Betere keukens hebben een beste naam: Miele. fzL~- vuzeic Houdt Groeneveld voor ogen Justitie. DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 7 november 1984 Miele Miele Keukens Wijzigingen: bij voorkeur schriftelijk. Het adres: Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefonisch maandag voor 14 uur: 01180-27651, toestel 54. In Middelburg en Vlissingen staat iets te gebeuren. Groeneveld Opticiens wordt verbouwd, vernieuwd, verbeterd. Overzichtelijker en prettiger ingericht. Maar zo'n verbouwing vraagt om ruimte. Veel ruimte. Dus verkoopt Groeneveld Opticiens meer dan 300 monturen met KORTING TOT 50%! EXTRA VOORDEEL VOOR U! Dus profiteer van die verbouwing. Nu kunt u een kwaliteitsmontuur kopen voor letterlijk DE HELFT VAN DE PRIJS! Wacht niet te lang, want.... OP IS OP! Vlissingen, St. Jacobstraat 14. Middelburg, Lange Delft 24. (Donderdag tot en met woensdag) I er gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Ora toriumvereniging TOT OEFE NING EN ONTSPANNING ver zorgt het koor twee jubileumcon certen in de Zeeuwse hoofdstad. Op het programma staan 'O praise the Lord' van Handel. 'Mis in As' van Schubert en het speciaal voor deze gelegenheid gekomponeerde 'Lof van Walcheren' van H.J. Strate- gier. op een gedicht van Jan Campeft. Het koor wordt begeleid door het WESTVLAAMS OR KEST en Thea van der Putten (sopraan), Hein Meens (tenor), Jard van Nes (alt) en Ruud van der Meer (bas) als solisten. Dirigent is do Ivens, Concert- en Gehoorzaal Middelburg, vrijdag 20 uur, zater dag 20.30 uur. Kaarten voor vrij dag zijn verkrijgbaar aan de zaal. De toegangsprijs is 15,— FELIX BURLESON en F.D GUMS spelen 'Egoli, stad van goud, stad van haat, stad van el lende' van de Zuidafrikaanse schrijver Matsemala Mnanaka. Het stuk geeft de ellendige werk en levensomstandigheden van de Zuidafrikaanse mijnwerkers weer. Dit stuk wordt opgevoerd in het kader van de 'Krugerrand. bloed geld tegen apartheid'-aktie van het Komitee Zuidelijk Afrika. De Zwaan Oost-Souburg, vrijdag 20.30 uur. Toegangsprijs niet be kend. Jazzmuziek in de oude New Or leans traditie spelen THE NEW ORLEANS RED BEANS in het Koper Galjoen Middelburg, zon dag 14.30 uur. De organist JACO SIMONS uit Vlissingen vertolkt werken van onder anderen Bach, Reger, Mendelssohn en De Lange Sr. St. Jacobskerk Vlissingen, zaterdag 20 uur. Kaarten a 6,— aan de kerk. In het kader van de concertreeks Het Derde Deel Pedaal voert pia nist RONALD SMITH verschil lende werken van Charles Valan- tin Alkan uit. Het optreden is georganiseerd door de Stichting Nieuwe Muziek Zeeland. Vest zaktheater Vlissingen, zaterdag 20.30 uur. Kaarten a 7,50 aan de zaal. The'Vieuw: MTS Vlissingen, vrijdag. De Amsterdamse actrice en schrijfster PAMELA KOE- VOETS en de Vlaamse schrijver, dichter en schilder JOHAN JOOS treden samen op met de 'Poezie Performance uit Amster dam en Gent' in Meccano Mid delburg, zondag 16.30 uur. Kaar ten ad. J' 7,50 aan de zaal. Swell: T Ie Cavern Middelburg, donderdag 21 uur. SWELL is een Zeeuwse funkband met de leden .André Siegers (per cussie). Taco Westerhuis (drums), Peter Westerhuis (keyboards en zang). Peter Jongepier (gitaar) en Marco v.d. Land (bas). Swell staat in het voetlicht met