MELSE yo1^St^rH'0/<y J. DOOGE Jeroen Krabbé in 'geen genade' THE COLOR OF MONEY': Biljart en het grote geld 'De Toverknoop': betaalbaar antiek HISTORISCH CONCERT ROND GERESTAUREERD ORGEL IN MUSEUM JAARMARKTPRIJSJES TROUWPLANNEN? JAARMARKT AANBIEDING MARACUJA PERLÉ M. HAECK 10% KORTING ZATERDAG 23 MEI 10% VOORDEEL de kakatoe Textiele objekten en tekeningen in de Openbare bibliotheek Vlissingen De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Op heel Walcheren. ONROEREND GOED EN HYPOTHEEK INFORMATIE BORREL NOTEN 2.- adverteren het medium uitstek Woensdag 20 mei 1987 DE VLISSINGER In onze kraam leuke o.a. Playmobil, Lots-a-Leggs, Britains VOORDEEL CENTRUM Paspoortstr. 23 Tel.: 61448 Souburg Kom dan eens kijken naar onze etalage of in de stand, op de jaarmarkt. U kunt zien hoe een bruidsboeket en corsages gemaakt worden bij bij Bakkerij STROOP WAFELS OP DE JAARMARKT 3 dagen lang donderdag - vrijdag - zaterdag op alle jumpers en vesten Veel aanbiedingen! Bovendien de hele dag op badgoed - nachtgoed - witgoed ondergoed - BH's enz. rokken - bloesen - jumpers vesten enz. Textiel en mode Vlissingsestraat 41 Tel. 61994 Oost-Souburg (naast Aldi) p. fles 4.95 doos 6 fles. 27.00 Slijterij, Wijnhandel Paspoortstr. 38 Souburg de Smulhoek op de jaarmarkt voor U met ITALIAANS IJS en BROODJE HAMBURGER 150 BALLETLEERLINGEN DANSEN 'HET CIRCUS' Een bedreiging VOOR ONS ALLEMAAL GIRO 6989 Hypotheek informatie NVM Onroerend goed informatie per zakje in onze kraam K********************************************************** -crcr*^"1 -^TITuuRWOjs^ Vlissingen Tel.12479 Oost-Souburg Tel.72553 ,(L GA RA NI SPOR1 Sprankelende witte wijn met maracuja sap. Tijdens de jaarmarkt bloemsierkunst kanaalstraat 37 4388 BJ oost-souburg tel. 01184-67716 In de Openbare bibliotheek Vlis singen exposeren kursisten van de ZDASG van 15 mei tot 10 juni textiele objekten en tekeningen. De werkstukken zijn gemaakt bij de vakken textiele werkvormen en tekenen. Aan de hand van op drachten en thema's, zoals sporen in 't zand, sprookjes, de wereld van..., zijn ze na vaak uren inten sieve arbeid ontstaan. Afhanke lijk van de toegepaste techniek, welke meer of minder bewerkelijk is, zijn verrassende creaties ten toongesteld. 1 ibt I- gebruikelijk heeft de biblio theek de tentoonstelling on dersteund met een kollektie boe ken, welke de verschillende aspekten van zowel de praktische, als de theoretische gedeelten van de beide vakken laat zien. Voor belangstellenden liggen er bij de expositie brochures van de ZDASG tekenen en textiele werk vormen MAVO. De expositie is te bezichtigen tij dens de openingsuren van de bi bliotheek: ma. 13.30 - 20.00 uur, Niet minder dan 150 balletleerlin gen van het Instituut Kunstzinni ge Vorming Vlissingen verzorgen dit weekeinde twee voorstellingen in hun stad. In Britannia aan de boulevard in Vlissingen dansen zij onder de titel 'Het circus' zater dag 23 en zondag 24 mei vanaf 15 uur. De choreografie verzorgden Con- ny Sijlmans en Marjolein Verhei- jen. Elke leeftijdsgroep neemt op eigen niveau een deel van het pro gramma voor haar rekening. Tij dens de voorstelling komt de werkwijze van KW bij de dan sante vorming tot uiting, name lijk iedereen laten dansen binnen de eigen mogelijkheid. Kaarten voor deze voorstelling zijn nog verkrijgbaar bij de Cul turele Raad aan de Badhuisstraat in Vlissingen. Kim Basinger Wie Jeroen Krabbé eens in een niet-Nederlandse film wil zien spelen moet de komende week maar eens naar Meccano in Mid delburg gaan. Daar draait de film 'No Mercy' en Krabbé is daarin één van de hoofdrolspelers. De film gaat over ene Eddie Jillet- te, een