PRIJS-JAGERS 49.95 Cf HP ALLH PHIlDflRCflRENC PHILDKt MODELBOUW nta Modieuze pantalons van winterkatoen adverteren doet verkopen 199S RIJWIELSTANDAARDS DE JAGER IJZERHANDEL BIJ GOUDSWAARD Cursus bloemenschikken GROENTEHAL SCHOUT fefte dog w&idteen kmfykedag metBiuuiied, (k kek wudm dim SCHONIS SCHOENEN AD VER TEREN DE FAAM - DE VLISSINGER voor 4 fietsen voor: buiten, schuur en garage. NU Mevr. I. Zagers een hele wand met vliegtuigen, boten, tanks enz. staat er voor u klaar. Reveil, Matchbox, Tamiya, Italien, Monogram, Imai, Airfix. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* DE LAAGSTE PRIJZEN! PROFITEER! JAMES GRIEVE TIJDEMAN BENONIE BEURRÉ HARDY AARDAPPELEN 2.00 2.50 2.50 2.50 8.75 ZUURKOOL UIT 'T VAT WITTE DRUIVEN SPOTPRIJS! VOLOP GESNEDEN GROENTEN Lange Vorststraat 72, Goes BUNHICS ADVERNEMEN ADVERTELLEN ADVERDRAAID ADVERZIEN ADVERGETEN ADVERBOUWEN ADVERKOPEN ADVERTENTIE de'Vlissinged DE BURCHT VAN ANTWERPEN BILJARTVERENIGING GEMENGDE KLAVERJASCLUB Grant's Whisky Wereldberoemd I Sherry <*PVQC Pedro Domecq Lis tel Rouge ou blanc Aqz sur lie n. Ma reus Rosé 59* MIDDELBURG: Winkelcentrum DauwendaeleVrijlandstraat 81 Prijs incl. BTW ACHTER DEJ40UTTUINEN 12 - MIDDELBURG T«l. (01180) ijiarwarcA'bouwrbMtog - garaadschappan bouwalamanian Segeersstraat 9, Middelburg In uw omgeving te MIDDELBURG in de Scholengem. De Wellinge", Kruisweg 2 en te VLISSINGEN in de Rijksscholengem. Scheldemond", Brouwenaarstraat 2. Aanvang: 2e week van okt. 1 984. De wekelijks cursus bloemenschikken staat onder leiding van een ervaren en bevoegde leerkracht. De cursus bestaat uit acht lesavonden Na iedere les van 19 30 uur tot 21 30 uur nemen de deelnemers een fraai bloemstuk mee naar huis. Het cursusgeld bedraagt 148.—, inclusief bloemen en materiaal, alsmede een cursusboekje. De cursus is dus volledig verzorgd. In september start ook nog de vakopleiding bloemen schikken en binden (bloemist-winkelier). Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV). Sir Winston Churchillweg 2. 2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam. adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. 3 kg 3 kg 3 kg 2 kg 25 kg Dat is 35 ct. kg. de lekkerste, Vi kg60 ct. Vrijdag en zaterdag Breeweg 47 - Middelburg gcwi mmeboui fretépvfojed. ^modehuis aan de zonnige zijde van de Lange Vorststraat Schoenen die vlot en sportief ogen, en waarmee ieder kind graag gezien zal worden Fan tastische fijne modellen, vrolijk gekleurd en verkrijgbaar in vijf wijdtematen. Speelse soepele kinderschoenen die lopen, rennen en springen tot een waar feest maken. En zoals alle bunnies tot in details verantwoord dealer Middelburg, K. Noordstraat 19-21 Telefoon 01 1 80-1 3525 vraagt: leden voor en leden voor Turfkaai 1 Middelburg 01 1 80-1 5025 J Een feest, een pivttige visile of zomaar fijn i/inis Dan wil je hel hest "op de fnin.se lom gezéllig maken. Den puntjepinige( 'omemhen. een knapperig siökhivodje en een goed glas wijn. Alleen.... welke'.' Bij Impodra is dal geen probleem. De eigen wijnkoapeis van Impodra hebben de mooiste wijnen voorn tevoorschijngeloven! I ii hei enorme aanbod heeft men die wijnen welen ie vinden, die de smaak en waardering van u venlienen. De Impodra-adviscms in de filialen (waaronder diverse vinologen) willen n graag mei raad en daad behulpzaam zijn. M am wal is er prettiger dan een komplimeiil over uw juiste wijnkeuze ie krijgen. Hei is de extra dimensie voor een geslaagd leest. G0UDË RANK WHMP W 173 medium tin - /Hilc (In: Fles 1982 Bardolino Classico D.O.C. I 'olie. rade lhiliddii'c wijn ma iïv/ body I raai gcuivnd l»m- i/iici. Heidijk hij na lam.'vhw katn, Itdliddiiw sdiotch .Ion/; ai tic/n.koel hinkenFle\ 1982 ChateauVÖIIand le Córes de Blaye Mise du Chateau Kawktmnl KoikIc jflnink (iottl Of) (bunk. I Hoekend jaar. l'eifekle bewuanvijn yK - III jam: He' 1982Chateau Flovert Bergerac AC. M.D.O. Fen fmiiige dc/icI diinkhaiv dijn kmlom een Fles ii ijn voor veel Rouge M.D.O. Feu wijn voor ieder inonieni van de do/;. Jon/; drinken. Fen Jmilige aangenaam drill fi Ixiie ii7/<i on ha Ijtt'ngchicd. Huiswijn van 198.1 Urziger Schwarzlay kabinett l'er/ekie moczcheijn ma een vriendelijke n/rinnik. Heerlijk dl' d/H'rilitJ. lui koude vholel' 1983 Bois du Papil Ion Cötes du Rhóne villages M.D.O. 1983 Sauvignon de Touraine M.D.O. Guy Sagel. Fen licln kruidige frisse wille 1982 Chateau Le Bourdieu Haut-Médoc AC. Cm Bourgeois Mise du Chateau.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 22