Weet u het nog, dat gekke Beatlejasje? Blue Jeans Big Band in Grote Kerk Veere in Midden Zeeland Punk belicht in Sid Nancy PODIUM Lezen CONCERT BLOKFLUITENSEMBLE DICK BOON IN LUTHERSE KERK 2 juli - 8 juli FILM DE MEESTER, VAN DE WETERING EN KARSDORP EXPOSITIE BOEK OVER MAKEN MANNENKLEREN DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 1 juli 1987 GELEZEN Parel-Pockets van topschrijvers CONCERT OP ABDIJTERRAS Weet u het nog, het eerste Beat- lejasje? Geen kraag, dat was gek. Hadden die jongens uit Li verpool niet alleen een nieuw noten- maar ook een nieuw mo debeeld bedacht. Toen moet het, na een eeuw keurige pak ken, begonnen zijn met de mannenkleding, die vroeger niet voor niks hérenkleding werd genoemd. En sindsdien is er geen houden meer aan. Ook de man mag zich nu kleden zo als hij zich voelt, al rukt in het no-nonsense tijdvak het pak zelfbewust op. Maar geen yup pie, die het niet opsiert met per soonlijke accessoires of zich niet af en toe in welgesneden spijkerbroek of ribcord hult. Winifred Aldrich bundelt alle trends en nog wat meer in het boek 'Patroontekenen voor mannenkleding', een simpel ge schreven en getekend gidsje voor wie zelf zijn kleren maakt. En ook dat gebeurt weer veel vaker dan vroeger. Als 'achter kant' van het yuppietijdperk, al schijnt het niet altijd te maken te he&ben met het modebeeld voor uitkeringsgerechtigden. Want ook een uiterst bemid deld man als onze premier (Lubbers dus) wordt door zijn vrouw "getondeusd". En dat kan toch niet zijn ingegeven door "de kapper uitsparen" of zo. Maar terug naar Aldrich. Het is ook haar niet ontgaan, dat mannen zich wat vrijer in jasje, pak, shirt, broek of short hij sen. En het opgewekte kleurge bruik beschouwt zij zelfs als "de meest opwindende ontwik keling in de herenmode". Daar komt bij dat meneer dankzij de verbeterde gezondheidszorg een beter figuur heeft gekregen, ja, het zou (sorry hoor, het Werk van Lex de Meester Werk van Cees van de Wetering *Blue Jeans Big Band. DONDERDAG 2 JULI Lezing Morton Feldman 10 uur; Discussie met Konrad Boehner 'een worstelwedstrijd' 14 uur; Xe- nakis ensemble o.l.v. Huuh Kerstens, solist: Geoffrey Madge, Wagemans, Tarenskeen, Laman, 21.30 uur. Centrum Nieuwe Mu- ziek Middelburg. VRIJDAG 3 JULI Muziekvereniging "Crescendo" o.l.v. Bea Zwadlo en "Sursum Corda" o.l.v. Piet Wisse, Zions- kerk, Duinweg 36a, Oostkapelle, 20 uur. Lezing Morton Feldman 10 uur; Discussie met Katja Saariaho 14 uur; Xenakis ensemble o.l.v. Huub Kerstens, soliste: Aki Ta- kahashi, Kubo, Marcus, Saaria ho, 20.30 uur Centrum Nieuwe Muziek Middelburg. ZATERDAG 4 JULI 'Blue Jeans Big Band' o.l.v. Jack de Boo van Uijen, Grote Kerk, Veere, 20 uur. Lezing Morton Feldman 10 uur; Discussie met Harry Halbreich en Bart Lootsma 14 uur; Xenakis en semble o.l.v. Huub Kerstens, so listen: Aki Takahashi, Yumi Na- ra, Feldman, Buttin, Xenakis 20.30 uur: Centrum Nieuwe Mu- ziek Middelburg. ZONDAG 5 JULI Openluchtconcert, Middelburgs Muziekcorps, Restaurant Abdij, Middelburg, 11.30 uur. Blokfluit ensemble van Dick Boom, oude en moderne werken, Lutherse Kerk, Middelburg, 4 uur. MAANDAG 6 JU TI 1987 Concert van Kees en Henny van Eersel, Gereformeerde Kerk (Schoolstraat) Vrouwenpolder, 20 uur. DINSDAG 7 JULI Orgelconcert Sander van Mari on, Nieuwe Kerk, Middelburg, 20 uur. WOENSDAG 8 JULI Johny the Sukkels, lm Wei- sen Rüssel, Vlissingen, 22 uur. Lezen