een gedeelte lijk vernieuwd repertoire in The Cavern Middelburg, donderdag 21 uur. Toegangsprijs niet bekend. Drie Zeeuwse bands THE VIEUW, SING SING MOVE MENT en VAMPIRE - spelen tij dens een van de voorrondes in de strijd om "De Grote Prijs van Ne derland', georganiseerd door de VARA. muziekkrant Oor en het bestuur van de Lochemse popfes tivals. Een deskundige jury zal op die avond een tiental groepen be luisteren en bekijken. MTS Vlis singen, vrijdag. Aanvangstijd en toegangsprijs niet bekend. TF.O JOLING vraagt zich in het stuk 'De cel van Darwin' af of de theorie van deze geleerde over de afstamming van de mens van de aap wel waar is. Darwin stelde dat mensapen en aapmensen eenzelf de oorsprong hadden, maar uit elkaar zijn gegroeid. De een is mens geworden, de ander aap. Wie wie is in 1984. wil Joling beantwoorden in dit muziekthea terstuk. Vestzaktheater Vlissin gen. vrijdag 20.30 uur. Kaarten a 10.-: 01184-14928. Werken van onder anderen Ko- daly, Britten. Bach en Pinkham staan op het programma van de CHRISTELIJKE ORATO- RIUMVERENICING GOES. Medewerking verlenen de orga- (donderdag tot en met woensdag) 1 De film CHARIOTS OF FIRF. van HUGH HUDSON behandelt de achtergronden van twee Britse atleten, die tijdens de Olympische Spelen van 1924 een gouden me daille winnen. Midgard Middel burg. woensdag(vandaag)20 uur Kaarten a 6,- aan de zaal. RED SHOES is een wereldbe roemde film van Michael Powell uit 1948, waarvan opnieuw een filmband werd overgenomen van de moederband. Een jonge balle rina wordt heen en weer getrok ken tussen twee creatieve, bezitte rige mannen, de één een zwoe gend componist, de ander een au tocratische dansimpressario. De film was destijds een mijlpaal in de filmhistorie door de integratie van de dans in het verhaal. Al- hanibra II Vlissingen, vrijdag 23 uur en woensdag 20 ASTERIX EN DF. HELDEN be leven spannende en komische avonturen. Natuurlijk worden zij wel een beetje geholpden door de beroemde toverdrank van de Gallische druide Panoramix. Meccano Middelburg, zaterdag en zondag 15 uur. Kaarten 4,— 01180-33414. CHINA LOVE is porno. Grand Theater Goes, vrijdag 23 uur. Arnold Schwarzenegger als CO- NAN DE VERNIETIGER in Grand Theater Goes, donderdag, vrijdag maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Openmgsti|den toonzaal Hi /I Cl werkdagen van 09 00 - 12 00 u. I—T LJL.V I I—I donderdag 13 00 - 17 00 u. Zuidvlietstraat 75. Goes Tel.01100-12420* avond van '9 00 21 00 u zaterdags van 09 30 - 12 30 u GREYSTOKE - DE LEGENDE VAN TARZAN van Hugh Hud son is de verfilming van het oor spronkelijke boek over het leven van een man die opgevoed is door apen. Tijdens een expeditie raakt de Belg Philippe d'Arnot geschei den van zijn collega's en wordt door Tarzan gevonden. Daarmee begint de lange reis terug naar de beschaving... Alhambra I Vlissingen, donder dag. vrijdag maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Alhambra II Vlissingen, zondag 14 uur. MEISJES MET BEROEPSGE HEIM is porno Alhambra I Vlis singen, vrijdag 23 uur. DONALD DUCK IN T WILDE WESTEN in Alhambra I Vlissin gen, zondag 14 uur. Scene uil 'Ninja III', Alhambra I op vrijdag, zondag, maandag en dinsdag. nist Stoffel Gunst en het Kope rensemble Paul van Belzen. Het koor staat onder leiding van Izaak Ruissen. Maria Magdalenakerk Goes, vrijdag 20 uur. Kaarten a 8.