BOSJES BLOUSES VOOR BAR WEINIG GELD 49.75 59.75 ]oosse de Tto&elaen t ALHAMBRA UW MOOISTE DIA Miinnir UW MOOISTE FOTO 0,95 MODELBOUW TUDELUKE AKTIE AD VER TEREN Al a 0) 3 a ST 2 c a. W van 17t/m31 oktober NATUURBROOD VAN 2 GRANEN TARWE EN ROGGE BAKKERIJ DOMINICUS-STEKETEE Een winkel vol met alle topmerken zoals: GRAUPNER - ROBBE - BILLING BOATS - RIVABO - ITALERIE - MATCHBOX - PROTAR - MONOGRAM - IMAI - REVELL - WIKING - FALLER - KIBRI - VOLLMER - FLEISCHMANN - MARKLIN Woensdag 17 oktober 1984 Mode met een glimlach Goed eten voor weinig geld ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERB0UWEN ADVERK0PEN ADVERTENTIE de)/lissinger DOMBURG ■MHin.. b CD "Tl 0) CD CD 1 CD 3 CD CA 3 CD CD (D CD CO Vlissingen JE BENT HELEMAAL TE GEK DE FAAM - DE VLISSINGER 10x15cm. BIJ FOTO-FILM-VIDEOi SPECIAAL VOOR U! De grootste modelbouwzaak in Zeeland SEGEERSSTRAAT 24 MIDDELBURG TELEFOON 011 80 1 22 78 L. Noordstraat 10-12 MIDDELBURG Het Voorlichtingsbureau voor de Voeding heeft sa men met het Nationaal In stituut voor Budgetvoor lichting een geheel ver nieuwde uitgave gemaakt van de brochure 'GOED ETEN VOOR WEINIG GELD'. De brochure bevat onder meer tachtig ideeën voor aantrekkelijke en ge varieerde menu's van ƒ2,- en ƒ2,50. per persoon. Ver der bevat de brochure een aantal tips en geeft inzicht voor economisch inkopen doen; ook de benodigde hoeveelheden en soorten voedingsmiddelen voor een gezonde voeding staan erin. De brochure is vooral be langrijk voor de lagere in komensgroepen. De kosten van levensonderhoud, waarvan de voeding een vast onderdeel is, staan in het middelpunt van de be langstelling. Zolang de koopkracht onder druk staat, bestaat het gevaar dat voeding - onder druk van de stijgende 'vaste lasten' steeds meer een sluitpost op de huishoudbegroting wordt. Dat is een gevaar lijke ontwikkeling, omdat voeding immers rechts treeks van invloed is op de gezondheidstoestand. Om een bijdrage te leveren aan de vaststelling van een minimaal pakket van nood- zakelijkeuitgaven heeft het Voorlichtingsbureau voor de Voeding een 'bodem pakket' van minimaal noodzakelijke voedings middelen samengesteld. De kosten van het pakket ko men volgens berekeningen van het NIBUD neer op gemiddeld 5,50 per per soon per dag. Omdat voor deze kostprijs is gerekend met gemiddelde prijzen, kan het bedrag in indivi duele huishoudens wat ho ger of wat lager uitvallen. Dat hangt bijvoorbeeld af van de mogelijkheden die men heeft bij het doen van zijn dagelijkse boodschap pen. Het bedrag van 5,50 moet daarom worden ge zien als een dagelijkse vaste post voor voeding; het wordt niet mogelijk geacht voor minder geld een voe dingsdeskundig verant woord pakket van eten en drinken samen te stellen. De brochure kan gratis worden afgehaald bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. a mm 18 tlm 24 oktober □1184-12260 7e WEEK Donderdag-Vrijdag14.00 u. Zaterdag19.00 u. Zondag14.00-19.00 u. A.L. Aspirant Polide-agenten kun je van alles in zien ...zie ze als slijmers ...zie ze als klojo's zie ze als balletjes maar zie ze uit de buurt te houden als je echt in de problemen zit Vrijdag23.00 u. Woensdag20.00 u. (24 okt.) I.S.M. Z.V.U. Ze is mooi. Vol ambitie. Maar iedereen is tegen haar. Ze wordt vals veroordeeld en weerzinwekkend misbruikt Haar naam is Frances, actrice. 23.00 Vrijdag Poriui 18 jr heerlijke Nevel t jes die u laten surfen op de golven van het genot 1 FORMAAT vsn klein beeld dia 10 13 ot 10x10 cm. St Jacobsstraat 27 Vlissingen 01184-12300 Korte Geere 17 Middelburg 01180-37772 Lange Kerkstraat 31 Goes 01100-27324 Een 2 granenbrood welke u geproefd moet hebben, want gezonde voeding bestaat nog! Alle voedingsstoffen zijn' bewaard door V\ de korrels niet te malen /•- v maar te "plettenV Zr Wie dit proeft, proeft dat hij gezond eet. Ook bij u verkrijgbaar! O. u weet niet waar? Bel voor inf. 01187-1355 Eén voorbeeld uit onze opvallend mooie najaarscollectie is deze bijzondere japon in een prachtige l000/o wol- kwaliteit. Een echte "after five" japon! De geraffineerde witte biezen op de mouw en de dubbele revers zor gen v(x>r de modieuze accenten. Het witte kraagje is afknoopbaar. Deze japon is verkrijg baar in de kleuren grijs en marine. Coosje Buskenstraat 149-151. 4381 LD Vlissingen. Telefoon OU84-12660. Wij zijn voor u de hele week geopend (op maandag alleen 's middags) koopavond vrijdags 19.00-21.00 uur exclusieve damesmode.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 2