blijft leuk en is beslist niet duur. Dat blijkt onder meer uit de reeks Parelpockets waarin het werk van grote schrijvers voor een kleine prijs 10,per deel) verkrijgbaar is. Een boek van Ha rold Robbins (Waar liefde ver dween), van Nevil Shute (Spel met de dood) en Konsalik (Een zomerliefde) zijn daar voorbeel den van. Gewoonlijk gaar het om herdrukken, maar zojuist ver scheen in de reeks Parelpockets de nieuwe roman Motel van El- more Leonard. De schrijver wordt door USA Today "de beste hedendaagse misdaadschrijver" genoemd. In "Motel" gaat Geor ge Moran, de eigenaar van een motel, op zoek naar de vrouw van zijn dromen. Dat wordt een zware reis die hem dikwijls doet terug verlangen naar het gemakkelijke leventje in het motel met veel tijd voor een biertje aan de rand van het zwembad. Dit is wèl lectuur die u een stuk nachtrust kan gaan kosten. Verder verschenen in de reeks Pa relpockets de romans: Dwazen sterven (van de schrijver van "De Peetvader" Mario Puzo); De pleekiller- een roman over de En gelse geheime dienst van Treveni- an; Reilly Meesterspion naar de gelijknamige TV-serie een spiona geverhaal van Robin Bruce Loch- kart; Geheim project Atlas - een science-fiction roman van Wilbur Smith. De reeks Parelpockets wordt verzorgd door uitgeverij De Boekerij in Amsterdam. Het Middelburgs Muziek korps geeft zondag 5 juli het laatste openluchtconcert van dit seizoen op het terras van restaurant de Abdij te Middelburg. Aanvang 11.30 uur. Dat er belangstelling bestaat voor de 'Big Band' muziek blijkt overi gens wel, want onlangs vierde de band haar tien-jarig bestaan en zoiets kan natuurlijk alleen als het publiek de muziek weet te waarderen. De groep heeft een bezetting van vijf trompetten, vier trombones, vijf saxofoons, slagwerk, bas, pi ano en gitaar. Kortom: een origi nele big-band bezetting. De 'Blue Jeans Big Band' speelt onder meer nummers van de 'groten der aarde', zoals Count Basie, Glenn Miller en Duke Ellington. Echter met het verschil dat die nummers in een eigen stijl worden gespeeld. Tussen de nummers door zorgt de secretaris van de band voor een vlotte 'Big Band Babbel'. De 'Blue Jeans Big Band', onder leiding van Jack de Boo van Uijen, treedt zaterdag 4 juli om 20 uur op in de Grote Kerk in Veere. Het blokfluitensemble van Dick Boon verzorgt zon dag 5 juli een concert in de Lutherse Kerk in Mid delburg. Er zullen zowel moderne als klassieke wer ken worden uitgevoerd. Het concert begint om 16 uur. Het ensemble bestaat uit (zie foto van links naar rechts) Riaan van 't Veer, Kleld van der Lijke en Palle van der Lijke. Zittend: Edgar van Boven en ensemble leider Dick Boon. Het zijn allemaal leer lingen van Dick Boon in de Zeeuwse Muziekschool. Op het programma staan werken van Guami, Tra- baci, Locke, Bach, Cooke, Toebosch en Mondrijs. Alhambra theater, Coosje Bus- kenstraal 144, lel. 01184-12260 Grand Ihcaler (iocs. Singelstraat 5A. tel. 01100-15165 Filmtheater Meccano, Pauw- poorl 3, tel. 01180-33414 (reser veren alleen lussen 19 en 20 uur) Filmtheater Electro, Kousteense- dijk 7, tel. 01180-30235 (reserve ren alleen tussen 19 en 20 uur) DONDERDAG 2 JULI *Alhambra I Vlissingen 'Children of a lesser God 20 uur. *Alhambra II Vlissingen 'No Mercy' 20 uur. *Grand Theater Goes 'Platoon' 20 uur. *Meccano Middelburg 'Sid and Nancy'20.30 uur. *Electro Middelburg 'That's life' 20.30 uur. VRIJDAG 3 JULI *Alhambra I Vlissingen 'Children of a lesser God 19 en 21.30 uur. *Alhambra II Vlissingen 'Police Academy 4' 19 uur. 