'T IS KLASSE....'T BLIJFT VOORDELIG! DERT FOTO VIDEO h|F* O Bij wie moet je zijn als ie eeawarmwater-geiser zoekt? 695, 795,- Concert Westvlaams Orkest met Marie-Noël Damien slagerij snel De Faam en De Vlissinger Buitengewoon Bereik LEKKER VLEES ELKE DAG GOEDKOOP! S- Q95 Q95 750 195 I9 s s 1,10 3,95 MAGERE VLEESFALBS üHg IDAVAINE De Faam en De Vlissinger Dc voordelige weg naar uw klanten KLEUTERJUDO VERSE WORST 595 RUNDER BIEFSTUK SHOARMA VLEES JUCH- BURGERS SLAGERS HAM I fl 200 GR VARKENS- 1DQ HAASJES IO- BANG? 10,90 4,95 HET MEESTE VLEES VOOHHETM/NSTF6ELD. Woensdag 4 februari 1987 DE VLISSINGER grundig POR TABLE KTV S PHIUPS STEREOJo^ SET|MEEST PHILIPS KLEUREN TV 5"cm. beeld 20 Kan. 1.599 DERT PRIJS v.a. SD-28 van 840,- voor Bij de installateur met het Saunier Duval-bord. Dat betekent dat wij erkend dealer zijn. En dat wij u deskundig informeren over de unieke Saunier Duval geisers zonder-waakvlam. Warm-water- comfort in uw hele huis met een gasbesparing van zo'n 100,per jaar. Tevens c.v.? Vraag dan naar de zuinige Saunier Duval combi- gaswandketels. Wij installeren Saunier Duval vak kundig en tegen een redelijke prijs. SD-35 van 972,voor eigen slager ONTBIJTSPEK 150 gram. MAGERE SPEKLAPJES 500 gram 1,50 vrijdag zaterdag BIEFLAPPEN BRETONS GEHAKT RIBKARBONADE n- RUNDER EN/OF LAMSHART natuurlijk...van uw slager! "decoratie" VOOR UW NIEUWE VASTE TAPIJTEN Nieuw nieuw nieuw V.a. 11 februari 1987 start een nieuwe groep, woensdag van 16.00 tot 17.00 uur, sporthal Baskenburg (bovenzaal). Sportschool Felix Janssens Tel. 01180-15097, b.g.g. 01650-35548 ^#1 KILO ^#■500 GR WE KILO fl KILO VLEES EN VLffiSWREN, HAFOE GULDENS \ODmBJGffl DAN ELDERS EVENEMENTENKALENDER voor Vlissingen RUNDER- 1 SCHOUDER LAPPEN WINTERAKTIE (tot 1-3-87) Mannen Mode bij jacks truien pantalons shirts apres-ski en vrijetijdskleding 10-20-30-40% Ooststraat 2 - Domburg Dames/Herenkapsalon Herenmode Telefoon 01188-3495 COMPACTE' FIRMA 5?9f 19 VLISSINGEN Nieuwendijk 35-39 bij Vissershaven Tel: 01184 12209 Ook op maandagmiddag open 59. M CV-, GASVERWARMINGS- LOODGIETERSBEDRIJF DOMBURGS SCHUITVLOT 21 MIDDELBURG - TEL. 01180-12330 DOE-HET-ZELVERS KUNNEN BIJ ONS TERECHT VOOR AL HUN MATERIALEN OP SANITAIR-, GAS-, C.V.- ELEKTRO- EN DAKBEDEKKINGSGEBIED. 's Maandags de héle dag geopend! jAWWWW MWWWVVVWWIWWAVJVVWWW^WAWVWAVV In de Concert- en Gehoor/aal in Middelburg vind! zaterdag 7 februari een concert plaats van het Westvlaams Orkest onder leiding van Patrick Peire. So liste is Marie-Noël üamien (piano). Het Westvlaams orkest is ontstaan uit het in 1951 opgerichte Brugs Kamerorkest en is samengesteld uit een twintigtal strijkers en een vijftiental blazers. Het orkest her bergt de top van het Vlaamse mu ziekleven en treedt behalve in en buiten de provincie regelmatig op in het Festival van Vlaanderen, Festival de Wallonië en voor de Belgische radio en televisie. Daar naast gaf het orkest uitvoeringen met vooraanstaande Westvlaamse koren. Ook in Zeeland begeleidde het or kest diverse keren koor- en orato riumuitvoeringen van onder meer het Hulster Gemengd Koor en de Koninklijke Oratoriumvereniging 'Tot Oefening en Uitspanning' uit Middelburg. Het programma dat het West vlaams Orkest brengt bestaat uit Ouverture 'La Scala di Seta' van Gioacchino Rossini, Concerto voor piano en orkest in D opus 30 van Sergei Rachmaninov met Marie-Noël Damien als soliste en Symfonie no. 5 in A opus 108 van Joseph Reyelandt. Het concert begint om 20 uur. \farie-.