r Mooimooier, mooist k Skivakantie voor ieder budget Skiën is plezier voor jong en oud k mini en maxi Materiaal moet perfect in orde zijn Skischool is absolute noodzaak Goede voorbereiding basis voor skiplezier N.SkiV: een 'grote' Sneeuw-info De vierde dag: weer een skiverslaafde erbij De Faam en DeVlissinger worden gelezen. Wintersport mèt hond goed mogelijk Sneeuwvakantie zonder skiën HUREN ZEKER EERSTE JAAR VERSfANDIG IDEE DF FAAM - DF VLISSINGER Woensdag 14 januari 1987 Rugstoeltje Snowcamp DEVLISSINGER Langlaufen Kleine groep Ja, ik wil meer informatie Skiën is allang niet meer voorbehouden aan de happy- few. Dat bewijzen de cijfers wel: één miljoen skiërs in Ne derland. Er is een skivakantie voor iedere beurs, zou je zo zeggen als je het prijskaartje van een rustig-aan skivakantie in een nog onontdekt dorpje met nét voldoende skimogelijk heden vergelijkt met het bud get voor een verblijf in een luxe jet-set oord met een riant ski gebied en iedere avond casino of nachtclub. Wie wil gaan skiën, heeft te maken met zoveel verschillende kostenpos ten, dat het aan te raden is vooraf een overzichtje te maken. Als je (nog) geen eigen ski's hebt, begint het met de huur van ski's en skischoenen (informatie hierover elders op deze pagina) en het aanschaffen of aanvul len van de ski-outfit. Vervolgens zal er een wintersportverzekering moe ten worden gesloten (plusminus f 4,- p.p. per dag of inbegrepen in het lidmaatschapsgeld van de N.Ski.V.I. Wie een bestemming heeft uitge kozen waar veel Nederlanders komen, kan voordelig per buspendel reizen (prijzen tussen de f 125,— en f 150, retour). Een andere mogelijkheid is de trein: een 'normaal' retourtje naar bijvoorbeeld Innsbruck kost f 400,-. maar er zijn speciale winter sportaanbiedingen (informatie bij de NS) die de prijs van een busretourtje benaderen. Vliegen komt stukken duurder, zelfs als het een all-in reis met accommodatie van dezelfde tour operator betreft. Wie de reis per eigen auto plant, dient rekening te houden met de onvermijdelijke aanschaf (of huur) van sneeuwkettingen 99,— tot over de f 400,— voor auto's van zwaarder kaliber), met tolgelden voor tunnels, paswegen of de snelwegen in Frankrijk, Italië en Zwitserland (30 Zwitserse Frank). Verder heb je een ski-imperiaal of dakkoffer (ook te huur) nodig. Je kunt uitgaan van een afstand van duizend kilometer naar de skigebieden in de Alpen, tot onge veer 1200 kilometer als je bestem ming diep in de Italiaanse Dolomie ten ligt. Voor skiles (elders op deze pagina meer over de noodzaak hiervan) be taalt u in heel Oostenrijk circa f 150,— voor een weekcursus van zes maal vier uur, maar in voor- en nasei zoen en in kleinere plaatsjes hanteert men soms lagere tarieven. In Zwitser land, Italië en Frankrijk kunnen de tarieven meer uiteen lopen. Afhanke lijk van het aantal lesuren per dag, de grootte van de groepen en de omvang of roem van het betreffende skige bied, kunnen de weektarieven varië ren van f 100,— tot f 200,—. De naam en faam die een skigebied geniet is van grote invloed op de prijzen. Zowel in Oostenrijk, Zwitser land, Frankrijk of Italië betaalt u in de gerenommeerde ski-oorden bedui dend meer voor het hotel, voor eten en drinken en voor de skipas dan in een klein onbekend dorpje. In de kleinere gebieden betaalt u voor een zesdaagse skipas ongeveer f 120,—, in de zeer grote of beroemde skigebie den kan dat tot zeker het dubbele oplopen. Meestal is het aantal pistes en liften dat daarvoor wordt geboden er dan ook naar, maar wie voor het eerst op ski's staat heeft natuurlijk geen gigantisch net van honderden pistekilometers en tientallen liften nodig. Beginners zijn, omdat ze de lift de eerste