— 01100-15154. De ex-leden van de Hongaarse folkgroep KOLINDA hebben zich ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de oprichting van de groep herenigd voor een re- unie- toernee. De Piek Vlissingen, vrijdag 20.30 uur. Kaarten a 10,- 01184-14928. 'Savannah Bay' is een toneelstuk van Marguerite Duras, gespeeld door het ZUIDELIJK TONEEL GLOBE. Een oude actrice wordt uitgehoord door een jonge vrouw, met wie zij een innige band heeft. Langzaam ontvouwt zich een ver warrend verleden tussen schijn en werkelijkheid. Schouwburg Mid delburg, dinsdag 20.30 uur. Kaar ten a J 14.50: 01180-26251 toestel 410. Prins van Oranje Goes, woensdag 20.30 uur. Kaarten a 14,50: 01100-15154. Scene uil 'Er is er een jarig7 Schouwburg Middelburg, zaterdag 20 uur. Ui ARTSEN ;.y MIDDELBURG zaterdag tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont, Bel- linkplein 1 telefoon 37393, zondag tot 24 uur: A.P. Bruynzeel, He rengracht 68. telefoon 15814. Vi sites aanvragen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. VLISSINGEN - zaterdag tot 24 uur R.M. Thiadens, Zuiderbaan 23 telefoon 64633, zondag tot 24 uur J.L.R.H. van Pelt, Julianalaan 7, telefoon 12225. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17 tot 18 uur. Spreekuur zonder afspraak, het hele weekeinde voor eigen pa tiënten: W.N. Osterman. de Kempenaerstraat 2, telefoon 01184-79791. SOUBURG, NIEUWLAND, AR- NEMUIDEN, MIDDEL BURG- ZUID - zaterdag: P. Kodde, Oude Vlissingseweg 13, Middelburg telefoon 01180-15810 zondag A.G. Bouwmeester, Sta tionsplein I. Arnemuiden tele foon 01182-1308. Visites aanvra gen voor 10 uur. Spreekuur voor dringende gevallen van 12.30 tot 13 uur en van 17.30 tot 18 uur. GRIJPSKERKE, GAPINGE. SF.ROOSKF.RKE. VROUWEN POLDER. VEERE EN ZAND DIJK - zaterdag en zondag E. Gunst. Torenstraat 46. Seroosker- ke, telefoon 01189-1212 DOMBURG, AAGTEKERKE, WESTKAPE1 I E. KOI DEKER- KE, ZOUTELANDE, MELIS- KERKE EN BIGGEKF.RKE - vrijdag 18 uur tot en met zondag 24 uur: F. van Eede, Casem- brootstraat 24, Westkapelle, tele foon 01187-1234. WEST- EN MIDDEN-WAL- CHEREN - B. Bouwense, Vaike- nisseweg 14. Biggekerke, telefoon .01185-2190. I WDARTSEV Spreekuur voor spoedgevallen zaterdag en zondag van 11 tot 12 uur P.N.E. Cappenberg, Chopin- laan 71 Vlissingen telefoon 01184-65557. APOTHEEK: MIDDELBURG van vrijdag 17.30 tot vrijdagmorgen daarop volgend L. van de Boogert, Vrij landstraat 79 telefoon 01180127471. VLISSINGEN van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daaropvol gend: Apotheek 'Souburg' C. van Perestraat 1 Souburg, telefoon 01184-61593. VERLOSK1 NIMGF: Geldt uitsluitend voor VLISSIN GEN EN OOST-SOUBURG H. Klompe, Doornenburg 91 tele foon 71140. DIERENARTSEN OOSI KAPF.LLE - Oude Dom- hurgseweg 33a. 01188-1443. Be- In 'Er is er een jarig' met PIET BAMBERGEN; REM I VOOREN, SYLVIA DE LEUR, DIANA DOBBELMAN en GU1KJE ROETHOF nodigt Ber nard zijn vriendin uit om haar verjaardag bij hem thuis te vieren. Maar zijn vrouw is met haar vriend ook aanwezig.... Schouw burg Middelburg, zaterdag 20 uur. Kaarten a 17,50 aan de zaal. handeling kleine huisdieren ojv