KNOL VERZORGT OOK VLISSINGEN ZWAK GESTART! NIEKI SUGGESTIES NOG STEEDS WELKOM VLISSINGEN-SELECTIE LOOPTRAINING VERBREED MOGELIJK Deze pagina wordt u aangeboden door: /an Fraassen óók MEE MEE MET DE ROODWITTEN "DE VERHUISWINKEL" VISHANDEL Scheldestraat 37 Roel Jaspers Tei. on84-i8864 ZONDAG 14.30 TEGEN TOPFAVORIET TAH&XIN „Da-Xin" DIJKWEL BV COLOFON Programma 20-9-1987: Routine en overzicht Koppositie TEGEN SITTARD ER ALLES AAN DOEN Vertrouwen Keihard spel! Vele blessures Competitie Programma Hoofdklasse WH serveren Chinees-Indische gerechten In een gezellige Oosterse sfeer UW AEG DEALER IN VLISSINGEN INPAKKEN WEGWEZEN. HORECA CENTRUM VLISSINGEN •AQUA-RETTE" n Vlissingen BROOD- EN BANKETBAKKERIJ A. MOSTERT (v/h Klapwijk) Telefoon 01184-14766 Anti Roest- en Autobedrijf C.H. de Jonge, tel. 01184-10505 LV RENAULT De artikelen op deze pagi na worden verzorgd door *nr. drs. M. P. van Duin Eindredactie: Ad Hannetnan Foto's: Ruben Oreel DESK - TOP Geldrop - Halsteren Vlissingen - Sittard S.V.N. - Flood Wh Limburgia - Sparta '25 Venray - Longa E.H.C. - Wilhelmina '08 Wie graag de uitwedstrij den wil bezoeken, kan zich nog steeds aanmelden bij: E. v.d. Hoofd tel: 01184 - 64887, R. de Bree 01184 - 65885, C. van Eeden 01184 - 71341, H. Lenaerts 01184 - 18389 of in het werklo kaal, tijdens de thuis wedstrijden. informatie over het lidmaatschap van de Supportersvereniging worden daar ook gaarne verstrekt. Geplande reisschema: 26 september - St. Wtllibrord, 18 oktober - Tilburg, 1 no vember - Hoensbroek, 22 november Brunssum en 13 december Geldrop. SITTARD FLINK VERSTERKT! Vlissingen zal aan Sittard een zware dobber krijgen. Het is de eerste Limburgse tegenstander van dit seizoen. Het Limburgs Dagblad meldt dat Sittard wordt gezien als de topfavoriet in de hoofdklasse. Het blad omschrijft het team als spelend met een tomeloze inzet, waarbij het toe laatbare menigmaal wordt overschreden'. Sittard beschikte al over een brede selectie, maar heeft zich ondertussen nog maar eens ver der versterkt met negen "nieu welingen". De tiende, de beken de MVV-er Huub Driessen, te kende op het laatste moment toch nog voor de Maastrichtse eerste divisie club. De selectie van 22 spelers houdt in dat trainer Albert van der Wei de een keiharde concurren tieslag kan afdwingen voor een plaats in het eerste team, het geen in schrille tegenstelling is met Vlissingen, waar een smalle selectie èn geblesseerde spe lers een beletsel vormen voor de minste vorm van concurrentie. In feite scoort Sittard hiermede al 0-1! Tijdens de eerste wedstrijd, in de streekderby tegen Limburgia in Brunssum, was het opvallend dat Sittard vooral na rust het spel geroutineerd dicteerde. Vooral middenvelder Glen Goul- ding is een speler met overzicht en zorgde dikwijls voor de voor bereidende of beslissende pass. Een groot talent is de 19-jarige spitsspeler Patrick Kraus, voor lopig overgenomen van Fortuna Sittard, die twee keer scoorde. "Met het hoofd, of met de voe ten, dat maakt voor hem geen verschil!", verzekert Sittard- voorzitter Leon de Wever. Met Janny Sangers vormt hij een zeer gevaarlijk en snel spitsen- duo, dat gemakkelijk scoort. Tijdens de tweede wedstrijd te gen het eveneens sterke SVN bleek de kracht van de Sittard- ploeg wederom te schuilen in de aanvalslinie, geruggesteund door een energiek en goed spe lend middenveld. De jonge Patrick Kraus be vestigde zijn vooruitgesnelde faam en nam twee doelpunten voor zijn rekening. Door de 3-1 overwinning gaan de Sittardianen fraai aan kop. Tenue - wit shirt en zwarte broek. Niet alleen tegen DESK, maar ook in Halsteren bleek Vlissin gen (voorlopig) niet opgewas sen tegen het hoge niveau van de Hoofdklasse. Technisch en taktisch steekt het