dagen nog maar mond jesmaat gebruiken, goedkoper uit als er ook 'puntenkaarten' worden ver kocht waarmee per 'rit' kan worden betaald. De verblijfskosten in hotel en pension liggen in het wintersport seizoen (februari/maart) op hetzelfde niveau als in het zomerse hoogsei zoen. in piektijden als kerst en kro kus vaak zelfs nog daarboven. Buiten het hoogseizoen (januari en vanaf eind maart) dalen de prijzen meestal drastisch en kunt u gebruik maken van vaak zeer voordelige all-in aan biedingen waar half pension, de ski pas en soms zelfs skiles bij inbegre pen zijn. Voor gedetailleerde informatie over wintersportmogelijkheden in de betreffende landen kunt u terecht bij: Oostenrijks Verkeersbureau (020- 255933), Singel 464, 1017 AW A'dam; Duits Reis-Informatiebureau (020-241293), Spui 1/24, 1012 XA A'dam; Nationaal Frans Verkeersbu reau (020-247534), Prinsengracht 670, 1017 KX A'dam; Nationaal Ita liaans Verkeersbureau(020-733264|, Stadhouderskade 103, 1073 AW A'dam; Nationaal Zwitsers Verkeers bureau (020-222033), Koningsplein 11. 1017 BB A'dam. Onontbeerlijk voor een geslaagde skivakantie, sneeuw! Wie een stapel folders ter hand neemt zal overal dezelfde aanprijzing vinden; 'het ski gebied is buitengewoon sneeuwze ker'. Toch moet je wel even oppassen als je al vroeg in het seizoen (voor half januari) of pas in het aprilzonne tje wil gaan skiën. De meeste folders bevatten een schematisch pistekaartje, waarop je kan zien wat voor liftverbindingen er zijn. Let er dan ook op of er goede mogelijkheden zijn om (zonder sleep liften of ellenlange verouderde één- stoelsliftjes) het hoogteverschil tus sen het dorp en het hogere deel van het skigebied te overbruggen. Skiën op extreme hoogtes van rond de drie duizend meter is natuurlijk zeer sneeuwzeker, en in de voorjaars maanden ook heel aangenaam, maar kan in januari wel bitter koud zijn. Voor gedetailleerde informatie over de sneeuwtoestand kun je te recht bij de diverse verkeersbureau's (adressen elders op deze pagina), of je kunt (speciaal voor de sneeuwsituatie in eigen land) de sneeuwlijn van de Nederlandse Ski Vereniging bellen: 070-541614. Wie gewend is de hond overal mee naar toe te nemen, hoeft daar bij de wintersportvakantie niet van af te wijken. Natuurlijk hangt veel ervan af of hondlief gewend is alleen te blijven, ook in een hem vreemde hotelkamer en zich een beetje geciviliseerd weet te gedra gen, maar is aan die voorwaarden voldaan, dan blijken veel hotels, mits tevoren op de hoogte ge bracht, bereid ook de trouwe vier voeter te accepteren. Kies een dorpje uit waar niet met pekel wordt gestrooid (zonder druk doorgaand verkeer dus) en waar het skigebied zo ligt dat het moge lijk is in de loop van de dag het skiën ook eens voor een ommetje met de hond te onderbreken.aOf er moet natuurlijk een niet-skier in de familie zijn die zich overdag om het dier bekommert. In vele gebieden zijn er speciale loipen voor langlaufers-met-hond of wordt het meenemen van de hond in de loipe oogluikend toege staan. Overdrijf de inspanning niet als de hond thuis een lui leventje leidt! Problemen met pijnlijke, vastgevroren sneeuw- klonten tussen de tenen kunnen worden voorkomen door tussen de tenen wat hoevenvet (eventueel in sprayvorm) te smeren (verkrijg baar in de ruitersportzaken) en door de hondepootjes eerst buiten op de gebaande, platgetreden sneeuw af te laten koelen voor je hondlief in de diepe sneeuw laat duiken. Zorg ook dat de entingspapie ren in orde zijn (minimaal één maand voor vertrek laten enten, verder informatie bij uw dieren arts) en dat u een geldige W.A.