a Vroeger wilde iedereen nu staan Portobello voor ongeregeld goed NS in de buurt met informatieauto Ad Wielemaker Bar-Dancing 't Karrewiel uit Q? liet zakeÊart Melse Souburg: van groot naar kleiner Landelijke hoofdprijs bij Van de Woestijne Middelburg Cursus ondernemer autobedrijf in Goes Deltaband voert actie met pentekeningen Vlissingen Suzanne de Vries winnares Railrunner-tekenwedstrij d COMBIFOTO BEGINT GROTE SPAARAKTIE Rijschoolleerlingen maken kennis met autobedrijf Cursussen Frans en Duits bij Kamer van Koophandel DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 19 augustus 1987 Exclusief? Aanpassen CURSUS CAFÉBEDRIJF START IN MIDDELBURG Als er één ding is dat persé het huis van Ad Wielemaker niet binnenkomt is het wel een wekker. "Die krengen lopen af en als ze aflopen moet je je bed uit. Ook op tijden wanneer je lichaam daar nog helemaal niet aan toe is. En als je dat ding niet laat aflopen kijk je er naar en wordt je er aan herinnerd dat het zo langzamerhand tijd wordt om op te staan. Om alle ergernis te voorkomen en om mijn lichaam de broodnodige rust te geven heb ik dat ding destijds gewoon het raam uit geknikkerd", verklaart de 47-jarige eigenaar/exploitant van bar-dancing 't Karrewiel in Koudekerke. Wat bij de meeste mensen nachtrust heet is bij Ad dagrust en die heeft hij nodig. "Wat dacht je? Elke dag is het hier een uur of 4, 5 in de och- tend voor ik naar bed ga. Dat X; brengt het vak met zich mee. Slopend soms, maar als je je Ii- chaam goed in orde houdt dan is dat allemaal best op te brengen. ■X Vandaar dus géén wekker en de- ze jongen rust altijd goed uit zo- X dat hij er 's avonds en 's nachts v weer fris tegenaan kan". jij Jubileum X Onlangs vierden zowel Wiele- maker als zijn bar-dancing hun 20-jarig jubileum en van- X zelfsprekend is het dan 'even te- y.' rug blikken' en 'vooruit kijken', ij; Over dat 'terug in de tijd' kan jij: Ad redelijk kort zijn. "Gewoon begonnen. Als boerenzoon zat ik overdag op de ploeg en de maaimachine en 's avonds in 't Karrewiel. Dat was toen een oude arbeiderswoning. Van het j:j ik ove; I maaim Karrew oude a 'Een uit de hand gelopen hobby', noemt Bertie Korstanje haar on langs geopende zaak aan de Gortstraat 28 in Middelburg. Jarenlang heeft zij allerhande ge bruikte spulletjes verzameld, uit grootmoeders tijd en ook Ju gendstil. "Het werd zoveel dat ik het thuis niet meer kon bergen. Toen is het idee geboren om een winkel te beginnen. Ik heb er ui teraard nog wel wat handel bij moeten kopen", legt de kersverse onderneemster uit. Zij probeert spullen te verkopen die elders niet in Middelburg zijn te krijgen. Bij de kamer van koophandel is haar handel gekwalificeerd als 'ongeregeld goed' en dat is het ook. Er is namelijk van alles te koop. Jukeboxen zijn haar groot ste troef. In de winkel staan er voorlopig negen, allemaal 'in vol bedrijf' te zien en te beluisteren. Ook de benodigde platen voor de jukeboxen zijn er in grote hoe veelheden voorradig. Attributen - autootjes en vliegtuigen - uit een oude draaimolen staan er voorts uitgestald tussen oude meubelen, vazen, boeken, schilderijen en lijsten. De bovenverdieping is in gebruik voor de betere antieke spullen, want ook die zijn in de zaak aanwezig. Bertie, heeft haar zaak - die zij zelf met vrienden heeft opgeknapt - 'Portobello' genoemd naar een gelijknamige straat in Londen waar ook van alles te koop is. Portobello is in de vakantieperio de dagelijks open. Daarna alleen 's middags, van twaalf tot zes en 's zaterdags de hele dag. Bertie Korstanje houdt in de morgenuren haar kantoor baan nog aan. Eigenaresse Bertien op een oude scooter De Nederlandse Spoorwegen heeft voor iedereen mogelijkhe den om voordelig te treinen. Al leen blijkt voor veel mensen het zoeken naar dat 'goedkoopste kaartje' toch nog een ingewikkel de zaak. Dat is dan ook de reden waarom de NS met een aantal in formatieauto's diverse plaatsen in het land bezoekt om iedereen die dat wenst te informeren over de mogelijkheden in binnen- en bui tenland. Bovendien zijn er in de informatieauto aanbiedingen te koop, die niet aan de stationslo ketten verkrijgbaar zijn. De NS- informatieauto staat op zaterdag 