allemaal wel goed in elkaar bij de Vlissingers, maar op cruciale momenten ontbreekt het aan de nodige hardheid. Cees Vermunt is zich ervan be wust, dat hier aandacht aan moet worden besteed, maar geeft tegelijkertijd te kennen, dat het gemis aan concurrentie in de eerste selectie niet bij draagt tot de vereiste juiste mentale instelling van de spe lers. "Het een is het gevolg van het ander. Een bredere selectie van volwaardige krachten en de formule ontstaat vanzelf", aldus Vermunt. aan doen, reken daar maar op!" Vorig jaar werd Niek Knol toegevoegd aan de technische staf van de VCV. De 39-jarige fysiotherapeut uit Koude- kerke heeft inmiddels, behalve het medisch aspect, heel wat meer hooi op zijn vork genomen. Hij verzorgt nu op verzoek van trainer Cees Vermunt op donderdagavonden de looptrainingen. Ondanks de zwakke start van de roodwitten blijft de suc cestrainer van mening, dat de hem toevertrouwde selectie, mits voltallig, goede kwalitei ten herbergt. "Of het sterke Sittard mee wil werken aan een Vlissingse heropstanding blijft twijfel achtig, maar we zullen er alles "Voetballers hebben in principe een hekel aan lopen, daarom probeer ik het wat aantrekkelij ker te maken door er wat spele lementen in te brengen. Ik heb dus zodoende nog wat profijt van mijn trainerslicenties op voetbal- en atletiekgebied". Met verzorger Theo de Badts, een nieuw gezicht bij de eerste selectie, wil Knol proberen een sterke eenheid te vormen. 'Bij blessures proberen wij een 'revalidatieschema op te stellen. Theo en ik kunnen de spelers daarbij begeleiden. Het gaat er vooral om dat spe lers met klachten zich snel tot mij wenden. Door goede advie zen, bijvoorbeeld rekkingsoefe ningen, kun je al heel wat bles sures voorkomen. Ik denk, dat Vlissingen op het goede pad is qua medische begeleiding. Het is een aspect dat toch steeds meer gaat meespelen". "Het is mij vorig jaar al opgeval len, dat er in een bepaalde fase van de competitie keihard werd gespeeld. Dan krijg je automa tisch blessures. Ik denk dat een geblesseerde speler door een goede medische begeleiding sneller speelklaar is, al zul je daarbij altijd uitzonderingen blij ven behouden", aldus Niek Knol. Dit seizoen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van tweemaa' De afdeling Sponsoring en Publiciteit van de v.c. Vlissingen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De afdeling rekent het tot haar taak om leden en supporters zoveel van in formatie te voorzien over hun voetbalclub. De huis-aan-huis bla den De Faam/De Vlissinger op Walcheren lenen zich daar uitste kend voor. De afdeling Sponsoring en Publiciteit onderhoudt verder de brood nodige kontakten tussen bestuur, leden, supporters, sponsors en andere groepen of personen die zich aandienen. Suggesties voor invulling van deze wekelijkse nieuwsbron zijn van harte welkom, bij voorkeur schriftelijk aan het Clubgebouw gericht, maar dat kan ook telefonisch: 01184 - 64042 of 60259. Wie wil adverteren op deze pagina kan terecht bij de acquisitie van De Faam/De Vlissinger te Middelburg, telefoon 01180 - 81000. Fysiotherapeut Nico Knol (links) en verzorger Theo de Badts. Trainer Cees Vermunt denkt te kunnen bijdragen aan het oplossen van het probleem van de (te) smalle selectie bij de VCV. Vanuit de tweede selectie zullen vijf van de meest- talentvolle spelers de trai ning van de eerste selectie gaan volgen, op voorlopige basis. Rade Despotovic meldde zich enkele weken geleden aan voor een proeftraining en blijkt een zodanig sterke verdediger te zijn, dat Cees Vermunt hem reeds kwalificeerde als een aanwinst. Ruud Purvis, een HEAO- scholier te Vlissingen, maar woonachtig te Oosterhout, speelde vorig jaar nog libero in het eerste van