WONINGINRICHTING Jaarmarkt aanbiedingen Handdoeken 10.00 Keukendoeken 8.00 adverteren doet verkopen HALVE PRIJS Kwantumhallen opent zaterdag in Goes 12?° :12!° TEXTIEL WOLMODE 890 550 Uitsluitend 1e keus Tijdens dit sportief JAARMARKT gebeuren Bij aankoop van een nieuwe bril een SPORTBRIL - ZONNEBRIL OF RESERVEBRIL voor (op sterkte) OF 30.- KONTANTE KORTING 10% Korting op Kontaktlensvloeistoffen 20% Korting op Zonnebrillen BRILLEN - KONTAKTLENZEN Informatie-avond over wintersport in M'burg magere varkens lappen gehakt h.o.h. kogelbiefstuk DE VLISSINGER Woensdag 5 september 1984 Jaarmarktprijs DEPA-VERTEGENWOORDIGER MET SHOWBUS IN REGIO EEN GOEDE AUTOVERZEKERING IS BESLIST NIET DUUR! DICK SCHINKEL ASSURANTIËN VLEESWAREN VERS VAN HET MES VOOR GRILL OF BARBECUE qp 0p boterzachte runderbiefstuk 500 gram 500 GRAM V JAARMARKT SOUBURG p/stuk.5^5- p/stuk_4^Hr 2 voor Kanaalstraat 40 - Tel. 01184-61287 - Oost-Souburg De bus en hel interieur (foto John Siwabessy Een vertegenwoordiger met een stalenboek en enkele tassen met klein spul is eigenlijk niet veel, vond Jos Dekkers, de leidende fi guur achter het technisch handels- en reparatiebureau Depa. Hij wil de de zaken groter aanpakken, kocht een grote bus (voorheen ge bruikt als mobiele bibliotheek), richtte die in als showroom, plaat ste die vol materiaal dat zijn be drijf te bieden heeft, trok een ver tegenwoordiger aan en gaf die man op die manier de gelegenheid om DEPA in de provincie Zeeland op waardige wijze te vertegenwoordi gen. In deze servicewagen is een groot assortiment gereedschappen en materialen ondergebracht, voor een groot deel bedoeld om aan de directe vraag van de klanten te voldoen. De voorraad gebruik sartikelen en onderdelen lopen uiteen van laselektroden, installa tiematerialen, V-snaren, popna gels, boren, schroevedraaiers tot slangklemmen toe. Ook heeft Dekkers een grote hoeveelheid bouten en moeren in zijn service wagen. Het is de bedoeling dat er ook grotere apparaten zoals ko lomboormachines. haakse slijpers en lasapparaten meerijden. De bus is zowel voor verkoop als re paratie ingericht. Grotere kar weien worden mee naar de zaak genomen (in Westkapelle of het filiaal in Vlissingen aan de Schel-, destraat) en worden binnen vie rentwintig uur hersteld terugbe zorgd bij de klanten. "Het is niet moeilijk om te verko pen, zeker niet als je goede mer kartikelen levert, maar de klant moet ook voor reparatie en service bij je terecht kunnen", vindt Jos Dekkers die met zijn show- en re paratiewagen de klanten een heel eind tegemoet treedt. "Bij Depa staat service hoog in het vaandel", verzekert de 26-jarige onderne mer die vier jaar geleden in West kapelle zijn zaak begon en enkele maanden geleden in Vlissingen een filiaal opende. Depa is gespecialiseerd in machi nes voor hout- en metaalbewer king alsmede in laspparaten en compressoren en verder allerhan de gereedschappen voor deze branches. De vertegenwoordiger, die dezer dagen zijn werkzaam heden begint, zal maandelijks een vaste route door de provincie vol- gen. en zeker niet als u daarbij nog eens deskundig wordt begeleid door een onafhankelijke verzekeringsadviseur. Gewicht WA Cat. Casco in kg. premie waarde premie 600 73.- 8000 67.- 700 88.- 10000 90.- 800 102.- 12000 113— 900 116.- 14000 135— 1000 130— 16000 158— 1100 145— 18000 190— 1200 159.- 20000 203— 1300 173— 25000 242— Voor All-Risk: WA en Casco-premie optellen. Premies gelden bij particulier gebruik tot 10.000 km per jaar. Premie bij 75% no-claim. Regiokorting is toegepast. Korting afhankelijk van schadevrije jaren. 'Paspoortstraat 18 Oost-Souburg 01184-64455 '1 J FRANK THIELEN OPTIEK kanaalstr. 60 4388 BP oost-souburg Kwantumhallen is vanaf zaterdag ook in Zeeland. Aan de Gan- zepoortstraat in Goes wordt dan een nieuwe vestiging van dit landelijke concern geopend. Dat gebeurt door Jan Raas. Hij is kopman van de door Kwantumhallen gesponsorde wielerploeg. Kwantumhallen heeft de laatste negen jaar in ons land furore ge maakt als koopcentrum op gebied van woning- en wanddekoratie en dat vormt ook de basis voor de nieuwe vestiging in Goes. De suc cesformule van Kwantumhallen is gebaseerd op een enorm uitge breid assortiment, hoge omzets- nelheid en scherpe prijzen. Er zijn in ons land nu ruim 30 zaken van Kwantumhallen en hoewel men zich in eerste aanleg richtte op de consumement met lagere inko mens, blijkt de aantrekkings kracht van Kwantumhallen ook duidelijk op kooppubliek met ho gere bestedingsmogelijkheden te zijn overgeslagen, zo stelt men binnen het concern vast. Kwantumhallen in Goes is geves tigd aan de Ganzepoortstraat in het vroegere pand van Hac. Her mans. Men