofdstuk De Groeve roept zelfs de gedachte aan een tweede auteur op. En waarom Anton Quintana in het laatste hoofdstuk Michiel van Geleen zo'n "hu maan" einde gunt, is mij een raadsel. Hij had een gruwelijker dood "verdiend". Nu blijf je als lezer met het vreemde gevoel zit ten dat je je kwaad hebt gemaakt over de dood van die andere suk kelaars van bandieten, maar dat de terechtstelling van de hoofd persoon met wie je zo hebt meege leefd, je koud laat. "Dat is in 'De Bende van Jan de Lichte' van Louis Paul Boon wel anders. I)c vuurman door Anton Quintana. Uitgeverij Van Goor, Amsterdam. Prijs 25.—. *Stanley Hoogland speelt in de Herfstcyclus oude muziek werken van onder anderen Weber, Schubert en Beetho ven op de Zierer Vleugel uit 1820 (in het bezit van de werk groep muziek van het Zeeuwse Genootschap). Hij doet dat op vrijdag 16 oktober in de Kloveniersdoelen, aanvang 20.30 uur. Alhambra theater, Coosje Bus- kenstraal 144, lel. 01184-12260 Grand theater Goes, Singelslraal SA, (el. 01100-15165 Filmtheater Meccano, Pauw- poort 3, tel. 01180-33414 (reser veren alleen lussen 19 en 20 uur) Filmtheater Electro. Markt 79 lel. 38900 Schuttershoftheater, Schutters hofstraat 1, lel. 13482 Bibliotheektheater, Kousteense dijk 7, lel. 01180-30235 DONDERDAG 15 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'The se cret of my success' 20 uur. Al hambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 20 uur. Grand Theater Goes 'Robocop' 20 uur. Electro Middelburg 'La Bamba' 19.30 en 21.30 uur. Schutters hoftheater Middelburg 'Speriamo chc sia Jemmina' 2030 uur VRIJDAG 16 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'The se cret of my success' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Ro bocop' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg 'La Bamba' 19.30 uur. 'Zoeken naar Eileen' 21.30 uur. Schuttershoftheater Mid delburg 'Speriama che sia femmi- na' 20 uur. 'Sleepwalk' 22.30 uur. ZATERDAG 17 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'Bambi' 14 uur. 'The secret of my success' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Een avontuurtje met een staartje' 14 uur. 'Robo cop' 19 en 21.30 uur. Electro Middelburg 'Crocodile Dundee' 14 uur. 'La Bamba' 19.30 uur. 'Zoeken naar Eileen' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg 'Pessi en Illusia' 14 uur. 'Speria mo che sia femmina' 20 uur. 'Sleepwalk' 22.30 uur. ZONDAG 18 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'Bambi' 14 uur. 'The secret of my success' 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 14, 19 en 21.30 uur. Grand Theater Goes 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Robocop' 19 en 21.30 uur. Electro Middel burg 'La Bamba' 14 en 19.30 uur. 'Zoeken naar Eileen' 21.30 uur. Schuttershoftheater Middelburg 'Pessi en Illusia' 14 uur. 'The Dresser' 20.30 uur. MAANDAG 19 OKTOBER Alhambra 1 Vlissingen 'Bambi' 14 uur. 'The secret of my success' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Robocop' 20 uur. Electro Mid delburg 'Crocodile Dundee' 14 uur. 'La Bamba' 19.30 en 21.30 uur. Schuttershoftheater 'Sleep- walk' 20.30 uur. DINSDAG 20 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'Bambi* 14 uur. 'The secret of my success' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills cop 2' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes 'Een avon tuur met een staartje' 14 uur. 'Robocop' 20 uur. Electro Mid delburg 'Crocodile Dundee' 14 uur. 'La Bamba' 19.30 en 21.30 uur. Schuttershoftheater 'Sleep- walk' 20.30 uur. WOENSDAG 21 OKTOBER Alhambra I Vlissingen 'Bambi' 14 uur. 'The secret of my success' 20 uur. Alhambra II Vlissingen 'Beverly Hills Cop 2' 14 en 20 uur. Grand Theater Goes 'Een avontuur met een staartje' 14 uur. 'Robocop' 20 uur. Electro Mid delburg 'Crocodile Dundee' 14 uur. 'La Bamba' 19 en 21.30 uur. Schuttershoftheater 'Pessi en Il lusia' 14 uur. 