- verzekering hebt waar ook huis dieren bij inbegrepen zijn. Houd de hond aangelijnd en scherp in de gaten als hij toch even losloopt: als de hond u per ongeluk even uit het oog verliest is dat thuis mis schien niet zó erg, maar in een vreemde omgeving kan dat op een regelrechte ramp uitlopen. Wie niet zozeer aan skiën denkt, maar er 's winters eens uit wil om een frisse neus te halen en energie te tanken, kan daarvoor óók uitstekend terecht in veel wintersportgebieden. Arresleetochten door het ongerep te sneeuwlandschap, het befaamde eisstockschiessen en natuurlijk stevi ge wandeltochten zorgen dat je je geen moment hoeft te vervelen. Infor meer voor een sneeuwvakantie zon der skiën wel terdege vooraf naar de mogelijkheden ter plaatse, want het is allerminst vanzelfsprekend dat de wandelpaden ook 's winters begaan baar zijn. In veel dorpjes in Tirol is het zelfs mogelijk onder leiding wan delingen door de sneeuw te maken op 'sneeuwschoenen', een soort tennisra ckets zonder steel, die voorkomen dat je in de sneeuw wegzakt. Hoewel dit natuurlijk iets inspannender is dan op zondagmiddag door het park slen teren in ons eigen platte landje, kan iedereen met een redelijke conditie aan dergelijke wandeltochten deelne men. Ook niet-skiers zijn welkom bij de Nederlandse Skivereniging en kunnen gebruik maken van de voor delige sneeuwverzekering en van de adviezen van de medewerkers van de N. Ski V. Een skivakantie met peuters, kleu ters en schoolgaande kinderen kan dolle pret zijn, als we een aantal zaken even in de gaten houden. Wie met kleine kinderen op skivakantie wil, doet er goed aan daar direkt bij de keuze van het skigebied rekening mee te houden. Informeer of er vol doende mogelijkheden zijn voor de kleintjes, hoe oud ze moeten zijn voor de crèche van de skischool (zonder skiles) en vanaf hoeveel jaar (meestal drie, vier jaar) ze mee kunnen doen in de kleuterskiklas mét skiles. Infor meer wel van tevoren of het de bedoe ling is dat u de kinderen tussen de middag weer ophaalt, of dat het mid dageten met de ski-juf is inbegrepen. Ook bij het kiezen van accommodatie moet u rekening houden met de ukke- pukken: een enkel superchic hotel kan baby-oppas voor 's avonds rege len, maar dikwijls is het in een een voudig 'pension aan huis' ook moge lijk dat er iemand een oogje in het zeil houdt terwijl u in de après-ski boe melt. Natuurlijk kun je jonge baby's niet meenemen naar extreme hoogte in het skigebied. Je ziet wel eens goede skiërs die met een baby in een rugstoeltje skiën, maar de snelle hoogtewisselingen en de koude zijn levensgevaarlijk voor de stilzittende baby. Behalve bevriezing blijft er altijd het risico van een val, veroor zaakt door andere skiërs. Met iets ouder grut, dat spelenderwijs met de sneeuw vertrouwd raakt en mis schien zelfs al op een paar 'speelskiet- jes' wil rondstampen, kan het daaren tegen dolle pret zijn, ook al doen we er dan nog goed aan een gebied uit te kiezen dat zonnig en beschut ligt en niet te hoog. Het risico van een mindere sneeuwkwaliteit moeten de ouders dan maar op de koop toe nemen. Zorg in ieder geval voor goed passende skischoentjes (niet op de groei, want het is al onwennig genoeg voor de ukkepuk) en voor goed funk- tionerende skietjes. Niet alleen uit veiligheids-oogpunt, maar ook omdat slecht materiaal het kinderplezier al gauw kan bederven. Denk niet dat u er goed aan doet uw eigen skidagen op te offeren aan het begeleiden van de kinderen. Over het algemeen zijn ze bij de skischool beter af, zeker als het ook de bedoeling is dat ze leren skiën. Bij hun opleidingen leren de skile raren en -leraressen alle trucs om uw kleine snel vertrouwd te maken met die nare natte, koude sneeuw en on handige ski's. Bovendien hóórt een kind thuis in een groep