i4^0 wectc Om er even uit te zijn edauhué f ïHan c I Vaa OOSTENRIJK VOORDEELT!PS snelle vlietmr reishuro BOOT-AUTO VLIEG TOURLNGCARRELZEN DE BLAUWE HAAN M fa M de Faam - de Vlissinger UW WEEKBLAD Lofprijzingsdienst WINTERSPORTSHOW Cursus schoonheidsverzorging PER LUXE TOURINGCAR BELGISCHE KUST 43. sUin "WIS 5 ïlDrL JrGIï "DE SMULH0EK" in Souburg Vrijdag 21 september DAGTOCHTEN Binnenkort verschijnen de winterfolders DE FAAM - DE VLISSINGER Woensdag 5 september 1984 WIJZIGINGEN bij voorkeur schriftelijk doorgeven. Het adres Postbus 5017,4330 KA Middelburg, telefo nisch, maandag vóór 14 uur, 01180-27651 (tst. 54). reptielen, amfibieën en insekten: Dagelijks van 14 tot 17.30 uur. Dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag 10 tot 12.30 uur. Voor informatie en/of opgave: Bel 01717-2010* PIET VAN HEKKEN REISBUREAU 'BREHE-T0URS' fi Bethel Pinksterkerk Nederland Zondag geopend 12.00-20.00 uur 28 smaken waarvan er altijd 14 in onze vitrine staan. Als enige Zeeuw behoren wij tot de TOP TIEN van de ambachtelijke ijsbereiders van 1 984 Plaats: Schouwburg, Molenwater 99, Middelburg Aanvang: 20.00 uur- Toegang: 3,50 (incl. kop koffie) Kaarten verkrijgbaar bij de Rabobank 4 okt. SPECIALE SPANJEREIS VOOR ZEELAND 60,incl. koffie, gebak, lunch en diner. (Donderdag tot en met woensdag) De hard roek-formatie RANC'ID speelt swingende betonrock in de Piek Vlissingen, vrijdag 21 uur. Kaarten a J' 5.— aan de zaal. De Vlissingse accordeonvereni ging ACCORDEOLA verzorgt een concert in 'De Couburg' Duinstraat Koudekerke, zaterdag 20 uur. Kaarten a 5,— aan de zaal. De Rotterdamse dichter JULES DEELDER treedt op in het voor programma van de eveneens uit Rotterdam afkomstige groep KIEM. Deze band bestaat uit Huub Kentie (synthesizer, zang). Ger van Voorden (tenor-sax) en Kees Meurs (drums). De muziek kan het beste worden omschreven als 'industriële dansmuziek'. Op vallend bij Kiem is het eigenzin nige gebruik van de drums, d bestaan uil onderdelen van he. sleepschip Corrie. Onder het op treden zal de film 'De Brug" van Joris Ivens op de achtergrond worden gedraaid, 't Beest Goes, zaterdag 22 uur. Kaarten a ƒ7,50 aan de zaal. CON AMORE is een mandoline- orkest dal op een zeer acceptabel niveau muziek maakt. Ze luiste ren de jaarmarkt op in Souburg. Winkelcentrum Middenhof Oost- Souburg, zaterdag 15 uur. Donderdag tot en met woensdag Kiem in Goes, met Jules Deelder. Zaterdag 22 uur 't Beest. ARTSEN Middelburg: za. tot 24 uur: J.K. Dominicus. Dam 30, tel: 12830. Visites aanvragen vóór 10 uur. Zo. tot 24 uur: F.L. Berghauser Pont. Bellinkplein I. tel: 37393. Spreek uur voor dringende gevallen van 12.30-13.00 uur en 17.30-18 uur. Vlissingen: za. tot 24 uur: A.J. Mijnlieff, N. Beetslaan 15, tel: 12525. Zo. tot 24 uur: G.deGreef. Willem Klooslaan 1, tel: 68021. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17 tot 18 uur. Bezoek spreekuur zonder af spraak W.N. Ostermann, De Kempenaerstraat 2, tel: 79791. Het hele weekend voor eigen pa tiënten beschikbaar. Souburg, Nieuw land. Arnemuiden, Middelburg-Zuid: za. M. Perquin, Park v.d. Moerstraat 15, Middel burg. tel: 01180-29980. Zo.: P. Kodde. Oude Vlissingseweg 13, Middelburg, tel: 01180-15810. Visites aanvragen vóór 10 uur. Spreekuur voor dringende geval len van 12.30-13 uur en 17.30-tot 18.00 uur. zur Grijpskerke, Ga- pinge. Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder. Veere en Zand dijk: za. zo. J.W. Oosterhoff, Markt 10. Veere. tel: 01181-271. Domburg, Aagtekerke, Westka- pelle, Koudekerke. ZoutePande. Meliskerke en Biggekerke: vrij dag 18 uur tot en met zondag 24 uur: B. Vaandrager, Weslstraat 7. Domburg, tel: 01188-1271. zur West- en Midden-Walcheren: B. Bouwense. Valkenisseweg 14, Biggekerke, tel: 01185-2190. TANDARTSEN: Spreekuur voor spoedgevallen za. en zo. van 11.00 tot 12.00 uur: P.H.E. Cappenberg, Chopinlaan. 71. Vlissingen, tel: 01184-65557. APOTHEEK: Middelburg: dienst van vrijdag 17.30 uur tot vrijdagmorgen daar opvolgend: L. v.d. Boogert. Vrij landstraat 79. tel: 27471. Vlissingen: j.M.h. v.d. Sande, Badhuisstraat 30-34. tel: 12066. VERLOS KI NDIGL: H. Klompe. Doornenburg 91, Vlissingen. tel: 01184-71140. DIERENARTSEN: Dierenpraktijk Oostkapelle. Oude Domburgseweg 33a. 01188-1443. Behandeling kleine huisdieren op afspraak. Vlissingen en Middelburg: (kleine huisdieren) vanaf vrijdag 18 uur: L. Schofaerts te Vlissingen, tel: 01184-14699 en bgg 01185-2069. Consult na telefonische afspraak. Middelburg: (grote huisdieren) 33803. Visites aanvragen van 8 tot 9 uur. Kleine huisdierenpraktijk Oost- Souburg: 01184-60860. Het hele weekeinde bereikbaar. WIJK VERPLEEG KUNDJCEN; Kruisvereniging Walcheren-Oost: Middelburg-stad: tel: 01180- 12228. Middelburg-Zuid en Arnemuiden: tel: 01180-14366. Avonddienst vanaf 17.30-10.30: tel: 01180-14366. Koudekerke, Meliskerke, Bigge kerke, Zoutelande. Westkapelle, Domburg, Aagtekerke, Oostka pelle, Grijpskerke, Veere, Gapin- ge. Vrouwenpolder, Serooskerke en St. Laurens: N. de Back. Boomgaard 22. Koudekerke, tel: 01185-1318. West-Souburg. Papegaaienburg, Bossenburg, Westerzicht. Paau- wenburg, Oost-Souburg en Ritt- hem: S.M. Slabbekoorn. tel: 01184-61843. Vlissingen-stad: J.H. Dekker, tel: 01184-66681. Tijdens een filmavond worden de films PIXOTE van Babenco. LI QUID SKY van Tsukerman en TUF. GROOVE TUBE van Sha piro vertoond. Pixote beschrijft de strijd om het overleven van een jongen uit de slums van Rio de Janeiro. Hij probeert zich staande te houden door chantage, drugs en onderwereldpraktijken. In Liquid Sky landt een Ufo op het dak van de fiat van het fotomodel Marga ret. Zonder het te weten wordt zij tot proefkonijn voor het wezen dat zich in de UFO schuil houdt, en dat met nare gevolgen voor Mar garets toekomstige minnaars. The Groove Tube is een satire op de televisie in de VS. De Piek Vlis singen, zaterdag 19 uur: Pixote. 21.30 uur: Liquid Sky, 23.30 uur: The Groove Tube. Kaarten a 6,- per film óf a 15,- als passe-par- tout aan de zaal. NOSTALGHIA van Andrej Tar- kovskij vertelt het verhaal van een Russische schrijver die in Italië op zoek gaat naar een nieuwe manier van leven, maar die uiteindelijk alleen kan vinden in zijn geboor teland. Filmhuis Meccano Mid delburg, donderdag 20.30 uur. Kaarten a 17.50 aan de zaal. 't Beest Goes, vrijdag 20.30 uur. Toegangsprijs niet bekend. DE VIERDE MAN is een film van Paul Verhoeven. Een schrijver ontmoet in Vlissingen Christine, de eigenaresse van een kapsalon. Hij begint een verhouding met haar. maar al gauw krijgt hij in de gaten dat er iets niet klopt.... Filmhuis Meccano Middelburg vrijdag en zaterdag 20.30 uur. Kaarten a 6.- aan de zaal. LI LI MARLEEN van Rainer Werner Fassbinder. Het meisje Willie (Hanna Schygulla) maakt in Duitsland een bliksemcarrière met het lied 'Lili Marleen'. Door manipulaties van de familie van haar Joodse vriend mag zij niet meer terug naar Zwitserland. Als haar vriend haar komt opzoeken wordt hij gepakt door de Gestapo. Willie kan zijn vrijlating bewerk stelligen dankzij een filmpje over de daden van de nazi's in concen tratiekampen. Filmhuis Meccano Middelburg, vrijdag en zaterdag 23 uur. Kaarten 6,- aan de zaal. In KNOKKEN VOOR TWEE van