De gezamenlijke HUSQVARNA DEALERS van Zeeland geven U een grandioze ST NICOLAAS AANBIEDING voor uw r j pa oude naaimachine INRUIL T I 3Ui 749. ->i veelzijdig met klasse Tenues van L. Hoek voor Raja Wali 899 150 ~J Husqvarna. Kwaliteit uit Zweden Deze artikelen kunt u winnen Het Onderdelenhuis Middelburg heeft grote verscheidenheid aan onderdelen Samen met Husqvarna Nederland bieden wij U aan de nieuwste Advies voetcrorrectie bij Kik Schoenmode van Inruil Uw prijs slechts FA. WILBRINK VAN DE KREEKE Pottenbakkerssingel 2 Middelburg DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 7 november 1984 j yy j yj De naaimachine met automatisch knoopsgaten, 1 1 nuttige steken, zoals genaaide zig-zag, over- lock steek, blindzoom. Inlichtingen en demonstratie bij onderstaande Zeeuwse dealers Axelsestraat 96 Stationsstraat 8 Korte Delft 3 Walstraat 30 Terneuzen Axel Middelburg Vlissingen Lange Vorststraat 104 Goes Raadhuisplein 4 Oostburg Tel. 01 150-97013 Tel. 01 155- 1583 Tel. 01 180-12127 Tel. 01 184-13694 Tel. 01100-16221 Tel. 01 170- 2012 Reglement Verzamel de waardebonnen. 4 gelijke afbeeldingen geeft recht op het afgebeelde produkt. Plak de 4 afbeeldingen op en lever de bonnen in bij onze klantenservice. Vermeldt uw naam en adres. Uiterlijk inleveren t/m 5 december 1984 De Molukse zaalvoetbalvereni- ging F.C. Raja Wali (vogel uit de Indonesische sagen/mythen) heeft na zes jaar voetballen iemand ge vonden, die hen een warm hart toedraagt. Het is de firma L. Hoek Metaalhandel. De club kreeg een volledig voetbaltenue aangeboden. De firma wil de club begeleiden tot een hoogstaand zaalvoetbalniveau is bereikt, zowel qua organisatie als prestatie. Raja Wali is zes jaar geleden be gonnen in Oost-Souburg met pleinvoetbal en twee jaar later met zomeravondvoetbal. In 1980 schreef de club in bij de Middel burgse zaalvoetbalvereniging. Het eerste team speelt nu in de eerste klas en het tweede in de derde klas van de regio Middelburg. Op de foto v.l.n.r. staande: Agus Latumeten, Ron Latumeten, Frank Tuankotta en zittend v.l.n.r.: Rein Telussa. Chris Wat- timena. mascotte. Bert Tuankotta en Dirk Manusama' husqvarna classicalOO ry SSSSSSSSSSSÊ y I (fi) Husqvarna sTwèt^TB,,° Kik Schoenenmode in Oost-Sou burg geeft mensen met voetpro- hlemen de gelegenheid deze door vakmensen te laten onderzoeken. Op vrijdag 9 november zijn spe cialisten van de firma Fussgold aanwezig bij Kik aan de Kanaal straat. Nadat van de voeten een blauw druk is gemaakt, adviseren deze specialisten vrijblijvend over mo gelijke correcties aan de voeten. De firma Fussgold exploiteert de Vibron-veer die -zoals Kik zegt- daadwerkelijke voetcorrectie aan brengt. "Een correctie die niet al leen steunt, maar ook en vooral de voet zijn natuurlijke afrollende beweging mogelijk laat maken". Het is overigens niet zo dat de Fussgold-specialisten uitsluitend de Vibron-veer adviseren. Ook over het te dragen schoeisel, om eventuele problemen te voorko men, kan men een advies ontvan- gen. Wie die dag advies wil hebben wordt aangeraden een afspraak te maken met Kik Schoenmode. Te lefoon 01l84-61258. Een grote verscheidenheid aan onderdelen, vooral op elektroge- bied, is ondergebracht in het On derdelenhuis Middelburg, dat al enige maanden is gevestigd aan de Korte Geere 6 in de Zeeuwse hoofdstad' Voor alle gangbare merken huis houdelijke 'apparaten, van zowel stofzuigers, wasmachines, koel kasten als strijkijzers heeft het Onderdelenhuis delen in voor raad en mocht onverhoopt een onderdeel niet in de voorraad aanwezig zijn, dat kan het binnen een week worden geleverd, verze kert Hans van der Boor, die in Middelburg de zaken regelt. Het Onderdelenhuis is een 'doch ter' van Rovac in 's-Heer Hen- drikskinderen, een speciaalbedrijf voor reinigingstechnieken. Rovac kreeg veel aanvraag voor onder delen en daardoor is hel idee ge boren om een dergelijke winkel te beginnen. Middelburg werd als de beste vestigingsplaats aangewe zen. Inmiddels hebben velen de weg al gevonden naar het nieuwe Onderdelenhuis. dat eigenlijk nog steeds bezig is om de voorraad verder uit te breiden. Ook voor antennes is het Onderdelenhuis in de markt. Hoewel het de bedoe ling is om de onderdelen aan de doe-het-zelver te verstrekken, is het ook mogelijk om ingewikkel de onderdelen door ervaren mon teurs te laten vervangen. Hiervoor heeft de zaak enkele free-lance monteurs achter de hand. In het verkoopprogramma zijn ook draadloze en computertelefoons, scanners, mengpanelen, baby foons en autoalarminstallaties opgenomen. Vele onderdelen in hei pand aan de Korte Geere 6. (Foto John Siwabessy).

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 14