\oël Damien BEL OE KINDERTELEFOON. LUCHT JE HARTJE VOOR EEN KWARTJE. 500 gram nu. 500 gram nu kilo nu11,OU uit de diepvries: voor hond en/of kat kilo4,90 Oi ïl Hogeweg 138 St. Jacobsstraat 3 Pil TrVlUW 01184-13971 VLISSINGEN 01184-12570 tapijtcentrale woninginrichting Hobeinstraat 69 telefoon 01184-17919 Iaat licht cn lucht uw bint*» «n /org voor goede voeding en voldoende ras» lËËi Nvw AWAVAV VVWVVWVVWVWWWVVWW.V AWAWV LAPPEN MALSE 5 BROODJES GRATIS T/M 2<jT WKg vvyvv*uzr-UN JUCH Vlissingen: Spuistraat. Donderdag 5 t/m woensdag 11 februari 1987 vrij. 6 febr. De Lammerenburcht, Zuidbeek- '87 19.45 u. seweg, BINGO. Entree gratis. Org.: De Lammerenburcht. zo. 8 febr. Clublokaal, Oranjestraat 8, WAN- '87 10M u. DELTOCHT 35 KM. Inl. 01184-16295/60294. Deelname f 5,50 incl. herinnering. Org.: W.S.V. Willen is Kunnen. ma. 9 febr. Vestzaktheater, Bellamypark 3-5, '87 16.00 u. SHERRYCONCERT DOOR BERND BRACKMAN (PIANO). Kaarten a f 12,50 (CJP en Pas 65+ f 10,—, jeugd t/m 12 jr. f 3,50) verkrijgbaar op 5 en 6 febr. van 14.00 - 17.00 uur bij de Cultu rele Raad Vlissingen. Org.: Uit in Vlissingen. ma. 9 febr. Wijkcentrum Open Hof, A. Gogel- '87 20.00 u. weg 59, "THE FLYING ANGEL STORY VLISSINGEN". De Rev. Father Aiden S.S.F. en Reader Dhr. Tl. Steutel Sr. vertellen over het werk van The Missions to Seamen onder de zeelieden in de havens van Vlissingen. Met nieu we serie gesproken dia's. Tevens wordt de film "Zeeland Voortva rend" vertoond, over het scheepvaart- en handelsgebeu- ren op en aan de Westerschelde. Met toelichting door bekende ex- loods. Kaarten zijn vanaf 26 jan. verkrijgbaar in voorverkoop bij de beheerder van Open Hof a f 3,— tot 9 febr. 12.00 uur; 's avonds aan de zaal f 4,—. Org.: Aktivitei- tencommissie Open Hof. Een ieder kan activiteiten en evenementen, welke voor publiciteit van onze rubriek in aanmerking komen, ui terlijk vrijdag voorafgaand aan de verschijningsdag opgeven bij de Stichting Vlissingen Promotie, Nieu wendijk 15, 4381 BV VLISSINGEN, telefoon 01184 - 16874. MALSE UNGE men's fashion and hair fashion domburg HET WEEKBLAD VOOR WALCHEREN OPLAGE 22.800 Woensdags wekelijks huis-aan-huis in Vlissin gen, Oost- en West-Souburg, Ritthem, Koude- kerke, Biggekerke, Zoutelande, Westkapelle. In combinatie met DE FAAM, totale oplage 44.950, verspreiding over geheel Walcheren. Uitgave: Provinciale Zeeuwse Courant BV Druk: BV Rotadruk, Postbus 36, 4570 AA Axel Druktechniek: offsetrotatie Sluitingstijd: redaktie maandag 10.00 u. advertenties maandag 17.00 u. De Faam en De Vlissinger maken deel uit van de Zeeland Combinatie huis-aan-huisbladen in Zeeland Totale oplage: 122.285. i i v

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 3