afspraak. Kleine huisdieren (gezelschaps dieren) het hele weekeind: Th.J. Driehuis-van Haselen, Gerbran- dystraat 53, Vlissingen telefoon 01184-66548. consult na telefoni sche afspraak. MIDDELBURG - Grote huisdie ren: 01180-33803, visites aanvra gen van 8 tot 9 uur. KLEINE HUISIDF.RENPRAK- TIJK OOST-SOUBURG. Ka naalstraat 3,01184-60860. het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KUNDIG* N; MIDDELBURG STAD - telefoon 01180-12228. Avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur - 01180-14366. MIDDELBURG-ZUID EN AR NEMUIDEN - telefoon 01180 14366. avonddienst van 17.30 tot 22.30 uur. telefoon 01180-14366. KOI DEKERKE, MELISKER- KE, BIGGEKERKE, ZOUTE- 1 \M)E WESTKAPELLE, DOMBl RG. AAGTEKERKE, OOM k VIM I I I GRIJPSKER KE, VEERE, GAPINGE, VROU WENPOLDER. ZANDDIJK, SEROOSKERKE EN ST. LAU RENS: G. van de Ende. Vroom- straat 11 Serooskerke telefoon 01189-1226. VLISSINGEN-STAD B. de Moré telefoon 01184-14019 WEST-SOUBURG, PAPEGAAI- ENBI RG. BOSSENB1 RG. WESTERZICHT, PAAUWEN- Bl RG, OOST-SOUBURG F.N RU I HEM T J A. Meerman tele foon 01184-66734. de gezondheidszorg, v.d. Speie- gelslraat 7a. Goes, tel. 01100-31594. op maandag, dins dag. woensdag en donderdag van 9 lot 12 uur. op dinsdag van 1.30 tot 5 uur en op donderdagavond van 6 tot 9 uur. Jard van Nes (alt): Concert en Gehoorzaal Middelburg, vrijdag 20 uur, zaterdag 20.30 'uur. fëccjtbh. £*v Bij uitgeverij Sjaloom verscheen een opmerkelijk boekje dat be halve jongeren ook volwassenen zal aanspreken. DE EERSTE KEER heet de bundel interviews van Mary Ann Lindo met mensen, die vertellen over de eerste keer dat ze met een ander naar bed gingen. Er komen mannen en vrouwen, homosexuelen en heterosexuelen, oude en jonge mensen aan het woord en daardoor krijgt men een goed beeld van hoe mensen die gebeurtenis kunnen beleven. Wie zich echter vol verwachting aan het in één keer uitlezen van het boekje zet, komt van een koude kermis thuis. De sfeer van een aantal verhalen is nogal schrij nend. zodat je je langzaam maar zeker een indringer begint te voe len. Dat gevoel is wel aanleiding tot bezinning over wat de inter viewster .optekende. En daarin schuilt ook de kracht van het boekje: al die hooggespannen verwachtingen die velen koeste ren blijken op niets te berusten. Hel is verbazend hoeveel de teke ningen van Peter van Straaten la ten zien van de situatie waarin de mensen uit de verhalen verkeren. Een soortgelijk boekje schreef Jill Scene uit 'Greystoke - De legende van Tarzan', vier dagen in Alham bra I en II NINJA III - De OVERHEER SING: De jonge Christie (Lucinda Dickey) treft op een verlaten stuk land een stervende man aan. Hij is Japans gekleed in het traditionele kostuum van de Ninja's. De Ja panse professionele huurmoordè- naars. De stervende drukt Christie onder het prevelen van Japanse woorden een zwaard in de hand. Kort daarna blijkt dat de moord lustige geest van de Ninja in Christie is gevaren. Alhambra II Vlissingen, zondag 19 en 21.30 uur, maandag en dinsdag 20 uur, vrijdag 23 uur. In THE NATURAL droomt de 20-jarige Roy Hobbs de grootste honkballer aller tijden te worden. Een pistoolschot rangeert hem echter voor de komende 15 jaar uit. Maar Roy geeft niet op en begint op zijn 