het Raamsdonk- veerse Good Luck. Hij lijkt als twee druppels water op zijn volle neef, de fullprof en naamgenoot van FC Den Haag. in de week "een spreekuurtje" voor de eerste selectie en de jeugdselectie. alleen al in het eerste en tweede elftal liep het aantal geblesseer de spelers het afgelopen week end op tot het respectabele aan tal van negen! Niek Knol verwacht dit aantal voor het komend weekend terug te brengen tot twee a drie, daar mee aangevende dat zijn aan pak toch succes heeft. Zijn streven is duidelijk gericht op een vaste basisplaats in het eerste elftal, laat hij weten. Jaap Meerman is hiermede gewaar schuwd! Dennis Tameris en Wim Houwe- ling komen voort uit de eigen jeugd en zijn talentvolle spelers, die de nodige bijschaving ver dienen. Fred Meerman is al wat meer geroutineerd. Hij komt ook voort uit de jeugd van Vlissingen, maar heeft enkele jaren gespeeld in Serooskerke en Breskens. "Dit moeten we beschouwen als een voorzet van mijn kant. Nu moeten ze het zelf afmaken. Lukt het, dan kan er snel weer een sfeer ontstaan van "knok ken voor een plaatsje", want dat is toch wel essentieel, wanneer het om prestatie-voetbal gaat!", stelt Cees Vermunt vast. De "nieuwelingen" van Sittard. Voorgrond: trainer Albert van der Weide. Zittend (v.l.n.r.): Janny Sangers (ex Wilhelmina '08), Huub Driessen (inmiddels weer M.V.V.), Frank Hermans (ex Ceasar), Ton Caanen (ex Geleen) en Edwin Petersen (ex Eindhoven). Staand (v.l.n.r.): Ron Heuts (ex Caesar), Patrick Kraus (ex Fortuna Sittard), John Caessens (ex Lindenheuvel), Roel Jacobs (ex Ceasar) en Jan Wetzels (ex Limburgia). Foto: Peter Senols. Cees Vermunt: selectie aanvul len met talent. 20-9-1987 - Vlissingen 27-09-1987 - Rood Wit (St. Wil- librord) 04-10-1987 - Vlissingen 18-10-1987 - Longa (Tilburg) 25-10-1987 - Vlissingen 01-11-1987 - E.H.C. (Hoensbroek) 08-11-1987 -Vlissingen 22-11-1987 - Limburgia (Brunssum) 29-11-1987 -Vlissingen 06-12-1987 - Vlissingen 13-12-1987 - Geldrop - Sittard - Vlissingen - Sparta '25 (Beek en Donk) - Vlissingen - Wilhelmina '08 (Weert) - Vlissingen - Venray - Vlissingen - S.V.N. (Nieuwenhagen) - T.O.P. (Oss) - Vlissingen t DAGELIJKS GEOPEND van 10.00 tot 23.00 u. CHINEES INDISCH RESTAURANT Tevens afhaalmaaltijden. MARKT 49 MIDDELBURG TEL. 01180-12160. m CEIïïEr Scheldestraat 57 4381 RR Vlissingen Tel. 01184-16694 maar uw kostbare vakantie wel laten verzorgen door onze rels-enthouslaste en deskundige medewerkers. HOIWNDINTERN4TIOM4L Reisburo VLISSINGEN Paul Krugerstraat 21 Tel. 01184-17710 MIDDELBURG Londensekaai 19 Tel. 01180-27758 GOES Voorstad 18 Tel. 01100-20220 BERGEN OP ZOOM Antwerpsestraat 5 Tel 01640-37943 TERNEUZEN Westkolkstraat 36 Tel 01150-12251 GESPECIALISEERDE GROOTHANDEL VOOR HORECA- EN GROOTVERBRUIK Scheldestraat 53 - Vlissingen 14040 voor zelf verhuizen te huur: verhuiswagens met chauffeur verhuislift t/m 8e etage pianovervoer ik verhuisdozen (ook te koop) inpakpapier (alleen te koop) gratis "Het Verhuisblad" VAN CAMPENHOUT PAUL KRUGERSTRAAT 1*6-1*6 TELEFOON OHM-19165 De bakker voor fijnproevers Seisweg 55, M'burg - tel. 13391 Uit eigen bakkerij div. soorten honingontbijtkoek Eigen gemaakt roggebrood Wij zijn gespecialiseerd in "eigen fabrikaat" kindertaarten en andere gelegenheidstaarten Chinees-Indisch Restaurant Beursplein 5-9 Vlissingen RESTAURANT A LA CARTE VOOR DE FIJNPROEVER UITGEBREIDE KEUZE UIT ONZE OOSTERSE KEUKEN SFEERVOL RESTAURANT (CAP. 140 PERSONEN) AIRCONDITIONING VOLOP PARKEERGELEGEN HEID Gildeweg 25, Vlissingen Gespecialiseerd in nieuwe en gebruikte auto's reparatie en onderhoudsbeurten voor alle merken tevens las- en plaatwerk Gildeweg 16 Vlissingen, 01184-17130 1

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11