UITNODIGING camcorder show BL0EMENAKTIE VERBOOM PROBEER UIT! EEN FABER HAARD IS GOUD WAARD POSTER IDAVAINE BTULLcMAAR Top 3 leutel choenmakerij ADVERTEREN BIJ DE FAAM - DE VLISSINGER ZIT U GOED Kodak Express FOTO VEHSCH00HE MEDEDELING C™7 24 t/m 26 september EEN FABER HAARD IS GOUD WAARD ad ver teren MET 'N DRUK OP DE KNOP BREEKT DE HEL LOS! ZEKATEL Woensdag 23 september 1987 DE VLISSINGER Sony CCD-V 50 E de kortste weg naar de consument in b/Ikkerij tullenaar arnemuids speculaas Paul Krugerstraat 65 VLISSINGEN Tel. 12859 AUTOWASSERETTE Doe-het-zelf. Voor slechts enkele guldens uw auto prachtig schoon. AVIA Benzinestation de Muynck De beste hakjes De beste zolen De mooiste hoesjes Tevens alle onderhoudsmiddelen CREME BOSTON nu klaar terwijl u wacht of winkelt EXTRA AANBIEDING elke 2e sleutel HALVE PRIJS KIPFILET EXTRA RUNDERVINKEN s haien 4 betalen heerlijk bij de rijst Uw Topslager doet mee aan de Elke vrijdag GRATIS BOS BLOEMEN Deze week nr. 100, kijk op uw kassabon. 3 ümmïïïïïïï^^ffi deze 30 x 40 cm voor slechts De snelste de bestel EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN De nieuwste.... met digitaal geheugen om zelf gemaak te tekeningen of tekst te mixen met uw opnamen in diverse kleuren CCD beeldchip met 290.000 pixels voor een perfekt scherp beeld 6 x zoom -I- macro DE 39-87 CV G AS VCR WAR MINGS «n LOODGIETERSBE DRIJF OOMIUUCS SCHUIT VLOT 21 MIDDELBURG Til OIIBO T7JM 8. Komfortabele bediening. Bukken is er niet bij. U geeft de voorkeur aan C.V.? Ook dan bent u welkom bij ons. Elke Faber XZ-haard is voorzien van de volgende extra's: 1XZ-warmtewisselaar. Benut ver vliegende schoorsteenwarmte voor extra konvektiewarmte in de kamer. 2. XZ-gloeikolenvuur. Zorgt voor extra stralingswarmte. 3. XZ-fijnregelblok. Regelt exakt het gasverbruik naar behoefte. 4. Sfeerbrander, afzonderlijk regel baar. Ideaal in voor- en naseizoen. 5. Hoofdbrander, thermostatisch modulerend. Houdt de kamer automatisch op gewenste tempe ratuur. 6. Massief binnenwerk van gietijzer De beste warmtegeleider, die u zich wensen kunt. 7. Giveg-Keur, waarborg voor abso lute veiligheid. Want Faber levert ook C.V -haarden, met de gezelligheid van een gashaard en de voordelen van een C.V.-ketel. Elke XZ-haard wordt geleverd met drie jaar Faber totaalgarantie Het gietijzeren binnenwerk is zelfs tien jaar gegarandeerd Prijswijzigingen voorbehouden. DOE HET-ZEIVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-, GAS-, C.V - ELEKTRO- EN OAK BE DEKKINGSGEBIED. DE^LISSINGER Ook voor de lekkerste koekjes kunt u terecht Nu echt t/m zaterdag 500 gram. 3,50 £Brood- en Banketbakkeri P. Krugerstr. 237, Vlissingen, tel. 19010 Te huur bij: FOTO SCHUILWERVE BEELD- EN TOONAANGEVEND IN VIDEO Scheldestraat 42, Vlissingen, 01184-17244 Ma. t/m vrijdagavond geopend. 00K 'S AVONDS GEOPEND s 100 gram 100 gram.... 1,59 TOPSLAGERIJ Scheldestraat 71, Vlissingen Vierkante negatieven worden op 30 x 30 cm afgedrukt. 8.50 Quality control service l BADHUISSIHAAI 60 VLISSINGEN 01184-14081 Van donderdag 24 t/m woensdag 30 september 1987 vrij. 25 De Lammerenburcht, Zuidbeekse- sep. '87 weg, BINGO. Toegang gratis. Org.: 19.45 u. De Lammerenburcht. vrij. 25 Clubhuis VC Vlissingen, Irislaan sep. '87 39, BINGO EN RAD VAN AVON- 20.00 u. TUUR. Toegang gratis. Org.: Sup portersvereniging Rood-Wit. vrij. 25 sep. '87 21.00 u. za. 26 sep. '87 Uitgaanscentrum De Piek, Helle- bardierstraat 11-13, OPTREDEN ROOTS-SYNDICATE (REGGAE). Entree n.n.b. Org.: Uitgaanscen trum De Piek. Start van 13.00 tot 14.30 uur in het gebouw de Ark (naast Oranjeplein kerk). PUZZELKERKEN-RIT. In schrijfgeld f 10,— per auto. Per fiets of brommer f 5,—. Org.: Ne derlandse Hervormde Gemeente. za. 26 sep. Vestzaktheater; Bellamypark 3-5. 