leeftijdsgeno ten en wat er voor u uit ziet als 'spelen op skietjes' is toch een doelge richt en ongemerkt aanleren van de juiste skibewegingen en -technieken. Ook de wat oudere kinderen zijn bij de skischool meestal beter af dan in het kielzog van pa en ma, zelfs als de hele familie al redelijk kan skiën. Niet alleen omdat de opgroeiende jeugd bij gelijke ski-ervaring pa en ma er meestal royaal uitskiet, maar het is kinderen eigen nieuwe uitdagingen te zoeken. Bij de skischool vinden ze die, maar wordt de avonturendrang wel in veilige banen geleid. Wilt u ze toch alleen, met vriendjes en vrien dinnetjes laten skiën, kies dan een niet al te groot, overzichtelijk skige bied uit, waar je elkaar automatisch steeds tegenkomt en verdwalen uit gesloten is. Wie de wat oudere kinderen alléén op skivakantie wil sturen, kan daar voor terecht bij de vele jeugdskirei- zen, o.a. van Ludiek, Rekro Reizen (Young Ski Lovers) en andere tour operators met een speciaal jeugdpro gramma. Ook de Nederlandse Ski Vereniging organiseert jeugdskirei- zen. In enkele jaren tijd veroverden de SNOW CAMP-reizen (de jeugdrei zen van de N.Ski.V.) de markt, zodat de Skivereniging nu de grootste orga nisatie op dit gebied is. Wat net krokodilletje op je polo was, is nu de SNOW CAMP sweater: een must voor de schooljeugd die erbij wil horen! Uiteraard zijn ook de jeugdrei zen van de Ski Vereniging georgani seerd op non-profit basis, d.w.z. zon der winstoogmerk. Één van de rede nen dat de SNOW CAMP reizen zo'n overweldigend succes zijn geworden op de reizenmarkt is ongetwijfeld de extra zorg die aan deze jeugdreizen besteed wordt, zoals bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst vooraf voor alle kinderen en hun ouders. Een andere reden is waarschijnlijk de lich te angst die veel ouders voelen als ze hun kroost alleen op pad laten gaan. Dan is het een veilig idee om, dankzij zo'n voorlichtingsdag, precies te we ten waar je zoon of dochter terecht komt en te weten dat er een grote organisatie zonder commerciële doel stellingen achter staat. In tegenstel ling tot de reisprogramma's van de andere genoemde organisaties, vindt u het SNOW CAMP programma niet bij het reisbureau, maar moet u dit aanvragen door 070-544000 te bellen. Mooi, mooier, mooist. Dat is het spelletje dat op veel skipis tes, vooral in de wat mondaine internationale ski-oorden, wordt gespeeld. Een spelletje met de laatste modenieuwtjes en -grapjes en met de nieuwste kleurtjes. Een spelletje waarin wij Nederlanders meestal niet de boventoon voeren, want als je één keer per jaar gaat skiën geef je natuurlijk niet ieder jaar opnieuw kapitalen uit aan een opzienbarend skipak. Voor ons is het belangrijk dat een skipak een mooie snit heeft, waarmee je ook volgend jaar nog voor de dag kan komen en dat de kleding prak tisch is; dat er voldoende mogelijkhe den zijn iets extra's eronder of erover aan te trekken, zodat je je met één skipak kan aanpassen aan barre vrieskou of aan een aangenaam voor jaarszonnetje. En natuurlijk moet skikleding goed waterdicht zijn. Te genwoordig zijn er ook materialen die absoluut waterdicht zijn, maar tóch een teveel aan warmte en transpira- tievocht naar buiten afvoeren. Derge lijke materialen (Goretex bijvoor beeld) zijn echter nooit goedkoop en een dergelijk pak kost gauw duizend gulden of meer. Wie echter ook tevre den is met een pak van traditionelere materialen heeft een enorme keus in skikleding tussen de pakweg vierhon derd en duizend gulden. Een grote (en comfortabele) mode hit wordt dit jaar het 'sneeuwhemd', een oversized recht jack, meestal met een wijde opstaande kraag en een koordje aan de zoom, en zo dun gevoerd dat je het naar