22 augustus van 10 tot 17 uur op de braderie tijdens de mossel feesten in Yerseke. een komt natuurlijk het ander en je gaat zoals dat heet 'groter groeien'. In 1969 is er een vleu gel aangebouwd en bood de zaak plaats aan een dikke hon derd bezoekers". In 1971 brandde de zaak volle dig af. Wat overbleef waren een paar geblakerde muren. De PZC van 2 novembher van dat jaar vermeldde dat daarmee een 'ex clusieve gelegenheid' aan een droef einde was gekomen. Niets was echter minder waar, want 't Karrewiel herrees en wat er nu staat is een uitgaansgelegenheid met drie bars, een zit capaciteit voor 200 personen, drie open haarden en twee ruime parkeer- gelegenheden. Verder bezit het Karrewiel nog een professionele zanginstallatie. "In oktober of november komt Piet Veerman hier zingen. Binnen vijf minuten kan hij beginnen, want voor ons is het gewoon een kwestie van wat 'pluggen insteken. Dus geen gedoe meer met het opstellen van alle apparatuur", legt Ad met gepaste trots uit. In die dagen was het 'Karrewiel' een begrip. Karrewiel stond in derdaad gelijk met exclusief in die zin, dat een 'echt avondje uit' pas compleet was als je die avond besloot in het Karrewiel. Personeel achter de bar in (soms) avondkleding, een por tier aan de deur die de mensen uit en in de jas hielp. Zonder stropdas kwam je er niet binnen heette het toen. Exclusief? "Wat heet", relativeert Ad het begrip 'exclusief'. "Kijk. In die tijd was natuurlijk alles anders. Disco's? Nauwelijks. Het pu bliek dat hier kwam kwam uit heel Zeeland. Vooral een iets ouder publiek en daar pasten wij onze sfeer bij aan. Gewoon ge zellige muziek draaien, de men sen gelegenheid geven om een dansje te maken en wat voor ons toen ook al belangrijk was, was dat je als vrouw alleen óók bin nen moest kunnen komen zon der dat er direct 'versierd' werd. De mensen waren ook anders. Die gingen echt uit. Wilden in een bepaalde sfeer komen waar zij zich thuis voelden. En die portier: ja, iemand moet toch die jas aanpakken? Door die 'extraatjes' kregen wij misschien wel de naam exclusief. Maar we zijn het nooit geweest. Trou wens, de prijzen waren normale prijzen en als je écht exclusief wil zijn moet je je prijzen daar bij aanpassen..". "Inmiddels zijn de tijden veran derd en als horeca exploitant moet je gewoon met de tijd mee gaan", stelt Wielemaker."We zijn gewoon een zaak anno 1987 met alle faciliteiten van 1987. Dat van die nette kleding is al lang niet meer. Kan ook niet. Ga maar na. Een spijkerbroek is net zo duur als een 'nette broek', dus in de kleding zit het hem niet meer. We kijken overigens nog wél wie er binnenkomt". Selec tie? Resoluut: "Om de dooie dood niet. We willen gewoon geen herrieschoppers in onze zaak. Simpel voorbeeld. Als er een ploegje jongelui voor de deur staat met bierflessen in de hand en die staan te brallen, dan kan je er gerust vanuit gaan dat die al genoeg hebben gehad voor de avond. Nou, die komen er dus niet in. Dat is geen politiek van 't Karrewiel, maar dat is ge woon boerenverstand gebrui ken. De kans dat er heibel van komt is dan groot en dat moet je Ad Wielemaker, jubileum voorkomen. Verder is iedereen welkom. Of ze nu geel, groen of paars zijn maakt mij niet uit. Als ze zich maar gedragen. Maar dat is dacht ik toch niet te veel gevraagd. Verder willen wij dat de mensen die hier binnen zijn niet worden lastig gevallen. Die zijn gezellig uit en dat moet zo blijven. Van het moment dat ze binnenkomen tot het moment dat ze de deur uitgaan". Eén ding is hem in die twintig ja ren Karrewiel wèl opgevallen: "Vroeger wilde iedereen zitten. Nu willen ze allemaal staan, grijp je dat?" De prijswinnaars in de zaak van Van de Woestijne Bij Van de Woestijne in Middel burg, de speciaalzaak voor de ge dekte tafel, is weer eens een landelijke hoofdprijs gewonnen. Royal Doulton, de gerenommeer de Engelse porseleinfabriek, had enige tijd geleden een kleur- wedstrijd voor de jeugd uitge schreven, waarbij de kinderen Bunny Kins-figuren (het bekende konijntje op de kinderserviezen van Royal Doulton) moesten in kleuren. In drie leeftijdsgroepen werden de inzendingen, er waren er heel veel, beoordeeld. In de leeftijdsgroep van 6 