'No Mercy' 21.30 uur. *Grand Theater Goes 'Grijs Rijk, terug naar school (back to school) 19 uur. 'Platoon' 21.30 uur. *Meccano Middelburg 'An officer and a gentleman' 20 uur. 'Sid and Nancy' 20.30 uur. *Electro Middelburg 'That's life' 20.30 uur. ZATERDAG 4 JULI *Alhambra I Vlissingen 'Children of a lesser God 19 en 21.30 uur. *Alhambra II Vlissingen 'Police Academy 4' 19 uur. 'No Mercy' 21.30 uur. *Grand Theater Goes 'Grijs Rijk, terug naar school (back to school) 19 uur. 'Platoon' 21.30 uur. *Meccano Middelburg 'De speurneuzen' 15 uur. 'An of ficer and a gentleman' 20 uur. 'Sid and Nancy' 22.30 uur. ZONDAG 5 JULI *Alhambra I Vlissingen 'De Speurneuzen' 14 uur. 'Children of a lesser God' 19 en 21.30 uur. *Alhambra II Vlissingen 'Police Academy 4' 14 en 19 uur. 'No Mercy' 21.30 uur. *Grand Thea ter Goes 'Repelsteeltje' 14 uur. Grijs Rijk, terug naar school (back to school)' 19 uur. 'Pla toon' 21.30 uur. *Meccano Mid delburg 'De Speurneuzen' 15 uur. 'Sid and Nancy' 20.30 uur. MAANDAG 6 JULI *Alhambra I Vlissingen 'Children of a lesser God 20 uur. *Alhambra II Vlissingen 'No Mercy' 20 uur. *Grand Theater Goes 'Platoon' 20 uur. *Meccano Middelburg 'Sid and Nancy' 20.30 uur. Electro Middelburg 'Rosa Luxemburg 20.30 uur. DINSDAG 7 JULI *Alhamhra I Vlissingen 'Children of a lesser God' 20 uur. *Alhambra II Vlissingen 'No Mercy' 20 uur.*Grand Theater Goes 'Platoon' 20 uur. *Meccano Middelburg 'Sid and Nancy'20.30 uur. *Electro Middelburg 'Rosa Luxemburg' 20.30 uur. WOENSDAG 8 JULI *Alhambra I Vlissingen 'Children of a lesser God 20 uur. *Alhambra II Vlissingen 'No Mercy' 20 uur. *Grand Theater Goes 'Platoon' 20 uur. *Meccano Middelburg 'De Speurneuzen' 15 uur. 'Sid and Nancy' 20.30 uur. *Electro Middelburg 'Rosa Luxemburg' 20.30 uur. een overjas maar ook een klas siek kostuum of een stoeivaste anorak. En nu maar hopen dat zo'n aardig boek niet anti- emancipatorisch werkt. Staan vrouwen niet langer achter het aanrecht maar zitten ze dagen lang achter de naaimachine om hun eega er ietsje vlotter te la ten uitzien? Nee, die maakt potverdrie maar zélf zijn bul len. Al zullen we op dat gidsje ("mannen, pak vijf meter stof voor een raglanmouw, neem de hakbijl...) nog wel even moeten wachten. "Patroontekenen voor man nenkleding" is verschenen bij H.J.W. Becht in Haarlem en kost 29,90. staaf er echt) zelfs "een ideaal onderwerp" vormen voor ver nieuwde ontwerpen. Die zijn in "Patroontekenen voor mannenkleding" dan ook ruimschoots te vinden, al kun nen ook vrouwen er best te recht. Als u - zoals de reklame wil - "zijn" whisky mag drin ken, waarom dan niet zijn hal ve garderobe geannexeerd? Al drich houdt de zaken simpel. Korte, bondige toelichtingen, duidelijke tekeningen en volop informatie over het materiaal, het berekenen van lichaamsma ten en alles wat er nog meer komt kijken bij het maken van een bandplooibroek, een vrije- tijdshemd of een ruimvallend vrijetijdshemd, een pyjama, Drie werelden van airbush ren leven met aanwijzingsborden, worden deze vaak niet meer na drukkelijk waargenomen. Door deze tekens te accentueren, zowel in kleur als in vorm binnen het landschap, brengt de kunstenaar deze op een beeldende wijze on der de aandacht". Van de Wete ring is naast zijn vrije werk werk zaam als grafisch