Zeg nu eens eerlijk.Waar vind je een ruimere keuze? Hertz autoverhuur Goes. Auto-maatschappij Zeeland.Westwal13. (01100) 235 00. TRAMPER B.V. TRAMPER C.V. houdt Groeneveld voor ogen! t H H M JM adverteren doet verkopen (ÊÈM\ ïifc K' k mm EUROTOP bv EN GARANTIE EN SERVICE ENGROTEKEUS ueiwarming ■bel 01150-1 keukencentrum mrrum Voor alles op het gebied van mode voor dag en nacht DE FAAM - DE VLÏSSINGER Woensdag 17 oktober 1984 De Colt Eterna: goed nieuws voor onze trouwe Colt-rijders. En voor iedereen die een super-betaalbare, super-betrouwbare auto wil. De Eterna is een speciale versie van de be kende colt, de auto die door de ADAC en het gezaghebbende autoblad MOT aangewezen werd als de betrouwbaarste auto die er is. We kunnen de Eterna brengen voor een ronduit spektakulaire prijs: Uw Mitsubishi dealer Goes: Vlissingen: Verrijn Stuartweg 6, tel. 01100-30768 Mercuriusweg 29, tel. 01184-19051 10 a 15 procent energiebesparing mogelijk DOOR TNO ONTWIKKELDE THERMOSTAAT NU OP DE MARKT De beste bril is de bril waarvan u niets merkt. Die u niet voelt en die precies de juiste sterkte heeft. En met een montuur dat overeen komt met uw smaak. Dat bedoelen wij nu met vakmanschap. Onze garantie houdt niet op bij de gebruikelijke fabrieksgarantie. U krijgt bij ons garantie tegen breuk van de glazen en het montuur. Dat wil zeggen dat u op uw bril een jaar lanq garantie heeft! wat u weten wilt over uw bril met een gediplo meerd opticien. Hij heeft tijd voor u. Ook als u alleen even wilt contro leren of uw ogen nog goed zijn. Of uw leesbril nog de juiste sterkte heeft. Of contactlenzen misschien iets voor u zijn. Liever een kwartier tje langer praten dan achteraf niet helemaal tevreden zijn. U voelt zich meer gast dan klant. U bespreekt alles Past bij onze service. In de populaire prijs klasse begint onze collectie met prijsjes vanaf f 49,50. Uit onze knipoogcollectie kunt u kiezen uit meer dan 200 verschillende monturen. Maar natuurlijk hebben we ook een volle dige sortering in de grote klasse- merken. U kent allemaal de namen: Silhouette, Menrad, Atrio, Rodenstock, Zeiss, Christian Dior. Jazeker, bij ons ontdekt u de bril die u in alle opzichten past. Totale leegverkoop keuken showroom Nog 6 mensen kunnen nu nog profiteren van deze unieke aanbieding. De keukens worden verkocht tegen ongehoorde prijzen. Haast u, het zijn er nog maar zes. Bij uw modehuis Lange Zelke 48 Vlissingen -AUTO-AKTUEEL—AUTO-AKT DE VAKANTIE-AUTO Reserveer uw Hertz auto voor u op vakantie gaat, dan geniet u van het goedkope Europe on Wheels' of Affordable U.S.A." tarief. DE WEEKEND-AUTO Hertz heeft speciale weekend tarieven van vrijdag 17.00 uur tot maandagochtend 09.00 uur. DE SCHIPHOL-AUTO DE KM-VRETER DE DEUR-TOT-DEUR AUTO Komfortabel wanneer u wel Speciaal voor zeer grote Vindt u het lastig om naar een eens per vliegtuig reist. U stapt afstanden heeft Hertz een aan- Hertz kantoor te komen? in de auto en laat hem achter gepast tarief. Ook goed. bij de vertrekhal. Bij terugkeer Dus altijd voordelig. Brengen wij de auto voor de deur. staat - als u dat wenst - weer Daar betaalt u dan wel extra voor. een Hertz auto voor u klaar. DE ZAKEN-AUTO Het Hertz Business Class tarief. Een vast all-in tarief, zodat u weet waar u aan toe bent. Alleen de brandstof is niet inbegrepen. DE ENKELE REIS AUTO DE COMPUTER-AUTO Inderdaad, een enkele reis Alle Hertz vestigingen over de met de auto. U huurt een auto gehele wereld zijn aangesloten bij u in de buurt en levert op eenzelfde computer de auto weer in bij het Hertz systeem. Het is b.v. mogelijk kantoor van uw keuze. om vanuit Amsterdam een auto te reserveren in New York. Voor twee maanden een auto nodig? Vaak is dat te kort om te leasen en te lang om te huren. Hiervoor biedt Hertz de mini-lease service. Verhuur en leasing van Fords en andere uitstekende auto's. Hertz autoverhuur heeft wereldwijd ruim 5.000 vestigingen, waarvan 28 in Nederland. Wilt u in een andere stad of in het buitenland een auto reserveren? Bel dan (020) 831631. MITSUBISHI COLT ETERNA Sinds de tijd van de oliecri sis is energiebesparing in ons land aan de orde van de dag. Autoloze zondagen, de temperaturen in huis en op het werk konden best wat omlaag, de gordijnen moes ten 's avonds goed dicht. Al leen dan zouden we het hoofd hoven water kunnen houden. Het is niet tegen dovemansoren gezegd. Sindsdien is naarstig ge zocht naar alle mogelijke manieren om op energie te besparen. Niet alleen in be drijven, nee ook thuis. Dubbele ramen werden aangelegd. spouwmuren volgestopt met schuim, da ken geisoleerd en centrale