ni.no keukens DE JAGER-TOLHOEK Folder FOTOKOPIJ SERVICE 8,35 WELKOM HART opzet van de nieuwe markt ledereen tevreden over de VAN DAMME MIDDELBURG Junckers deens parket fluitend van plezier doet Sint Nicolaas z'n inkopen bij MUZIEKHANDEL mosR sphinx Jasba ROND STADHUISPLEIN MIDDELBURGERTJES UIT 'EIGEN' GIETERIJ Stencilpapier 'Carterkrakers' houden IN MIDDELBURGS NIEUWE personenauto's tegen 't JANTJE van ALLES' GIDSTEGELS: NIEUW VOOR DE BLINDEN verspreiding Den Boer Middelburg Drukkers B.V., B.V. Drukkerij F. van de Velde Jr., PIET DEKKER VOORZITTER AMBULANTE HANDEL: GROEN OM GEEFT PLEIN EN MARKT wij verspreiden alle folders in geheel Zeeland, in delen van Zeeland of in geselecteerde steden en/of dorpen in onze provincie. Heeft u folders te verspreiden, bel dan PZC afd. Speciale Projecten 01180-27651, toestel 40 en u krijgt alle inlichtingen. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 28 november 1984 20 cent per kopie - dubbel formaat 40 cent. per pak van 500 vel, formaat 21 x29,7 cm, 80 grams, wit, incl. btw Kontante betaling. Een aktiviteit van: Markt 51, Middelburg Walstraat 56-60 Vlissingen VERKRIJGBAAR "SLABBERJAN" Dit unieke Zeeuwse gezelschapsspel kompleet met spelregels', verpakt in originele jute zak, koopt u alleen bij Gillissen Supermarkt LANGE NOORDSTRAAT 16 - TELEFOON 01180-13097 de vloer naar uw hart! BURGPROMENADE 18--MIDDELBURG BIJ DE VERNIEUWBOUW van de Markt en Plein 1940 is veel aandacht besteed aan de groenvoorziening. Plein 1940 zal worden omgeven door een 'haag' iepen. En van de bomen bij de ingang van het plein is een geschenk van de gezamenlijke hoveniersbedrij ven. Aan weerszijde van het lange deel van de Markt bakent een rij leilin den het marktplein af. Dat zijn dezelfde bomen als nu al aan de kant van de Lange Delft staan. Aan de kant van het Zusterplein komen losstaande linden. Bij de opening van haar nieuwe kantoor, schonk de NMB vijf leilinden aan de gemeente Middelburg. GIDSTEGELS IS DE NAAM voor een nieuwe service van de ge meente Middelburg aan visueel gehandicpaten. Het zijn rubberte gels ook wel 'ribbeltegels' ge noemd die aan de rand van de stoep zijn aangebracht. Tikkend met een stokje kan een blinde dan horen, dat hij een zeebrapad na dert. Deze rubbertegels komen in de plaats van de witte tegels op straathoeken. Deze tegels hielpen mensen in de rolstoel en visueel gehandicapten die niet helemaal blind zijn. Deze noviteit nu in Middelburg beperkt zich voorlo pig tot straathoeken in de omge ving van de Markt en Plein 1940. mm Goes, Houtkade 7, tel. 01100-21250 Geopend: ma-vr. 8.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-12.00 uur. Middelburg, Korte Noordstraat 1, tel. 01180-33050. Geopend: ma-vr. 8.00-17.00 uur. MIDDELBURGERTJES. Zo wil het gemeentebestuur van de Zeeuwse hoofdstad de gietijzeren paaltjes noemen die worden neergezet rond het plein met de gele steentjes, dat offcieel het Stadhuisplein heet. Deze variant op wat al jarenlan Amsterdammertjes heet te zijn, moet de naam van Middelburg gaan dragen omdat er het wapen van de stad op is afgebeeld. In totaal zullen er 58 'Middelburgertjes' worden neergezet. De Gieterij Middelburg op het klein industrieterrein Ramsburg fabriceerde deze pronkstukjes. Smoerl pispot herberg p«esje IN HET HART VAN MIDDELBURG vogel PIET DEKKER (54) IS als het ware helemaal vergroeid met het marktgebeuren. „Als kleine jongen hing ik al aan moeders rokken, terwijl zij bloemen verkocht", vertelt hij in zijn gevestigde bloemenzaak aan de Langevielesingel in Middel burg. Vandaag de dag is die betrokkenheid met het directe koopmanswerk achter de kramen wat minder zijn zwager heeft dat overgenomen maar hij zit nog wel in het bestuur van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Zijn functie als voorzitter maakt hem tot 'spreker namens..' over de toekomst op de vernieuwbouwde Markt en de weken afzien op het Damplein. Vooraf erkent hij: „Niet ik, maar de marktcommissie die met de gemeente onderhandelde, dient in de bloemtjes te worden gezet. Deze mensen hebben keihard ge werkt aan het nu bereikte resul taat". Dekker en ook de vele ande re gevraagde kooplieden zijn dik tevreden. Er komt een nieuwe indeling, waarbij rekening is ge houden met diversiteit van de branches. „Er is nu", zegt hij, „geprobeerd de zelfde artikelen zoveel mogelijk te spreiden. Op papier klopt het allemaal en kun nen de mensen die de kramen moeten bemannen er zich in vin den. Ik persoonlijk ben er van overtuigd dat door die spreiding een bezoek aan de markt nog interessanter is. In elke rij is er voor elk wat wils". Dekker benadrukt ook dat er nu een 'overzichtelijke markt is. Aan de zijde van de PZC staan in de toekomst de standwerkers en te genover het stadhuis komen alle groentekramen. Uit praktische overweging moest die