zak; n ziin zaken i fiL~- u/eeA. r Houdt Groeneveld voor ogen Zaalvoetbalploeg Bijou wil snel hogerop DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 14 november 1984 In Middelburg en Vlissingen staat iets te gebeuren. Groeneveld Opticiens wordt verbouwd, vernieuwd, verbeterd. Overzichtelijker en prettiger ingericht. Maar zo'n verbouwing vraagt om ruimte. Veel ruimte. Dus verkoopt Groeneveld Opticiens meer dan 300 monturen met KORTING TOT 50%! EXTRA VOORDEEL VOOR U! Dus profiteer van die verbouwing. Nu kunt u een kwaliteitsmontuur kopen voor letterlijk DE HELFT VAN DE PRIJS! Wacht niet te lang, want.... OP IS OP! Vlissingen, St. Jacobstraat 14. Middelburg, Lange Delft 24. LAATSTE SNUFFELMARKT DIT J A AR Wijzigingen: bij voorkeur schriftelijk. Het adres: Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefonisch maandag voor 14 uur: 01180-27651, toestel 54. ARTSEN Wat te melden? BEL 01180-27651 Toestel 54 of Postbus 5017 4330 KA Middelburg |i Donderdag lot en met woensdag) De toneelgroep EMAGOSAS uit Nieuw- en St. Joosland brengt het blijspel 'de Computerbruid' De oudheidkundige Theodoor zoekt via de computer een echtgenote. Volgens deze is Cecilia de meest volm "akte levenspartner voor Theodoor. die er echter bij nadere kennismaking een hard hoofd in begint te krijgen... Dorpshuis Nieuw- en St. Joosland, vrijdag en zaterdag 20 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. Muziek die vaak wordt vergele ken met die van TC Matic en Talking Heads spelen Alex Sie gers (zang. percussie), Yvo Zijlstra (gitaar), Jim Florentius (synthesi zers, zang) Bart van Poppel (bas. zang) en Chris Hartog (drums) van de groep DUPLEX JOHN SON. De Piek Vlissingen, zater dag 22 uur. Kaarten a 6,— aan de zaal. De fanfare van de muziekvereni ging VLIJT EN VOLHARDING geeft een najaarsconcert. Gastve reniging is de fanfare EUPHO- NIA uit Goes. Beide korpsen staan onder leiding van Peter de Rooy. Gereformeerde Kerk Oost- Souburg. vrijdag 20 uur. Kaarten a 5,— aan de kerk. De Belgische zanger, tekstschrij ver en componist LUC VAN AC KER heeft zijn ervaring opgedaan bij Red Zebra, Jo Lemaire, Arbeit Adelt en Shriekback. Hij vertolkt nummers van zijn eerste lp in 't Beest Goes, zaterdag 22 uur. Kaarten a 10,— aan de zaal en 7.50 in de voorverkoop bij het Beest. De CRESCENT CITY JAZZ BAND is gespecialiseerd in oude stijl-jazz in de befaamde San Francisco-stijl. De inmiddels 23 jaar bestaande achtmansformatie staat dan ook garant voor een ge zellige avond met voor de lief hebbers veel dansplezier. Schouwburg Middelburg, zater dag 21 uur. Kaarten a 12.50 aan de zaal. De korpsen van de SHOWBAND JULIANA MIDDELBURG ver zorgen hun jaarlijkse showavon den. Medewerking verleent de groep PAPILLON. De toneel groep van de vereniging zal het muzikale geheel afwisselen met gezellige sketches. Het leeuwedeel van de avond staat in het teken van het Juliana Blaasorkest. dat zowel in Egerlander- als ook in big-band -stijl bekwaam is. Het Junior Drumcorps Johan Friso laat horen dat het niet voor niets onlangs Junior Kampioen van Nederland is geworden en ook Juliana's Drum Bugglc Corps brengt een aantal succesnummers ten gehore. De vlaggen-groepen komen met aparte shows en zo wordt er een echt 'elk wat wils'- programma gebracht. Schouw burg Middelburg, vrijdag 19.30 uur. Kaarten 7,50 aan de zaal. YOUP VAN 'T HEK vertelt en zingt in zijn nieuwe soloprogram ma 'Verlopen en Verlaten' het verhaal van de verloren zoon van een Canadese oorlogsvlieger. De voorstelling is aangepast aan de jongste actualiteit en hij dompelt de toeschouwer onder in een heerlijke avond theater met cy nisch en bijtend cabaret. Schouw burg Middelburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten 14. 