Karst van der Meulen is Freddie het eeuwige geruzie van zijn ou ders meer dan beu. Hij loopt weg en vindt een onderkomen bij zijn buurmeisje Saskia. De vrienden kring van het meisje zit met een groot probleem: het clubhuis moet worden afgebroken. De jongeren zoeken zich suf naar een nieuw onderkomen. Knokken voor Twee is een jeugdfilm met een voortreffelijke inhoud, on dersteund door een leuk en vooral spannend verhaal. Filmhuis Mec cano Middelburg, zaterdag 15 uur. Kaarten a 3,- aan de zaal. DE STILLE OCEAAN is het filmdebuut van de Zeeuwse Digna Sinke. Een journaliste heeft jaren in Zuid-Amerika gewerkt. Bij de dood van haar vader komt zij te rug naar Nederland. Door alle el lende die zij in Zuid-Amerika heeft gezien - haar vriend werd er als revolutionair opgepakt en ver moord - is zij dermate geblok keerd dat zij niet meer kan schrij ven. Zij kan haar emoties alleen Indiana Jones and The Temple of Doom nog maar kwijt tegenover haar zwakzinnige broertje. Filhuis Meccano Middelburg, dinsdag en woensdag 20.30 uur. Kaarten a 6-- aan de zaal. SENIOR YEAR in Koffiebar Sja- loom Serooskerke. zaterdag avond. Aanvangstijd en toegang sprijs niet bekend. EEN KLAS VOL SCHOOT- KATJES is porno. Alhambra I Vlissingen, vrijdag 23 uur. 0 0 0 Voor de derde en laatste week IN DIANA JONES AND THE TEMPLE OF DOOM in Grand Theater Goes, donderdag, vrij dag. maandag, dinsdag en woens dag 20 uur. zaterdag en zondag 21.30 uur. LEKKERE STUKKEN is porno. Grand Theater Goes vrijdag 23 uur. Barbara Streisand in YENTL in Alhambra II Vlissingen, donder dag, vrijdag, maandag en dinsdag, 20 uur. zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur. Door een besluit van de burge meester van een grote Ameri- kaansé stad zijn de toelatingseisen voor de POLICE-ACADEMY aanzienlijk verlaagd. En zo ge beurt het. dat een stelletje onge regeld in politiepakken onder lei ding van de ex-parkeerwachter Mahoney een oproer binnen de perken moet houden... Alhambra I Vlissingen, donderdag, vrijdag, maandag, dinsdag en woensdag 20 uur, zaterdag en zondag 19 en 21.30 uur, zondag 14 uur. PIM PANDOER IN 'T NAUW Een mysterieuze bendeleider, ge noemd Rode Spin, heeft het ge munt op de supersnelle duikboot die Pim Pandoer heeft gebouwd. Daarom ontvoert hij twee vrien den van Pim, om deze te chante ren.... Alhambra I Vlissingen, zon dag 14 uur. OOSTERSCHELDE KEREND TIJ in het Zeeuws Museum Mid delburg, woensdag 11.15. 14 en 15 uur. KINDERBOEKEN door Jon Smeek ens) Jarenlang niet te krijgen, maar IGCELTJE PIGGELTJE POP OF HET LEVEN MOET MEER WAARD ZIJN is er weer. Dit in trigerende boek werd geschreven en geïllustreerd door Maurice Sendak. schepper van beroemde en onsterfelijke kinderboeken als Max en de Maximonsters. In de Nachtkeuken en (samen met Else Holmelund Minarik) Kleine Beer. Hij geldt als de belangrijkste en meest bewonderde illustrator van kinderboeken. lggeltje Piggeltje Pop is het ko mieke en bizarre, maar vooral melancholische verhaal van de Sealyhamterriër Jenny. (In wer kelijkheid was de hond veertien jaar lang Sendaks beste kameraad en haar dood was de aanleiding voor het boek). Hoewel ze alles heeft wat een re delijk dier in dit leven mag ver langen (een rond kussen en een vierkant, twee ramen om door naar buiten te kijken, een baas die van haar houdt en nog veel meer) gaat Jenny weg: "Ik wil iets dat ik niet heb. Alles hebben is niet ge noeg. Het leven moet meer waard zijn". Een varken op de hoek vertelt haar dat Het Wereldgezelschap van Moeder de Gans een hoofd rolspeelster zoekt. Maar omdat ze daar ervaring voor nodig hteft. wordt ze