'Sleepwalk' 20.30 uur. Onder de titel 'Kunst als proces' heeft het Zeeuws steunpunt een expositie samengesteld, die een reis langs het onderwijs in de pro vincie moet maken. Als opmaat voor deze educatieve expositie zijn werken van de beeldende kunstenaars Marinus Boezem, Wies de Bles, Jan haas, Joop Dam, Ineke Otte en Piet Diele- man te zien in het Zeeuws Mu seum. Nog tot en met 5 november is deze expositie te bekijken. Het museum is van maandag tot en met zaterdag geopend tussen 10 en 17 uur. I)e door Walt Disney geprodu ceerde tekenfilm Bambi draait tij dens de matineevoorstellingen in Alhambra in Vlissingen. Het ver haal gaat over de gevaren waar aan een jong hertje wordt bloot gesteld, kort na zijn geboorte. De film is helemaal Nederlands gesproken. In Goes (Grand Theater) draait tijdens de extra matineevoorstel lingen de film 'Een avontuur met een staartje'. Het mooiste is de apotheose. Nee. Geen verraad van de in houd, maar mooi is 'ie. Het is de kroon op het toneelstuk 'De Vossejacht' waarin regisseur Willem Huybreghs de snaaks heid heeft kunnen leggen die hoort in dit werk van Hugo Claus. Het compliment voor dit van oorsprong midde leeuws stuk geldt overigens niet alleen de beroepsman Huybreghs. Ook de spelers van de Zeeuwse Komedio hebben getoond dat vijftien jaar ama teurtoneel in Vlissingen resul taat oplevert. Afgelopen zater dag ging 'De Vossejacht' in première. Een volle zaal ge noot ruim twee uur lang. En ondanks wat kleine kantteke ningen was iedereen in de oer gezellige uitspanning van het Vlissingse Vestzaktheater na afloop gul met complimenten. Maar Huybreghs had het ook al aangekondigd bij de presen tatie. 'Dit is één van mijn lieve lingsstukken'. De leden van de Zeeuwse Komdie wilden hem graag volgen. En dat was ko ren op de molen van de regis seur. Wie het resultaat heett gezien zaterdag, zou kunnen aannemen dat Huybreghs een daad heeft willen stellen, tonen dat hij meer kan dan alleen amateurs een gezellig avondje repeteren en spelen bezorgen. Spelers, decor en costuums, het was om er je vingers bij af te likken. Hoofdrolspeler Ed van Reij- mersdal (Volpone) voelde zich duidelijk in zijn element. Hij hield zijn spelplezier in toom en gaf daarmee de zwaarwich tigheid aan de rol die ze be hoort te hebben. Naast hem Tom Roovers. Hoewel hij de sluwheid van Mosca niet altijd overeind wist te houden, ver laagde hij de adviseur van de steenrijke Volppne niet tot een typetje. Beiden hielden schitte rende dialogen. Weliswaar speelde de persoonlijke on deugd het duo zo af en toe wat parten, maar dat was niet echt hinderlijk. Een pluim verdie nen ook Piet de Heus en Mientje de Leeuw. Het tweetal kwam zeer geloofwaardig over op de zaal als aasgieren, die uitsluitend het bezit van Vol pone voor zich opeisten. Ook Volpones dochter Nana (An- nelies Anthonisse) deed mee aan de niveauverhoging van de Zeeuwse Komedie. Wil Koelewijn kwam pas na de pauze in actie. En wie 'De Vos sejacht' niet kende en zich af vroeg waarom deze rasspeelster nog niet was gesig naleerd kreeg onmiddellijk antwoord. Alleen zij is in staat een rol te spelen als die van de oude en manzieke Prinses Ma rina. Eigenlijk stak de grime die de prinses meekreeg hele maal af bij die van de anderen. Het leek eerst wat overdreven. Maar -en ook hier leverde de regisseur een gewaagd maar geslaagd aandeel- de dame ver hief zich zelf ook boven dege nen met wie ze noodgedwon gen in contact kwam. En dan mag ze zich als prinses ook on derscheiden, hetgeen Koele wijn prachtig neerzette. 'De Vossejacht' van Hugo Claus gespeeld door de Zeeuwse Kome die met Fd van Reijmersdal, Tom Roovers, Annelies Anthonisse. l i ne van Kooien, Piet de Heus, Mientje de I.eeuw, Ben Tuppert, Aslrid Koster. Kees de Rijcke, Wil Koelewijn, Peter Kramer, Ray Hersevoort, Janny Peters en Marie Louise de Jonge. Regie Willem Huybreghs. Op de volgende data is dit stuk van Hugo Claus te zien in het Vlissingse Vestzaktheater: 24 oktober, 7, 14 en 28 november, 12 en 19 december, 9 en 23 januari en op 6 februari. Macbeth, Hamlet en Othello, drie Shakespeare-klassiekers zijn dit seizoen zowel in de Middelburgse Schouwburg als in het