NISSAN MICRA VOLKSWAGEN: VERTROUWEN IN TOEKOMST ROVER 800-SERIE SUZUKI SWIFT-SERIE TOTAAL VERNIEUWD NIEUWE FIAT PANDA EN UNO Huis aan huis over héél Walcheren TOYOTA CAMRY VOLVO: DRIE VARIANTEN IN JUBILEUMUITVOERING DE NIEUWE HONDA LEGEND DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 4 februari 1987 Golf Jetta Passat Raspaardje Alto Nissan Laurel Nieuwe 2-liter motor Stationwagen Regata Uno Panda Stijlvol Interieur 4UTONIEUH'? Foto: Nissan Sunny 1.6 Bij Volkswagen gaan de za ken naar wens. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Vooraleerst natuurlijk het succes van de tweede editie van de Golf, die hard op weg is om zijn befaamde voorganger te evenaren. Ook de belang stelling voor de Jetta is enorm. De Passat vindt eveneens nog steeds een grote trouwe schare van te vreden gebruikers. In de compacte klasse voorziet de Polo in een sterk groeiende behoefte. Een unieke plaats in het personenautopro gramma nemen tenslotte Combi en de Caravelle, de bussen voor het vervoer van kleine groepen, in. Het Polo programma biedt volop keus. Drie verschil lende carrosserievarianten zijn er: de driedeurs met zijn bijna rechtop staande achterruit, de tweedeurs met zijn aparte kofferruim te en de coupé, die ook over drie deuren beschikt. Het meest verkochte model is de driedeurs, die door zijn gunstige ruimtebenutting ideaal is voor alle mogelijke vervoersklussen. Hij biedt royaal ruimte aan vier vol wassenen, maar even ge makkelijk bouwt men deze auto om tot een bestelwa gen met een flinke laad ruimte. De Polo driedeurs wordt geleverd met twee benzinemotoren, van 33 en 40 kW. De uitvoeringen worden aangeduid als Pointer, Oxford en CL, de meest luxueuze. Ook de tweedeurs wordt met de ge noemde twee benzinemo tortypen geleverd. De luxe CL is in tweedeursversie echter alleen met de 40 kW motor beschikbaar. De Po lo coupé is verkrijgbaar als Pointer, Sprinter en CL, aangevuld met een GT- model. Ook hier benzine motoren van 33 of 40 kW. De GT is alleen met een 40 kW benzinemotor lever baar. Alle Polo modellen zijn nu ook met een 33 kW sterke zeer zuinige diesel motor verkrijgbaar, in de uitvoeringen Pointer, Sprinter en CL. In Nederland behoort de Golf tot de best verkochte autotypen. Als we de Ca briolet even buiten be schouwing laten, zijn er twee carrosserievarianten verkrijgbaar: met drie of vijf deuren. Er zijn vele benzinemotoren te leveren, in vermogen oplopend van 40 tot 53, 66, 79 en 95 kW. Bovendien zijn er nog twee dieselmo toren van 40 en 51 kW. De laatste is voorzien van een turbocompressor. De Golf kent als uitvoeringen een basisversie, gevolgd door de CL, GL, GT, GTI en GTI 16V, plus een variant die Syncro heet. Deze vier- wielaandrijver is alleen le verbaar met 66 kW benzi nemotor. De diesel is er in basisuitvoering en als CL, GL en GTD. De meeste Golf modellen zijn ook le verbaar met een automati sche versnellingsbak. De Jetta is een royale repre sentatieve sedan met veel kofferruimte, die zijn posi tie op de markt steeds ver der verstevigt. Het is een model dat qua ruimtebe nutting en functionaliteit ook uitermate geschikt is voor zakelijk gebruik. De auto is compact ge bouwd. Voor de Jetta geldt dat elk model dat met twee portieren wordt aangebo den, ook leverbaar is als vierdeurs. De vierdeurs Passat is een sedan, die voordelen biedt als het gaat om de aparte royale kofferruimte. De Passat vijfdeurs is het best verkochte type uit deze reeks, dankzij zijn handige en royale vijfde deur. De Passat Variant is een vijf deurs stationwagen, die maximale ruimtebenutting mogelijk maakt. Voor al deze modelvarian