keuze óver een skipak of over een dikke trui kunt dragen. Verder blijft in de skimode het Y-silhouet, met brede schouders, ruime bovenstukken en gladde rechte broeken, modebepalend. Wat kleur en dessins betreft: neon, glitter en graffiti gooien dit jaar hoge ogen. Wie eens goed om zich heen kijkt zal ook rond de vierhonderd gulden een dergelijke hypermodieuze outfit kunnen kopen. Wie héél scherp wil inkopen moet een kijkje nemen bij de grote kledingwarenhuizen. Vanaf zo'n tweehonderd gulden koop je al een ski-overall. Alleen heb je dan uiteraard geen keus uit tientallen modellen. Wie al een goed jack heeft, kan volstaan met het aanschaffen van een gewatteerde salopette (al vanaf hon derd gulden). Zeker voor beginnende skiërs die nu eenmaal met grote regel maat in de sneeuw gaan 'zitten' is dit toch wel een absolute must, want met een doorweekte spijkerbroek in de vrieskou is de lol er gauw vanaf. De tijd dat langlaufen enkel en alleen een sport was van mensen die het per definitie niet veel kon schelen hoe hun ski-outfit eruit zag, raakt voorbij. Natuurlijk, ook vandaag is warm èn droog blijven het belangrijk ste, maar de belangstelling voor ech te langlaufmode groeit. Daarbij zijn er vooral voor de dames ook veel enkellange overalls. Maar voor de langlaufer is vooral van belang wat hij ónder zijn bovenpak draagt: spe ciaal ski-ondergoed moet de basis leggen voor behaaglijk warm blijven, ook na zware inspanning. Daarom moet het transpiratievocht snel wor den afgevoerd naar buiten, zodat het kan verdampen en de sporter geen klam, rillerig gevoel krijgt. Hiervoor zijn de laatste jaren veel nieuwe ma terialen ontwikkeld, die (we zeiden het al: langlaufen wordt modegevoe- lig) ook in allerlei leuke kleurtjes en dessins verkrijgbaar zijn. Iedereen kan leren skiën. Kun je gewoon lopen, fietsen, huppelen enzo voort, met andere woorden kun je normaal je armen en benen bewegen, dan kan je ook leren skiën. Natuur lijk, de één leert het sneller, de ander doet het misschien mooier, en een Franz Klammer worden we natuur lijk niet allemaal, maar we komen wel zover dat we kunnen genieten van niet te zware afdalingen en plezierig rond kunnen skiën. Wanhoop dus niet als op de eerste dag blijkt dat alle begin moeilijk is, want dat geldt zeker voor skiën. Het ziet er zo makkelijk uit: een sierlijke, zwierige beweging die nau welijks inspanning lijkt te kosten. Maar dat kan in het begin behoorlijk tegenvallen. Vooral de derde dag is berucht: 'nou sta je al drie dagen te ploeteren en, goed, je hebt wel een hoop lol, maar om nou te zeggen dat het lukt, néé. Het lijkt wel alsof het steeds slechter gaat'. Op de beruchte derde dag komt alle opgestapelde spierpijn en vermoeidheid van de eer ste dagen tot een climax. Niets om je voor te schamen, en geen skileraar zal er vreemd van opkijken als je op deze dag eerder wilt stoppen. Maar dan, dan komt de vierde dag. En ineens: alles wat gisteren pijn en moeite kostte, gaat nu vanzelf. Je zwiert over de helling, de éne fraaie boog na de andere. Je kunt sturen, je kunt stoppen, je kunt je tempo regelen, je maakt een hele afdaling in het kielzog van de skileraar, warempel, je kunt skiën!! Terwijl de sneeuw knerpend onder je ski's doorschiet en de frisse berglucht in je gezicht prikt, besef je dat je dit niet meer zult willen mis sen. Wéér een skiverslaafde erbij. Op de vierde dag ben je verkocht! maximaal bereik tegen minimale kosten Zonder goed materiaal kom je niet ver. Niets is zo belangrijk als spullen die goed in orde zijn en goed bij je passen. Voor de beginnende skiër maakten wij een overzichtje van de benodigde ski-uitrusting. er goed aan Ski Magazine te kopen. Dit kleurrijke