keiharde politieman die een heroïnedealer arresteert en daarmee op het spoor komt van een aanstaande moord. Eddie 'vermomt' zich als huurmoorde naar en meldt zich bij zijn op drachtgever. Voor Eddie iets kan ondernemen wordt zijn baas doodgeschoten. Eddie's maat werd geacht op een meisje te pas sen. Het meisje is echter verdwe nen en Eddie's maat is doodgesto ken door dezelfde man die Eddie moet vermoorden. Eddie zint dus op wraak Hij spoort het meisje op, arresteert haar en aan elkaar geketend met handboeien komen ze na een wilde achtervolging door gangsters terecht in een moeras. Daarna begint voor Ed die de werkelijke jacht op het ge boefte. En dat het er hard aan toe kan gaan blijkt wel uit de titel 'No mercy': geen genade. diwo., vr. 10.00 - 20.00 uur, za. 10.00 - 12.30 uur. Iedere Nederlander tussen de 20 en O) jaar kan het slacht offer worden van de slopende ziekte Multiple Sclerose. En de medische wetenschap kijkt machteloos toe. Omdat er nauwelijks geld is vooronderzoek. Uw bijdrage helpt mee een eind te maken aan de bedreiging die MS voor ons allemaal is. i.n Stichting Vrienden \is Research. Den Haag 5 jaar vaste rente met gemeente garantie Annuïteiten Lineair Leven Geldverstrekker werke lijke rente opge geven rente opgegeven rente Geldverstrekker werke lijke rente opge geven rente Ver. Spaarbank 7,01 6,7 6,7 De Amersfoortse 7,23 7,0 Bondsp. Centr./O.Ned. 7,17 6,9 6,9 AEGON 7,23 7,0 Bondsp. Mid./N./O.Ned 7,22 6,9 6,9 AMEV Lev. Vera. 7,23 7,0 Friese Bondssp. 7,22 6,9 6,9 Delta Lloyd 7,23 7,0 HNG 7,25 6,8 6,8 Nationale Ned. 7,23 7.0 ABP 7,33 7,0 - NOG Vera. 7,23 7,0 AMEV Hyp. Bedr. 7,33 7,0 7.0 RVS 7,23 7,0 C en E Utrecht 7,33 7,0 7,0 Stad Rotterdam 7,23 7,0 Direktbank 7,33 7.0 7,0 Winterthur 7,23 7,0 Postbank 7,33 7,0 7,0 Vraag uw NVM-makelaar om een Aegon Hypoth. 7,38 7,0 7,0 vergelijkging van de andere factoren die bij uw keuze van belang ziin: ore mie. afkooo- Gelders.Utr.sp. 7,44 7,1 - W.U.H. 7,45 6,9 6,9 waarde en winstdeling. Metallicus 7,46 7,1 7,1 Nutssp. West Ned. 7,46 7,1 7,1 Rabo Hypoth. 7,46 7,1 7,1 Bouwfonds N.G. 7,49 7,0 Nederlandse Vereniging van Makelaars Nutssp.'s-Grav. 7,49 7,15 7,15 Nat.Ned.'Optie' 7,45 7,2 7,2 Mees Hope 7,57 7,1 7,1 ABN(ABHK) 7,60 7,2 7,2 AMRO 7,60 7,2 7 2 Andere vormen opge geven rente Avista Bank (CL) 7,60 7,2 7,2 NMB 7,60 7,2 7.2 Geldverstrekker F.G.H. 7,61 7,0 7,25 Roparco krediet 6,7 WoonfondsHoll. 7,66 7,1 7.1 Bouwf.Rente Rust 7,2 Bank v.Hyp.Fin. 7,77 7,2 7.2 Rabo Rente Stabie 7,4 Bovengenoemde percentages komen uit het NVM-Stappenplan. Met behulp van dit plan kunt u samen met de NVM-makelaar tot de juiste hypotheekkeuze komen. Vraag uw makelaar om nadere informatie. De genoemde instellingen verstrekken ook hypotheken met andere looptijden, bijvoorbeeld 3,7,10 of 12 jaar vast. Om een juiste vergelijking mogelijk te maken worden alleen de S-jaars tarieven vermeld. De werkelijke rente bestaat uit de opgegeven rente plus een aantal variabelen, die per geldverstrekker kunnen vanërenfbijv. afsluitprovisie). Voor hypotheken zonder gemeente garantie is de rente in de meeste ge vallen 0,2% hoger dan bovengenoemde rente. Peildatum: 6 mei 1987 Bron: Stappenplan NVM Prijsontwikkeling per regio bestaande woningen x f 1.000,— Januari t/m maart '86 Januari t/m maart '87 Prijsafwijkingt.o.v. Ned. totaal '87% noord f 125 f127 84 oost f137 f142 94 midden f 161 f168 112 west f 147 f 153 102 zuid f 148 f 155 103 Ned. tot. f 142,0 f 159,5 100 Prijsontwikkeling heeft betrekking op de gemiddelde verkoopprijzen van bestaande woningen. Per woningtype en per plaats kan de ontwikkeling anders zijn. Copyright NVM Nieuwegein [5^, DE KAASW KlNJilSlRJt! 