r GEBR. JOZIASSE KWEKERIJ MOESBOSCH4 Ut C? het zakeÉart C en A Middelburg officieel open Echtpaar uit Koudekerke wint auto vc Vlissingen 19 Els de Visser en Marijn Passenier kleurden het leukste STEUTEL HERENMODE Open dag 'Teachers?' Back in de prijzen WEDSTRIJD DE FAAM DE VLISSINGER Eerste Middelburgse etalage in teken 'Schorpioen' Woensdag 20 mei 1987 DE FAAM - DE VLISSINGER Stem Ontwikkeling Filosofie Scheldedirecteur Weug met pensioen STEUTEL HERENMODE SPORTDRESS 'T IS LICHT EN TOCH DROOG De directie werkt hier net zo hard Het had er even naar uit gezien, of David Joziasse, een van de twee 'directeuren' van kwekerij Moesbosch had voor de klas gestaan. Zijn keuze ging echter richting kwekerij en het resultaat van die keuze is een tuincentrum dat er niet om liegt. Waar gepaste trots op zijn plaats zou zijn, hullen beide broers zich in bescheidenheid. Dat blijft tijdens het hele ge sprek zo. Geen directiekleding, maar gewoon in een werk broek en op gympies en klompen. Willen (46) komt net uit de kwekerij. Aarde kleeft nog aan zijn handen. David -na enig nadenken, 52 jaar- ziet er wat 'schoner' uit. „Onderuit gegaan, rug geblesseerd dus moet het even kalm aan doen" is de verklaring. Het kantoor is 'open'. In die zin, dat -zo zij in het kantoor vertoeven- zichtbaar zijn en in ieder geval bereikbaar voor het personeel en de klanten. „Wij zijn altijd bereikbaar voor alles en iedereen", stellen de broers, die onlangs het be drijf enorm uitbreiden. „Moet ook wel. Er gaat hier nogal wat om en ook al heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. Er zijn toch dingen die even besproken moeten worden. Dan is het gewoon even een kwestie van binnenlopen en de zaken regelen". De organisatie van het bedrijf waar alles bij el kaar zo'n dikke twintig man en vrouw een boterham verdienen is er op ingericht. David en Willem zijn de baas, diverse ta ken zijn gedelegeerd en regel matig vindt er overleg plaats. Overleg die het bedrijf of de mensen aangaan. In ieder geval een personeelsraad die werkt en waar niet wordt gebabbeld over de kleur van het toiletpapier of het merk koffie-automaat. Zin nige praat dus die heeft geresul teerd in een 'Moesbosch' zoals het er nu staat met een totale oppervlakte inclusief parkeer plaats van 15.000 vierkante meter. „Natuurlijk hebben 'onze' mensen er een dikke stem in ge had. Je praat per slot van reke ning over hun broodwinning en hun toekomst. Achter elke werknemer staat een gezin en daar moet je rekening mee hou den", vindt David, die uiter aard mede namens zijn broer spreekt. „Wij hadden een leuk tuincentrum. Oké. Maar aan de andere kant, als wij er niet meer zijn, gaat het leven ge woon verder en wij wilden in ie der geval een 'goed bedrijf' achterlaten. We hadden ook kunnen denken onze tijd zit er op en bekijk het maar. Zo werkt het bij ons niet. Vandaar dat we het personeel bij die uit breiding hebben betrokken en duidelijk hebben laten beslis sen. Zij hebben de knoop door gehakt en het is dan ook net zo goed hun als ons bedrijf". 'Moesbosch' is overigens niet altijd een tuincentrum geweest. De Joziasses duiken even in de geschiedenis. Vader Joziasse, die hoofdzakelijk groente kweekte en daarnaast nog een kas had met druiven. De ruil verkaveling in 1953, waardoor de kwekerij over twee hectare grond kon beschikken en be halve groente in de 'warenhui zen' tomaten, komkommers en sla werd geteeld. In 1969 na men David en Willem de zaak van hun vader over. „Het was geen 'moeten' verduidelijkt David. „Vader heeft ons nooit gedwongen en het was ook geen morele verplichting. Ik had een opleiding waarmee ik voor de klas kon staan. Een aanbod van een landbouwschool om dat inderdaad te gaan doen heb ik toen maar afgeslagen. Dit trok mij toch meer". De eerste stap was het zetten van een kas met waterbassin en verwar ming. De volgende stap was het kweken van kerststerren en in het voorjaar wat perkgoed. Al les op contractbasis, dus niet voor de particulier. „Later vroegen voorbijgangers of ze iets konden kopen. In