DOE-HET-ZELF! itftiimtiftMm wagenaar WANNEER U VAN ÉCHT EIKENHOUT EN LEDER HOUDT, MOET U BIJ POT IN AXEL ZIJN. GELOK VOOR WARMTE Miele keukens, duurzaam tot in de details. 'nSvedexkastisin elk vertnekop z'n gemak. UITGEBREID AANTAL ACTIVITEITEN TURKSE WERKNEMERS VERENIGING svedex kasten wie niet adverteert wordt vergeten een zeer luxe zitgroep ROLLUIKEN 10% KORTING!! LAGIMEX ZONWERING Woensdag 26 september 1984 DE FAAM - DE VLISSINGER HOBBELPAARD De kasten zijn te bezichtigen in onze showroom te Middelburg DE JAGER-TOLHOEK 95.00 LEYLANDirS 1 jaar. kontainerplanten; 20 st GROTERE LEYLANDM'S uit eigen kwekerij kunnen vanaf ong. half okt. geleverd worden, u kunt ze wel al reserveren, monsterplanten op het Tuincentrum aanwezig. THUJA PLICATA 1 50 cm hoog, smalgr. haagkonifeer, 1 0 st. ...85.00 ALLUMirS 1 25 cm hoog 1 0 st BLOEMBOLLEN per 1 00 st. vanaf BLOEIENDE HEIDE 10 st TWEE-JARIGE PLANTJES als Violen, Duizendschoon, Tuinprimula, Vergeetmijniet, Madelieven, etc. kunt u beter NU PLANTEN dan laat in het voorjaar, u heeft er dan veel vroeger en veel langer plezier van, het is maar dat u het weet!!!! 20 st4.75 KASSNIJBONEN vers uit de kas kg3.50 CYCLAMEN eigen kweek 3 stuks....5.00 55.00 17.50 14.50 Jan Geertseweg 2-6 Meliskerke Telefoon 01 1 86-1 405 3-zits en 2-zitsbank compleet nu prachtig glad eiken, in combinatie met sterk runderlederen bekleding, levert een bankstel dat niet alleen mooi van vorm is, doch ook heerlijk zit, en gemaakt voor een lange levensduur, nu zeer aantrekkelijk geprijsd. 3-zitsbank 1435.— 2-zitsbank 1200.— fauteuil 765. alles leverbaar in blank of donker getint eikenhout. in zeeuws-Vlaanderen 10 km. van hulst zondags gesloten Tel.: 01155-2010 unieke expositie van ruim 360 salons, 2- en 2'/2-zitsbankjes en fauteuils, waar onder de beste europese topmerken: artifort, durlet, leolux, de serie, gel- derland, herman miller, montis, giorgetti, saporiti, poltrona-frau, cassina en veel minder dure merken. Prijzen die enorm meevallen, Typisch Faber 9 modellen, zowel klassiek als modern In totaal keuze uit vijf kleuren rood- koper.goudbrons, olijf-metallic, bleu-wit en wit. 15 reële energiebesparing. Voor kleine en grote kamers, schoorsteenbreedtes vanaf 80 centimeter. 3 jaar volledige garantie op de totale haard en maar liefst 10 jaar op het gietijzeren binnenwerk. Show van 29 september tot en met 6 oktober dagelijks van 9 tot 21 uur pil°P zaterdag van 9 tot 17 uur Noordpoortstraat 2 Midelburg 01 1 80-1 2093 I ontvangt U: Alleenstaanden O O Zelf iets maken, voor in huis ol voor in de tuin. is meestal niet zo eenvoudig. Maar een goede werktekening en bouwbeschrij- ving maakt het al een stuk ge makkelijker. Speciaal voor onze lezers behandelen wij in deze krant elke week een nieuwe bouwtekening voor het maken van speelgoed, klokken, meube len. tuinartikelen etc. Daarbij ko men zowel eenvoudige werkstuk ken als werkstukken voor de meer gevorderde doe-het-zelver aan Dit is.een uniek hobbelpaard dat u zelf kunt maken voor uw kinde ren en kleinkinderen. En met de feestdagen in zicht is dit het juiste moment om er aan te beginnen. Het hobbelpaard is goed uitgeba lanceerd en bijzonder stabiel zo dat u hiermee een stuk speelgoed maakt dat generaties lang mee- bod. De ontwerpen zijn van Kar- weipost bv. een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het maken van tekeningen voor jong en oud en dat zich tot doel stelt de crea tieve handvaardigheid te bevor deren. Op iedere tekening zijn de be langrijkste onderdelen op ware grootte weergegeven zodat men ze slechts behoeft over te trekken en uit te zagen. De uitgebreide ma- teriaallijsten geven de exacte ma ten van de verschillende onderde len en de totaal benodigde hoe veelheden. Zodoende blijft het materiaalverlies tol een minimum beperkt en is een zo goedkoop mogelijk uit. Wie de duidelijke instructies stap voor stap opvolgt, maakt de werkstukken spelender wijs. gaat en dat als een erfstuk in de familie blijft. De tekening met de mallen op schaal 1:1. de materiaallijst en de handleiding maken hel eenvoudig dit hobbelpaard zelf te bouwen. De tékening kunt u bestellen door 16.50 over te maken op gironr. 3567600 t.n.v. Karweipost B.V. te Vleuten onder vermelding van nr 3191. Slaapkamer, woonkamer, kinderkamer of keuken: 'n Svedex kast staat overal! 