tijdschrift (gratis voor leden van de N.SkiV., f 4.95 bij de boekhandel) behandelt in het okto bernummer uitgebreid alle in Neder land verkrijgbare ski's. Heel belang rijk zijn verder goed passende ski schoenen, dus beknibbel daar niet op. want ellende met je skischoenen maakt het onmogelijk lekker te skiën of te leren skiën. Wie ski's en schoe nen wil huren, betaalt daarvoor in Nederland ongeveer f 125,— per tien dagen (dat is in het hoogseizoen vaak de minimale huurperiode). Het mate riaal dat de Nederlandse sportzaken verhuren is meestal vrij nieuw en in goede staat. Voor mensen die twijfe len tussen kopen en huren is er nog een mogelijkheid: bij sommige sport zaken kun je gloednieuw materiaal huren (soms kleine toeslag) en kun je dit na afloop van je vakantie alsnog kopen. Als je in het buitenland huurt spaar je de huur voor de reisdagen uit Een complete begin-uitrusting, ski's, bindingen en skischoenen, kost al gauw tussen de f 500,— en f 800,— per persoon. Dat loopt, voor al voor een heel gezinnetje, natuurlijk flink in de papieren. Verstandiger is dan om in ieder geval de eerste keer te huren en eventueel in volgende jaren stukje bij beetje een eigen uit rusting te kopen. Dan kun je meteen ski's kopen voor een enigszins gevor derde skiër, zodat je er jaren mee vooruit kan. Denk niet dat het voor een beginner niet zo belangrijk is waar hij op skiet. Juist bij het eerste begin heb je een ski nodig die perfekt bij je past en goed 'geprepareerd' is. Er is een groot verschil tussen de ski's die bedoeld zijn voor de begin nende skiër en de ski's voor de snelle, sportieve skiër. In een goede winter sport-speciaalzaak kan de verkoper u adviseren welk type ski, en in welke lengte, bij u past. Wie alles wil weten over het kiezen van de juiste ski doet en hoef je niet te slepen, maar je verliest de eerste dag (als het in alle skiverhuur-winkels spitsuur is) wel veel tijd èn je moet natuurlijk maar afwachten hoe de kwaliteit is. Voor deel is dat je iets wat niet goed bevalt, of schoenen die zeer gaan doen, alsnog kunt omwisselen. Ook voor langlaufers luistert de keus van het skimateriaal nauw: al leen de vakman kan u helpen aan het juiste type ski (wedstrijdski's zijn veel smaller dan de ski's voor de beginner) in de juiste lengte. Voor deel is, dat u met langlaufski's (zowel bij huren als bij aanschaf) stukken (soms wel de helft) goedkoper uit bent. Onmisbare attributen voor de skiër zijn verder een goede zonnebril die de sterke UV-straling afdoende absorbeert en een goede sneeuwbril 20,— tot f 50,—). Onderschat het gevaar van de combinatie zon, hoogte en sneeuw niet. Behalve een speciale zonnebril is ook een op de wintersport berekende zonnecrème onontbeerlijk. Zelfs bij slecht weer! Verder kun je niet zonder waterdichte skihand schoenen f 25,— tot f 95,—). Wie met opgroeiende kinderen wil gaan skiën moet er terdege rekening mee houden dat wat nü de juiste skilengte is (kin-hoog voor de kleine beginnertjes), volgend jaar al niet meer zal kloppen. Ook skischoenen kun je niet op de groei kopen, want een perfecte pasvorm is daarvoor veel te belangrijk. Huren is dan de beste oplossing, of een bezoek aan de vele ruilbeurzen die, veelal door de krin gen van de N. Ski V. of door grote sportzaken, her en der in het land worden georganiseerd, want uiter aard kampen alle ouders met dit probleem. Wees voorzichtig met goedbedoeld te leen aangeboden ski's van familie of vrienden. Uw vrienden zijn niet altijd in staat om te beoordelen of de betreffende ski's en bindingen wel geschikt zijn voor u. Ga dus ruim bijtijds met de spullen die u even tueel zou willen lenen bij de sportspe- ciaalzaak langs en laat de vakman