01180-26251 toestel 410. KEES DIRKX bespeelt de renais sance- en barokfluit in de Trouw zaal Stadhuis Goes, vrijdag 20 uur. Kaarten a 10,— 01100-15154. DE GOESE OPERETTE VERE NIGING brengt de operette 'Die Landstreicher' van Carl Ziehrer in De Prins van Oranje Goes, zater dag 20 uur. Kaarten a 17,50 01100-12144. De Vlaamse toneelgroep BENT zet 'Het Loon van Boon' naar 'de memoires van de heer Daegeman' van Louis-Paul Boon in het voet licht. Boon steekt in dit boek de draak met de nostalgie van 'de goeie oude tijd'. Want zelfs het leven van een welgestelde ging toen door een dal van kommer en kwel. Zo ook het leven van de heer Daegeman, die na een ongelukki ge jeugd trouwt en een schat ont-- dekt. Schouwburg Middelburg, dinsdag 20 uur. Kaarten 18,50: 01180-26251 toestel 410. De Prins van Oranje Goes, woensdag 20 uur, kaarten a 18.50: 01100-15154. De ZEEUWSE KOMEDIE speelt met medewerking van de FAN FARE ST. JUTTEMIS het stuk 'Woyzeck'. Vesfzaktheater Vlis singen, vrijdag en zaterdag 20.30 uur. Kaarten 10,— 01184-65624 of 19255. De improviserende musicus LUC HOUTKAMP toont een staaltje van zijn kunnen op de klarinet in Meccano Middelburg, zondag 16.30 uur. De Vlissingse accordeonvereni ging ACCORDEOLA bestaat 25 jaar. Om dit heuglijke feit te vie ren, geeft de vereniging een jubi leumuitvoering met 'een flitsende show'. Het A-Orkest en het Jeug dorkest treden op op verschillen de podia, dansparen van de dans school De Jong. zorgen voor de nodige glamour, de volksdans groep VRANJE uit Vlissingen geeft aan het geheel een folkloris tisch lintje en de bandparodist ROLAND SANDHOVEL imi teert beroemde persoonlijkheden. Ook het Majorettenpeleton FLUSHING GIRLS verleent zijn medewerking. Scheldekwartier Vlissingen, zaterdag 20 uur. Kaarten a 6,— aan de zaal. *Youp van 't Hek: Schouwburg Middelburg, don derdag 20.30 uur. Duplex Johnson: uur. INFORMATIERUBRIEK OVER HET WEL EN WEE VAN ONZE AOVERTEERDERS VERSCHIJNT EXCLUSIEF IN DEZE KRANT (Donderdag tot en met woensdag). COLPIRE AL CUORE van Gianni Amello met Jean-Louis Trintignant, Laura Morante en Fausto Rossi gaat over de moei zame relatie tussen een vader en zijn 15-jarige zoon tegen de achtergrond van het Italiaanse terrorisme. Alhambra II Vlissin gen. woensdag 20 uur. De Piek Vlissingen. zaterdag 22 In ASTERIX EN CLEOPATRA ontmoet de gallische held samen met zijn vriend Obelix de Egypti sche schone. Meccano Middel burg. zaterdag 15 uur. Kaarten a ƒ4.