ten geldt dat ze leverbaar zijn in de basisuitvoering en als CL, GL en GT met vier- cilinder benzinemotoren van 53 en 66 kW, plus een 85 kW sterke vijfcilinder. Dieselmotoren van 40 en 51 kW (met turbocompressor) zijn eveneens verkrijgbaar. De Passat vijfdeurs heeft als snelste benzinemotor zelfs een 2,2 liter vijfcilin der, die 85 kW levert. De Passat Variant is boven dien verkrijgbaar met vier- wielaandrijving, als Syn cro. Het gaat dan om uit voeringen met 66 kW (ba sis) en 88 kW (CL en GT) benzinemotoren. In het personenautopro gramma van Volkswagen Volkswagen Golf GTi 16 V In september 1986 introdu ceerde Suzuki een totaal vernieuwde Swift-serie met maar liefst vijftien verschil lende uitvoeringen waaron der een Swift GTi met een 1.3 liter twin-cam 16 klep pen motor. De handelbaarheid van de Swift en het bedieningsge mak voor de bestuurder krijgen een'extra dimensie door de praktische vormge ving, het fraaie goed door dachte instrumentenpaneel en het prettig in de hand liggende stuurwiel. De Swift toont aan dat een auto met bescheiden bui tenafmetingen ook een ruim interieur kan hebben. De Swift 1.0 - en 1.0 GL- uitvoeringen beschikken over een 993 cm3 driecilin- der-in-lijn motor met een topsnelheid van zo'n 145 km/uur. De Swift 1.3 GL en 1.3 GLX uitvoeringen zijn uitgerust met een viercilinder-in-lijn motor met een cilinderinhoud van 1324 cm3, waarmee zeer rap een topsnelheid van zo'n 165 km/uur bereikt kan worden. Vooral de luxe-uitgevoerde Swift GLX verdient de aan dacht. Deze ruime gezins auto biedt naast een spor tief karakter ook een luxe uitrusting zoals bijvoor beeld luxe fauteuils met hoofdsteunen van het zgn. doorkijktype en de elek trisch bedienbare ramen en buitenspiegels. De Swift GTi is een echt raspaardje. Deze auto is Foto: Suzuki Swift GTi uitgerust met 's werelds eer ste 1.3 liter twincam 16 kleppen EPl-motor, die kompaktheid, lichtgewicht, hoog toerental en groot vermogen in zich verenigt. De Swift GTi bereikt dan ook moeiteloos een top van ruim 180 kilometers. De buitenzijde van de GTi is herkenbaar aan de voor spoiler met geïntegreerde halogeen mistlampen, de skirts en de achterspoiler. Ook het GTi-interieur is af gestemd op de sportieve prestaties, wat blijkt uit de voortreffelijk zittende kuipstoelen, het verstelbare stuur en het komplete dash board. De Swift GXi is een 5-deurs variatie op de 3-deurs GTi. De Suzuki Alto heeft met zijn aërodynamische belij ning en grote glasoppervlak een zeer eigentijds uiterlijk met daarbij een rijk uit- rustingsnivo, gekombi- neerd met lage gebruiks- en onderhoudskosten. De afwerking van het inte- komen ook bussen voor het vervoer van kleine groepen voor: de Combi's en de Ca- ravelles. Deze bussen wor den in verschillende uitvoe ringen geleverd en met di verse benzine- en dieselmo toren (ook een turbo) in combinatie met handge- schakelde versnellingsbak ken en automatische trans missie. De succesvolle Micra-serie wordt uitgebreid met een 5-deurs uitvoering, die zo wel in de DX- als in de GL- versie verkrijgbaar zal zijn. In het marktsegment van de Micra neemt, naast de ver koop van 3-deurs auto's, de 5-deurs auto met een 17°7o een belangrijke plaats in. De Nissan Micra 5-deurs betekent een welkome uit breiding van de zo succes volle Micra-serie, waarvan er in Nederland in 1986 ruim 7500 geregistreerd zijn. Eind augustus 1986 intro duceerde Nissan Motor Ne derland B.V. een zeer uitge breide Sunny-serie. Tijdens de introductie is reeds aangekondigd dat 1987 een super-sportieve uitvoering van de Sunny ge presenteerd zou worden. Op de RAI staan twee