't Is niet voor niets de kast die bij u past. Kom maar kijken, u bent van harte welkom! Funktioneel mooi en mooi funktioneel. m GOES Houtkade 7. tel 01 100-21250* Geopend ma.-vr van 7 .15-1 7 00 uur Zaterdag van 10.00-1 2.00 uur MIDDELBURG Korte Noordstraat 1 tel 01180-33050* Geopend ma.-vr van 7.1 5-1 7.00 uur Kijk. Voordelig zitten bij pot! pqt fcoOOOOOOOOOOM ■O&ÖOOOÖOOOOOÖOOOOOOOOOOO-^^OK Bij aanschaf van: - alum, dubbelw. geisoleerd of - PVC-lamellen (kunststof) in de maanden september en oktober Vraag vrijblijvend prijsopgave bij: Krabbendijke 01134-1802 Kloetinge 01 100-23403 Verder alles op zonweringsgebied o.a. "energie-besparende" rolgordijnen. De Turkse Werknemersverenining Middelburg is deze maand begon nen met een reeks van activiteiten, die worden voortgezet tot de zo mervakantie van het volgend jaar. Daarbij krijgt de organisatie steun van drie stagiaires, die hulp verle nen bij het oplossen van proble men binnen de Turkse gemeen schap in Middelburg. De stagiai res zullen daarbij een verdeling maken: één houdt zich speciaal bezig met hulp aan vrouwen en meisjes, één met hulp aan jongeren tussen de 13 en 20 jaar en één sta giair zal zich in het bijzonder rich ten op problemen van mannen hoven de 20 jaar. Elke woensdagavond kunnen al leenstaanden terecht in de koffie shop De Kleine Houttuinen aan de Korte Noordstraat in Middel burg. De opzet van deze bijeen komsten is om tot een goed ges prek te komen. Ook kunnen vriendschappen worden uitge bouwd. Het geheel gebeurt in ontspannen sfeer. Vooral wie nog maar sinds kort alleen is, kan an deren ontmoeten die in dezelfde situatie zitten of er al een deel mee hebben afgerekend. Daarvoor wordt driemaal per week spreekuur gehouden. Voor vrouwen en meisjes is dat 's maandags de hele dag in het ge bouw van de Werknemersverèni- ging aan de Eigenhaardstraat 2. voor de andere groepen iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in het gebouw van de stichting voor maatschappelijke dienstverlening Walcheren aan de Loskade 29 en iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in de Eigenhaard straat. Het spreekuur op dinsdag wordt verzorgd in samenwerking met de stichting voor maatschap pelijke dienstverlening. Voor werkloze mannen is het ge bouw aan de Eigenhaardstraat vrijdag van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 16.00 uur beschikbaar. Op de dinsdagavond worden in het ontmoetingscentrum Dau- wendaele ontspanningsavonden voor Turkse jongeren gehouden tussen 19.00 en 21.30 uur. Op de donderdagavonden worden van 19.00 tot 21.00 uur avonden belegd voor jongeren, die dan hulp kunnen krijgen hij maken van huiswerk. Op de dinsdagavond wordt tussen 19.00 en 21.00 les in Nederlands gegeven aan Turkse vrouwen. Er zal ook een alfabetiseringscursus worden begonnen, waarvoor nog een vaste avond moet worden be paald, (voor inlichtingen mevr. M. Karaija tel. 38217.) Op de woens dagochtenden van 9.30 tot 12.00 uur wordt een naaicufsus ver zorgd. Bij voldoende belangstel ling zal verder een volksdanscur- sus voor Nederlandse en Turkse meisjes worden begonnen. Geïn teresseerden kunnen daarvoor contact opnemen met mevrouw M.Kara^a tel. 38217. In de Waaijenburghschool aan de Nieuwervesstraat 2 wordt elke donderdag van 19.30 tot 21.30 uur voor Turkse mannen een cursus Nederlands gegeven. Die cursus begint op 20 september. In oktober begint een serie sport activiteiten in de sportaccommo datie Palmstraat in de Magis- traatwijk. Dat is iedere zondag van 14.00 tot 18.00 uur Kompakt, extra zwaar plaatmateriaal. Kastrompen die een onverbrekelijk geheel vormen met dik, bescher mend melamine. Krasvaste, zware kunststof dat hecht is verlij md met fronten en werk bladen. Zorgvuldig geselek- teerd, massief hout bij de houten modellen. Opvallend praktische snufjes. Dat alles vakkundig samengebouwd tot een geheel van topklasse: Miele keukens. In meer dan 20 programma's met meer dan 100 uitvoeringen. Vakkundig en snel door ons geïnstalleerd in elke denkbare samenstelling. Een vrijblijvend bezoek aan onze showroom levert het keiharde bewijs dat ook voor keukens geldt: Miele, er is geen betere. Openingstijden toontaal 1 donderdag Zuidvlietstraat 75. Goes Tel.01100-12420* avond. werkdagen van 09.00 12 00 u. donderdag ".00 -17.00 u. avond van 19.00 - 21.00 u. zaterdags van 09 30 - 12.30 u.

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 15