Wiegman schept tegenpolen in expositie Kunstuitleen AUTO-AKTUEELAUTO-AKT MET Jë cjp Paraplu zoekt vrijwilligers 14 t/m 20 ij september PRINSES BEATRIX E#NDS GIRO 969 Auto v./d Vliet automerken ABC BELEEF JE MEER NIEUWE NISSAN SUNNY NU NOG ZONNIGER IN PRIJS! onna X 'Chippen. De Faam en DeVlissinger Buitengewoon BereiK De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. ADVERTEREN FAAM/VLISSINGER UW ADVERTENTIE MEDIUM Nissan Centrum Zeeland Bnnn 0118012918 K HEAT tl WONDERGEM MELSE Woensdag 16 september 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW Informatiegroep voor ouderen Cursus informatica Vrijwilligers gevraagd Opstap-MAVO ABSOLUUT EEN KWALITEITSPRODUKT Voor 2 portieren: zonder montage 459,- gemonteerd 699,- AUTOBEDRIJF VAN ALLE MERKEN THUIS Oostperkweg 35-37 - Middelburg - 01180-36720 Het Prinses Beatrix Fonds helpt bij menselijke motorstoring Geef in de landelijke collecte of Bankrekening 70.70.70.325 Wegens annulering van een grote order beschikken wij over diverse Nissan Sunny-modellen in zowel diesel- en benzineuitvoering ra NIEUW: Sunny v/d Vliet De Nissan Sunny: OCCASIONS Autobedrijf Wondergem en Melse AUTOBEDRIJF KLIP Autobedrijf Renton AUTOBEDRIJF RIJK BV Auto Walcheren Dijkwel CITROEN DIJKWEL bv BLAAS AUTOBEDRIJF BRITANNIA B.V. Autobedrijf Joosse MARITIEM DIJKWEL BV RENAULT DIJKWEL BV AUTOBEDRIJF DE TOEKOMST RENAULT TOYOTA Mldde|burg 01 180-1 2865 Auto-Poppe Walcheren B.V. AUTOBEDRIJF CEVAAL VOLVO Autobedrijf Van Fraassen b.v. AUTO RIJSCHOOL PERSONENAUTO VRACHTWAGEN - AANHANWAGEN BUS CHAUFFEURS OPL. CCVB-CCVc Opel Janssens Vlissingen B.V. i Wat is werkelijk en waar bestaat die werkelijkheid uit. Die vraag stelt de beeldende kunstenaar Diet Wiegman ter discussie. Hij exposeert nog tot en met 3 oktober zijn werk in de Middelburgse Kunstuitleen. Hij stelt vast dat het benoemen van dingen in een omgeving ontstaat vanuit een behoefte om de dingen te ordenen. En hij zet vraagtekens bij die or dening. Toch staan zijn wer ken keurig gerangschikt en zijn niet willekeurig geordend. Diet Wiegman heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een kunstenaar die eerst met klei en la ter met andere materialen een beeld schept, door middel van een ander beeld, dat weer ontstaat uit een combinatie van licht en scha duw. Bij het kijken naar zijn in stallaties valt op dat het object is samengesteld uit afvalmateriaal met een onduidelijke vorm. Schijn..? Bij nadere bestudering worden de vormen echter con creet. Wiegman bereikt hiermee enerzijds het abstracte en ander zijds het concrete. Hij verenigt twee schijnbare tegenpolen. Wiegman stelt vast dat we het nut teloze afval dat zich opstapelt moeten gebruiken. Hij de monstreert daarbij maatschappij kritiek en verzet zich nadrukkelijk tegen de wegwerpmaatschappij. Het in onmin geraakt materiaal van de burgerij hanteert hij dank baar als basis voor zijn creaties. Zijn opzet om de mens te laten be seffen hoe betrekkelijk de waarne mingen zijn, dankzij een creatief spel van mens met buitenwereld, kan worden gezien als geslaagd voor wie zich in de sculpturen ver diept en ze van onder naar boven en van links