tot 8-jarigen won de 7-jarige Stefan de Vries uit Koudekerke een hoofdprijs. Hij kreeg vorige week dinsdag in de zaak van Van de Woestijne aan de Lange Delft in Middelburg zijn prijs - een fiets - aangeboden door de heer R.R. Overweel, directeur-eigenaar van de speciaalzaak. Er waren ook nog twee tweede prijzen - een dagje met het hele gezin naar Bobbejaansland - in Middelburg weg te geven. De 6-jarige Naoimi de Vries (geen fa milie van de eerste prijswinnaar) uit Middelburg mag haar familie een dagje mee uit nemen naar dat Belgische pretpark en ook de 6-jarige Jo-Anne Baaijens uit Ar- nemuiden won een dagje Bobbe jaansland. De prijswinnaars waren eerst uit een regionale ron de geselecteerd, voordat zij in de landelijke beoordeling konden meedoen. Eigenlijk begon Wim Melse acht jaar geleden zijn speelgoed - an nex verf- en behangzaak in Oost- Souburg om zijn dochter een ple zier te doen. "Ze wilde graag een winkel", is de uitleg op het waar om. In de afgelopen jaren nam de zaak aan de Paspoortstraat derge lijke afmetingen aan dat het eigenlijk te groot werd en sinds kort is Melse dan ook verhuisd naar een kleiner pand aan de Paspoortstraat. "Het werd allemaal te groot", constateert hij. "Het contact met de klanten was op een gegeven ogenblik helemaal zoek. Als er iemand achterin de winkel stond kon je hem bij wijze van spreken niet eens meer zien. Vandaar dat we besloten hebben het allemaal iets kleiner op te zetten", stelt Melse. Dat 'kleiner' beslaat overigens nog altijd een respectabele opper vlakte van 180 vierkante meter. Een en ander betekende voor Wim Melse en zijn beide dochters Ella en Anjo dat het assortiment danig moest worden aangepast. "Wat we nu hebben zijn eigenlijk alleen maar A-merken. Dat zijn merken die het gewoon goed doen. Voordien hadden we veel te veel. Hier kijk, een tafeltennista fel. Kost alleen maar ruimte en niemand neemt het mee. Zo zijn er nog wel meer artikelen op te noemen die 'even lopen', maar verder in een magazijn verdwij nen. Zonde van de ruimte, zonde van de investering en zonde voor de klant, want die ziet op een ge geven ogenblik door de bomen het bos niet meer. Dat is nu alle- maal verleden tijd". De filosofie van Melse en zijn dochters is simpel. Staan achter je product en de klant optimale ser vice geven. "En dat geldt natuur lijk voor alles", besluit Melse. "Of het nu verf, behang of speel goed is maakt niet uit. Je moet de mensen een reden geven om weer terug te komen. In de positieve zin dan". Links Anjo Melse en rechts Ella Vogel-Melse voor hun nieuwe zaak. Automonteurs die eigen baas wil len worden kunnen daarvoor een cursus volgen in Goes. Dit najaar begint de Stichting VAM daar met een opleiding Vakbekwaam heid Autobedrijf, zowel overdag als 's avonds in Goes. De cursus bestaat uit 45 avonden (van 19 tot 22 uur) of zeven keer een week (werkdagen van 9 tot 16.45 uur). De dagopleiding wordt gegeven in Voorschoten, telkens met drie we ken tussenruimte. Vorig cursus jaar behaalden duizend kandida ten het diploma Vakbekwaam heid Autobedrijf. De opleiding bestaat uit twee de len: de technische en de manage ment vakken. Ook het examen bestaat uit deze twee delen. Mon teurs met minimaal het diploma monteur motorvoertuigen krijgen vrijstelling van het technische deel. De opleiding eindigt met eer officieel examen voor het pa troonsdiploma. Om bijvoorbeeld de mogelijkheden van im- en exporteurs te ver groten, verzorgt de Kamer van Koophandel commerciële talencur sussen Duits en Frans. De éénjarige opleidingen zijn toegesneden op de handelspraktijk. Aan schriftelijke en mondelinge uitdruk kingsvaardigheid wordt veel aandacht besteed. Maandag 28 sep tember begint de cursus Duits en de cursus Frans begint op dinsdag 29 september. Er worden wekelijks lessen gegeven, in totaal dertig. Verwacht wordt dat de cursisten een vooropleiding van ongeveer Mavo 4 hebben. De docent bekijkt of het basisniveau voldoende is. Foto Video Back is met een grote spaaraktie begonnen. Bij aankoop van fotorolletjes en bij het laten ontwikkelen en afdrukken, nabestellen en het laten vergroten van foto's ontvangt de klant voor elke bestede 5,een waardezegel, die in een