eerste in stantie hebben wij altijd nee verkocht, maar toen steeds meer mensen kwamen zijn we van lieverlee met de verkoop aan particulieren begonnen en zo langzaam aan verdween de oorspronkelijke groente kwekerij". Uitbreidingen volgden zich op en het assortiment werd evenals het personeel uitgebreid. Aan die betrekkelijke rust kwam een eind met de laatste uitbreiding: een complete reorganisatie, een uitbreiding van het assortiment en een stuk grond erbij. Ingrij pend en dus kreeg het personeel een stem in het kapittel. De filosofie van de beide on dernemers is simpel. Motiveren doe je alleen maar door er zelf keihard tegenaan te gaan. Oren en ogen open houden en vooral luisteren. Niet alleen naar het personeel maar net zo goed naar de klanten. Een simpele uitvoering van de 4P-marketing formule: prijs, plaats, produkt en promotie. De volgorde is willekeurig. Joziasse: „Het publiek stelt ei sen. Vroeger kwam de klant bij wijze van spreken op klompen. Nu komen ze met het hele ge zin, keurig in de kleding en met een boodschappenlijstje. Zie je het al gebeuren? Een lekkend Directie Moesbos: David Ginks) en Willem Joziasse dak, schrijven op een nat pa piertje met een balpen, of door de aarde 'bageren'? Nee toch? Dat betekent simpelweg dat al les schoon moet zijn. Alle plan ten en bloemen moeten er van vroeg tot laat piekfijn uit zien, dat de mensen zich niet suf moeten zoeken naar iets en dat alles gekoppeld aan een aan vaardbare prijs. Dan doen we dan ook. Elk plantje dat er maar even 'niet goed' uitziet gaat eruit. Het is allemaal be werkelijk, maar daar hebben we met z'n allen gekozen". Grootspraak? Een wandeling door de 'Koudekerkse Keuken hof' leert dat-ie gelijk heeft. Alles in groei en bloei en zo bloemen of planten van mensen houden straalt de liefde er van af. Een vijver met fonteintjes waar je niet alleen naar kunt kijken, maar zelf kunt uitpro beren welk fonteintje hoe werkt. Zelf een vijver aanleg- voor gen? Kan ook. Een videoband laat zien hoe dat moet. Het per soneel is herkenbaar aan een shirt met een 'Moesbosch- embleem'. Een plantje wordt uit een bak gehaald om te wor den 'gerepareerd'. De 'directie' gaat ook weer aan het werk. Niet in driedelig costum maar gewoon op klompen gympies. n maar «ja n en I Wie zaterdag 23 mei de officiële openingshandeling zal verrichten is niet bekend. Het is namelijk de eerste klant die om 10 uur de deur binnenstapt. En deze wordt uitge nodigd om het traditionele lint door te knippen. Verder staat de officiële opening evenals Middelburg zelf in het te ken van de jazz, want gedurende de hele dag speelt er een dixie- landband. De 'muntjes', die het winkelende publiek de afgelopen tijd heeft gekregen kunnen die De heer en mevrouw Alleblas krijgen sleutels van Cees Lindenberg (tweede van rechts). Uiterst rechts Dien de Nooyer. Voor Boukje Alleblas-Mooiweer was het vorige week woensdag dubbel feest. Zij was jarig en...zij en haar man Bas Alleblas wonnen een auto in de loterij van de voet balclub Vlissingen. "Ik ben geen voetbalsupporter, maar ik steun de verenigingen waar het maar kan", zei de WAOer Alleblas kört voordat hij van Cees Linden berg en Dien de Nooijer van de kersverse Vlissingse hoofdklasser de sleutels kreeg. Hoewel de familie in Koudekerke nog maar kortgeleden zelf een nieuwe auto kocht, werd de Peu geot in de zaak van Dijkwel in Vlissingen met vreugde begroet. "Ik weet nog niet welke we nu houden. Mijn zwager in Spijke- nisse is hard aan een nieuwe toe. Scheldedirecteur J.W. Weug gaat per 1 juni het bedrijf verlaten. Hij gaat van zijn pensioen genieten. Weug is één van de weinigen die alleen maar voor een dubbeltje geboren schijnt te zijn, want hij begon zijn carriere als handlager bij het VLissingse scheepsbouw bedrijf en klom langzaam op tot directeur. Misschien dat we wel wat kunnen regelen", meende de gelukkige prijswinnaar. Volgens secretaris Lindenberg was de loterij een succes. Er wer den duizend loten verkocht a 150,Er waren tien trekkin gen met elk zes grote prijzen. De elfde verloting moest een auto bij de winnaar brengen. 