Schuttershoffilmtheater te zien. Daags na de toneelvoorstellin gen toont de Stichting Filmtheaters Middelburg een filmversie van het betreffende stuk. "We hadden vorig jaar al plan nen om eens iets samen te doen met Uit in Zeeland", vertelt Leo Hannewijk, direkteur van de Middelburgse filmstichting. "Al leen werden toen die ideeën nooit ingevuld en nu wel. Toen we het programma van het theatersei zoen 1987/88 in handen kregen, zijn we gaan denken hoe hier het beste op ingespeeld kon worden. Uiteindelijk is het Shakespeare geworden". De Shakespeare-voorstellingen worden door drie toneelgroepen gespeeld die onderling sterk uit- Voor de jeugd vanaf acht jaar draait het Schuttershof in Middel burg dit weekeinde en volgende week woensdag 'Pessi en Illusia', een Finse film van Heikki Parta- nen. Het is een sprookje over oor log en vrede, waarin de fee Illu sia, een kind van het licht, en de trol Pessi, een kind van de aarde, de hoofdrollen spelen. Een Finse legerkapitein schreef dit sprookje voor zijn kinderen in 1945. Shakespeare eenlopende bedoelingen hebben. Zo is er een eigenzinnige versie van Macbeth door toneelgroep De Tijd, het Raam Teater speelt een eigentijdse Hamlet en er is de wat traditionelere aanpak van Othello door Toneelgroep Globe. Niet alleen toneelregisseurs maar ook filmmakers hebben zich door Shakespeare laten inspireren. Filmregisseurs als Polanski, Ko- zintsev en Zeffirelli maakten hele persoonlijke visies op achtereen volgens Macbeth, Hamlet en Othello. Scene uit Macbeth, gespeeld door De Tijd, het toneelgezel schap uit Antwerpen. Een bepaald verhaal kan in ver schillende versies worden verteld. Dankzij de samenwerking tussen de Stichting Filmtheaters Middel burg en Uit in Zeeland kunnen de In 'The secret of my succes', met Michael J.Fox en Helen Slater in de hoofdrollen, is een net afgestu deerde yuppie van plan promotie te maken in New York. Zijn moe der dringt er op aan dat hij naar zijn oom gaat, die hem vast en ze ker aan een baan kan helpen. Dat lukt. Op de postkamer van een multinational krijgt hij werk. De film draait deze week in Al hambra. Bij het rondbrengen van de post ontdekt hij dat een directeur ont slag heeft gekregen en niet meer 2al worden vervangen. Hij besluit die plaats te gaan innemen. Dolle verkleedpartijen volgen elkaar op, maar het is de moeite waard. Want juist op die post krijgt hij de informatie die hij nodig heeft om hoger op te komen. Hij praat op directieniveau en tracht met nieuwe ideeën de vastgeroeste principes van de directie te veran deren. Na talrijke manipulaties heeft de yuppie succes en krijgt de baan van directeur die hij zo am bieerde. media film en theater naast elkaar worden gezet. Macbeth is het eerste stuk van Shakespeare dat in de Middel burgse Schouwburg wordt ge toond op woensdag 21 oktober, een dag later de film. Het betreft een versie van Roman Polanski. Als opmaat voor Macbeth draait het Schuttershoftheater op zon dag 18 oktober 'The Dresser' van Peter Yates met Albert Finney als een uitgebluste Shakespeare- akteur. De volgende voorstellingen met een dag later de film zijn: Hamlet - vrij dag 29 januari en Othello - donderdag 21 april. Miskoop van de Maand, Wrak van de Weg; het zijn ervaringen waar geen enkele koper van een gebruikte auto graag mee te ma ken krijgt. Toch worden dagelijks vele kneusjes door sluwe verko pers voor veel te veel geld aan nietsvermoedende consumenten verkocht. Dat de aanschaf van een gebruikte auto toch niet zo'n riskante zaak hoeft te zijn, valt te lezen in de onlangs verschenen koopgids van Welke over ge bruikte auto's. Op positieve wijze wordt de lezer op weg geholpen bij een verantwoorde aanschaf van een gebruikte auto. De gids geeft uitgebreide infor matie over de voordelen van ge bruikt kopen, de kostenfactor, de juiste financiering en verzekering. Daarnaast worden vragen beant woord als: Hoe zit het met de ga rantie? Wat zijn betrouwbare ver koopadressen? Wat kan ik aan een auto zelf keuren en waar moet ik dan op letten? Daarnaast