spor tieve Sunny's te weten: Nis san Sunny 3 drs. 1.6 DOHC SR en de Nissan Sunny coupé 1.6 DOHC SR. Deze Sunny's, die uit gerust zijn met een sportie ve 16-kleppen motor, leve ren een vermogen van 88 k\V(120 pk). De Nissan Sunny is nu door deze nieu we uitbreiding leverbaar in 32 uitvoeringen. De grootste in Nederland leverbare Nissan personen auto is de Laurel. De Laurel-serie, bestaande uit de Nissan Laurel 2,4 benzi ne en de Nissan Laurel 2,8 diesel wordt nu uitgebreid met een Nissan Laurel die voorzien is van een 3 liter V6 motor. Deze lichtge wicht V6 motor, die in een sterkere uitvoering geleverd wordt in de Nissan 300ZX (turbo), maakt deze Laurel -die standaard voorzien is van een automatische versnellingsbak- tot een ui terst snelle reisauto. De Laurel 3.0 SGX V6 heeft, ten opzichte van de overige Laurels, een enigs zins gewijzigde voor- en achterzijde. Om het toegenomen ver mogen van de V6 motor in deze Laurel nog beter tot zijn recht te laten komen, heeft deze auto onafhanke lijke wielophanging rond om. Een aantal comfort- verhogende zaken, zoals airconditioning, cruise- control, centrale portier- vergrendeling, hoofdsteu nen achter en een uitgebrei de hifi stereo radio-cassette installatie zijn op de Laurel V6 standaard. Foto: Saab 9000 Turbo 16 Saab brengt als primeur op de RAI de nieuwste versie van de 9000 Turbo 16, de Automaat. De wagen is uit gerust met een in samen werking met ZF ontwikkel de viertraps automatische transmissie met lock-up. Deze transmissie komt spe ciaal in combinatie met de zestienkleps turbomotor zeer goed tot zijn recht. Dat komt vooral omdat de automaat zo snel en effec tief schakelt dat het vertra gingsmoment dat vrijwel ie dere turbo kenmerkt geheel verdwijnt. De turbo be houdt tijdens de acceleratie constant zijn hoogste druk, waardoor de prestaties zo mogelijk nog indrukwek kender zijn dan die van de handgeschakelde 9000 Tur bo 16. De uitvoering van de 900 Turbo 16 Automaat staat uiteraard op hetzelfde hoge niveau als die van de 9000 Turbo 16. En ook wat de opties betreft, zijn de mo gelijkheden hetzelfde. Een ABS-systeem behoort tot de mogelijkheden op de 9000-modellen van Saab. Een kleine 25 jaar geleden voerde Saab als eerste kruislings gescheiden rem- systemen in en sinds vele ja ren hebben Saabs stan daard schijfremmen ron dom. Nu kunnen de 9000-modellen ook nog met het extra veilige ABS- systeem worden uitge voerd, dat Saab in samen werking met dè expert op dit gebied, Bosch, ont wikkelde. Per één januari 1987 heeft Saab goede voornemens in daden omgezet en de injectie- en turbomodellen uit de 900- en 9000-serie voorzien van een geregelde katalysator. De enige uit zondering vormt de 900 Turbo Automaat, die wat later ook met katalysator leverbaar wordt. Saab heeft de injectie- en turbomodellen van de 900-serie qua uiterlijk meer aangepast aan de modellen uit de 9000-serie. Vóór en achter kregen de wagens nieuwe kunststof veilig heidsbumpers, terwijl te vens een meer aërodyna misch front werd ge monteerd. Door deze modificaties is het Saab-programma nu in feite gesplitst in vier model reeksen: de 90, de 900-serie, de injectie- en turbomodellen uit de 900-serie en de 9000-serie. Eén van dè grote trek pleisters op de komende Personenauto RAI is zon der twijfel dé nieuwe Saab 900 Convertible die sinds kort in ons land is. De wa gen is uitgevoerd met een hydraulisch/elektrisch be diende geïsoleerde vouw- kap die de auto in gesloten toestand volkomen winter hard maakt. De kap is dus danig sterk uitgevoerd, dat in gesloten toestand moei teloos een topsnelheid van meer dan 200 