- 01180-33414. U BENT MIJN MOEDER van Horst Königstein met in de hoofdrol Joop Admiraal. Admi raal speelt twee personen: een moeder en haar zoon. In de ver schillende alledaagse situaties schetst Admiraal een eerlijk en integer beeld van de relatie tussen die twee. Meccano Middelburg, donderdag en vrijdag, maandag Jinsdag en woensdag 20.30 uur. Kaarten a ƒ6,- 01180-33414. *Luc van Acker: 't Beest Goes, za terdag 22 uur. ALS WIJ VAN GROENEVELD KORTING GEVEN DOEN WE DAT METEEN GOED TOT 50%! NAOTHER TIME ANOTHER PLACE van Machael Radford over een Italiaanse krijgsgevan gene in Schotland die een roman ce aangaat met de getrouwde maar eenzame Janie. Meccano Middelburg, vrijdag 22 uur. Kaar ten a 6,- -.01180-33414. THE TURNING POINT van Herbert Ross gaat over de danse res Deedee. die door haar zwan gerschap moet stoppen met haar danscarrière. Als haar oudste dochter Emilia een veelbelovende danseres blijkt te zijn en wordt aangenomen in New York. komt Deedee haar oude rivale op de dansvloer, Emma, (egen. Het komt tot een woedeuitbarsting die echter een louterend effect heeft.. Meccano Middelburg, zaterdag 20.30 uur. Kaarten a 7,50: 01180-33414. CHINA LOVE is porno. Alham bra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. Arnold Schwarzenegger als CO- NAN DE VERNIETIGER in Grand Theater Goes, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. Lederwarenzaak Bijou heeft zijn eigen zaalvoetbalteam. De ploeg speelt momenteel in de recreatie- competitie elke zondagochtend in 3|| de Middelburgse sporthal De llif Voorborch. De ploeg 'Bijou Le- 1111 derwaren' hoopt op korte termijn in de KNVB-competitie te kun- nen uitkomen. Want -zo meldt men ons- het verschil met de 8ÉÜ tegenstanders op zondagmorgen is als regel wel erg groot. De firma Bijou uit Middelburg stak de ve reniging met haar naam keurig in de kleding. Leeuw, JCarel Theune en Henk J Koeyvoets en zittend v.l.n.r.: Op de foto v.l.n.r. staande: Wim Wouter van Sluijs, Rob van der van Sluijs, John Bakker, Dirk de' Schoor. Henk Schipper. René de PIP» Lizer en Joop Pitlo (niet op de foto Piet Mesu). Geheel rechts staand de sponsor van Bijou Lederwa ren: Jan Rien Slinger. Omdat er in de maand december geen Snuffelmarkt is kunnen de echte snuffelaars op zaterdag 17 november voor de laatste keer dit jaar terecht op de 29ste. Walcher- se Snuffelmarkt in de veilinghal len aan de Braakmanstraat in Middelburg. De 1500 m2 grote hallen zullen dan weer volledig gevuld zijn met kramen met allerhande spulletjes langstelling voor de markt van zaterdag was van de zijde van de deelnemers dermate groot dat twee hallen gevuld zouden kun nen worden, aldus de organisatie. Voor de snuffelmarkt op 19 jar nuari 1985 worden reeds volop deelnemers genoteerd en de orga nisatoren van de Walcherse Snuf felmarkt adviseren danook dege nen die een plaatsje willen op deze markt zo snel mogelijk een plaatsje te reserveren. Tel. 01100-20107. De markt is geopend van 9 tot 17 uur. De toegangsprijs voor vol wassenen is 2,50; voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar en 65+ ers 1,— GREYSTOKE - DE LEGENDE VAN TARZAN is de bijna ge trouwe weergave van het boek. Een jongen wordt in het oerwoud opgevoed door apen en aanvaardt op volwassen leeftijd dé lange reis terug naar de civilisatie. Alhambra II Vlissingen, donderdag, vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21,30 uur. Zondag 14 uur. NINJA III - DE OVERHEER SING in Alhambra II Vlissingen. zondag 19 en 21.30 uur. Maandag en dinsdag 20 uur, vrijdag 23 uur. DONALD DUCK IN T WILDE WESTEN is ee kindervoorstelling in Alhambra I Vlissingen, zondag 14 uur. In ROMANCING THE STONE is Jack Colton. een roekeloze vrij buiter en Joan Wilder een schrijf ster van liefdesromans. Samen zoeken zij een schat in het Co- lumbiaanse oerwoud. Grand Theater Goes, zondag 19 en 21.30, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur. AGAINST ALL ODDS is bloedstollende thriller die vreemd en kronkelig-spoor volgt,., uur. van het hoofdkwartier van een L.A.