naar rechts bekijkt. De Kunstuitleen is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 13 en 17 uur, bovendien op de donderdagse koop avond van 19 tot 21 uur. I Davidvan Diet Wiegman. Sinds hel najaar van 1986 kunnen oudere wijkbewo ners van Stromenwijk/'t Zand in Middelburg een be roep doen op een informa tiegroep van ouderen. Deze groep is een onderdeel van het Steunpunt van Ouderen in deze wijken. Er bestaat ook een hulp dienst. Deze richt zich vooral op praktische hulp, zoals boodschappen doen, vervoer, bezoek en klusjes in en rond het huis. De in formatiegroep bestaat uit ouderen die zelf in de wijk wonen en andere ouderen graag willen helpen bij het invullen van formulieren of het doen van aanvragen voor hulp of financiële voorzieningen. De diensten die door de informatie groep worden geboden kunnen worden gezien als een buren- of vrienden dienst. Wie een beroep wil doen op de informatiegroep kan bellen naar één van de vol gende contactpersonen: mevrouw Francke- Kleinepier (tel. 11564), me vrouw Frederiks (tel. 26126), de heren Besuyen (tel. 13145), Maas (tel. 13476), Simonse (tel. 25649) of Camper (tel. 13402). De Stichting Basiseducatie Middelburg begint maan dag 21 september met een oriëntatiecursus op het ge bied van de informatica, ofwel een eerste kennisma king met de compfciter. Voorwaarde om aan deze cursus deel te nemen is dat men absoluut geen kennis van computers heeft. Tijdens 15 bijeenkomsten wordt men aan de hand van een lesboek en filmmateri aal ingeleid in de informati ca en leert men de beginse len van het computerge bruik kennen door zelf 'achter het apparaat te kruipen'. Onderdelen van deze cursus zijn onder meer tekstverwerking en pro grammeren in Basic. De cursus wordt gehouden in het gebouw van de Stich ting aan de Latijnse Schoolstraat in Middelburg en duurt van 9.15 tot 11.15 uur. De kosten bedragen drie gulden per ochtend en er is kinderopvang aanwezig. Opgave en inlichtingen: 01180-16278. Buurthuis 'Aldegonde' in Vlissingen wil graag kinder activiteiten organiseren maar helaas ontbreekt het aan vrijwilligers die deze clubs willen begeleiden. 'Aldegonde' is dan ook naarstig op zoek naar me- dewerk(st)ers voor de kookclub van 8 tot en met_ 12 jaar op de maandagmid dag van 16 tot 17.30 uur. Verder is men op zoek naar wat enthousiastelingen die op de woensdag van 14 tot 15.30 de jeugd van 4 tot en met 8 jaar willen begeleiden en tenslotte zoekt men nog iemand die belangstelling heeft voor het vrouwen werk op de maandag van 9.30 tot 11.30 uur. Het gaat daarbij om 'zelf kleding maken' dus enige ervaring is wel vereist. Inlichtingen: 01184 - 11458/ 66318. Mensen die hun lagere- schoolkennis eens willen opfrissen of eventueel in een later stadium de MAVO willen volgen kunnen vanaf donderdag 10 september te recht in het gebouw van de ZDASG in de Rembrandt- laan in Vlissingen. Vanaf die datum begint daar de Stichting voor Ba siseducatie in Vlissingen met een cursus 'Opstap- MAVO'. Onder meer wordt aandacht besteed aan Ne derlands, rekenen en studie vaardigheden. Kinderop vang is aanwezig in het ge bouw van de Stichting aan de Juliananlaan 