branche bij elkaar worden gezet. De groen- tekooplui hebben veelal een vrachtwagen achter hun kraam staan; en die kan niet overal meer komen op de Markt nieuwe stijl. Voordat die hele zaak echter was rondgebreid, is er heel wat avond jes gepast, gemeten en op het scherp van de snede gediscus sieerd. Dekker: „Vooral de markt meester Polderman heeft zich daarbij onderscheiden als een man met inzicht en oog voor de problemen van de ambulante handel". De heer Dekker is blij dat de nu zieke wethouder Henk Gillissen geen gelijk heeft gekregen. „Gil lissen wilde de markt splitsen met kramen op de Markt en op Plein 1940. Zoiets is leuk voor een grote stad. Het zou desastreus voor ons marktkooplui zijn ge weest". Wethouder Ad Bergshoef verdient volgens Dekker en de zijnen alle lof. „Die man zag alles in de juiste proporties", compli menteert hij de wethouder die een deel van de portefeuille van de zieke Gillissen overnam. De verplaatsing van de week markt naar het Damplein sinds 23 augustus is volgens Dekker geen succes geworden. Sterker nog: „De gehele middenstand heeft er onder geleden. In de buurt van het Damplein komen geen bussen en de mensen met de auto konden hun voertuig nergens in de buurt parkeren. Ik overdrijf niet als ik zeg dat sommigen slechts tien procent van hun omzet haalden. De mensen van buiten vooral kwamen niet meer naar de stad. In feite", en hij doelt dan op het besluit van de gemeente om een groot deel van de stad in één keer open te breken en te vernieuwen, „konden we deze 'uitspatting' van de gemeente niet hebben. Vooral niet in deze moeilijke tijden, waar in de ambulante handel alles er aan moet doen om de touwtjes aan elkaar te knopen. Niettemin subsidieert de gemeente een deel van onze publiciteit om op de nieuwe markt te starten. Kennelijk onderkent men op het gemeente huis onze problemen". De markt is volgens Dekker eigen- DOORGAAND VERKEER helemaal onmogelijk maken op de Markt en PLein 1940, dat kon de gemeente niet. Want bussen moeten immers op crusiale punten in de binnenstad hun passagiers kunnen blijven ophalen en afzetten. Slagbomen of paaltjes bleken al eerder geen soulaas te bieden. De slagboom voor het stadhuis, die werd geopend met een zender op de bussen, werd meerdere keren vernield en van de bekende paaltjes heeft iedereen die dat wil in een mum van tijd een sleutel. Daarom greep de gemeente naar een rigoureus middel: de 'carterkrakers'. kap-af Deze obstakels worden in de zogenaamde bussluis gezet bij Plein 1940 en voor het stadhuis op het plein met de gele steentjes. Het is in feite in heel eenvoudige constructie. Zoals bekend is de weg op beide plaatsen versmald met verhogingen aan weerszijde. In het midden van de weg zet de gemeente tegels overeind, die moeten voorkomen dat voertuigen die niet voldoende hoog op de wielen staan er doorheen kunnen. Bussen en vrachtwagens (bijvoorbeeld van de brandweer) kunnen er eenvoudigweg doorheen. Personenauto's kunnen er op rekenen dat de onderkant (het carter) zwaar wordt beschadigd als ze de 'verboden' weg gebruiken. En om te voorkomen dat de auto's dan de stoep als doorgaande route nemen, heeft de gemeente besloten ook daar obstakels neer te zetten. Piet Dekker staat niet meer dagelijks op de markt, maar is als voorzitter van de afdeling Midden en Noord Zeeland van de vakbond voor marktkooplieden nauw betrokken bij dat gebeuren. Als kind zat hij vastgebonden in een kist achter de bloemenkraam, die zijn vader was begonnen omdat hij als landbouwer geen droog brood meer kon verdienen. Het was in die crisistijd zelfs zo erg aldus Piet Dekker - dat vader de molenaar niet meer kon betalen om het graan te laten malen. Dekkers bouwde de zaak sinds de jaren dertig gestaag op tot wat het nu is. Piet Dekker begon in 1961 als gevestigd koopman. Zijn zwager doet nu het marktgebeuren op talrijke plaatsen in Zeeland. Met voorzitter Dekker spraken we over de actualiteit: een nieuwe markt vanaf donderdag 29 november. lijk 'n grote supermarkt'. Het is naar zijn mening bovendien 'de bakermat van alle handel'. „Marktkooplui moeten accuut rea geren op ontwikkelingen". Hij noemt als voorbeeld: „Als de sinaasappels van zes voor een daalder niet worden gekocht, moet je sinaasappels inkopen die je goedkoper, tien voor een daal der, kunt aanbieden. Om die re den koopt een groot deel van de ambulante handel dan ook in rechtstreeks van de fabriek.xEn k". En wat velen niet weten: „De kaaskoopman koopt zijn kaas rechtstreeks in Parijs. En als een groenteman zijn producten onvol doende in Zeeland kan krijgen, rijdt hij naar Dordrecht of nog verder. We moeten iets bieden en blijven bieden". Korte Noordstraat 11-15 Middelburg tel.: 1 3733 Rit Smoe1 pispot herberg p«e6je kap-af vogel

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 37