heeft daar de be schikking over een verkoopruimte van ongeveer 600 vierkante meter. Er wordt gestart met negen men sen full-timepersoneel. De nieuwe vestiging in Goes voert als hoofd groepen in het assortiment tapijt, gordijnen (inclusief rol- en lamel len gordijneTi), behang, en verf, alsmede verlichting met alle bij komende accessoires. Daarnaast zal Kwantumhallen in Goes een beperkt assortiment in de overige, landelijke verkoop sectoren, kunnen aanbieden. Dat zijn onder andere sportartikelen, huishoudelijke artikelen, gereed schap, sanitaire accessoires, tuin- artikelen, matten e.d. Wat de opening van de nieuwe vestiging in Goes betreft, die krijgt niet alleen een feestelijk, maar ook een sportief tintje. Jan Raas is uitgenodigd om er zater dagochtend bij te zijn en hij zal 50 wielershirts uit krijgen te delen aan de eerste 50 bezoekers van de nieuwe zaak. De 'oogst' viel bepaald niet tegen. Meer dan 170 ouders reageerden op de door het merk Zwitsal t.g.v. haar 60-jarig bestaan uitgeschre ven wedstrijd: zij stuurden een al dan niet kleurig 'kiekje' in van hun baby of kleuter. De jury, vorige week bijeen, had een zware dobber aan het uitzoe ken van de foto's. Kinderen zijn en blijven een ge liefd fotoonderwerp vanwege hun spontaniteit. Cameraangst, bij volwassenen herkenbaar aan het verplichte glimlachje kennen ze niet. Dat het niet altijd meevalt om die spontaniteit vast te leggen in sprekende beelden, is iets dat zeker is. De jury moest tot haar spijt vaststellen dat menig kiekje onscherp of bewogen was. Jam mer. Na een strenge selectie hield men uiteindelijk enkele tientallen 'prijs'prenten over. Daaruit wer den de vijf hoofdprijswinnaars geselecteerd, wiens foto zal wor- den 'opgeblazen' tot posterfor maat. De kinderen van B. van Dorse- laar, Grote Bagijnestraat 20 in Hulst zijn 'heerlijke' knoeiers. De zwartwit serie was goed voor een poster. Zoon Daniel van de familie van Dijke uit Middelburg, guitig kij kend over moeders schouder, viel eveneens in de smaak. De familie van Dijke. Breestraat 47-49. kan de poster binnenkort in de bus verwachten. Bepaald kapot.was de jury van de door de familie Nieuwenhuyze, Korte Achterweg 3, 's Heer Arendskerke ingestuur de foto. De kleurverwerking werd door de vier juryleden alom ge roemd. De andere hoofdprijswin naars zijn M. Schoonakker, Tulp straat 10 in Goes. P. de Dreu, v. Ginkelstraat 18 in Oost-Souburg. en M. van Iwaarden, Roofvogel straat 43, Heinkenszand. De an dere prijswinnaars ontvangen een speciaal 'Zwitsal' pakket. 'Daniel' één van de bekroonde foto 's. Wintersport is de laatste jaren sterk in de belangstelling geko men. Goede voorbereiding op zo'n vakantie is erg belangrijk en dat is de reden dat de Rabobank in sa menwerking met het Oostenrijkse Verkeersburo, Hotelplan en De Jong Intra op vrijdagavond 21 september in Middelburg een in formatieavond belegt in de vorm van een wintersportshow met dia's. Aanvang acht uur in De Schouw burg. De wintersportshow wordt gepre senteerd door mensen uit de praktijk, die U talloze tips aan de hand zullen doen. Niet alleen tips voor de beginnende winterspor ter. maar ook tips voor diegenen die al meerdere malen op winter sport zijn geweest. Tips ook over kleding en ski-materiaal. Tijdens de pauze kunt U al Uw vragen stellen aan de aanwezige Rabo- bankreisadviseurs. Speciale infor matie-stands zijn daarvoor inge richt. Tevens zal Nederlands eer ste profsskiër Lieuwe van der Chijs. uitgebreide informatie ge ven over ski-materiaal. Laat U goed informeren als U op wintervakantie wilt gaan. De be schikbare informatie over een groot aantal wintersportplaatsen is zo uitgebreid, dat U precies kunt weten wat de verschillende plaatsen U te bieden hebben. Ook al gaat U jarenlang naar dezelfde plaats, het is best mogelijk dat er andere plaatsen zijn die beter aan Uw wensen en eisen voldoen. Zowel voor de fervente winter sporter als voor dejzene die eens wil weten wat een wintersportva kantie inhoudt, is een bezoek aan de wintersportshow de moeite waard. De aanvang is 20.00 uur en toegangskaarten a 3.50 (inklu- sief kop koffie) zijn verkrijgbaar bij elke Rabobank. MAGERE HAMLAPPEN OF FRICANDEAU V.D. HAM KATENSPEK 135 100 GRAM I PALING-WORST 115 100 GRAM MAGERE 000 VARKENSROLLADE K/ioOi SALAMETTI 375 PER STUK 2TS GRAM W FUN GEKRUIDE VERSE WORST OF CQ0 ^SAUCIJZEN KILO Um SELLERY SALADE 175 BAKJE 200 GRAM 1 GEMARINEERDE KARBONADE 990 KILO W GEMARINEERD SATE-VLEES R90 500GJMMUa GEMARINEERDE SHASLICKS 390 3 STUKS WB Aanb. geldig t/m zaterdag 8 sept a.s. Elke dinsdag Elke woensda varkensvleesdag gehaktdag. U KILO WlK/LC

Krantenbank Zeeland

de Vlissinger | 1984 | | pagina 11