35-ste bij de New York Knights op de reservebank. Wanneer de rechtsvelder Bump Bailey het laat afweten, ziet hij ALS WIJ VAN GR0ENEVELD KORTING GEVEN DOEN WE DATMETEEN GOED TOT 50% m Stolk: BESTE GROETEN UIT DE BAJES. Zij echter bewerkte de interviews die ze met jongens tussen de 18 en 25 jaar had over het leven in de gevangenis en hoe ze daar terecht kwamen. "Zo "verzon" ze negen op feiten ge baseerde verhalen die samen een indruk geven van de opzichzelf staande maatschappij die de ge vangenis toch is. De schrijfster wil(je met haar boek begrip kwe ken voor mensen die hoe dan ook eens terugkeren in de samenle ving. Maar doordat ze de oor spronkelijke verhalen veranderde, komt steeds de vraag naar boven hoe gewoon de gedetineerden verteld hebben wat zij uiteindelijk zo mooi opschreef. Ook voor de mooie pentekenin gen van Rolf de Bruin geldt: zeg gen ze echt iets over 'zitten'. Beide boekjes lijken een belang- K IN OERBOEKEN |§g||t (door Jan Smeek ens) In samenwerking met het Wereldnatuurfonds geeft uitgeve rij C. de Vries-Brouwers drie in formatieve boekjes uit over met uitsterven bedreigde dieren. De mooi uitgevoerde deeltjes heten TIJGER RENT, PANDA KLIMT en OTTER ZWEMT. Ze werden geschreven door Derek Hall en geïllustreerd door John Butler. Sfeervolle en met zorg geschilder de illustraties tonen de dieren in hun natuurlijke omgeving. Die krijgt echter weinig aandacht, omdat het om de dieren zelf te doen is. De korte teksten bij de illustraties vertellen jonge kinde ren hoe (ook) jonge dieren groot worden door vallen en opstaan. Angst in onbekende situaties, on gehoorzaam zijn, van je ouders leren, blijken in de natuur heel gewone zaken. Net zoals de zorg en liefde van ouderdieren voor hun jongen. Bij dezelfde uitgeverij verscheen het derde boek over Alfie: ALFIE GAAT HET EERST NAAR BINNEN. Het zal voor kleuters die de beide vorige "de len" (Alfie geeft een Hand en Ai de's Voeten) kennen, een verras sing zijn dat er nog zo'n kostelijk verhaal blijkt te bestaan. Ook in dit boek valt weer op hoe knap Shirley Hughes een alledaags ge geven uitwerkt tot een spannend verhaal. Alfie heeft met zijn moeder en zusje boodschappen gedaan. Thuisgekomen gaat hij als eerste naar binnen en gooit met een vrolijk gezicht de deur dicht: moeder buiten, de sleutels binnen en het slot te hoog. Het komt weer goed natuurlijk, maar pas nadat iedereen zich er mee bemoeid heeft. Een originele vondst is de plaat% van de deur in de "vouw" van het rijke rol te kunnen spelen in dis cussiegroepen en in het volwasse nenonderwijs. De eerste keer door Mary Ann Lindo met tekeningen van Peter van Straaten, uitgeverij Sjaloom, Utrecht Prijs f 14.90 Beste Groeten uit de Bajes door Jill Stolk met tekeningen van Rolf de Bruin. Uitgeverij Sjaloom. Utrecht, Prijs f 12.90 'Donald Duck in 't Wilde Wes ten', Alhambra I zondag 14 uur. zijn kans schoon.... Alhambra II Vlissingen, donderdag en vrijdag 20 uur, zaterdag 19 en 21.30 uur. A NOS AMOURS van Maurice Pialat is een vlijmscherpe analyse van het gezin, het wankele insti tuut van onze samenleving. Het meisje Suzanne heeft moeite om emotionele banden mét haar vriendjes te ontwikkelen. Pialat zoekt in de familie van Suzanne en de manier waarop