87 "THE CHOICE"; Een theaterstuk 20.15 u. over menselijke relaties door Antilli aanse acteurs. Voorverkoop van kaarten bij de VVV-Vlissingen en Kivietsprenk nr. 7 (tel. 01184 - 65547). Org.: Stichting Surant Vlis singen. za. 26 sep. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- '87 weg. DANSAVOND M.M.V. THE Rl- 2030 u. VERSIDE COMBO. Entree f 5,—. Org.: De Lammerenburcht. za. 26 sep. Uitgaanscentrum De Piek, Helle- '87 bardierstraat 11-13, DISCO. Toe- 21.00 u. gang gratis. Org.: Uitgaanscentrum De Piek. zo. 27 sep. Kunststofbaan Baskensburg, '87 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN AT- 13.00 u. LETIEK. Toegang vrij. Org.: Mara thon Atletiek. ma. 28 sep. De Schuur, Middelburgsestraat '87 113, Oost-Souburg, PRIJSKLAVER- 1930 u. JASSEN. Deelname f 3,50. Org.; Buurtver. Van Duyvenvoorde. wo. 30 sep. 14.00 tot 16.00 uur in Bachten Ree- 87 de, Vredehoflaan 42. Verkoop van handwerken van de Engelandvaar ders. Org.: Handwerkclub Bachten Reede. wo. 30 sep. Openbare Bibliotheek Vlissingen, '87 t/m 10 Lange Zelke 91 en Openbare Bi- okt. '87 bliotheek Souburg, Kanaalstraat 56, KINDERBOEKENWEEK. THE MA: EUROPA. In het kader van de Kinderboekenweek wordt in beide bibliotheken gedurende de hele maand oktober een leesprogram ma gehouden met het motto "Sma kelijk lezen". Org.: Openbare Bibliotheken Souburg/Openbare Bibliotheek Vlissingen. Tot en met 30 september, dinsdag t/m zondag van 11.00 - 18.00 uur, in de voormalige Schel- desmederij van de Kon. Mij. De Schelde, DE TENTOONSTELLING "ZEVEN ZEEUWEN". 7 Zeeuwse kunstenaars spelen met schilderijen, sculptuur, tekeningen en installaties in op de ruimte van de voormalige smederij. Org.: Cultu rele Raad Vlissingen. Tot en met 26 september in het Stedelijk Mu seum Vlissingen, Bellamypark 19, i.h.k.v. het VOC-festivel Zeeland, DE TENTOONSTELLING "DE SCHEEPSBOUW TIJDENS DE VOC" (SCHEEPSMODELLEN, SCHILDERIJEN, AR- CHIVALI EN REALIA) EN DE TENTOONSTEL LING ,,'T VLIEGENT HART, EEN GEZONKEN OOSTINDIÉVAARDER". Org.: Stedelijk Mu seum Vlissingen/Rijksmuseum Amsterdam. Tot en met 30 september in de vitrines van Ju welier v/d Ree, hoek Walstraat/Lange Zelke, TENTOONSTELLING HOUTEN BEELDEN VAN HUGO MAYLAND. Een ieder kan activiteiten en evenementen wel ke voor publiciteit via pnze rubriek in aanmer king komen, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij de Stichting Vlis singen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV VLIS SINGEN, tel. 01184-16874. ZEEUWSE KABELTELEVISIE MAATSCHAPPIJ ZEKATEL B.V. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden zullen vanaf 24 september 1987 in een gedeelte van Oost-Souburg TV- en radio-programma's worden gedistribueerd via de Centrale Antenne- Inrichting (CAI) van Zekatel B.V. Alle betrokken bewoners ontvangen hieromtrent persoonlijk nader bericht van Zekatel B.V. Direktie Zekatel B.V. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.800 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke. Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 122.285.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 3