vormgever. Lex de Meester toont onder meer fragmenten van bouwsels en stuk jes kustlandschap. Het zijn iets ingekleurde zwart-wit-foto's. En dat geeft een ietwat vervreemdend effect. Hij dikt de fotorealiteit als het ware iets aan met kleur. De Meester is free-lance fotojourna list, die ook opdrachten uitvoert voor reclamebureaus. Airbush als kunstvorm staat centraal tijdens de zomerexpositie van de Culturele Raad Vlissingen in de hal van het stadhuis. Van 3 juli tot en met vrijdag 7 augustus is er werk te zien van de kunstenaars Bob Karsdorf (Oud-Beijerland), Cees van de Wetering (Zierikzee) en Lex de Meester (Vlissingen). Na de ope ning vrijdag kunnen geïnteresseerden in deze 'nieuwe' kunst vorm terecht in de stadhuishal van Vlissingen tussen 8.30 en 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur van maandag tot en met vrijdag. "Ach...het maakt allemaal niet zoveel uit of airbush kits of kunst is", zegt Bob Karsdorp. En ben je nu artiest of vakfanaat? Ook daarop antwoordt de man uit Oud-Beijerland relativerend. "Het is een hobby die synchroom loopt met mijn vak als autorepe- rateur, reclame en spuittechnisch schilderen. Als directeur begeef ik me het liefst tussen mijn mede werkers, met één oog op het werk, de andere zoekend naar technische mogelijkheden. Juist die nieuwe ontwikkelingen maken ons vak interessant. En als zo'n techniek aanslaat bij het pu bliek....prachtig. Vooral het com mentaar op mijn werk en daarbij op mijn persoontje waardeer ik ten zeerste". Karsdorp noemt zich een zonder ling levensgenieter van 53 jaar, die gelukkig is met zijn leefpa troon, zijn zaak en zijn omge ving. "Dat spreekt hopelijk ook uit mijn werk, kleur en voorstel lingen, waarin ieder iets van zich zelf kan terugvinden". Bij Cees van de Wetering ligt het accent van zijn airbushschilderin- gen op tekens in het (Zeeuwse) landschap. "Waar wij in een ge ordende samenleving hebben le- 'Sid en Nancy wordt aangekon digd als een sensationele film van Alex Cox; het is een beeld over het verschijnsel punk. Meccano in Middelburg draait deze film. Het treurige verhaal gaat over Sid Vicious, een van de belangrijkste leden van de Britse punkgroep The Sex Pistols en zijn verhou ding met de Amerikaanse Nancy Spungen. Het is geen film waar voor alleen het jonge publiek hoeft warm te lopen. Wie geïnte resseerd is in het verschijnsel punk kan er veel van opsteken. Cox onderneemt daarbij geen en kele poging om de achtergrond te tonen. Zithoogte SU W.wï? ARNEMUIDEN Surfhotel "Het Veerse Meer" (Oranjeplaat). Rien Baauw, olie verfschilderijen en aquarellen. Dagelijks geopend. HOOGELANDE 'Stichting Kapel van St. Maar ten'. Erik Willy van Vugt, olie schilderijen. Dagelijks van 14 tot 18 uur. Tot en met di. MIDDELBURG Balans 17. Barbara Jean, struc tuur in balans. Wo., do. en vr. van 12 tot 17 uur, za. van II tot 16 uur. Galerie Dau villier (L. Noordstraat 56). Gera Dauvillier en Wim Vader, schilderijen, the ma bloemen. Ma. t/m za. van 9 tot 8 uur. Galerie Montparnasse (Rei gerstraat 1) Klaus Böttge, etsen en lihto's. Di. t/m za. van 14 tot 18 uur. Tot en met za. Galerie "De Wijnstock" (Bel- linkstraat 32). Piet Rijken, schil derijen. Do. en vr. van 14 tot 17 uur, za. van 11 tot 12.30 en van 14 tot 17 uur. Kunstuitleen (Kuiperspoort 22). Vera Galis, metalen objekten tot en met di. en Vanita Noest, teke ningen en objekten. Di. t/m za. van 