^gg| SOUBURG GRATIS jakobsen I f. 10,- KORTING fa. M. Baljeu en Zn. io,-! jtn ti 35.- a s Fa. M. BALJEU Zn WONINGINRICHTING SURPRISE HAMLAPPEN VARKENSLAPPEN FRIKANDO 1 5.25 5.98 5.75 VERSE WORST 7.98 A. R. DE JAGER R I Lopen op lucht met de Air-group van Clarks. £1oaMS TEXTIEL WOLMODE GRATIS GEMAAKT A 15 GULDEN KORTING OP DAMESLAARZEN 2.50 per stuk OP OP DELTA STOFFENHUIS De Faam DËWlSSINGER I Een revolutie voor kinderen DONDERDAGAVOND KOOPAVOND Atf DAMESBROEKEN JAKOBSEN MODES BADSTOFSOKKEN APPELTAART® i8cm KLOSJE GAREN GRATIS A DE FAAM - DE VLISSINGER 2.20 1.75 1.40 0.98 0.75 1.75 RUNDERHART KOPVLEES NIER per kg Woensdag 14 november 1984 DE VLISSINGER Bij besteding van 5,— zakje BLOEMBOLLEN DONDERDAGAVOND AANBIEDING NNOON IDEEËN SHOP Bij aankoop van gordijnen en vitrages Kanaalstraat 55 Oost Souburg i^SI I KN,P U,T KN,P U,T fA Bij inlevering van deze waardebon donderdagavond 1 5 november I Kanaalstraat 1 - 0.-Souburg KNIP UIT WONINGINRICHTING 5 paar voor koopavond 1 5 november BAKKERIJ Stuur^° Alleen donderdagavond I I I I I I I KNIP UIT Alléén donderdagavond 15 november Bij aankoop van stof Kanaalstraat 33 Souburg tel. 62058 Donderdagavond 1 5 november Lunabevrachter rf I I I I I I I I I SPEELGOED Paspoortstraat 1 8 Souburg I i I I I I I I I I I I I I I I Kanaalstraat 1 Souburg Kanaalstraat 40 - Tel. 01184-61287 - Oost-Souburg 1329 kleindieren tentoongesteld in De Kruitmolen ƒ2,-. BOERENACHTERHAM 1 00 gram GEKOOKTE HAM 1 00 gram HAMWORST 1 00 gram GEBR. GEHAKT 1 00 gram SMEERLEVERWORST 1 00 gram KATENSPEK 1 00 gram VARKENSROLLADE 1 00 gram HAUSMACHER 1 00 gram B0ERENLEVERW0RST 1 00 gram FILET AMERICAIN 1 00 gram PATE div. soorten 100 gram p. kilo p. kilo p. kilo per kg per kg per kg. Buteuxstraat 25, Souburg Tel. 01 180-61424 Tijdens de laatste 12 maanden is het equi valent van het totale aantal kinderen onder de vijf jaar in de Verenigde Staten wegge vaagd. Op Europese schaal, zegt het Unicef rapport 'State of the Worlds' Children 1984, is het aantal kinderen dat in ontwik kelingslanden is gestorven in 1983 gelijk aan het jongste deel van de bevolking van Engeland, Frankrijk, Italië, Spanje en West-Duitsland samen. Borstvoeding [»TlI« raftBUKTOHI» BlK; KNIP UIT KNIP UIT alleen op donderdag avond bloemsierkunst de kakatoe kanaalstraat 374388 BJ oost-souburg tel. 01184-67716 Kanaalstraat 12 Oost Souburg 01184-61260 KNIP UIT Alléén donderdagavond 15 november Op alle Kanaalstraat 40 a tel. 01184-61287 Oost-Souburg Alleen geldig op de L uxe brood- en banketbakkenj Specialiteit in roomboterkoekies Kanaalstraat 27, Oost-Souburg. KNIP UIT Dit fantastische ruimteschip van LEGO heeft 2 dubbele stuwmotoren, straal-antennes, een beweegbare spitse neus, een stuurcabine en een open klappend vrachtruim om de voorraad af te leveren. Kompleet met loadkist en ostronout (nr. 6929) kost 47.50 Voetkomfort door superieure schokdemping. In de zool van de Clarks Air-group zijn holtes uitgespaard, door lucht- kanaaltjes met elkaar verbonden, die bij het lopen telkens weer worden ingedrukt. Tijdens het lopen ontstaat zo een konstante luchtstroom in de zool. Op deze manier gebruikmakend van de schokabsorberende en ventilerende eigenschappen van lucht, geeft de Clarks Air-group optimale veerkracht Doorsnede zool. bij ons lopen op harde oppervlakken. De Clarks Air-group is verkrijgbaar in verschillende kleuren en modellen voor dames en heren. Clarks Air-group: is lopen op lucht Onder naam Delta Show houdt de kleindierensportvereniging 'Wal cheren' uit Middelburg van 16 tot en met 18 november haar jaarlijkse tentoonstelling in De Kruitmolen te Middelburg. Voor het vierde achtereenvolgende jaar worden er talrijke exemplaren hoenders, dwerghoenders, siervogels, water vogels, sierduiven, konijnen en ca via's getoond. Aandacht bij de hoenders verdie nen de grote wyandottes, Hol landse krielen en oud-Engelse vechtkrielen. Bij de konijnen zijn de grote Vlaamse reuzen verte genwoordigd tot de kleine poolt jes en de kleurdwergen. Ook zijn er diverse soorten ganzen en een den te bewonderen, evenals een grote