km/h kan worden gehaald zonder dat het lawaai in het interieur te hoog wordt. De uitrusting van de 900 Convertible staat op het hoogste niveau. De wagen is voorzien van de tweeliter zestienkleps turbomotor met een handgeschakelde vijfbak of een automaat. De Camry, Toyota's top model in de hogere midden klasse, wordt opgevolgd door een nieuwe versie, die leverbaar wordt als Sedan en Stationwagon. De nieuwe Camry heeft alle eigenschappen die het hui dige model zo succesvol maakten. Op verschillende punten is de Camry verder verbeterd. Nieuw is allereerst de car rosserie die langer en bre der is geworden bij een ge lijk gebleven wielbasis. Bij het ontwerpen van de car rosserie is bijzonder veel aandacht besteed aan de aë rodynamische eigenschap pen daarvan, niet alleen wat betreft de algehele vormgeving met zijn vloei ende lijnen, aflopende mo torkap, schuin front, hel lende voorruit en afgeronde hoeken, maar ook op het punt van details als gelijk- liggende carrosseriedelen en verbindingen die geen openingen vrijlaten of van optional spoilers. De com pacte vorm is in evenwicht gebracht door het passa gierscompartiment ten op zichte van de wielbasis naar voren te schuiven en de overhang aan de voor- en achterzijde een weinig te vergroten. Dit verschaft de Sedan extra bagageruimte zonder opoffering van bin nenruimte. Nog meer ruimte treft men aan in de nieuwe Station wagon, een primeur voor de Camry-serie die de hui dige 5-deurs Liftback gaat vervangen. Door zijn extra laadruimte zal de Station wagon ongetwijfeld nog meer aan de Europese "life style" appelleren. In deze automobielklasse staan hoge prestaties dik wijls bovenaan het verlang lijstje van de automobilist. De Camry krijgt dan ook een nieuwe, sterkere 2-liter motor met type-aanduiding 3S-FE, die speciaal voor dit nieuwe model is ontwor- pen. £)eze motor verschilt van andere 4-kleppen mo toren doordat hij is afge stemd op extra koppel in het lage- tot midden toeren- gebied zonder daarvoor vermogen bij hogere toe rentallen op te offeren. In technische zin zullen zijn extra compacte verbran dingskamers, zijn speling- vrij gehouden en daardoor geruisloos draaiende tand wielen voor aandrijving van de uitlaatnokkenas en zijn kleine onderlinge klep- hoek zeker in de kringen van automobielingenieurs onderwerp van gesprek zijn. Behalve een nieuwe motor is ook de wielophanging van de Camry geheel nieuw, om een comfortabe ler vering en een grotere stabiliteit te verkrijgen. De remmen zijn nog krachtiger door montage van grotere remschijven, hoofdremci- linders en rembekrach- tigers. Ook in het interieur zijn wijzigingen aangebracht. De stoelen zijn comfortabe ler; het instrumentenpaneel is vernieuwd. Foto: Rover 820 Si Foto: Toyota Camry Sedan 2.0 GLi rieur is beslist fraai te noe men, waarbij de royaal be meten voorstoelen en ach terbank ook tijdens lange ritten prettig steun verle nen. De instrumenten staan overzichtelijk en goed be- dienbaar opgesteld. De Alto is voorzien van een dwarsgeplaatste vloeistof- gekoelde driecilinder-in-lijn motor met een cilinderin houd van 796 cm3. Deze 'driepitter' neemt genoegen met normale ongelode ben zine, waar hij bijzonder zuinig mee omspringt. Het leveringsprogramma van de Alto omvat naast een 3-deurs standaard, ook een 3-deurs en 5-deurs GL uitvoering. Deze laatste heeft als bijzonderheid een in twee delen neerklapbare achterbank voor een nog praktischere indeling van bagage- en passagiers ruimte. De Alto is ook leverbaar met volautomatische trans missie. Een uitvoering waarmee het wendbare en handzame karakter nog be ter tot z'n