13 tot 17 uur, do. van 19 tot 21 uur. Pannering (Reigerstraat 9). Schil derclub van Andries Minderhout, schilderijen. Di. t/m za. van 9 tot 18 uur. Provinciehuis (St. Pieterstraat 42). Historische ambtskostuums. Ma. t/m vr. van 9 tot 12 en van 14 tot 16 uur. Rabobank (Langeviele 49). Ineke Otte, wand- en ruimtelijke objek ten. Ma. t/m vr. van 9 tot 16 uur, do. van 19 tot 20 uur. Roosevelt Studiecentrum (Abdij). Leven en werk van Arie Roose- velts: de president Theodore Roo sevelt (1858-1919), president Franklin Delano Roosevelt (1884-1945) en zijn echtgenote Eleanor Roosevelt 1882-1962 Wo. en do. van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De Vleeshal (Markt). Peter Ap- pleton, music from sculpture. Opening vr. om 17 uur. Daarna di. t/m za. van 11 tot 17 uur, zo. van 13 tot 17 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum (Kousteensedijk 7). Leendert v.d. Pool, tekeningen VOC. Ma. 17.30 tot 21 uur, di. tot en met vr. 10 tot 21 uur, za. 10 tot 13 uur. Zeeuws Museum (Abdij 3). Johan Nieuhof, een reisverslag van een ambassadereis naar China in 1655. Tevens André Karman, schilderijen. Ma. t/m za. van 10 tot 17 uur, zo. van 13.30 tot 17 uur. OOSTKAPELLE Kasteel Westhove (Duinvlietweg 8). Han Koster, collages en schil derijen. Dagelijks van 11 tot 16 uur. Zeeuws Museum (Duinvlietweg 6). "Aai eens een krokodil", de huid van dieren en mensen, tevens Instituut voor Natuureducatie en "Natuur en landschap van Zee land". Dagelijks van 10 tot 17 uur. SEROOSKERKE Taverne van Molen De Hoop. Ri an Krull, pentekeningen. Dage- lijks van 10 tot 21 uur. VEERE Grote Kerk (Oudestraat 26). 'De historie en het heden van Veere'. 'De aanleg van het kanaal door Walcheren', met reprodukties van de fotograaf Preuninger (ca. 1873). 'De conservering van de kerk'. 'Boerenwagens van de Zeeuwse Inspan'. 'Het ontstaan van het Zeeuwse kleilandschap'. 'De muskusrat en zijn bestrijding en 'Schilderijen: "Land en Wa ter". Dagelijks van 10 tot 17 uur, zo. van 14 tot 17 uur. De Schotse Huizen (Kaai 25). Kle derdrachtmutsen uit de verzame ling van mevrouw Eva de Kam-de Feijter en zilveren broekstukken uit particulier bezit. Op de scheeps- en visserijzolder enige scheepsmodellen uit de 17e eeuw van Marinus Schram. Di. t/m za. van 10 tot 17 uur. Tevens Werner Brattig, (uit Solingen) schilderij en, fendillage techniek en grafie- ken. Opening za. om 16 uur. VLISSINGEN Iguana (Bellamypark 35). Leven de reptielen, amfibieën en insek- ten. Zo., ma. en do. van 14 tot 17.30 uur, di., wo., vr. en za. van 10 tot 12.30 en van 14 tot 17.30 uur. Foto Dert (Nieuwendijk 35). 'Fo to's van vroeger'. Openingstijden als winkel. De Gevangentoren (Boulevard de Ruyter IA). Tom van der Maden, etsen. Dagelijks vanaf 11 uur. Stadhuishal (Stadhuisplein). Drie werelden van Air-brush. Bob Kansdorp, Cees van de Wetering en Lex de Meester met schilderij en, skulptuur en foto's. Ma. tot vr. van 8.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur. Vanaf vr. Vitrines Walstraat - Lange Zelke. Surinaams Houtsnijkunst van Hugo Mayland. Openingstijden: winkeluren. Vanaf vr. Voormalige Scheldesmederij (hoek Walstraat). 'Zes maal schil deren', olieverf- en acryl schilde rijen van Klaus Kröger, Wolfgang Finck, Gilbert Swimberghe, Phi lippe Vandenberg, Marian Plug en Tomas Rajlich. Dagelijks van 11 tot 18 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 7