13. Voor verdere inlichtingen: 01184-17819. Met een CJP krijg je korting in onder andere theaters, concertzalen musea, bibliotheken, op reizen en op tijdschriften. Te koop bii gemeentebuizen, VW-kantoren en alle ABN- Rantoren. Voor informatie: bel 020-769346. ELECTRISCHE RAAMBEDIENING VOOR VOOR- EN ACHTERPORTIEREN VAN IEDER AUTOMERK GERUISLOOS Door de toepassing van nieuwe en unieke materialen en technieken bij de verbinding tussen de electro motor en portierramen, gaat het openen en sluiten van de ramen praktisch geruisloos. SNEL OPENEN EN SLUITEN Een zorgvuldige keuze uit overbrengingsverhoudingen gecombineerd met de sterke electro-motor, maakt dat het raam snel open en dicht gaat. STYLING Door het gebruik van inbouwschakelaars en montage van de motoren binnenin de portieren is er geen ver schil tussen de SPAL-systemen en originele electrische raambediening. KWALITEIT/FRICTIE Het gebruik van een speciale frictie-koppeling, aange dreven door de motor, waarborgt een lange leven sduur van het SPAL-raambedieningssyteem en garan deert Uw veiligheid. NOODHENDEL in elk spal basisset is een speciale noodhendel inbe grepen, waarmee in geval van een electrisch defect de ramen met de hand geopend of gesloten kunnen worden. (Een electronisch controle systeem om de ramen auto matisch te openen of te sluiten, is als optie ver krijgbaar). Buurthuis 'De Paraplu' in Vlis singen is het nieuwe seizoen weer enthousiast begonnen en zoals bij vrijwel elk buurt-, jeugd- en jon gerenwerk zitten ook zij te sprin gen om vrijwilligers. Het gaat voornamelijk om men sen die zich willen inzetten voor de begeleiding van kinderactivi teiten en voor de peuteropvang tijdens de cursussen. Verder zoekt het buurthuis nog enthousiaste lingen voor op het bestuurlijke vlak. Wie dus nog wat of veel vrije tijd heeft en er zin in heeft kan bellen: 01184 - 65453. landelijke collecte JÈL met accessoires t.w.v. f 1500,- gratis een direkte korting van of f 1000,- op de gangbare nieuwprijs met spoilers, grill met verstralers, radio-cassette, speciale wieldoppen en striping v.a. f 20.995,- een stijlvolle, complete middenklasser. De meest verkochte auto ter wereld. if-n» H ♦l.'ll-W.'l Klein Frankrijk 23 Goes, tel. 01100-28751. Rekord 23 Diesel Van Bestel1986 f Ü3.500,- Rekord 20 S 4-drs 1982 f 11 500.- Rekord 20 S 4-drs LPG 1982 f 12 500.- Rekord 20 S 4-drs 1983 f 16 250,- Ascona 16 S 4-drs 1986 21 900.- Ascona 16 S 5-drs GL LPG 1985 f 21 500,- Ascona 16 Diesel 4-drs LS 1986 f 19 900.- Ascona 16 S 2-drs 1985 19 750,- Ascona 16 S 2-drs. automaat 1981 I 12 500,- Ascona 16 S 4-drs 1982 11 500,- Ascona 16 S 4-drs 1982 f 9 750.- Kadett E 12 S 5-drs GLS 1985 t 20 400.- Kade» E 16 S 3-drs LS 1985 f 18 900.- Kadett E 12 S 3-drs LS 1985 M 8 500.- Kadett D 12 S 3-drs Spec 1983 f 13 750.- Kadett D 12 S 5-drs. Spec 1982 M1 950.- Kadett D 13 S 3-drs Spec 1982 M1500.- Kadett D 12 S 3-drs Spec 1982 f 9 900.- Kadett D 12 N 5-drs Spec 1981 f 9 500.- Kadett D 12 S 3-drs 1982 I 8 750,- Kadett D 12 S 3-drs Caravan1980 f 6 950.- Corsa 12 S 3-drs de Luxe 1985 f 15 900,- Corsa 10 S 3-drs LS 1984 12 250,- Corsa 12 S 2-drs de Luxe TR 1985 I 15 400.