verscheidenheid sierduiven. In totaal zijn er gedurende die dagen 1329 kleindieren aanwezig in De Kruitmolen, verdeeld over. 99 hoenders, 329 dwerghoenders, zeven siervogels, 24 watervogels, 584 sierduiven, 279 konijnen, vijf cavia's en twee gerbils. Achttien keurmeesters beoordelen de die ren op raseigenschappen. De rap portage vindt schriftelijk plaats. Bij de opening op vrijdag 16 no vember om 20 uur, worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De minister van Landbouw en Visserij, de commissaris van de koningin in Zeeland en een aantal gemeentebesturen hebben de prijzen beschikbaar gesteld. Voorzitter C. Aalbers van de Ne derlandse Bond opent de dieren- tentoonstelling. De Delta Show is op vrijdagavond tussen half negen en half elf open, zaterdag van tien tot tien en op zondag van tien tot vijf uur. De entreeprijs bedraagt 3,50, kinde ren tot twaalf jaar en 65+ betalen I^oor hond en kat Donderdag A Ondanks deze sombere sta tistieken belooft het rapport van 1984 nieuwe hoop aan miljoenen kinderen. Met voorbeelden uit 20 verschil lende landen beschrijft het rapport vier kostenbespa rende methoden, die een revolutie voor kinderen kunnen betekenen en het leven kunnen redden van de helft van de kinderen. dat nu nog sterft. Vanuit dorpen in Guate mala, Honduras, Egypte, India en Bangladesh wordt bericht dat door toepassing van een eenvoudige metho de, de Orale Rehydratie Therapie, het leven van kinderen is gespaard. De belangrijkste oorzaak van kindersterfte is op dit mo ment uitdroging, die wordt veroorzaakt door simpele diarree. Vroeger kon deze ziekte alleen maar door middel van intraveneuze voeding worden behandeld. Tegenwoordig is het moge lijk de ziekte te genezen of te voorkomen door het toe dienen van een oplossing van zout, suiker en water. Als moeders weten hoe en wanneer ORT toe te passen, zegt Unicef, dan kan wor den voorkomen dat per jaar 5 miljoen kinderen sterven door uitdroging. Deze Ora le Rehydratie Therapie is door de Lancet, het toon aangevende medische tijd schrift in Engeland de be langrijkste doorbraak op medisch gebied van deze eeuw genoemd. In tenminste 34 landen is men begonnen met de pro- duktie van orale rehydra- tiezouten. Per jaar worden 80 miljoen zakjes gefabri ceerd - aanzienlijk minder dan de miljard die nodig zijn om alle kinderen, die lijden aan diaree, te kunnen behandelen. Maar een te kort aan kant en klare zak jes, zegt Unicef, hoeft de snelle verspreiding van de behandeling met ORT niet te bemoeilijken. Als ouders weten in welke verhouding zout, suiker en water te mengen, kan dit genees middel ook gemakkelijk thuis worden gemaakt. Miljoenen baby's dreigen elk jaar het slachtoffer van ondervoeding te worden, doordat in arme landen meer en meer de tendens ontstaat om flesvoeding te geven. Hoewel borstvoeding hygië nischer en voedzamer is, en baby's beschermt tegen in fecties, gaan miljoenen moeders over op 'moderne borstvoeding - vervangende produkten, die zij zich ei genlijk niet kunnen permit teren, niet nodig hebben, en die zij niet op de juiste ma nier kunnen klaarmaken. Door gebrek aan schoon water, aan de mogelijkheid om zuigflessen te kunnen steriliseren, gebrek aan brandstof, aan geld om vol doende melkpoeder te ko pen, brengen moeders on gewild de gezondheid en het leven van hun kinderen in gevaar. De Londense School voor gezondheids zorg en tropische genees kunde kwam kortgeleden na 33 vergelijkende studies tot de conclusie dat het le vensgevaar voor baby's die flesvoeding krijgen vijf keer zo groot is als voor baby's die borstvoeding krijgen. Een derde onderdeel van de revolutie voor kinderen zal daarom moeten bestaan uit het geven van wijdverbrei de voorlichting over de voordelen van borstvoeding en de gevaren van flesvoe ding. Reeds meer dan 100 landen zijn gestart met voorlichtingscampagnes over borstvoeding en heb ben de verkoop van kunst matige babyvoeding aan banden gelegd. 11 landen hebben het adverteren voor kunstmatige babyvoeding zelfs volledig verboden.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 10