-football-team tot liefde en moord in een Maya-tempel. In de hoofdrollen Rachel Ward en Jefl Bridges. Alhambra I Vlissingen, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, za-i terdag en zondag 19 en 21.30 uur. een I LIKE TO WATCH is porno, een Grand Theater Goes, vrijdag 23 Joop A dmiraal in 'U bent mijn moeder'. Romancing the Stone Christopher Lambert in 'Greysto ke'. MIDDELBURG: - zaterdag tot 24 uur: S.A. van de Haak. Rouaan- sckaai 47, telefoon 12637. Zondag tot 24 uur: M. Reijerse. Seisweg 29, tel. 13456. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. VLISSINGEN - zaterdag tot 24 uur D.C. Bom. Badhuisstraat 81 tel. 12233. Zondag tot 24 uur: F. van de Berg. Giessenburg 12. tel. 65253. Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tol 13 uur en van 17 tot 18 uur. Spreekuur zonder afspraak, het hele weekeinde voor eigen pa tiënten: W.N. Osterman, De Kempenaerstraat 2, telefoon 01184-79791. SOUBURG, NIEUW LAND. AR- NEMUIDEN, MIDDELBURG ZUID: - zaterdag: J.C. Ponten, Oude Rijksweg 6 Nw. en St. Joos land. telefoon 01182-1340 zon dag: Th. Bloos Kanaalstraat 70, Oost-Souburg, telefoon 01184-61212, Visites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE, SEROOSKERKE. VROUWEN POLDER. VEERE EN ZAND DIJK - zaterdag en zondag J. Oosterhoff Markt 10, Veere, tel- foon 01181-271. DOMBURG, AAG I EKERKE, WESTKAPELLE, KOUDEKF.R- kl ZOl I I LANDE. MELIS- KERKE EN BIGGEKERKE - vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: P.K. Noorlander, Mid delburgsestraat 94 Koudekerke telefoon 01185-1231. WEST- EN MIDDEN-WAL- CHEREN - B. Bouwense, Valke- nisseweg 14. Biggekerke telefoon 01185-2190. TANDARTSEN: Voor geheel Walcheren. Spreek uur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur H. Boot. Roozenburglaan 14 Mid delburg, telefoon 01180-15306. APOTHEEK; MIDDELBURG van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daarop volgend Ringeling Lange Delft 133 telefoon 01180-12538" VLISSINGEN van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Papegaaienburg. Papegaai enburg 24-26 telefoon 01184-66345. VERLOSKUNDIGE: Geldt uitsluitend voor VLISSIN GEN EN OOST-SOUBURG Pi. van Ginkel Pres. Rooseveltlaan .232 telefoon 12775. DIERENARTSEN DIERENARTSENPRAKTIJK OOSTKAPF.LLE - Oude Dom- burgseweg 33a, 01188-1443. Be- KLEINE HUISDIEREN (gezel schapsdieren) het hele weekend: A. Ruys te Middelburg telefoon 01180-13118, consult na telefoni sche afspraak. MIDDELBURG - Grote huisdie ren: 01180-33803, visites aanvra gen van 8 tot 9 uur. KLEINE HUISDIERENPRAK TIJK OOST-SOUBURG Ka naalstraat 3,01 184-60860, het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KUNDJGEN; MIDDELBURG-STAD - tele foon 01180-12228. Avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur - 01180-14366 MIDDELBURG-ZUID EN AR- NEMUIDEN - telefoon 01180-14366. avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur, telefoon 