spaarboekje geplakt kunnen wor den. Al bij 10 zegels is er een keus te maken uit enkele cadeaus, maar doorsparen naar grotere zaken is mogelijk. Er is keus uit: sportartike len, horloges, electronica, audio- en videobanden en vanzelfsprekend ook foto-artikelen. De aktie heeft een langdurig karakter. Samen met ruim 275 fotospeci aalzaken is Foto Video Back aangesloten bij Combifoto, de grootste inkoopvereniging op het gebied van foto, film en video. De kerstkaarten-actie met afbeel dingen van oud-Vlissingen, die de Vlissingse Deltaband eind vorig Pentekening - kijk op het Klompenhuisje. zoek' worden de afbeeldingen, die op de kerstkaarten stonden afge drukt, op groter formaat uitgege ven. Geen vergrotingen van de kerstkaarten, maar speciaal op groter formaat getekend door kunstenaar Burgs uit Ovezande. Er zijn drie verschillende penteke ningen in omloop: de Scheepjes- brug met zicht op het Van Dishoekhuis, de Sarazijnstraat met de Sint- Jacobstoren en bak kerij Somers en Vla- mingstraat/Groenewoud met het Klompenhuisje. De pentekeningen, met een for maat van 18 x 25 cm, kosten vijf gulden per stuk. De opbrengst van de aktie is bestemd voor nieuwe Spaanse uniformen die de Delta band, een onderdeel van de Ko ninklijke Harmonie "Ons Genoegen", tijdens de taptoe van de braderie aan het publiek wil presenteren. jaar zo succesvol kon afsluiten, krijgt een vervolg. 'Op veler ver- Tijdens de braderiedagen zal de Deltaband met een stand aanwe zig zijn om de pentekeningen te tonen en te verkopen. Voorts kun nen bestellingen worden geplaatst bij J. van Rossum in Souburg, te lefoon 01184-64586 en bij J. Buk- kens in Vlissingen, telefoon 01184-66473. Vandaag (woensdag 19 augustus) zijn leerlingen van Verkeers- instructie Freddy Wolfs bij Auto bedrijf Louisse in Middelburg. Het is de bedoeling dat de toe komstig rijbewijs bezitters meer aan de weet komen over wat er al lemaal om de hoek komt kijken bij de aanschaf van een auto. Za ken als Financieren, kiezen, keu ren, kopen, verzekeren en onder houden, veilig en onveilig rijge drag onder jongeren, afwijkende verkeersregels in het buitenland en over het dienstenpakket van een modern autobedrijf. Het gaat hierbij om een experiment, waar bij wordt bekeken in hoeverre rij schoolleerlingen er bij gebaat zijn deze zaken te weten via excursies. De Middelburgse Opel-dealer knoopt er meteen een kennisma kingsprogramma aan vast. Want -zo wordt geredeneerd- wie voor zijn rijbewijs slaagt, heeft nog niet meteen de kans om te gaan rijden. De rijschoolleerlingen ont vangen die dag een huurwaarde bon, die recht geeft op een dag gratis rijden in een van Opel van Louisse. De 12-jarige Suzanne de Vries uit Koudekerke heeft de teken wedstrijd van de Nederlandse Spoorwegen gewonnen. Dinsdag ontving zij in de Middelburgse stationsrestauratie uit handen van de heer Grimsbergen van de NS een dagtocht, voor vier personen Wie de horeca in wil, kan in twaalf lessen leren hoe wat waar en waarom. Het instituut vakon derwijs begint 14 september in Middelburg een cursus die wordt afgesloten met een examen. Wie het diploma Vakbekwaamheid Cafébedrijf haalt, mag een café en barbedrijf, een cafetaria, een petit restaurant, een discotheek of dancing, een nachtclub, een sportkantine of een gemeen schapshuis beheren. De cursus wordt gehouden in De Blauwe Haan aan de Markt en begint die eerste maandag om 19.30 uur. Wie de cursus wil volgen kan zich aanmelden bij het instituut in Eindhoven, telefoonnummer 040-425526. naar de Efteling en een Railrun ner T-shirt. De Railrunnertekenwedstrijd voor kinderen was een onderdeel van een personeelsactie van de NS onder het motto 'NS-ers werven klanten'. Elk personeelslid kon daarbij twee tienertoerdagkaarten en een Railrunner weggeven. De Railrunner is het nieuwe kinder kaartje van de NS. Kinderen van 4 tot en met 11 jaar mogen voor één gulden met de trein mee. Voorwaarde is dat ze samenreizen met iemand van minimaal 19 jaar. Eén begeleider mag maxi maal drie Railrunners meenemen. *Kijken naar de ingewanden van de heilige koe. hoeveel uitgebalanceerde techniek er aan vastzit. Verrassend

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 15