recht komt. Fiat Auto Nederland pre senteert op de Personenauto-RAI in Am sterdam twee geheel nieuwe types, de Panda 750 CL en de lino 75 i.e. met kataly sator. Het programma wordt tevens uitgebreid met speciale versies van de Uno. Ritmo en Regata. Al deze nieuwe modellen zullen op stand A 306 in de Amstel- hal worden gepresenteerd, temidden van enkele robots die het publiek zullen laten zien hoe Fiat moderne pro- duktiemethoden toepast. Het basismodel van de Fiat Ritmo, de 60 L 3-deurs wordt thans ook geleverd als Ritmo Quarzo in een speciale, donkergrijze me tallic kleur. Net als de Uno Silver wordt de gehele auto in deze speciale kleur gespoten, dat wil zeggen in clusief voor- en achterbum per, grille en flankbescher ming. Technisch beslaat het verschil uit de toepas sing van een vijfversnel lingsbak, terwijl het uiter lijk wordt opgesierd door aërodynamische wieldop pen en Quarzo-striping. Ook van de Fiat Regata toont Fiat Auto Nederland op de Personenauto-RAI een Quarzo-uitvoering met in grote lijnen dezelfde spe cificatie als de Ritmo Quar zo. Dit betekent dat de auto in donkergrijs metallic wordt gespoten, inclusief bumpers, grille en flankbe scherming, met een Quarzo-striping. De Regata Quarzo wordt geleverd op basis van de Regata 70 en 85 S, waarbij de 70 Quarzo tevens wordt uitgerust met een vijfvers nellingsbak. Het Fiat Uno-progbamma wordt uitgebreid met een viertal nieuwe types, waar van de Uno 75 i.e. met ka talysator de meest bijzon dere nieuwe Uno is. Deze auto is voorzien van de 1500 cc viercilinder motor, die al bekend is uit de Rit mo en de Regata. In de Uno heeft deze motor di recte benzine-inspuiting en een katalysator, waardoor de auto na de Uno Turbo de snelste van de Uno-serie is, maar tevens voldoet aan de strengste milieu-eisen. Het gebruik van normale, loodvrije benzine is vereist. In combinatie met de. stan daard gemonteerde vijf versnellingsbak levert deze motor opmerkelijke presta ties: de acceleratie van 0-100 km/h kost slechts 11,5 sec., terwijl de tops nelheid 170 km/h bedraagt. De Uno 75 i.e. katalysator versie zal voorlopig uitslui tend in driedeurs uitvoering worden geleverd. De grote vraag naar de Uno 45 heeft erin geresulteerd, dat Fiat hiervan thans een derde uitvoering op de markt brengt: naast de 45 en 45 S met FIRE-motor, wordt nu de oude, ver trouwde 903 cc-motor op nieuw in de Uno 45 ge plaatst. De auto is geba seerd op de Uno 45 met 1000 cc-FIRE motor, met uitzondering van een iets completere standaard uitrusting. Op de Personenauto-RAI wordt tevens een nieuwe versie van de vorig jaar zeer succesvolle Uno Silver geïn troduceerd. Deze versie is geheel in een metallic zil- king te komen, is uitgebreid met een nieuw type, de 750 CL. Deze versie combineert de kleine viercilinder 750 verkleur gespoten (inclusief cc-motor met het luxe, zeer de bumpers en de grille), complete interieur van de bovendien is de standaard uitvoering van de Silver af wijkend. De opmerkelijke, vorig jaar geheel vernieuwde Fiat Panda, die mede dankzij de Ecobox voldoet aan de milieu-eisen om voor be lastingverlaging in aanmer- Panda 1000 CL. Dit bete kent dat in de Panda 750 CL onder andere comforta bele voorstoelen met hoofdsteunen en verstelba re rugleuning en een heuse achterbank worden gemon teerd, de achterruit wordt voorzien van een wis ser/wasser en een elektri sche ruitesproeier vóór wordt geleverd. Eén van de publiekstrek kers tijdens de komende RAI zal ongetwijfeld de Rover 800-serie zijn, die eind 1986 in ons land werd geïntroduceerd. Op de RAI zullen de vol gende modellen te zien zijn: de Rover 