01180-14366. KOUDEKERKE, MELISKF.R- KE, BIGGEKERKE, ZOUTE- LANDE, WESTKAPELLE, DOMBURG, AAGTEKERKE, OOSTKAPELLE, GRIJPSKER KE. VEERE, GAPINGE, VROU WENPOLDER. ZANDDIJK. SEROOSKERKE EN ST. LAI RENS: L. Vogelaar. Markt 36. Veere telefoon 01181-339. VLISSINGEN-STAD: M. de Wit-Minderhoud telefoon 01185- 2833. WEST-SOUBURG, PAPEGAAI- I NBURG, BOSSENBURG, WESTER ZICHT, PAAUWEN- BURG, OOST-SOUBURG EN RITTHEM: R.A.H.C. Collé tele foon 01105-2564 De Faam In het novembernummer van het maandblad IN BEWEGING, een uitgave van de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigin gen. wordt uitvoerig informatie gegeven over het onderwerp "Kuuroorden en Reuma". Ruim aandacht is er voor reakties van Nederlandse reumatologen op het verschijnsel kuuroorden. Ook komen in het speciale num mer van "In Beweging" patiënten aan het woord die praten over positieve en minder positieve as- pekten van (bad)kuren in het buitenland. Dan is er een groot interview met Max Tailleur die zich al vele jaren via de Max Tailleur Stichting inzet voor het financieren van kuurbehandelin- gen voor reumapatiënten. Des kundigen tonen aan dat het (re gelmatige) bezoek aan kuurcentra een dalend ziekteverzuim en da lende ziektekosten tot gevolg kan hebben. Tenslotte komt de direk- teurvan het kuurcentrum Nieuwe Schans i.o.. Rob van der Gaast, aan het woord. Hij vertelt dat de bouw van het eerste Nederlandse kuurcentrum volgend jaar gaat beginnen. Niet-abonnees kunnen deze uit gave over Kuuroorden en Reuma bestellen bij de Nederlandse Bond van Reumapatiëntenverenigin gen. Postbus 45. 7490 AA DEL DEN, via storting van 2.50 (in- formatie verkrijgbaar over de clusief porto) op giro 28.33.246 plaatselijke reumapatiëntenvere- t.n.v. genoemde Bond. Via het nigingen en het abonnement op Bondsbureau (05407 - 1762) is in- "In Beweging". KINDERBOEKEN (door Jan Smeek ens) Om de prijs van prentenboeken zo laag mogelijk te houden, brengen uitgevers uit verschillende landen een bock tegelijkertijd- in zoveel mogelijk talen uit. Alleen de tekst wordt apart gedrukt. Dankzij sa menwerking met het Zwitserse Nord-Süd Verlag kunnen zo bij uitgeverij De Vier Windstreken drie schitterende prentenboeken verschijnen voor redelijke prijzen: HET OUDE HUIS, DE PRIN SES OP DE ERWT en KAT- TESPROOKJES-SPROOKJES- KATTEN. 'De prinses op de erwt' is een be kend (en kort) sprookje van Hans Cristian Andersen dat al veel kunstenaars geïnspireerd heeft tot soms heel bijzondere prenten. In deze uitgave zijn de sfeerrijke il lustraties van Dorothée Duntze. Op zoek naar de vrouw van zijn dromen reist een prins de hele wereld rond. Gegadigden genoeg, maar aan allemaal mankeert wel wat. Tijdens een noodweer klopt een meisje op de poort van het paleis. Ze zegt een echte prinses te zijn en om te weten te komen of ze de waarheid spreekt, stopt de oude koningin een erwt onder twintig matrassen en evenzoveel donzen dekbedden. Als het meisje de vol gende morgen vertelt dat ze geen oog heeft dichtgedaan en hele maal bont en blauw is, weer iedereen dat zij de ware is. Want zó gevoelig... Het grote formaat, de prachtige illustraties en de mooie letter ma ken dat het boek er uit ziet zoals een boek over prinsen en prinses sen er behoort uit te