eerst kindermeisje van een onuitstaanbare en kwaadaar dige baby die ze later dapper en met gevaar voor eigen leven uit de klauwen van een leeuw redt. Ze krijgt de zogewilde hoofdrol en speelt de sterren van de hemel in 'lggeltje Piggeltje Pop' dat ges peeld wordt op het podium ïn het park van Het Kasteel in de Verte: lggeltje Piggeltje Pop! De hond at de zwabber op! Met varken had haast De kat was verbaasd lggeltje Piggeltje Pop! Nu Jenny alles heeft wat ze zich maar wensen kan, schrijft ze haar baas een brief waarin ze vertelt dat hij zich niet ongerust hoeft te maken. Dit verhaal vol dubbele bodems en de uiterst zorgvuldige, haarfijn getekende illustraties maken het boek tot een uniek monument in de literatuur en beeldende kunst. Waarmee natuurlijk niet gezegd is dat alle kinderen het meteen en in even grote mate zullen waarderen, lggeltje Piggeltje Pop of het Leven moet meer waard zijn door Mau rice Sendak. Uitgeverij Bert Bak ker. Amsterdam. Prijs f 14.50. WATERSNOODRAMP 1953 in het Zeeuws Museum, maandag en vrijdag 11.15, 14 en 15 uur. TERUG NAAR HET EILAND in het Zeeuws Museum dinsdag 11.15. 14 en 15 uur. DELTAF'ASE I in hel Zeeuws Museum donderdag 11.15, 14 en 15 uur. PRENOM CARMEN is geba seerd op de novelle Carmen van Prosper Merinée. Bizet maakte er Lange Noordstraat 56, Middel burg, GERA DAUVILLIER schilderijen, aquarellen en kunst foto's. Maandag tot en met zater dag 9 tot 18 uur. Strandhote! Vlissingen LEEN- DERT VAN DER POOL, 'Expo sitie Maritiem Vlissingen'. Dage lijks. Zeeuws Kunstenaarscentrum Middelburg. IENE AMBAR en ANNELIES PLANTEYDT met objecten, werken op papier en sieraden. Dinsdag en donderdag van 10 tot 17.30 uur, woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.30 en 19.00 tot 21.00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. Gortstraat 48, Middelburg WIL LEM VADER schilderijen, aqua rellen en kunstfoto's. Maandag tot en met zaterdag 9 tot 18 uur. St. Janstraat 41-43 Middelburg ANNEKE RUIMSCHOTEL, touwplastieken. Donderdag tot en met zaterdag 14 tot 17 uur. Iguana Vlissingen LEVENDE Biologisch Museum, Domburg DE NATUUR IN ZFTXAND EN DIEREN IN DE NATUUR. Da gelijks van 10 tot 17 uur. Nieuwstraat 25. Vlissingen 100 JAAR LOODSWEZEN ontwik kelingen en belangrijke histori sche voorwerpen en gegevens. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur, en op zaterdagmiddag. Grote Kerk Veere talrijke exposi ties VEERE ZEELAND 1984 zoals het was, met kaarten VER- Scene uit Nostalghia zijn gelijknamige opera naar in 1874. In deze film (regie Jean Luc Godard) is Carmen niet het zi geunermeisje maar een banko vervalster uit 'beter' kringen, ges peeld door de (onbekende) Ne derlandse Maruschka Detmers. In een strip had ze gelezen dat men sen een bank overvallen door te doen alsof ze met een filmopname bezig waren. Dat idee voert ze uit. Alhambra 11 vrijdag 23 uur. Al hambra I (toegangsprijs 7.50) woensdag 20 uur. ZET EN VERVOLGING 1933- 19NU over de gruwelijke oorlogs jaren, aangevuld met tekeningen en opstellen van leerlingen, NA TIONALE FEESTROKKEN en BOERENWAGENS. Dagelijks van 10 tot 17 uur. 