820i (handgescha- keld), de Rover 820Si (handgeschakeld), de Ro ver Sterling (handgescha keld) en de Rover Sterling (automaat). De aanvankelijk hier en daar levende vrees dat de Rover 800-serie in verband met de gezamenlijke ont wikkeling met Honda geen eigen identiteit zou bezit ten, is inmiddels ongegrond gebleken. De Rover 800-serie bezit een aantal "onderhuidse" componen ten die met de Honda Le gend uitwisselbaar zijn, maar zowel wat interieur als wat exterieur betreft gaat het om twee geheel verschillende automo bielen. Het marktsegment van ex clusieve auto's in ons land zal dit jaar naar schatting 55.000 bedragen. Austin Rover Nederland neemt aan dat tussen 2 en 3 pro cent van de kopers in deze klasse voor een Rovér 820i, 820Si of Sterling zal kiezen. Dit zou betekenen dat on geveer 1.250 Rovers ver kocht worden. Kopers in deze klasse stel len hoge eisen aan hun auto: representatieve, fraaie sty ling; sportieve prestaties en goede wegligging; betrouw baar en veilig; een royale en verfijnde uitrusting. Austin Rover Nederland is van mening dat de Rover 800-serie in ruime mate aan deze eisen voldoet. De carrosserievorm is stijl vol en efficiënt. De lucht- weerstandscoëfficient be draagt slechts 0,32 Cw. Uit gegaan is van een type met vier deuren en een koffer bak, omdat 75 procent van alle auto's die in deze klasse worden verkocht dit "three box" ontwerp bezitten. De voorzijde draagt duidelijke kenmerken van het vorige type, de SDI. Het carrosserie-ontwerp is tege lijkertijd elegant en mo dern, maar ook tijdloos. De interieurontwerpers kre gen extra ruimte door de dwarsgeplaatste motor en voorwielaandrijving. De motoren leveren forse prestaties. De eigen Austin Rover M16 injectiemotor meervoudige inspuiting en een formidabele trek kracht. Er kan zowel onge lode als gelode superbenzi- ne worden getankt. Uiteraard levert de zescilin der injectiemotor met 24 kleppen nog hogere presta ties: 127 kW (173 pk), een top van 214 km/u en een acceleratietijd van 0 - 100 km/u van 8,3 seconden. Beide motoren leveren dus sportieve prestaties. Weg en bochtgedrag zijn voor treffelijk mede door de on afhankelijke wielophang ing en stuurbekrachtiging. Het uitrustingsniveau be hoort tot het hoogste in dit marktsegment, terwijl voor alle modellen een keur aan extra's af-fabriek geleverd kan worden. Foto: Honda Legend. Met enige trots kondigt Honda de komst aan van de nieuwe Honda Legend met 2.5 liter V6 24-kleps motor. Honda's eerste "executive car" zal voor jaar 1987 leverbaar zijn op de Europese markt. De Legend is het opvallen de produkt van een her nieuwde samenwerking tus sen Honda Motor Compa ny Ltd. en de Austin Rover Group (ARG), twee onaf hankelijke autobouwers die hun ontwerp afdeling en produktiefaciliteiten ge bundeld hebben. ARG ontwikkelde de kar rosserie en Honda nam de verantwoordelijkheid op zich voor het ontwikkelen van o.a. een nieuwe 6-cilinder V-motor voor beide modellen. De gehele ontwikkeling vond plaats in nauwe onderlinge samen werking en had als resultaat een standaard bodem- konstruktie, motorkom- partiment en basis- konstruktie, tot en met de deurposten. Het onder scheid wordt gecreëerd door het verschil in karros- seriedelen: bumpers, mo torkap en grill, dak, portie ren, zijpanelen en de vorm geving van de achterzijde. De auto's zijn dus kwa "binnenkant" gelijk maar de uiterlijke verschijning is verschillend: de nieuwe Honda Legend is helemaal een Honda en het ARG model is onmiskenbaar een Rover. voor de viercilinders 820i en 820Si levert 103 kW (140 ormgeving pk), heeft een topsnelheid [>e Legend werd