zien: majes tueus. En de rozige sfeer past uit stekend bij het romantische ver haal. Opvallend is wel dat Do rothée Duntze meer moeite heeft met voorwerpen dan met mensen. Maar die mogen er dan ook zijn: rijzige, koninklijke gestalten die doen denken aan figuren uit Ita liaanse Renaissanceschilderijen en sensuele Jugendstilmodellen. Een van de mooiste pagina's is die waarop de prins te zien is met alle vrouwen die niet aan zijn eisen konden voldoen. En dat is waar. met de meesten kan hij echt niet voor de dag komen. De een is te uitbundig, de ander te ingetogen en weer een ander te bazig of te gedwee. Uitgeverij Leopold verzorgde de tekst die de 'ware vertelling' van Hans Christian Andersen op de voet volgt, maar niet evenaart. Dat is ook onmogelijk. De prinses op de erwt door Hans Christian Andersen en Dorothée Duntze. Uitgeverij De Vier Windstreken. Leopold-Den Haag. Prijs 24.90. Zeeuws Museum Middelburg GERARD VERDIJK, schets boekje (in de ingangsruimte). Werkdagen 10 tot 17 uur. Openbare Bibliotheek Vlissingen' TWEEDE WERELDOORLOG collectie en boeken en foto's. Maandag 13.30 tot 20 uur, dins dag, woensdag en vrijdag 10 tot 20 uur en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Burgerzaal stadhuis Middelburg ASPECTEN VAN OORLOG EN BEVRIJDING, Werkdagen 10 tot 17 uur. donderdags ook van 19 tot 21.30 uur (tot en met 17 novem ber). Lange Noordstraat 56, Middel burg GF.RA DAUVILLIER. schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Bellamy 19, Vlissingen FRED VAN SUMERE sculpturen, dins dag t/m vrijdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur en op za terdag van 13 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. En extra: DE DUINEN. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Kunstuitleen Kuiperspoort Mid delburg JOHAN CLAASSEN, objecten/tekeningen. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30-17.00 uur. Donderdag van 19 tot 21 uur. Dam 43, Middelburg MARK LUYTEN en WALTER SWEN- NEN, Donderdag 5 tot en met zondag 14 tot 17 uur. Gevangentoren Vlissingen PIET BERGHS. Werken geïnspireerd op de natuur, vooral de planten wereld. Dagelijks (behalve dins dag) 12 tot 14 uur en 17 tot 22 uur. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg INEKE OTTE tex- tielobjecten. Dinsdag en donder dag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur. zaterdag 10 tot 13 uur. Stedelijk Museum Vlissingen VLISSINGEN TIJDENS EN KORT NA DE TWEEDE WERELDOORLOG. Dinsdag tot en met vrijdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot 17 uur. Stadhuis Vlissingen VLISSIN GEN IN OORLOGSTIJD. Werkdagen 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. (Tot en met 16 november) v ..♦i.inii,'b. Witte Middelburg JUAN G. RIPOLLES. kleuretsen. Dinsdag tot en met zaterdag 10 tot 18 uur (opening 18 november). Galerie De Wijnstock Middel burg ALVAR (litho's), JES BEC KER (weefsels). DICK CHAR- DON (aquarellen). GREET VAN DOOREN (keramiek). ALIMA KOTOWITZ (deegfiguren), WICKY BEERS zijde). HENNY KRE1TER (doosjes), en HAN VAN DF. SANDF. (aquarellen, boeketten, doosjes en hangpop- pen). Donderdagen vrijdag 14 tot 17 uur. zaterdag van II tot 12.30 uur en 14 tot 17 uur. (opening za- ;rdag 17 november). f

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8