wordt in deze gids ingegaan op nut of nutteloosheid van accessoi res en ook welke soort brandstof voor welk type rijder het meest geschikt is. Maar een koper of verkoper van een gebruikte auto wil natuurlijk het liefst weten wat een bepaald type van een bepaald bouwjaar nog waard is. Daarvoor zijn in deze gids uitgebreide merk- overzichten opgenomen, met daarin de gemiddelde gebruik- prijzen van de meeste autotypen uit de periode 1982 t/m 1986. Handig is ook de wegenbelasting tabel die in dat overzicht is op genomen. Deze nieuwe editie van de Welke- gids Gebruikte Auto's is een on misbare hulp voor iedereen die aanschaf of verkoop van een ge bruikte auto overweegt. De gids kost 4,95 en is in elke tijdschrif tenwinkel verkrijgbaar. Wie de sfeer van de jaren vijftig wil proeven kan deze week in de Middelburgse bioscoop Electro terecht. Daar speelt La Bamba van Luis Valdez. In de film wordt ragfijn uit de doeken gedaan hoe het korte artiestenbestaan van Ri chie Valens verliep, overigens pre cies zoals hij dat altijd al had ge droomd. Er was eens een schooljongen, Ri- cardo Valenzuela genaamd, van Amerikaans-Mexicaanse huize. Die jongen was gek op zijn gitaar. Hij had een moeilijke broer en een vriendinnetje die van haar va der niet met hem mocht omgaan. Hij stortte zijn liefdesverdriet uit in een liedje 'Donna', dat ineen mum van tijd een hit werd. Het zelfde gebeurde met 'Come let's go' en 'la bamba'. Hij ging echter pas zingen nadat hij met zijn broer in een Mexicaans bordeel was geweest en eindelijk toegaf dat hij Mexicaans bloed had. Hij was ook nog maar acht maanden onder contract toen hij - samen met Buddy Holly en The Big Bop per - in een sportvliegtuigje neerstortte. Het is een wat overdreven ver haal, constateert een recensent. Wie het als scenario voor een film zou hebben aangeboden zou voor gek verklaart zijn. Maar het is geen verzonnen verhaal, het is een waar gebeurd verhaal. En dat maakt het uiterst realistisch. Het fenomeen Richie Valens zou ze ker nog meer hits hebben ge maakt als hij niet zo tragisch zou zijn gestorven. Wie van popmuziek houdt, kan zaterdag 14 november terecht in de Veilinghallen in Goes. Daar treden die avond de formaties Mai Tai (20.30 uur) en Time Ban dits (22 uur op. Tussendoor kunnen de toeschouwers genieten van de dolkomische Belgische presentator Geert Hoste, die nu ook in Nederland furore maakt en over wie wordt gezegd dat hij binnenkort een eigen tv- programma krijgt in Hilversum. Peter de Jonge uit Goes heeft de ze - zoals hij het noemt - 'Pop party' georganiseerd. "Ik wil goe de artiesten in Zeeland laten op treden", legt hij uit. "Dat is mijn doel. Als ik de eerste keer quitte speel, ben ik tevreden en heb ik een goeie basis en het vertrouwen om verder te gaan". De Goesenaar De Jonge is een kenner van de popmuziek bij uit stek. Hij nodigt niet zomaar een 'formatie uit. Van Mai Tai en Ti me Bandits weet hij zeker dat het rasartiesten zijn die uitstekende live-acts in hun bagage hebben. Maar hij beseft ook dat wie kwa liteit eist, er ook aardig wat dui ten voor moet neertellen. "Ik denk dat de mensen die komen voldoende uitstraling hebben om de veilinghallen op z'n kop te zet ten. Figuurlijk dan...". *Het Angelic Voice Choir treedt op tijdens een evangelisatie avond van de Baptistengemeente Middelburg op woensdag 21 oktober in de Nieuwe Kerk. Wie van Black-gospel houdt, kan die avond zijn of haar hart ophalen. Ook de brassband van het Leger des Heils verleent medewerking. Het begint om acht uur. Het publiek zal het gevoel hebben terecht gekomen te zijn in een groot venetiaans Carnaval. Het laat zich zeker meeslepen door de Venetiaanse gewoontes en eigenaardigheden, de droombeelden, de rijkdom van de kleuren, de maskerades, kortom het spektakel. Dit denkt de Italiaanse regisseur Giancar- lo Cobelli. Globe komt donderdag de 15e en vrijdag de 16e naar Middelburg om Turandot, want zo heet het stuk, uit te voeren. Het begint telkens om 19.30 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11