LEKKER VLEES ELKE DAG GOEDKOOP! GRATIS POSTER 18.50 „Speciale aanbiedingen" 50,- DEVLISSINGER MALSE 145 195 S95 195 150 een van 30 x 40 cm voor slechts FOTO VERSCH00RE Warmtecentrum Zeeland 2 VOOR 1 GELD!! 500 gr RIBLAPPEN VLEESRALHS De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. deze m aand Kodak Express T0PSLAGER AH RA KT IE BRAAD- 1 1 95 LAPPEN lli kilo VARKENS- 1Q95 HAASJES IWJIKILO VARKENS- BRAADSTUK 1 VARKENS- f LAPJES 1 9 KILO HALF OM HALF t GEHAKT SHOARMA- VLEES 9 KILO KIPFILET 1A95 ROOM- 1 SCHNITZELS 9 KILO tongbnors* PORK Wij geven nu hoge zomerkorting op alle Faber en DRU gashaarden. CURSUS ENGELSE CONVERSATIE DE VLISSINGER Woensdag 2 september 1987 SNUZULT 200 GRAM HET MEESTE VLEES VOOR HETM/N$TE6EU>. VOLKSDANSEN Volksdansen kunt U bij ons leren. Vlissingen 1 september '87 Piet Dineke Joziasse Scheldestr. 70 Vlissingen Wij delen U mede dat onze winkel per 1 september is overgenomen door Jolanda van Noort Wij danken U voor Uw klandizie en bevelen Jolanda van Noort van harte bij U aan: Donderdag 3 september hoop ik U van dienst te kunnen zijn met als openingsaanbieding: V£v™ Bij aankoop van 1 kg Uniekaas 1 pakje roomboter of 10 eieren "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN HET SNELLE FOTOSYSTEEM VOERT DE SNELHEID VAN DE I SPAARACTIE OP. 1^. De snelste de bestel ALLEEN OP DE JAARMARKT Zaterdag 5 september HEREN SCHOENEN Zixiant/grijs Van 99.95 voor Op ons kraam vele leuke aanbiedingen Kom ook een kijkje nemen naar onze NIEUWE WINTERKOLLEKTIE KARATE CLUB Div. gevelkachels met korting. Inzethoutkachels en inzetgaskachels div. modellen. Voorzethoutkachels div. modellen v.a. /1.175,- Friesche pot nostalgische houtkachel van 12.450,- nu /1.875,- Keukengeisers v.a. 395,- badgeisers v.a. f 615,- Div. c.v.-ketels ook met warmwatervoorziening leverbaar. Radiatoren, c.v.-pijp, kranen, fittingen enz. SAMEN VOOR 13,25 DIKKE LENDE LAPJES 500 gram10,90 KIPFILET EXTRA 100 gram1,68 VARKENSFILET LAPJES 500 gram7,95 TACO'S 5 halen4 betalen Uit eigen keuken diverse VLEESWAREN LAMSKOTELETJES LAMSBOUT TOPSLAGERIJ VERBOOM Scheldestraat 71, Vlissingen EVENEMENTENKALENDER VOOR VLISSINGEN v SCHOUDER KARBONADE MAGERE RUNDER- MAGER W KILO GEMARINEERDE M MET GRATIS KRUIDEN, W KILO 5 BROODJES GRATIS, 1 I Wt KILO NAAR KEUZE VL^SB^VLEESVW©vlHAFÏ36GULJDB,jS\ODRI)BJGERDftNS_DERS JUCH Vlissingen: Aldimarkt, Spuistraat. geldig t/m zaterdag wk36 Wij starten weer met onze beginners-groep op do. 3-9-87. Van 20.00 tot 22.00 u. Wij leren U dan niet alleen Nederlandse dansen maar ook vele buitenlandse. Kom eens kijken en doe eens mee. Volksdansgroep, Vlissingen. Inl.: 01184-60837 01180-29733 elke week verse kaas ttit Frankrijk Deze aanbieding geldt t/m zaterdag 5 sept. Jolanda v. Noort elke week verse kaas uit Frankrijk Jolanda v. Noort, Scheldestraat 70 Vlissingen, tel. 01184-18532 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 Vierkante negatieven worden op 30 x 30 cm afgedrukt Wij drukken uw foto's zelf af. Met het Kodak Express systeem. Zo heeft u uw foto's in recordtijd (één uur) in handen. En dat is niet alles. U krijgt niet alleen topkwaliteit in fotowerk geleverd, u krijgt tevens spaarpunten. Zo spaart u nu in nog kortere tijd voor de leukste kado's. Handdoek 8 itempeli Quality control service BADHUISSTRAAT 60 VLISSINGEN 01184-14081 Graag tot ziens op de jaarmarkt KIK SCHOENMODE Kanaalstraat 47 Souburg Tel. 01 184-61258 Vanaf sept. '87 start WIM VAN DE LEUR (5e dan) met een nieuwe cursus KARATE. Vrijblijvend kunt U inlichtingen en/of proefles krijgen. U kunt dan bellen naar W. van de Leur, telefoon 01640-59226. Trainingstijden: Vlissingen: Sporthal Baskenburg. Don. 17.30 - 18.30 uur jeugd/18.30 - 19.30 uur senioren. Middelburg: Gymzaal Brandweerkazerne. Ma. 17.30 - 18.30 uur jeugd/18.30 - 19.30 uur senioren. Goes: Gymzaal de Spinne Din. 17.30 - 18.30 uur jeugd/1830 - 19.30 uur senioren. Terneuzen: gymzaal zeldenrustcollege. Vrij. 19.00 - 2000 uur. Voor KARATE en OKINAWA KOBU JUTSU in ZEELAND en WEST-BRABANT. A1 A Westhavendijk 3 - Goes - Tel. 28052 444AAAA>A|AAA A 500 gr. GEHAKT HALF OM HALF Donderdag 3 sept. t/m woensdag 9 sept. 1987 do. 3 sept. VESTZAKTHEATER, Bellamypark 2030 u. 3-5, Hans Liberg, try out van zijn nieuwe solo programma. Kaarten f 12,50, CJP/Pas 65+ f 10,-, zijn vanaf 27 augustus in voorverkoop bij de VW Vlissingen en, indien voorradig, 's avonds aan de kassa. Org.: Uit in Vlissingen. A vrij. 4 sept. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- 19.45 u. weg, BINGO. Toegang gratis. Org.: De Lammerenburcht. za. 5 sept. Uitgaanscentrum De Piek, Helle- 21.00 u. bardierstraat 11-13: VARA'S VER RUKKELIJKE 15 MET JAN DOUWE KROESKE. Entree f 5,-. Org.: De Piek. za. 5 sept. NAJAARSMARKT OOST SOU- 09JJ0- BURG, Kanaalstraat en omgeving, 17J)0 u. met optredens straattheatergroe pen, muziekgroepen, harmonieën, fanfares, brassbands. Org.: Nemid- so/Culturele Raad Vlissingen. za. 5 sept. 08JJ0- 17/00 u. RINGRIJDEN TE PAARD, Oranje plein, Oost Souburg. Org.: Z.R.V. zo. 6 sept. INTERNATIONALE KANAAL- 1230- RACE, Kanaal door Walcheren, 17.00 u. start Botenhuis. 800 m. (tot 12 jaar), 1.000 m. (onder 14 jaar), 3000 m. schoolslag en vrije slag presta tietochten. Org.: De Stormvogel. wo. 9 sept. De Lammerenburcht, Zuidbeekse- 20.00 u. weg, Prijsklaverjassen. Entree f 2,50. Org.: De Lammerenburcht. TENTOONSTELLINGEN EN EXPOSITIES Tot en met 30 september, dinsdag t/m zondag van 11.00-18.00 uur, in de voormalige Schel- desmederij van de Kon. Mij. De Schelde, DE TENTOONSTELLING "ZEVEN ZEEUWEN". 7 Zeeuwse kunstenaars spelen met schilderijen, sculptuur, tekeningen en installaties in op de ruimte van de voormalige smederij. Org.: Cultu rele Raad Vlissingen. Tot en met 14 september in de Openbare Biblio theek Vlissingen, Lange Zelke 91, en in de Openbare Bibliotheek Souburg, Kanaalstraat 56, EEN OVERZICHTSTENTOONSTELLING VAN CURSISTEN VAN KUNSTZINNIGE VOR MING VLISSINGEN (TEKENEN, SCHILDE REN, BOETSEREN, KERAMIEK, TEXTIELE WERKVORMEN, FOTOGRAFIE, STRIPTEKE NEN). Org.: Openbare Bibliotheken Vlissingen en Souburg/lnst. Kunstzinnige Vorming Vlis singen. Tot en met 11 september, maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, BEZICHTIGING FORT RAMMEKENS. Kaarten (volw. f 1,50, kinderen tot 12 jaar f 1,-) zijn verkrijgbaar aan het Fort. Org.: Staatsbosbeheer. Tot en met 12 september in Fort Rammekens, Ritthem, maandaq t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur, TENTOONSTELLING "DE V.O.C. EN FORT RAMMEKENS" I.H.K.V. HET V.O.C.-FESTIVAL ZEELAND. Er zijn 2 kazematten geopend, het fort, het zijbastion en het hoofdbastion zijn te be zichtigen. Toegang volw. f 1,50, kinderen f 1,-. Org.: Stedelijk Museum Vlissingen/Staatsbos- beheer. Tot en met 26 september in het Stedelijk Mu seum Vlissingen, Bellamypark 19, i.h.k.v. het V.O.C.-festival Zeeland, DE TENTOONSTEL LING "DE SCHEEPSBOUW TIJDENS DE V.O.C." (SCHEEPSMODELLEN, SCHILDERIJ EN, ARCHIVALI EN REALIA) EN DE TEN TOONSTELLING ,,'T VLIEGENT HART, EEN GEZONKEN OOSTINDIËVAARDER". Org.: Ste delijk Museum Vlissingen/Rijksmuseum Am sterdam. Tot en met 30 september in de vitrines van Ju welier v.d. Ree, hoek Walstraat/Lange Zelke, TENTOONSTELLING HOUTEN BEELDEN VAN HUGO MAYLAND. Tot 4 september bij Ahrend Kantoormeubelen, Pres. Rooseveltlaan 737, TENTOONSTELLING WERKEN IN ACRYL VAN BARABARA JEAN. Org.: Galerie Marquis/Ahrend. Een ieder kan aktiviteiten en evenementen, wel ke voor publiciteit via onze rubriek in aanmer king komen, uiterlijk vrijdag voorafgaand aan de verschijningsdag, opgeven bij de Stichting Vlis singen Promotie, Nieuwendijk 15, 4381 BV Vlis singen, tel. 01184-16874. Instituut De Brug nodigt u uit deel te nemen aan een BETAALBARE EN PRAKTISCHE CURSUS EN GELSE CONVERSATIE. Een vooropleiding is niet nodig. Iedereen kan het leren! Een lesuur (1 les per week tot eind april/mei) kost slechts 8,75 en u betaalt maar 1 maand vooruit! Studieboeken: 30,- (gespreide betaling is mogelijk). De eerste les is op 14 september om 7 u. in 't Anker, Bonedijkestr. 161 te Vlissingen. Bel nu: 01184-11166 en meldt u aan bij de Heer Hup- kens, uw cursusleider. HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.800 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland. Totale oplage: 122.285.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 3