zaterdag 5 september S0U&UR& tijdens de jaarmarkt /MEYER kvYRv; GULDEN KORTING JAKOBSEN MODES Veel muziek en amusement op Souburgse najaarsmarkt JONG EN SMITH kaas BRILLEN - KONTAKTLENZEN 44$9IT diverse kleuren Kanaalstraat Oost-Souburg Lange Viele Middelburg Onze aanbiedingen blijven een verrassing tot de laatste dag, dus kom kijken bij: de kakatoe DE FAAM - DE VUSSINGER Woensdag 2 september 1987 alleen tijdens de JAARMARKT (vermaak gratis) Kanaalstraat 55 - Oost Souburg - 01184 -62158 oeVussiHGER verkopen uitsluitend KAAS, dus geen bijluchtjes, geen bijsmaakjes, alles versvart't mes. op de Zeeuwse markten Een muziekfestival, een groot aantal straatoptredens en talrijke aantrekkelijke aanbiedingen in de meer dan zestig kramen vormen de belangrijkste ingrediënten van de najaarsmarkt die zaterdag in Oost-Souburg wordt gehouden. Het evene ment, dat door de winkeliersvereniging Nemidso al voor het vijfde jaar wordt ge houden, vindt plaats in de Paspoortstraat en de Kanaalstraat. Een aardige bij komstigheid voor de organisatoren van de jaarmarkt is in de ringrijderij op het Oranjeplein, die de hele dag, van 's morgens negen uur tot 's middags vijf uur in beslag neemt. jaarmarkt FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstf. 60 4388 BP oost-souburg WINTERJACK JEANS INN ■mmm» &mmxm amsmm mmmm -smmm* wmmsm «sswmsss» •¥S> mix- -SSWt •sssA¥:w:¥s- -ssswsssw:- .msemmfi mmmmn mmmm -sssssssssss -ssssiïswsss. sïsswssssft «srssjsss» SSSSSflSSSfc SSW •SS SWS5- SS- S¥SS SS- SSS Gezellig druk tijdens de jaarmarkten vorige keer. Poppenkastgebaseerd op Chinese papiervouwkunst. Ori Ka- dabra in Oost-Souburg. 15 Een clown vermaakte het publiek tijdens een vorige jaarmarkt in Souburg. 1 KILO CREMERIE'S: MIDDELBURG: LANGEVIELt (56 VlISSINGEN WALSTRAAT 83 QOST-SOUBURG KANAALSTR. 9 GOES PAPEGAAISTRAAT 5 bloemsierkunst kanaalstraat 37 4388 BJ oost-souburg tel. 01184-67716 De plaatselijke verenigingen zijn ook weer van de partij en zullen in talrijke kraampjes zorgen voor spelletjes en demonstraties. Bo vendien zijn er enkele handelaren van buiten de gemeente. De jaar markt begint 's morgens om ne gen uur en zal rond vier uur 's middags afgelopen zijn. In die tussentijd zijn er vanaf elf uur straatoptredens met onder meer de straatmuzikantengroep Duo Top 100 met muziek uit de 50-er en 60-er jaren, een poppenkast voorstelling van Ori Kadabra ge baseerd op Chinese papiervouw kunst, het kindertheater Sjon brengt eigen produkties en pro beert daarbij de kinderen zoveel mogelijk te betrekken; variété, dans, acrobatiek en vuur zijn te zien en te beleven bij het optreden van de Adoras; voor vrolijke mu ziek zorgt de straatmuzikanten- groep Alteklein uit Zierikzee en Poppentheater Parabel van Sjaac Vereist brengt onder meer de avonturen van Jan Klaassen tot leven. Volop keus dus voor jong en oud. Het muziekfestival wordt gehou den voor het wijkcentrum Mid denhof in de Kanaalstraat. Zeven orkesten geven daar beurtelings concerten. Ieder heel uur komt er een ander orkest op de planken. Tussen 12 en 13 uur is er een lunchpauze. Het muzikale spektakel begint 's morgens om negen uur met een optreden van het koper- en brass- ensemble Vlijt en Volharding, om tien uur gevolgd door de Brass band Jong Onda. Het jeugdkorps van Vlijt en Volharding is om elf uur aan de beurt en om één uur speelt de brassband Caecilia. Een topper is het optreden van de brassband Excelsior uit Kloetin- ge, een toporkest dat meedingt naar de nationale titel dit jaar in Arnhem. De harmonie van Vlijt en Volharding speelt vanaf drie uur en OKK uit Westkapelle besluit van vier tot vijf uur het geheel.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17