- Ford Escort 1 3 Laser 3-drs 1986 f 19 500,- Ford Escort 1 1 Laser 3-drs1985 f 16 500,- Ford Escort 13 Laser 5-drs 1984 I 15 500- Ford Escort 1.1 Laser 3-drs 1983 f 13 500,- Honda Civic Shuttle 1.5 5-drs. de Luxe1985 17.950,- Honda Quintet 5-drs. Luxe automaat. 1982 f 10.900,- VW Golf 3-drs. 16001983 13.500,- Peugeot 505 GL 4-drs1983 f 12.500,- Peugeot 305 GL 4-drs1983 f 11.500,- Toyota Carina 4-drs. Luxe automaat.. 1981 f 7.950,- Fiat 127 1050 GL 3-drs. nwe auto1986 f 11.500,- Seat Malaga 1500 L 4-drs. 10.000 km1986 26.500,- Mazda 323 15 DX 3-drs1981 f 6.900,- Saab 99 GL 2-drs. met LPG1983 f 13.500,- Div. goedkope auto's met APK-KEURING: Ascona B 2-drs. 19 N met gas1979 I 2.500,- Kadett E 2-drs. 12 N Coupé1978 f 4.250,- B.M.W. 520 4-drs1978 f 4.500,- Lada 4-drs1979 f 750,- Saab 90 LPG 1986 29.950,- Saab 900 3-drs 1982 15.950,- Seat Ibiza 1.2 GL Playa 15.000 km 1985 13.500, Seat Ibiza 1.2 L 23.000 km dec. 1985 12.950, Seat Fura Playa 1986 9.950, Seat Fura GL 5-bak 1984 8.750,- Seat Fura GL 5-bak LPG 1984 8.250,— Seat Fura L 29.000 km 1984 8.450,- Seat Ronda 1.5 GL LPG 40.000 km 1985 13.950,— 13.950,- Seat Ronda 1.5 GL 1985 Seat Ronda 1.2 L LPG 1985 11.750,— Seat Malaga 1.5 GL 1986 16.500,- Seat Malaga 1.5 GLX 1986 18.500,- OPEL KADETT 1.6 D caravan rood 1985, 70.000 km. Nieuwprijs f 31.000,— Nu: f 19.500,— Opel Kadett 12 S 1982 9.950,— Opel Ascona 16 S 4-drs 1982 11.950,— Nissan Cherry 13 DX 1984 13.950, Nissan Sunny 1.5 GL Station i.st.v.n 1984 14.950, Fiat Uno 45 S Rialto 1985 12.950,— Renault 5 Parisienne 37.000 km 1984 10.950,- Daihatsu Charade 1983 7.750,- AUTO'S BENEDEN 7.500,- Opel Ascona 16 S LPG 1979 4.950,- Fiat Ritmo 65 CL 1982 5.950,— Fiat Ritmo 60 L 48.000 km 1982 6.500,- Citroen GSA 1981 3.950,- Ford Taunus 4-drs. APK 1978 2.950,- Lada 2105 APK 1981 2.500,- Seat dealer voor Walcheren Industrieweg 31 Vlissingen Tel. 01184-15220 "o Industrieweg 1 7 Vlissingen 01184 13434 QAIHATBU AUSTIN-ROVER Noordmonsterweg 4 Middelburg Tel. 01180-36815 BMW Industrieweg 2 7 29 Vlissingen Tel 01 184 14400 b g g 01 100 28545 dealer voor Walcheren Veerseweg 104 Middelburg 01180-38880 Veerseweg 104 Middelburg 01180-29955 EERSTE ZEEUWSE AUTOGARAGE Herculesweg 12. Middelburg Industrieterrein Arnestem Bedi Off dealer van Pers en Bedrijfsauto s Industrieweg 19 Vlissingen 01184 1 7 736 official Gildeweg 20. telefoon 01184-19420 Vlissingen ford-dealer Oude Rijksweg 60, telefoon 01182-1443 Nieuw- en St. Joosland AUTOMOBIELBEDRIJF Gildeweg 33 - 4383 NJ Vlissingen LADA Telefoon 01184-18851 Kalveistraat 1 Middelburg 01 180 2!>8!>1 Pies Rooseveltlaan /45 Vlissingen 01 1 84 19810 Gildeweg 16 Vlissingen U1184-17130 j Seisplein 5 Middelburg 01 180 33003 AUTOBEDRIJF PAAUWENBURG B.V. Gerbrandystraat 4, Vlissingen 01 184-6549.6 SUZUKI Dealer voor Walcheren A Industrieweg 31 Vlissingen 01184 15220 Mein viaanaeren 3/ Industrieweg 23 Klein Vlaanderen 97 Vlissingen 01 1 84-1 291 6 Vlissingen Gildeweg 22 Tel. 01184-19610 Pr Rooseveltlaan 768 Vlissingen J. H. Huyssenstr. 14, Middelburg, 2 01180-16208 Pr. Rooseveltlaan 772 - s 01184-17100

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 18