het gezin met elkaar omgaat de redenen voor het 'koude hart' van het meisje. Meccano Middelburg, donderdag, vrijdag en zaterdag, maandag, dinsdag en woensdag 20.30 uur. Kaarten 6,— 01180-33414. LUCI DEL VARIETA is het film debuut van Fellini. In Rome wordt het aankomende sterretje van een varieté-gezelschap al snel afhandig gemaakt door een rijke producent. Een wereld vol toneel en onechte gevoelens met mo menten, waarin de zinloosheid van het bestaan pijnlijk duidelijk wordt. Meccano Middelburg, za terdag 23 uur, zondag 20.30 uur. Kaarten 6,-: 01180-33414. I Zeeuws Museum Middelburg^ GERARD VERDIJK, schets boekje (in de ingangsruimte). Werkdagen 10 tot 17 uur. Openbare bibliotheek Vlissingen TWEEDE WERELDOORLOG, collectie boeken en foto's. Maan dag 13.30 tot 20 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag 10 tot 20 uur en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Burgerzaal stadhuis Middelburg I ASPECTEN VAN OORLOG EN BEVRIJDING. Werkdagen 10 tot 17 uur, donderdags ook van 19 tot 121.30 uur. Lange Noordstraat 56,'Middel burg. GERA DAUVILLIER, schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE REPTIELEN, AMFIBIEËN EN INSEKTEN: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. (Bellamy 19, Vlissingen, FRED IVAN SUMERE sculpturen, dins- I dag t/m vrijdag van 10 tot 12.30 en van 13.30 tot 17 uur en op za terdag van 13 tot 17 uur. Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZEELAND en DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. boek. Op de linkerpagina is té zien wat er op straat gebeurt en op de rechter leven we mee met Alfie, moederziel alleen in de gang. Vlaamse uitgeverijen klagen te recht al jaren over de geringe aandacht voor hun boeken in Ne derland. Ondanks schitterende uitgeven menen wij die van ons nog altijd mooier, interessanter, beter. Maar of die hooghartige houding te veranderen is met MUMMEL, MUMMEL, MUM MEL van Robert Munsch en Mi chael Martchenko is de vraag. Tijger rent, Panda klimt en Otter zwemt door Derek Hall en John Butler. Prijs per deel f 14,90. Alfie gaat het eerst naar binnen door Shirley Hughes. Prijs f 17,90 Mummel, Mummel, Mummel door Robert Munsch en Michael Mart chenko. Prijs f 17.90. De boeken worden uitgegeven door uitgeverij C. de Vries-Brouwers, Antwerpen. (Het laatste samen met uitgeverij C la vis). Kunstuitleen Kuiperspoort Mid delburg. JOHAN CLAASSEN, objecten/tekeningen. Dinsdag tot en met zaterdag van 13.30-17.00 uur. Donderdag van 19 tot 21 uur, Dam 43, Middelburg MARK LUYTEN en WALTER SWEN- INEN. Donderdag 5 tot en met zondag 14 tot 17 uur. Gevangentoren Vlissingen PIET j BERGHS. Werken geinspireérd op de natuur, vooral de planten- wereld. Dagelijks (behalve dins dag) 12 tot 14 uur en 17 tot 22 uur. I Zeeuws Kunstenaarscentrum .Middelburg. INEKE OTTE tex- tielobjecten. Dinsdag en donder dag 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag 13.30 tot 17.30 uur en 19 tot 21 uur, zaterdag 10 tot 13 uur. Stedelijk Museum Vlissingen VLISSINGEN TIJDENS EN KORT NA DE TWEEDE WER FLDOORLOG. Dinsdag tot |en met vrijdag 10 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17 uur. Zaterdag 13 tot |7 uur.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 8