's Zondags van 14 tot 17 uur. Galerie Marquis, Vlissingen, WERKEN IN VOORRAAD van bekende kunstenaars die eerder exposeerden. Zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur of na telefonisch afspraak. Zeeuws Museum. Middelburg JACOB A VAN HEEMSKERCK moderne kunst uit het begin van deze eeuw. Dagelijks van 10 tot 17 uur. Woninginrichting Gabriëlse Mid delburg ALBERT VERBI RG (foto's) en IGOR HORODISCH (schilderijen) beiden van het Kal lenberg Kollcktief. Maandag 13.30 tot 18 uur, dinsdag tot en met zaterdag 9 tol 12.30 uur en 13.30 tot 18 uur (zaterdag tot 17 uur). Stedelijk Museum Vlissingen VONDSTEN T VLIEGEND HART, voorwerpen uit het in 1735 vergane VOC-schip. FORT RAMMEKENS historie en op gravingen van en uit de Walcherse vesting HET VERLEDF:N VAN DE BOULEVARDS. Maandag tot en met vrijdag 10 tot 17 uur. zaterdagen zondag 13 tot 17 uur. Galerie "De Wijnstock", Middel burg OTTO ZEEGERS kera miek. PIEN STORM VAN LEEUWEN werken in textiel. Donderdag en vrijdag 14 tot 17 uur. zaterdag 11 - 12.30 en 14 tot 17 uur. De vleeshal Middelburg DE COLLECTIE VAN HET MU SEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST TE GENT: Dinsdag tot en met zaterdag 11 tot 17 uur, zondag 14 tot 17 uur. hoek Start binnenkort te: MIDDELBURG in de Scholengem. "De Wellinge". Kruisweg 2 en te VLISSINGEN in de Rijksscholengem. "Scheldemond". Brouwenaarsstraat 2. De wekelijkse cursus schoonheidsverzorging staat onder leiding van een ervaren en bevoegde lerares. In dezecursus, die uit acht lesavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur bestaat, worden hand- en voetverzorging, huidreiniging en huidsoorten, ontharen en epileren, make-up en haarverzorging behandeld Het cursusgeld bedraagt 148,—, inclusief materialen, make-up, gereedschappen en een cursusboekje. Opgave binnen 10 dagen door een (brief)kaart te zenden aan Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV) Sir Winston Churchillweg 2,2251 CX VOORSCHOTEN. Gaarne duidelijk uw naam, adres en cursusplaats vermelden. Na opgave ontvangt u een bevestiging. poeeeooooQsweooooooooooi op 1 5 sept. a.s. (Middagtocht) naar de Met bezoek aan de plaats De Haan, alwaar we bij helder weer de gezonken Mont-Louis zien liggen. Bezoek aan de bloemenklok van Oostende, en de grote Boulevard, vervolgens langs de Atlantiekwal naar Middelkerke en Nieuwpoort enz. enz. Terug via Brugge en Damme. Prijs per persoon incl. Bus-Boot-Consumptie-uitgebreid diner (te Oostburg) bestaande uit: Soep - Vleesgerecht - Gebakken aard, en Friten - verschillende groenten - ijs - koffie en glas wijn. Het wordt weer erg gezellig Als reisleider gaat mee van Hoek Korte Delft Reigerstraat 9 Middelburg, tel. 01 180-14720 Sigarenmagazijn Malgo Hobeinstraat 24, tel. 01 1 84-1 3753 I KMOÖÖOOÖOOOOOCX3ÖOC Sfeervol familierestaurant Voor een gezellig etentje Voor vis- en vleesgerechten Alle dagen geopend en betaalbaar! Markt 53, Middelburg, tel. 01 1 80-1 3739 CHINEES-INDISCH RESTAURANT DE VISSERSTRAAT 13 'VLISSINGEN (HOLLAND) TEL.(01184)65783 Wegens beëindiging van Ladderhandel Loh- mann, verkopen wij Al- u-schuif ladders. Nu 10 mtr. van Hfl 445.— voor Hfl 289.— en 8 mtr. van Hfl 375.— voor Hfl 237.— Te vens andere lengtes leverbaar met DIN- norm, en 3 jaar garan tie. Wij komen vrijblij vend bij u langs. Interal Ladders B.V. Tel.: 01 195/271 of 01106/3112 Iedere zondagmiddag om 14.30 uur Vrijdomweg 1 te Vlissingen Vlissingsestraat 63 Voor echt Italiaans ijs 1 0 dg. Malgrat 370.— volp. 1 0 dg. Callela 395.volp. 1 0 dg. Lloret v.a. 285.— verblijf in appartementen. 8 sept. Fruitcorso Tiel 57.50 koffie-gebak, tribune zitplaats en diner. 14 sept. Paleis 't Loo 65,— incl. koffie, gebak, lunch, entree en diner. 21 sept. DRUIVENREIS BELGIË Incl. entree, koffie gebak en diner, 55,— p.p. 29 sept. ???-reis U kunt bij ons reserveren voor vrijwel alle gerenom meerde touroperators. Wij adviseren u graag vrijblij vend bij uw vakantiekeuze. Goes, Opril Grote Markt 2 tel.: 01100 - 20280 Middelburg, Koorkerkstraat 12 tel.: 01180-33770

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 6