'Teachers', het instituut voor eepjarige opleidingen voor kantoor en toerisme aan de Segeerstraat in Middelburg houdt op zaterdag 23 mei een 'open dag'. Vanaf 13 tot 16 uur is iedereen welkom om zich onder het genot van een drankje te laten voorlichten over de opleidingen, studie- vereisten en toekomstmoge lijkheden. dag een waarde krijgen van twee honderd gulden (als men een gok je wil wagen tenminste) en maken dezelfde munten kans op een waardebon van 10 gulden in een kans van een op tien. Foto Back in Vlissingen heeft een eervolle vermelding gekregen bij een portretwedstrijd, uitgeschre ven door 'Colour Art Photo Ne derland'. Deze gebeurtenis vond plaats in Boekelo, waar onlangs een inter nationaal fotografencongres werd gehouden. Een portretwedstrijd onder het motto 'romantiek' was daar een onderdeel van. Een inter nationale jury onder leiding van de Masterfotograaf Alberghini uit Parijs stelde de prijzen vast. Colour Art Photo is een interna tionale vereniging van portretfo tografen waarvan alleen zij lid kunnen zijn, die bewezen hebben over de nodige creativiteit en vak manschap te bezitten. Uit de Sportdress Collection voor de zomer van 1987. Een jack voor mooi weer, maar tegelijkertijd: Bijzondere waterafstotende eigenschappen bij regen. Te koop bij Steutel Herenmode. LANGE KERKSTRAAT 41. GOES,TEL.01100-16415 Marijn Passenier Ginks), Hermanda Wartman en Els de Visser. J.W. Weug. Voor de 12-jarige Els de Visser en de 8-jarige Marijn Passenier uit Zoutelande was het vrijdag in ijs- salon 'La Palma' dubbel feest. Niet alleen wonnen zij de kleur- wedstrijd die door Ponypark Slagharen in samenwerking met het weekblad De Faam/Vlissinger was uitgeschreven, maar boven dien mochten zij een ijsje uitzoe ken dat net zo groot en lekker was als ze zelf maar wilden. Voor- Het ramschip 'De Schorpioen'. Vlissingen had het, Middelburg krijgt het en de dames- en heren modezaak De Vroedt-Hooftman aan het plein 1940 in Middelburg heeft er alvast op ingespeeld met een etalage die richting 'Schorpi oen' wijst. Oude en nieuwe fo to's, een scheepsstoel en een kor- vijbank, afgewisseld met eigen tijdse mode. Voor De Vroedt-Hooftman is het vooralsnog een van de vele the ma's die worden aangepakt om de zaak te verfraaien en een klein voorproefje op de komende bra derie, die in het teken zal staan van de VOC. "Dat het ramschip naar de Zeeuwse hoofdstad komt is een attractie van de eerste orde en een prima promotie voor Mid delburg. Als ondernemer zijn wij niet alleen bezig onszelf te presen teren, maar ook de stad. En dat is waar, gezien de uitgebreide 'ijs- kaart' een opgave, maar ze deden het of het dagelijks werk was. Trouwens, de prijs die zij wonnen was dan ook wel een ijsje waard: een driedaags verblijf op het Po nypark met alles er op en er aan en dat voor het hele gezin. Dub bele vreugde dus. Hoewel er aan de kleurwedstrijd geen leeftijdsgrens was verboden, had de deskundige jury onder voorzitterschap van redactieme dewerkster Hermanda Wortman toch maar besloten om de talloze inzendingen in twee leeftijdsgroe pen te splitsen. "Het is een moei lijke keuze geweest", motiveert Hermanda de einduitslag. "Er is gelet op de creativiteit, of alles keurig binnen de lijnen is ge kleurd en naar orginaliteit. En Els en Marijn hebben duidelijk ge wonnen". De echt lachende derde was Erik, het broertje van Els. Ook hij had aan de kleurwedstrijd meege daan, maar was buiten de prijzen gevallen. Dankzij zijn zusje viel hij dus keurig met zijn neus in de boter misschien wel het verschil met an dere steden: wij hebben geen con currenten maar collega's. Wil van Son, een der initiatief neemsters die het schip in oude glorie wil herstellen vindt het pri ma. "Jammer dat het niet meeriin Vlissingen kan. Maar als onder nemers in Middelburg aandacht geven aan dit stukje maritieme historie en de zaak overnemen is dat een prima zaak. Het gaat tenslotte om het schip".

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 11