u adviseren en uw binding met de nodi ge zorg afstellen. Wie voor het eerst op de lange latten stapt, ongeacht of dat alpineski's of langlaufski's zijn, kan niet om de skischool heen. Alle enthousiaste hulp van vrienden, kennissen of fa milieleden ten spijt, is de offi cieel erkende skileraar de aan gewezen man (of vrouw) om u in te wijden in de skisport. Zelf klungelen is niet alleen levens gevaarlijk. het risico is ook groot dat eenmaal aangeleerde fouten nooit meer helemaal verdwijnen. Dat geldt zeker ook voor langlaufers. Komt de alpineskier er na een paar dagen ploeteren vanzelf achter dat hij zo geen vorderingen maakt, de langlau fer dénkt misschien dat het zelfge leerde wel aardig gaat, maar levert door verkeerde techniek onnodige ex tra-inspanning. Bovendien wordt het risico van sportblessures door tech- niek-fouten aanzienlijk vergroot. Bij gemiddelde aanleg heeft de langlau fer aan enkele lesdagen voldoende om de basistechniek aan te leren en kan dan zelf op pad. De alpineskier heeft minstens een hele weekcurcus nodig en zal ook daarna, als hij zijn nog zeer beperkte techniek wil verbeteren of onbekende pistes wil bedwingen, op deskundige begeleiding zijn aangewe zen. Zelden of nooit zal een skischool een beginner voor zijn eerste schre den privé-les aanraden, want het op trekken met mensen die in hetzelfde schuitje zitten is de eerste dagen onontbeerlijk. Ook iemand die te kampen heeft met angst, zal daar in een groep met lotgenoten makkelij ker overheen komen dan alléén met de skileraar op de helling. Dan is het maar wat gemakkelijk om te roepen 'ik durf niet meer' en 'ik doe het niet meer'. In de groep kun je dat je medecursisten niet aan doen en heeft iederéén zo z'n ups en downs. Mijd indien mogelijk de piektijden van kerst en krokus, zodat de kans op een klein lesgroepje groter is. Zes tot acht personen is ideaal, dan heb je net tijd genoeg om zelf. wachtend op andermans oefening, even bij te ko men. Meer dan twaalf leerlingen is niet zo gunstig, en officieel nemen de skischolen in de meeste skilanden ook geen grotere groepen aan, maar in de topdrukte van bijvoorbeeld de kro kusvakantie zit er soms niets anders op. Aangezien de zojuist gearriveerde gasten heus niet in het hotel blijven zitten en je ze nu eenmaal niet aan hun lot over kan laten, heeft de skischool de keus tussen het over schrijden van het normale maximum per groep of het inzetten van nood- krachten zonder officiële opleiding hiervoor. U hoeft niet bang te zijn dat skiles een schools gebeuren is. De skileraar leert er rekening mee te houden dat u voor uw lol op ski's staat en vakantie wilt vieren en dat niet iedereen fana tiek oefening na oefening wil afwer ken. Zoveel en zo snel mogelijk komt ook gewoon 'lekker rondskiën' aan bod. Ook veel gevorderde skiers ne men elk jaar aan het begin van de vakantie een paar dagen skiles. Zon der problemen en risico's leren ze dan alle pistes van het nieuwe gebied kennen, horen via de skileraar wat er 's avonds te beleven is in het dorp en leggen snel contacten via de skiklas. De laatste jaren zijn de lesmethoden in alle skilanden zo ver op elkaar afgestemd dat u probleemloos vol gend jaar in een ander land vender kunt leren. Dat het skiën van de levens gevaarlijke sport in de pio niersfase is uitgegroeid tot een veilige familiesport, is niet in de laatste plaats te danken aan het verbeterde materiaal. Ga maar na, bij de met riemen en stukken staal vastgebonden 'oer- ski's' was het letterlijk buigen of barsten ais er iets gebeurde. Óf de ski brak, óf de botten van degene die erop stond. Geavanceerde stukjes techniek, volgepropt met ultrasensi- bele systemen die precies voelen wan