een auto Foto: Fiat Regata. Üfe - van 203 km/u en een acce leratietijd van 0-100 km/u van 9,4 seconden. Het is een 16-kleppcn motor met Volvo toont op de RAI drie modellen in jubileumuit voering. De Volvo 340 DL geleverd in vijfdeurs-uitvoering in de kleur zilvermetallic. Dit model wordt naar keuze ge leverd met een 1.4 liter mo tor in combinatie met een 4 versnellingsbak of een au tomaat, een 1.7 liter motor met 5 versnellingen of een 1.6 liter dieselmotor, ook met 5 versnellingen. Exclusief oogt de 4-deurs Volvo 360 met een 2-liter B200EA-motor met vijf versnellingsbak, in de kleur zilvermetallic. Het derde jubileummodel is de Volvo 240 DL, een sedan met een 2-liter B200K-motor in combinatie met een vijf versnellingsbak in de kleur zilvermetallic. Dc jubi leummodellen hebben als extra's onder andere een decoratieve striping, brede banden en koplampwissers en- sproeiers. Foto: Volvo 360 met een lage neus en een hoog oplopende kofferbak, passend in de huidige Hon da lijn. De aërodynamische karros serie, lang, breed, en laag, heeft een Cw-waarde van 0.32 en een Cw x A-waarde van 0.64. De wielbasis is 2.76 m, de spoorbreedte vóór 1.49 m en achter 1.45 m, hetgeen ruimte schept voor een ruim interieur ter wijl de totaallengte van de auto toch slechts 4.81 m is. De lange wielbasis en grote spoorbreedte komen zowel de wegligging als het kom fort ten goede. Bescher ming tegen korrosie is ui teraard zeer belangrijk voor de duurzaamheid van een dergelijke wagen. Daarom is er bij de Legend extra aandacht besteed aan een zeer afdoende korrosie- bescherming. Waar nodig werden plaatdelen van een zinkcoating voorzien. De belangrijkste dragende de len alsmede de onderkant van de motorkap en de por tieren kregen een extra anti- korrosie behandeling. Om trillingen en kontaktgelui- den zoveel mogelijk tegen te gaan is er gebruik ge maakt van een speciaal ont wikkelde hydraulische op hanging, die in staat is om zowel grote schokken als kleine trillingen te dempen. Een tandheugelsysteem zorgt in de nieuwe Legend voor een prima besturing. Honda's unieke snelheids afhankelijke stuurbekrach tiging zorgt voor de juiste bekrachtiging bij elke snelheid. Bij lage snelheden, zoals bijvoorbeeld tijdens inpar keren, geeft dit maximale bekrachtiging en als de snelheid wordt opgevoerd neemt de bekrachtiging af. Dit maakt sturen bij hogere snelheden direkter en bij la gere snelheden minder in spannend. De typische Honda styling werd ook doorgevoerd in het interieur. Voorop stond de ontwikkeling van een ruimtelijk interieur waarin op prettige, ontspannen wijze ook langdurig met hoge snelheid gereden kan worden. In zijn klasse is de Legend een vrij lage auto, wat inhield dat er extra aandacht besteed moest worden aan voldoende hoofdruimte en een goed gezichtsveld. Dit had o.a. konsekwenties voor het ontwerpen van de stoelen. De voorstoelen hebben een zeer sterk, met behulp van een computer ontwikkeld, stalen frame en een speciale vulling met bijzondere veringseigen schappen. De instap voor de achterpassagiers is ruim en de been- en hoofdruimte achter in zijn meer dan vol doende. De bekleding is fraai uitge voerd. Afwerkstrips zijn geheel weggelaten, waar door er een mooie overgang ontstond tussen de verschil lende interieurstoffen. Aan het ventilatiesysteem werd bijzonder veel aan dacht besteed. De ruime kanalen laten een sterke luchtstroom door, terwijl het hele ventilatieverwar- mingssysteem toch zeer ge ruisloos werkt. De aanjager is traploos regelbaar voor een uitstekende klimaatbe heersing.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 17