69 DE^ISSINGER Kennelijk een rol die Paul New man op het lijf is geschreven want voor zijn rol in 'the color of mo ney' kreeg hij een Oscar in de ca tegorie 'beste acteur'. De film is te zien in Alhambra in Vlissingen. 'The Color of Money' laat zien wat er na 25 jaar geworden is van de professionele poolbiljarter 'fast Eddie Felson' uit de film 'The Hustler'. In deze film speel de Eddie (Paul Newman) in roke rige zaaltjes en deed alsof hij een middelmatige speler was. Pas wanneer het grote geld er aan kwam begon hij te winnen. Een kwart eeuw later is hij een corrup te drankhandelaar die niet vies is van een stevige gokpartij. Op ze kere dag komt Eddie een jonge man tegen die enorm goed kan biljarten. Eddie haalt hem over beroeps te worden. Uiteindelijk leidt een en ander tot een dende rende ruzie en Eddie besluit dat de jongeman dan zelf zijn boon tjes maar moet zien te doppen. Uiteindelijk komen zij elkaar weer tegen tijdens een kampioen schap waar het grote geld valt te verdienen. The color of money is beslist geen biljart-film, maar gaat over het spel tussen sterke karakters die een strijd voeren, met als inzet geld, reputatie en eer. 'De Toverknoop'. Het zou de titel van een sprookje kunnen zijn. Het is echter de naam van de zaak van Anneke Flipse, die is onder gebracht in het pand van antiek handel Flipse aan de Segeersstraat in Middelburg. De naam 'De Toverknoop' vraagt om uitleg, want men zou toch mi nimaal kunnen verwachten dat er knopen worden verkocht. "Nee hoor", grinnikt Anneke. "Het is allemaal veel simpeler. Begin dit jaar namen mijn man en ik de zaak over van zijn vader. En om dat onze kinderen nu een respec tabele leeftijd hebben bereikt had ik eindelijk eens tijd om 'iets voor mijzelf' te gaan doen. Iets met leuke oude spulletjes. Nou en dan ga je gewoon een naam verzin nen. Dat werd in eerste instantie 'Turkse knoop'. Dat is dat fi guur, dat je vaak op de boven kant van een stoof ziet. Nou dat klonk niet en het synoniem voor Turkse- is Toverknoop, dus vandaar". De verkoopruimte die Anneke ter beschikking heeft om haar nering te etaleren was vroeger de opslag ruimte van de antiekwinkel. Dank zij de hulp van vrienden werd dit in korte tijd omgetoverd tot een 'winkel'. Het assortiment bestaat uit geloogde grenen kasten en spulletjes uit grootmoeders tijd. "Het zijn echt oerdegelijke kasten, legt Anne uit. "Het spul komt voornamelijk uit de Oost- Anneke Flipse bloklanden en daar maakten ze nog degelijk spul. Bovendien wordt alles eerst nog eens gecon troleerd voor wij het in de ver koop doen. Het moet kwalitatief pico bèllo zijn en ook nog eens 'oud'. Aan rommel hebben wij en de klanten niets". De restauratie van het Van der Weele orgel in het Zeeuws Mu seum vormde voor de werkgroep muziek van het Zeeuws Genoot schap der Wetenschappen aanlei ding om een concert te organise ren. Rond dit orgel scharen zich daarom op zaterdag 23 mei een blokfluitensemble en een bespeler van het clavecimbel. Dit concert in het Zeeuws Museum begint om 20.30 uur. Het blokfluitensemble bestaat uit Riaan van 't Veer, Palle en Kjeld van de Lyke, Edgar van Boven en Dick Boon. Jos Verpoorten bespeelt het orgel en Jos Vogel zit achter de toetsen an het clavecim bel. Gespeeld worden werken van Guami, Trabaci, Vivaldi, Mo zart, Handel en Joh. Chr. Bach. Een van de belangrijkste doelstel lingen van de werkgroep is het sti muleren van authentieke muziek beoefening. Ook worden er - zo mogelijk historische - muziek instrumenten aangeschaft. De Faam en De Vlissi Buitengewoon Bere

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 23