verwarmingen werden uit gerust met steeds meer ver fijnde thermostaten. Met redelijk succes. De kamert hermostaten die momenteel in de handel zijn slaan wanneer het om energie besparing gaat zeker geen slecht figuur. Elektronisch Geen slecht figuur. Maar het kon beter, dat stond vast. Vandaar dat het Mi nisterie van Economische Zaken in 1980 middels het Projekt Bureau Energieon derzoek opdracht gaf een thermostaat te ontwikkelen' die. met behoud van de bestaande ketelapparatuur, langs elektronische weg een aanzienlijke gasbesparing zou kunnen realiseren. allerlei krantenkoppen al weer ge haald. De zoveelste aanslag op uw vaak toch al niet al te ruime budget. Reden te meer om alle mo gelijkheden lot energiebes paring optimaal te benut ten. De Dataterm Optimi zer, de zelfdenkende ka merthermostaat, is daar een uitstekende hulp bij. GROENEVELD OVER VAKMANSCHAP Voor zekerheid en service, de Gilde Opticien. afgebeeld model: Menrad 1190 afgebeeld model: Atrio 206.. f49.50 f293.50 Goes, Lange Vorststraat 106. Middelburg, Lange Delft 24. Vlissingen, St Jacobstraat 14. maandagmiddag geopend. Dat was ruim vier jaar ge leden. De opdracht van het ministerie is afgerond. Met succes. Drie organisaties: TNO Instituut voor Warm te- en Koudetechniek te Apeldoorn, TNO Techni sche Physische Dienst te Delft en de Afdeling Pro- duktontwikkeling van Wer ner Eleltronics bv te Was senaar hebben nog niet zo lang geleden een nieuw type kamerthermostaat geïntro duceerd. die nu op de markt verkrijgbaar is: de Data- term Optimizer. Zelfdenkend De Dataterm is de eerste zelfdenkende thermostaat in ons land. Dat zelf denken doet de Dataterm met be hulp van een microproces sor en een geheugen. Daar door verloopt de tempera tuurregeling in uw huis of kantoor altijd optimaal.. En.... dat merkt u meteen in uw gasrekening. Laten we een sprekend voorbeeld uit de alledaagse praktijk bij de kop nemen. Veronderstel u bent gewend elke dag om 8.00 uur op te staan. Het moet dan be haaglijk zijn in huis. Zo'n 20 dat is lekker. Een doosnee klokthermostaat zal. wil het om 8.00 uur inderdaad zo warm in uw huis zijn, toch vaak om 7.00 uur moeten zijn ingesteld. De verwar mingsketel draait dan al één uur op volle toeren. De Da taterm Optimizer berekent echter helemaal zelfstandig - de zelfdenkende thermos taat -wanneer de ketel moet ggan stoken om ervoor te zorgen dat het om 8.00 in derdaad 20 C in uw huis is. En, de Dataterm zorgt er natuurlijk ook voor dat er maar gedurende een zo kort mogelijke periode wordt gestookt. Zonder verlies aan comfort bespaart u werke lijk op energie. Optimaal stookgedrag De microprocessor in de Dataterm Optimizer zorgt ook voor een optimaal stookgedrag van de ketel. Exact, tot op de minuut nauwkeurig, berekent de Dataterm hoe vaak en hoe lang de brander van de ke tel aan moet zijn om zo zui nig mogelijk te stoken. De Dataterm Optimizer is ook uitgerust met een uiterst gevoelige tempera- tuursensor. U krijgt dan ook precies die temperatuur die u wenst. Geen graadje la ger, zeker geen graadje ho ger. De Dataterm Optimi zer is bijna kinderlijk een voudig in te stellen,. In to taal kan dat zes keer per dag, zeven dagen per week, tweeënveertig keer dus. Eenmaal ingeschakeld heeft u geen omkijken meer naar de Dataterm. Zelfden kend vandaar. Ook het in stellen is een fluitje van een cent. Dankzij de universele bodemplaat past de Data term Optimizer keurig op de plek waar uw oude ther mostaat zat. En, niks geen extra leidingen nodig. In minder dan vijf minuten is de Dataterm startklaar. Getest Ja, zult u nu denken, aardi ge verhalen maar bewijzen heb ik nog niet gehoord. Geduld, de Dataterm Opti mizer heeft zijn nut bewe zen. Daartoe is de Dataterm door TNO langdurig en on der wisselende omstandig heden getest in een aantal normale, bewoonde eenge zinswoningen. Uit die tes ten is gebleken dat dankzij de Dataterm Optimizer on der de huidige stookom- standigheden een vermin dering van uw energiever bruik van 10 tot 15 procent per jaar mogelijk is. Dat betekent dat de Dataterm - gemeten bij de huidige energie-prijzen vanzelf sprekend - zich binnen twee tot driejaar terugverdiend. Berichten over verhoging van de gasprijs hebben de- Razendsnelle storingsservice door heel Zeeland Mobilofoonwagens die zó bij u zijn Meer weten over onze Hoog Rendements en Energie Zuinige cv-ketels9 Bel ons1 UJ Zeeuwse Verwarmings Unie bv Industrieweg 36 4538AJ Terneuzen JACHTHUISSTRAAT 5 KLOETINGE TEL. 01100-20143 Geopend: dinsdag-vrijdag 9-1 7 uur zaterdag 9-12 uur

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 29