neer de binding de schoen moet losla ten, hebben de riemen en klinken van destijds vervangen. Mits goed ge bruikt (d.w.z. de juiste bindingkeus, afgesteld mèt de bijbehorende schoen door de vakman) kan daar alvast niets meer misgaan. Dat het ongeval risico is gedaald tot 0,02 procent (volgens een door de Oostenrijkse Skivereniging in Tirol gehouden on derzoek) en skiën daarmee tot één van de veiligste sporten gerekend kan worden, is zeker ook te danken aan de goede voorlichting die de skiër vandaag de dag in kranten en club bladen krijgt voorgeschoteld. Het aantal mensen dat denkt zónder ski school toe te kunnen en 'het wel even van vrienden te leren' is drastisch afgenomen en men bereidt zich beter voor op de weekjes skiplezier. Er zijn natuurlijk verschillende manieren om vooraf te trainen: je kunt een sport school binnenstappen en vragen naar een op skiën toegespitst programma of je kunt meedoen aan een speciale cursus skigymnastiek. Zowel de ANWB als de Nederland se Ski Vereniging organiseert derge lijke cursussen door het hele land. Bij de ANWB kost een cursus skigym nastiek f \20,— en voor leden f 105,—. De Nederlandse Ski Vereni ging organiseert haar cursussen in principe alleen voor leden, maar is daarmee verreweg (15.000 deelne mers) de grootste organisatie op dit gebied. Ook de officiële, door het ministerie van WVC erkende oplei ding tot leraar skigymnastiek wordt georganiseerd door de N. Ski V. De prijs voor de cursus skigymnastiek van gemiddeld 18 lessen ligt tussen f 60,— en f 150,—, afhankelijk van de plaats waar de cursus gegeven wordt en of u naast de zaaltraining ook nog mee wilt doen aan de buiten training (meestal in het weekend) en er skilessen op een kunstskibaan bij inbegrepen zijn. Voor informatie over een cursus bij u in de buurt kunt u 070-544000 bellen. De Nederlandse Ski Vereniging is, nu ons land bijna één miljoen skiërs telt, de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de grootste sportbonden van ons land. De N.Ski.V. is een non-profit-orga- nisatie, wat zoveel wil zeggen als 'geen winst maken'. Lidmaatschaps bijdragen komen volledig de leden ten goede. Ook de clubreizen worden door de Ski Vereniging vanuit dat standpunt georganiseerd. Gezien het aantal reisboekingen, met name in de sector jeugdreizen, behoort de N.Ski.V. tot de 'groten' op winter sportgebied, maar verschil met tour operators-met-winstoogmerk is dat hier het betaalde reisbedrag volledig wordt besteed aan het verzorgen van de reis. Daarom kan de Ski Vereni ging bij haar reizen vaak nèt iets meer doen voor de leden, wat overi gens niet wil zeggen dat er geen gewone touroperators zijn die met voordeligere arrangementen komen. Een van de belangrijkste pijlers van de Ski Vereniging is de verzeke ring die bij het lidmaatschap is inbe grepen. Voor een bedrag dat onge veer overeenkomt met een gangbare reisverzekering (bijvoorbeeld bij de bank afgesloten) voor circa tien da gen, is men nu het hele jaar tijdens het skiën verzekerd, en met een kleine aanvullende premie zelfs tijdens alle vakanties. Voor dat lidmaatschaps geld ontvangt men dan verder van augustus tot en met april maande lijks Ski Magazine, een dik, kleurrijk tijdschrift (prijs in de boekhandel 4,95), waarin de wintersportliefheb ber alle informatie, tips en leeswaar- dige verhalen over zijn favoriete sport vindt. Wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de N. Ski V. bel dan 070-544000 of stuur onder staande bon in een open envelop, zonder postzegel naar: Nederlandse Ski Vereniging, Antwoordnummer 1245. 2508 EC Den Haag. Naam: Adres: Postcode: Woonplaats:

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1987 | | pagina 10